Page 56

GHID DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE A CARIEREI

- abilităţi de investigare şi manipulare de date: capacitate de analiză, explorarea surselor de informaţii şi utilizarea eficientă a informaţiilor; - abilităţi de planificare şi rezolvare de probleme: capacitatea de a-şi planifica singur munca, iniţiativă în realizarea diverselor sarcini şi acţiuni, capacitatea de a dobândi cu uşurinţă noi deprinderi; - abilitatea de a lua decizii; conştiinciozitate; - asumarea responsabilităţii pentru munca realizată; - abilităţi de utilizare a tehnologiilor informatice; - adaptare la schimbare; - orientare spre progres şi autodezvoltare; - calm, stabilitate emoţională; bună dispoziţie; entuziasm în muncă; - loialitate; sinceritate; onestitate; spirit de observaţie; imaginaţie; - perspicacitate; fermitate în apărarea principiilor; abilităţi fizice.

Din punctul de vedere al consilierii carierei, sunt de analizat interesele profesionale. Potrivit profilelor profesionale, pentru meseriile celor din industria lemnului abilitățile necesare activităților desfășurate sunt prezentate în tabelele următoare:

55

Profile for tiberiu Stavarus

Ghid de orientare si consiliere  

Ghid de orientare si consiliere in industria lemnului

Ghid de orientare si consiliere  

Ghid de orientare si consiliere in industria lemnului

Profile for ascri
Advertisement