Page 1

EDITURA ASCR

Un om care citește face cât doi.

CATALOG EDITORIAL PENTRU SPECIALIŞTII DIN PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE COMPORTAMENTALE www.ascred.ro facebook.com/ASCRED


Editura ASCR promovează produse multimedia de excelenţă în domeniile: educaţie, consiliere şcolară şi psihologie. Editura ASCR este acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. Înfiinţată în anul 2002 sub egida Asociaţiei de Ştiinţe Cognitive din România (ASCR), Editura ASCR editează cărţi din domeniul ştiinţelor cognitive: psihologie, inteligenţă artificială, neuroştiinţe, lingvistică teoretică, antropologie, filosofia minţii. Prin colaborarea cu ASCR, editura participă la realizarea Conferinţelor Naţionale de Ştiinţe Cognitive, a mai multor simpozioane internaţionale, granturi de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale. Colectivul de referenţi ştiinţifici ai revistelor pe care le editează ASCR, în mare parte, girează şi calitatea ştiinţifică a cărţilor editate de Editura ASCR.

Colecţii specializate Psihologul expert Psihologie şi viaţă Consiliere şcolară Educaţie Hors collection Softuri educaţionale E-book-uri Revista Cognition, Brain, Behavior


O NOUĂ COLECȚIE A EDITURII: COLECȚIA DE CĂRȚI DIGITALE E-book-urile sunt realizate în cadrul proiectul editorial al Editurii ASCR, intitulat Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și abilități în dezvoltarea personală (managementul anxietății, stresului și al echilibrului viață personală-viață profesională) prin crearea de instrumente inovative TIC și dezvoltarea de metode e-learning în învățarea școlară. Proiectul a fost sprijinit de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), categoria Noile Media 35 (NM 35). Managementul anxietăţii - Mircea Miclea, Amalia Ciuca Acest e-book surprinde diverse aspecte ale managemetului anxietăţii în epoca digitală, precum: elemente psihoeducative de intervenţie, sfaturi pentru menţinerea rezultatelor şi prevenirea căderilor, activităţi şi teme de casă. (În curs de apariţie).

E-BOOK

Managementul stresului - Amalia Ciuca, Mircea Miclea Cartea prezintă un model general al apariţiei şi menţinerii stresului, după care sunt descrise câteva tehnici şi metode de intervenţie atât la nivel individual, cât şi la nivel organizaţional (combaterea stresului la locul de muncă). (În curs de apariţie).

Managementul echilibrului viaţă personală - viaţă profesională - Kállay Éva Este abordată problema carierei în condiţiile în care schimbările de pe piaţa muncii pot afecta sever viaţa omului. În consecinţă, sunt discutate teme precum: planificarea, dezvoltarea şi schimbarea carierei; echilibrul dintre viaţa personală şi cea profesională şi posibile soluţii pentru problemele întâmpinate. Preţ 16 lei.


Metafore psihoterapeutice - Ozana Budău, Adela Perţe E-book-ul are o structură hipertextuală, care permite accesul la o bază bogată de resurse multimedia online și offline, prezentate interactiv, pentru a crea o experiență de învățare interesantă și personalizată. Această carte se adresează atât psihologilor și psihoterapeuților, fiind un instrument util în procesul terapeutic, cât și publicului larg. Preţ 16 lei.

Povestea literelor - Anca Bălaj şi colaboratorii Programul elaborat cuprinde 18 tipuri de exerciții atractive și variate ce vizează dezvoltarea abilității de citire. De asemenea, softul cuprinde și un e-book în care sunt descrise din perspectivă pedagogică, a psihologiei dezvoltării, precum și a e-learning-ului metode de dezvoltare a abilității de a citi. Preţ 16 lei.

Softul educațional cuprinde 33 de exerciții atractive și variate care favorizează însușirea de către copii a conceptului de număr natural și a abilităților matematice de bază. Softul cuprinde și un e-book, în care sunt descrise din perspectivă pedagogică, a psihologiei dezvoltării, precum și a e-learning-ului metode de dezvoltare a abilităților matematice de bază. Preţ 16 lei.

E-BOOK

Povestea cifrelor - Anca Bălaj şi colaboratorii


~ NOUTATI , EDITORIALE

THE COMPUTER-MEDIATED THERAPY OF ANXIETY This volume was supported by the Grant CNCSIS-Ideas No. 2440/2008 from the National University Research Council of Romania, awarded to university professor dr. Mircea Miclea. Worldwide, the number of individuals suffering of mental disorders is constantly increasing, while the number of certified therapists is limited. In these conditions, the traditional form of intervention for anxiety disorders should “reconsider its basic principles and forms of delivery” (Miclea, Miclea, & Ciuca, 2008, p. 131). Computer-supported/mediated psychotherapy is a recent tentative to innovate the psychotherapeutic process and match both the existent demands of the market and the new attitudes of those who seek help in the digital era.

Mircea Miclea Kállay Éva (Editors)

130 pagini / 2011 / 25 lei Selective contents

The major aim of this present volume is to identify the most important factors implied in the computer-mediated therapy of anxiety disorders, which may have significant consequences on fundamental aspects implied in the delivery of therapy in the 21st century. The editors

Introduction • Computer‑assisted evaluation of attentional biases in anxiety • Advances in computerbased psychotherapy of anxiety disorders • The computer‑mediated treatment of Posttraumatic Stress Disorder and stress-induced mental health problems


~ NOUTATI , EDITORIALE

SENSURI ALE VIEŢII

Roy F. Baumeister 542 pagini / 2011 / 42 lei

Traducere din limba engleză de Kállay Éva

Sunt foarte rare abordările atât de vaste ale istoriei şi culturii în cadrul psihologiei sociale contemporane, cum găsim în această carte. Autorul abordează o temă dificil de investigat prin experimente. Utilizează, însă, riguros datele oferite de studiile empirice, făcând o analiză interdisciplinară, erudită şi, totodată, cuceritoare a modului în care sensul vieţii influenţează viaţa socială. Roy Baumeister utilizează în structura conceptuală a cărţii o serie de analize şi rezultate interdisciplinare (istorie, sociologie, antropologie, religie ş.a.), ca date de intrare care pot crea o bază empirică pentru practicarea psihologiei. El abordează simultan probleme foarte profunde, reflectând asupra a cinci teme fundamentale referitoare la sensul vieţii: nevoia umană de sens, modul în care sensul ne determină viaţa, negocierea dintre individ şi cultură în crearea sensului vieţii, transformarea modernă a sinelui, ca răspuns la criza de valori şi relaţia dintre timp şi sensul vieţii. Atât pentru nespecialişti, cât şi pentru psihologi şi alţi oameni de ştiinţă, cartea va constitui fără îndoială o lectură fascinantă.

Cuprins selectiv PARTEA I - Tiparele de bază ale vieţii şi ale sensului • PARTEA A II-A - În căutarea răspunsurilor • PARTEA A III-A - Adaptare, stare de bine şi ameninţare • PARTEA A IV-A Schimbări ale sensului

„Volumul de faţă este o analiză cuprinzătoare a modului în care sensul vieţii influenţează viaţa socială. Postularea unor asemenea ipoteze interesante şi subtile, derivate dintr-o singură temă, este foarte rară; şi mai rar întâlnim abordări atât de vaste ale istoriei şi culturii în cadrul psihologiei sociale contemporane.” Daniel M. Wegner, PhD


PSIHOLOGUL EXPERT

PLANURI DE TRATAMENT ŞI INTERVENŢII PENTRU DEPRESIE ŞI ANXIETATE Această lucrare este concepută pentru a fi utilă terapeuţilor adepţi ai diverselor abordări teoretice şi cu diverse niveluri de experienţă. Terapeuţilor formaţi în cadrul intervenţiilor cognitiv-comportamentale acest volum le poate oferi informaţii utile despre cele mai recente intervenţii în unele tulburări specifice, precum şi o varietate largă de fişe de lucru pentru pacienţi. Terapeuţilor adepţi ai altor orientări teoretice, volumul de faţă le oferă un ghid al intervenţiilor de scurtă durată, preferate de majoritatea pacienţilor şi de casele de asigurări. Tehnicile de intervenţie descrise în acest volum sunt compatibile şi cu alte abordări teoretice decât cea cognitiv-comportamentală. În primul rând, însă, această carte reprezintă o introducere utilă în terapiile cognitiv-comportamentale, atât pentru masteranzi, cât şi pentru doctoranzi.

Robert L. Leahy Stephen J. Holland Ediţia a doua 340 pagini şi CD inclus / 2012 / 45 lei

„Acest volum este un punct de reper în literatura din ce în ce mai bogată a terapiilor cognitive pentru tulburările mentale. Deşi volumul este uşor de lecturat, autorii reuşesc să abordeze probleme complexe într-o formă clară şi comprehensibilă.” Aaron T. Beck, MD „O lucrare extrem de utilă pentru practicienii reflexivi, cei care gândesc mereu asupra propriei practici pentru a-şi îmbunătăţi performanţele psihoterapeutice .” Prof. Dr. Mircea Miclea

Traducere din limba engleză de Kállay Éva Cuprins Intervenţia în contextul îngrijirii instituţionalizate • Depresia •Tulburarea de panică şi agorafobia • Anxietatea generalizată • Fobia socială • Stresul posttraumatic• Fobia specifică • Tulburarea obsesivcompulsivă


Russell A. Barkley Ediţia a doua 268 pagini / 2011 / 40 lei Traducere din limba engleză de Kállay Éva Cuprins selectiv Informaţii necesare utilizării programului • Ghidul terapeutului pentru implementarea programului de training • Instrumente de evaluare • Fişe de lucru pentru părinţi

Acest manual oferă un ghid clinic pentru abordarea tulburărilor de comportament, elaborat de cea mai cunoscută autoritate din domeniu, Dr. Russell A. Barkley. Manualul cuprinde 10 sesiuni pentru un program de training al părinţilor, o sesiune de evaluare care integrează criteriile de diagnostic din DSM IV, precum şi materiale utile care întăresc fiecare etapă a programului. Cartea este o resursă foarte utilă pentru practicienii care vor învăţa tehnicile prin care îi pot ajuta pe părinţi: să înţeleagă comportamentele neadecvate ale copiilor; să-i motiveze pe copii şi să crească gradul lor de complianţă; să reducă frecvenţa comportamentelor noncompliante; să stabilească sisteme de disciplinare adecvate, fără a folosi pedeapsa fizică; să îmbunătăţească comportamentul şcolar al copiilor cu un nou sistem de recompense utilizat acasă.

„Dr. Barkley este un profesor extraordinar, claritatea şi meticulozitatea prezentării tehnicilor sunt îmbinate cu experienţa dobândită din munca sa cu familiile care au copii dificili. Îmbinarea rigorii ştiinţifice cu experienţa practică face ca acest manual să fie uşor de citit şi de utilizat.” Eric J Mash, PhD „Copilul dificil este un manual foarte bine organizat şi uşor de înţeles, o resursă extrem de utilă.” Journal of Clinical Child Psychology

PSIHOLOGUL EXPERT

COPILUL DIFICIL. Manualul terapeutului pentru evaluare şi pentru trainingul părinţilor


PSIHOLOGUL EXPERT

INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA COPILULUI Cartea profesorului englez Rudolph Schaffer este scrisă într-un stil accesibil tuturor celor interesaţi de îngrijirea şi de educarea copiilor. Pentru specialiştii în psihologie, psihiatrie, învăţământ şi asistenţă socială, dar şi pentru cei care nu au studii de specialitate, autorul descrie succint şi evaluează conceptele, perspectivele şi rezultatele cercetărilor din domeniul psihologiei copilului. Cele 10 capitole ale cărţii sunt îmbogăţite cu numeroase imagini, desene, scheme, tabele, figuri. De mare ajutor pentru orice cititor este sistemul de explicaţii care se practică în această carte: termenii tehnici sunt utilizaţi foarte ponderat şi sunt definiţi pe marginea paginii în care apar pentru prima dată; există casete informative care dezvoltă anumite teme din text; rezumatul de la sfârşitul fiecărui capitol sintetizează şi fixează ideile cele mai importante ale capitolului respectiv, iar lista de cărţi cu care se încheie fiecare capitol este utilă pentru toţi aceia care doresc să continue investigarea tematicii discutate.

H. Rudolph Schaffer Ediţia a treia 391 pagini / 2010 / 35 lei Traducere din limba engleză de Thea Ionescu Cuprins selectiv

„Este o carte extraordinară, scrisă foarte clar – ea prezintă temele, ideile şi rezultatele centrale privind dezvoltarea copiilor şi surprinde entuziasmul cercetărilor recente. Ea se opreşte la întrebările cheie care fac studiul copiilor atât de interesant, fiind extrem de judicioasă în evaluarea datelor ştiinţifice care oferă răspunsuri. O carte minunată, acccesibilă, plăcută şi înţeleaptă, demnă de a fi recomandată studenţilor de la toate nivelurile, precum şi profesorilor.” Profesor Judy Dunn, Institutul de Psihiatrie, King’s College

Descoperind copiii • Caracteristicile copilăriei • Începutul vieţii • Formarea relaţiilor • Dezvoltare emoţională • Copilul ca om de ştiinţă: teoria lui Piaget despre dezvoltarea cognitivă • Copilul ca ucenic: Teoria lui Vîgotsky despre dezvoltarea socio‑cognitivă


Florin Alin Sava Ediția a doua, revizuită 371 pagini / 2011 / 37 lei

Reeditarea acestei cărţi răspunde unei nevoi științifice de a acoperi anumite tematici suplimentare, utilizate frecvent în cercetare, dar care nu erau prezentate în conținutul primei ediții. Această ediţie a doua a lucrării cuprinde o prezentare detaliată a beneficiilor și a limitelor asociate utilizării acestor demersuri, alături de exemple concrete de lucru în această direcție. De asemenea, cartea „traduce” tehnicile statistice cele mai utilizate în cercetarea psihologică de vârf - regresia multiliniară, tehnicile ANOVA sau ANCOVA, analiza factorială exploratorie şi cea confirmatorie - pentru toţi psihologii care întâmpină dificultăţi în înţelegerea demersului statistic din cadrul unor cercetări pe care le întreprind. În acest sens, lucrarea prezintă şi discută rezultatele oferite de două dintre cele mai des întâlnite programe statistice: SPSS şi AMOS. Această carte este fundamentală pentru psihologi sau studenţi. Ea oferă informaţii pertinente despre ceea ce se găseşte în spatele formulelor statistice pe care le utilizăm într-o cercetare.

Cuprins Elemente de statistică descriptivă • Testarea ipotezelor • Tehnici introductive de testare a ipotezelor • Tehnicile Anova • Analiza factorială • Regresia liniară • Regresia logistică • Scalarea multidimensională

„Această carte este fundamentală pentru un psiholog sau student, prin aceea că îi spune clar ce şi de ce să facă într-un anumit mod şi nu în altul... Ea este un foarte bun ghid al oricărui cercetător din domeniul psihologiei, al oricărui psiholog pentru care psihologia este o ştiinţă cu puternice rădăcini aplicative” Prof. Dr. Horia D. Pitariu

PSIHOLOGUL EXPERT

ANALIZA DATELOR ÎN CERCETAREA PSIHOLOGICĂ


PSIHOLOGUL EXPERT

INTRODUCERE ÎN HIPNOTERAPIA ŞI ÎN PSIHOTERAPIA COGNITIV-COMPORTAMENTALĂ A COPILULUI ŞI A ADOLESCENTULUI Autorul oferă, într-o abordare teoretică, dar şi practică, tehnici de hipnoterapie şi de psihoterapie cognitiv-comportamentală aplicabile la copii şi adolescenţi. Viorel Lupu este în primul rând un practician şi, prin urmare, cititorul va găsi în această lucrare un amplu şi divers repertoriu de studii de caz şi de proceduri. Teoreticienii care citesc cartea vor avea satisfacţia să afle cazuri care să le exemplifice teoriile. Practicienii vor găsi proceduri care să le eficientizeze practica, dar şi reflecţii teoretice care le vor spori înţelegerea mecanismelor psihologice. Lucrarea se adresează deopotrivă studenţilor şi masteranzilor în psihologie şi medicină, interesaţi de strategiile psihoterapeutice actuale, rezidenţilor şi medicilor specialişti în psihiatria copilului şi a adolescentului, pediatrilor şi medicilor de orice specialitate, care au ocazia să constate utilitatea psihoterapiei, fie ea asociată sau nu terapiei medicamentoase.

„Cartea doctorului Viorel Lupu marchează un moment important în dezvoltarea psihoterapiei din ţara noastră. În primul rând, pentru că este prima lucrare din ţara noastră, în care se prezintă terapia cognitiv-comportamentală şi hipnoterapia aplicată la copii şi adolescenţi. Terapiile cognitiv-comportamentale s-au dovedit a fi cele mai eficiente psihoterapii şi cele mai riguros fundamentate ştiinţific. Ele presupun un psihoterapeut care este un scientist-practitioner, adică un practician cu serioase deprinderi de cercetare ştiinţifică, ceea ce doctorul Viorel Lupu este cu prisosinţă.” Prof. Dr. Mircea Miclea

Viorel Lupu Ediţia a treia 220 pagini / 2012 / 30 lei

Cuprins selectiv Caracteristicile psihoterapiei la copii şi adolescenţi • Hipnoza la copii şi adolescenţi • Psihoterapia cognitivcomportamentală la copii şi adolescenţi


Ronald M. Rapee Ann Wignall Jennifer L. Hudson Carolyn A. Schniering

Autorii combină cunoştinţele bazate pe cele mai recente cercetări cu o experienţă clinică remarcabilă, într-o abordare modernă a tratamentului copiilor şi al adolescenţilor cu anxietate. Pentru cei noi în domeniul tratamentului tulburărilor de anxietate, cartea constituie o iniţiere de excepţie. Pentru clinicianul şi cercetătorul experimentat, autorii oferă o gamă largă de resurse utile muncii unui expert. Tratamentul tulburărilor de anxietate la copii şi adolescenţi reprezintă o resursă valoroasă şi conţine descrierea detaliată a unor tehnici şi strategii specifice, formulare şi alte materiale, pe care terapeuţii de la orice nivel de experienţă le vor găsi foarte utile. Tulburările de anxietate sunt tipul de tulburare mentală cel mai frecvent în copilărie şi adolescenţă. Ajutându-i pe copii să treacă peste problemele lor de anxietate, putem contribui, pe termen lung, la reducerea costului personal şi comunitar considerabil, asociat cu tulburările de anxietate la vârsta adultă.

Ediţia a doua 240 pagini / 2011 / 30 lei Coordonatorul traducerii din limba engleză Laura Visu-Petra Cuprins selectiv Evaluarea şi diagnosticul tulburărilor de anxietate • Înţelegerea şi tratamentul anxietăţii la copii • Studii de caz la început de drum • Restructurarea cognitivă

„Tratamentul anxietăţii la copii şi adolescenţi oferă o descriere actualizată şi foarte uşor de parcurs atât a caracteristicilor anxietăţii, cât şi a tratamentului optim al acestei tulburări în cazul tinerilor. Este o carte sensibilă la problemele clinice şi fundamentată ştiinţific datorită suportului empiric pe care se bazează. Munca acestor autori reprezintă o resursă pentru clinicienii şi cercetătorii care lucrează în acest domeniu.” Prof. Dr. Philip C. Kendall, ABPP Departamentul de Psihologie Clinică, Universitatea Temple

PSIHOLOGUL EXPERT

TRATAMENTUL ANXIETĂȚII LA COPII ȘI ADOLESCENȚI. O abordare fundamentată știițific


PSIHOLOGUL EXPERT

TRAUMA. FROM PATHOLOGY TO GROWTH This book is a psychological inquiry into the world of trauma, posttraumatic stress, resilience, and posttraumatic growth. It relies on a comprehensive and critical review of the literature, from psychopathology to philosophy, testifying an impressive capacity of the author to find patterns and communalities there where an inexperienced researcher would find only epistemic relativism. It is a book elaborated according to the real state of the art and knowledge in the domain of posttraumatic stress and posttraumatic growth. Theories and explanatory models are carefully exploited to draw relevant consequences for assessment and interventions. It is an obligatory reading for any student interested on the depths and heights of the human mind.

Kállay Éva 354 pagini / 2011 / 28 lei

Cuprins

“Among all other species, human race has experienced the most unimaginable traumas: world wars, horrible pandemics, repressive regimes, global crises, prisons, slaving etc. No one of any other species has faced something similar. Despite all these traumas, and sometimes also because of them, we are the only one specie capable to build better and safer societies, to write poems, to compose music, to produce science and technology, to innovate continuously. Our grandeur resides in our resilience and post-traumatic growth, not in our misery.” Prof. Dr. Mircea Miclea

Negative Posttraumatic Reactions • Possible Posttraumatic Reactions • Posttraumatic Growth • Assessment And Psychotherapeutic • Interventions Of Posttraumatic Reactions


Andrei C. Miu 204 pagini / 2008 / 25 lei

Cuprins selectiv Emoţie şi cogniţie: Incursiuni în psihologia emoţiei, psihofiziologia cognitivă a emoţiei şi neuroştiinţele afective • Anxietatea şi variaţia frecvenţei cardiace • Anxietatea, facilitarea şi reprimarea emoţională a memoriei • Anxietatea şi lateralizarea cerebrală a interferenţei emoţionale

Prin abordarea neurocognitivă a emoţiilor, autorul relevă importanţa cunoaşterii teoretice a creierului, precum şi impactul patologiei complexe a sistemului nervos asupra multiplelor dimensiuni ale societăţii. Studiile care alcătuiesc această carte reprezintă investigaţii în domeniul neuroştiinţelor cognitive ale afectivităţii, publicate anterior în reviste internaţionale de mare prestigiu. Printre contribuţiile majore ale cercetărilor cuprinse în această carte, poate fi menţionat faptul că autorul român realizează, în literatura internaţională, prima metaanaliză asupra relaţiei dintre anxietatea ca trăsătură (TA) şi variaţia frecvenţei cardiace (HRV). Este, de asemenea, pentru prima dată când se demonstrează că anxietatea ca stare reduce variaţia frecvenţei cardiace. Şi este tot pentru prima oară în literatura de specialitate când paradigma experimentală Iowa Gambling Task (IGT) se adaptează şi se utilizează pentru copiii de 3 şi 4 ani, pentru a proba un rezultat extrem de important: că între 3 şi 4 ani, asistăm la o maturare accelerată a cortexului prefrontal ventromedial şi că această maturare este mai rapidă la băieţi decât la fete.

„Cartea de faţă cuprinde o serie de studii dedicate analizei neurocognitive a emoţiilor, multe dintre acestea fiind publicate deja în reviste internaţionale de mare prestigiu. Ea oferă portretul unui tânăr cercetător de talie internaţională, cu realizări majore şi perspective stiinţifice remarcabile. Investigaţiile cuprinse de d-l Andrei Miu în acest volum îl situează într-o poziţie de top mondial în domeniul neuroştiinţelor cognitive ale afectivităţii.” Prof. Dr. Mircea Miclea

PSIHOLOGUL EXPERT

EMOŢIE ŞI COGNIŢIE. LATERALIZARE CEREBRALĂ, DIFERENŢE INDIVIDUALE ŞI DE GEN


PSIHOLOGUL EXPERT

ABORDAREA COGNITIV-COMPORTAMENTALĂ ÎN SEXOLOGIE Această carte prezintă atât teoretic, cât şi practic tehnici de psihoterapie cognitivcomportamentală aplicabile la persoanele cu tulburări sexuale. Lucrarea se adresează în primul rând studenţilor şi masteranzilor în psihologie clinică şi psihoterapie, psihosexologie şi medicină, interesaţi de abordările recente din domeniul psihoterapiei. De asemenea, cartea prezintă interes şi pentru rezidenţii şi medicii specialişti şi primari din domeniul psihiatriei, pentru medicii de orice specialitate, precum şi pentru psihoterapeuţi. Cazurile practice descrise în ultima parte a cărţii ilustrează concret modalitatea de aplicare a tehnicilor cognitiv‑comportamentale în tulburările sexuale, fiind deosebit de utile practicienilor. Tehnicile asupra cărora se opreşte autorul şi care sunt utilizate în terapia cognitiv-comportamentală implică cele trei niveluri: comportamental, cognitiv şi emoţional. Mediul înconjurător influenţează răspunsurile individuale, dar relaţia individ-mediu poate fi remodelată favorabil de către şi pentru subiect, în condiţiile unei terapii competente.

Viorel Lupu Ediţia a doua, adăugită 172 pagini / 2010 / 27 lei Cuprins

„Lucrarea se adresează în primul rând studenţilor şi masteranzilor în psihologie clinică şi psihoterapie, psihosexologie şi medicină, interesaţi de abordările recente din domeniul psihoterapiei. De asemenea, cartea poate prezenta interes şi pentru rezidenţii şi medicii specialişti şi primari din domeniul psihiatriei, pentru medicii de orice specialitate, precum şi pentru psihoterapeuţi.” Autorul

Noţiuni de neuro-fiziologie a comportamentului sexual • Masturbaţia la vârsta adolescenţei • Abuzul sexual asupra copilor şi adolescenţilor • Homosexualitatea la vârsta adolescenţei • Tulburările de identitate sexuală şi parafiliile la adolescenţi • Noţiuni de bază în sexologie • Tulburările sexuale • Tulburările dorinţei sexuale • Ejacularea precoce


Ionel Papuc Monica Albu Nicolae Jurcău 238 pagini / 2011 / 27 lei Cuprins Management economic • Management educaţional • Procesul decizional • Rolul deciziei în management • Model de selecţie a managerilor de nivel intermediar în organizaţiile universitare • Metode utilizate în luarea deciziilor • Discuţii asupra modelului de lucru

Lucrarea tratează aspecte legate de teoria deciziei şi de management. Ea încearcă să dea răspuns unor întrebări precum: Ce este decizia? Ce tipuri de decizii există şi ce avantaje şi dezavantaje prezintă acestea? Care sunt etapele actului decizional? Cum poate fi îmbunătăţit procesul decizional în cazul managerilor? Este prezentat un model de selecţie a managerilor de nivel intermediar din organizaţiile universitare, care ţine cont atât de unele dimensiuni de personalitate, cât şi de modul de luare a deciziilor. Noutatea modelului este dată de faptul că foloseşte instrumente psihologice cu largă aplicabilitate, care nu au mai fost utilizate în domeniul educaţional: Fişa de evaluare a calităţilor manageriale, CPI, ACL şi LBDQ-XII. Cartea se adresează tuturor celor care sunt interesaţi de problema deciziei, în general, şi a actului decizional la manageri, în particular, precum şi persoanelor preocupate de selecţia profesională a managerilor: psihologi, specialişti în managementul resurselor umane, studenţi.

„Îmi imaginez un sistem educaţional care recunoaşte că învăţătura este firească, că a-ţi face plăcere să înveţi este normal şi că învăţarea autentică înseamnă învăţarea pasionată. Un curriculum şcolar care apreciază întrebările mai mult decât răspunsurile, creativitatea mai mult decât reproducerea informaţiilor, individualitatea mai mult decât conformismul şi excelenţa mai mult decât realizările.” T. Peters (2003)

PSIHOLOGUL EXPERT

PROCESUL DECIZIONAL MANAGERIAL ÎN SFERA EDUCAȚIONALĂ


PSIHOLOGUL EXPERT

THE MULTIDIMENSIONAL DEVELOPMENT OF EXECUTIVE FUNCTIONING - A neuropsychological approach The present book is such a notable exception, even more salutary in the landscape of Romanian psychology: a book explicitly devoted to mechanisms of development, functioning and change, and not only to a multicomponential description of a multilayered construct, as shown by the very terminological option for executive functioning (EF). The author goes beyond a facile description of the ontogenetic landscape of executive functions, although the age interval covered by her studies is quite generous (from 3 to 14 years of age), searching for more comprehensive responses in terms of functions of behaviors and mechanisms of change, and thus fully assuming the shift of focus from What to Why. The methodological option reflects such a dynamic, multidimensional and plurifactorial theoretical framework: the studies in this book follow longitudinal, cross-sectional as well as cross-sequential (accelerated longitudinal) designs;

„The present book is such a notable exception, even more salutary in the landscape of Romanian psychology: a book explicitly devoted to mechanisms of development, functioning and change, and not only to a multi componential description of a multilayered construct, as shown by the very terminological option for executive functioning (EF). The author goes beyond a facile description of the ontogenetic landscape of executive functions, although the age interval covered by her studies is quite generous (from 3 to 14 years of age), searching for more comprehensive responses in terms of functions of behaviors and mechanisms of change, and thus fully assuming the shift of focus from What to Why (see Rovee-Collier, 1996). Associate Professor Oana Benga

Laura Visu-Petra 344 pagini / 2008 / 25 lei

Selected content Theoretical and empirical cornerstones in executive functioning research • A standardized developmental neuropsychological approach to EF • Executive (dys) functioning in developmental neuropathology: The case of childhood epilepsy • A piecemeal approach to EF during development: The case of short-term memory (STM)


Interesat de relaţionarea şi condiţionarea reciprocă a cunoaşterii şi a afectivitatăţii, autorul urmăreşte ideea îmbrăţişată de un număr tot mai mare de psihologi clinicieni, potrivit căreia emoţiile au o componentă cognitivă substanţială şi că funcţionarea defectuoasă a acesteia are un rol fundamental în menţinerea tulburărilor afective. În acest sens, lucrarea de faţă abordează una dintre faţetele relaţiei cogniţii-emoţii: biasarea atenţiei (adică distorsiunea în prelucrarea stimulilor emoţionali în comparaţie cu cei neutri) în anxietate. Se analizează la nivel teoretic, metodologic şi empiric condiţiile în care stimulii anxiogeni beneficiază de Corneliu-Marius Cioara resurse prioritare de procesare şi consecinţele acestui fenomen asupra calităţii şi a intensităţii emoţiilor resimţite. Sintetic, lucrarea urmăreşte specificul biasărilor atenţionale şi rolul lor în dinamica anxietăţii. 300 pagini / 2009 / 26 lei

Cuprins Modele teoretice ale procesării informţionale selective în anxietate • Paradigme experimentale utilzate în studiul biasărilor atenţionale • Specificul biasărilor atenţionale în anxietate • Rolul biasărilor atenţionale în reactivitatea emoţională negativă

„Cartea lui Marius Cioara abordează o temă intens frecventată de cercetările din psihologia cognitivă aplicată – cea a biasărilor atenţionale [...] Coroborate, datele experimentale susţin căteva concluzii, extrase cu multă fineţe de către autor: (1) biasările atenţionale sunt heterogene şi dependente de metoda de măsurare folosită; (2) biasările apar atât la anxioşi, cât şi la non-anxioşi, diferenţa fiind dată de gradient, de pragul critic de la care apare biasarea; (3) biasările sunt adesea preatenţionale, întrucât procesarea valenţei precedă procesarea semnificaţiei stimulului; (4) biasarea este substanţial dependentă de relevanţa personală; (5) biasarea este semnificativ mai vizibilă în condiţii de disponibilitate mare a resurselor. Prof. Dr. Mircea Miclea

PSIHOLOGUL EXPERT

BIASAREA ATENŢIEI ÎN ANXIETATE


PSIHOLOGUL EXPERT

STATISTICĂ APLICATĂ ÎN ŞTIINŢELE SOCIO-UMANE Noţiuni de bază – Statistici univariate Statistica lui C. Opariuc-Dan reprezintă o statistică aplicată prin experienţă profesională într-o mulţime de situaţii de cercetare ştiinţifică. De mare importanţă este acea parte a cărţii care se referă la domeniul inferenţial şi la testele statistice adecvate situaţiei de cercetare, fiind cunoscută situaţia că în acest domeniu se fac cele mai frecvente confuzii. Lucrarea are un aspect cursiv şi se citeşte uşor; nimic nu este considerat de la sine înţeles, ambiguităţile sunt excluse, indentitatea noţională este asigurată şi verificată prin exerciţii. Un merit al autorului este atenţia acordată unei corecte introduceri a datelor în programul computerizat de prelucrări statistice din domeniul ştiinţelor sociale.

Cristian Opariuc-Dan 330 pagini / 2009 / 21 lei

Cuprins

„Cartea lui Cristian Opariuc-Dan nu realizează un inventar «sec» de noţiuni şi procedee statistice, ci se concentrează prioritar pe explicaţii amănunţite şi pe prezentarea consecinţelor aplicării de procedee statistice. Este apreciabil modul în care se concentrează autorul spre evitarea situaţiilor de artefact, spre adecvarea reprezentărilor grafice, spre explicarea particularităţilor situaţiilor experimentale.” Prof. Dr. Aurel Stan Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Natura măsurării în ştiinţele socio-umane • Organizarea datelor • Statistici descriptive – Tendinţa centrală • Media populaţiei. Reprezentări grafice ale tendinţei centrale • Statistici descriptive – Împrăştierea • Distribuţia normală • Probabilităţi şi semnificaţie statistică • Eşantionare şi reprezentativitate


Sofia Chirică Daniela Andrei Cătălina Ciuce

236 pagini / 2009 / 21 lei

Cartea oferă cunoştinţe avansate despre psihologia organizaţiilor şi este, în acelaşi timp, un ghid eficient pentru optimizarea organizaţiilor şi a procesului de învăţare. Sinteză de cunoaştere academică şi utilitate practică, această lucrare este un model despre felul în care cunoaşterea ne ajută să ameliorăm realitatea. Autorii arată că, pentru a supravieţui într-un mediu competiţional, pentru a ieşi dintr-un nivel inacceptabil de performanţă scăzută, pentru a-şi schimba strategia de concurenţă sau pur şi simplu pentru a deveni din ce în ce mai bune, organizaţiile dezvoltă planificat procese de management al schimbării. Dezvoltarea organizaţională este, prin urmare, procesul prin care organizaţiile utilizează teoriile şi tehnologia ştiinţelor comportamentale pentru a facilita schimbările care conduc la creşterea eficienţei.

Cuprins selectiv Psihologia organizaţională: bază teoretică şi orientare valorică pentru dezvoltarea organizaţională • Coerenţa personalităţii în orientarea social-cognitivă • Sinele ca „organizaţie” de cunoaştere • Coerenţă şi schimbare în cunoaşterea individuală şi distribuită

„Cartea oferă cititorului nu numai o serie de cunoştinţe avansate despre psihologia organizaţiilor, ci şi un ghid util de exploatare eficientă a acestora, atât pentru optimizarea organizaţiilor, cât şi a procesului de învăţare. Căci la ce bun cunoaşterea, dacă ea nu ne ajută să ameliorăm realitatea? Aplicaţii practice ale psihologiei organizaţionale este o foarte reuşită îmbinare a cunoaşterii academice cu utilitatea practică.” Prof. Dr. Mircea Miclea

PSIHOLOGUL EXPERT

APLICAŢII PRACTICE ALE PSIHOLOGIEI ORGANIZAŢIONALE


PSIHOLOGUL EXPERT

COPIII FAC ORDINE! Categorizarea la vârsta preşcolară Cartea urmăreşte categorizarea sau cum grupăm elementele realităţii şi cum ne reprezentăm mintal aceste grupări, din perspectiva dezvoltării cognitive. Modul în care ajungem la competenţa de a extrage trăsăturile relevante, astfel încât să grupăm împreună o serie de stimuli, reprezintă un pas important pentru înţelegerea deplină a conceptelor umane. Rezolvarea eficientă de probleme, spre exemplu, presupune şi flexibilitate cognitivă: cu cât identificăm mai multe soluţii potenţiale, cu atât e mai probabil că vom identifica soluţia cea mai bună. Pentru educaţia contemporană, devine relevantă educarea timpurie a flexibilităţii prin care îi vom putea ajuta pe copiii cu dezvoltare tipică să îşi atingă potenţialul, iar pe cei cu o dezvoltare atipică să se apropie cât mai mult de nivelul optim al funcţionării cognitive. Autoarea oferă sugestii pentru aplicaţiile practice ale flexibilităţii cognitive în domeniul educaţiei timpurii, pentru toţi cei interesaţi de dezvoltarea copiilor de vârstă preşcolară, educatori, profesori, pedagogi, consilieri, psihologi sau părinţi.

„Cartea de faţă marchează o piatră de hotar în analiza ontogenetică şi multinivelară a categorizării la copii. Ea ne arată cum trebuie depăşită paradigma piagetiană şi demonstrează că flexibilitatea cognitivă debutează precoce. Ea ilustrează, cu rigoare şi sensibilitate, cum analiza cognitivă poate optimiza practica educaţională.” Prof. Dr. Mircea Miclea

Thea Ionescu Ediția a doua 152 pagini / 2012 / 21 lei Cuprins Categorizarea – modele generale • Dezvoltarea abilităţii de categorizare în primii şase ani de viaţă – categorizarea flexibilă la preşcolari • Factori care influenţează flexibilitatea categorizării la vârsta preşcolară • Implicaţii educaţionale sau... dincolo de scaunul „comod” al cercetătorului


Viorel Mih Vol. 1 - 316 pagini Vol. 2 - 275 pagini 2010 / 45 lei Cuprins selectiv Introducere în psihologia educaţională • Dezvoltare cognitivă şi psihosocială. Etape de dezvoltare • Abordarea diversităţii în populaţia şcolară • Abordarea componenţială a personalităţii elevului • Abordări behavioriste ale învăţării • Abordări cognitive şi constructiviste ale învăţării • Învăţarea autoreglată • Managementul clasei

Lucrarea abordează exhaustiv problematica psihologiei educaţionale. Cartea, deosebit de utilă atât profesorului, cât şi psihologului sau consilierului şcolar, pune în valoare importanţa fundamentării ştiinţifice a aplicaţiilor educaţionale, autorul fiind preocupat mai ales de: • procesele cognitive superioare – atenţia, învăţarea, memoria şi metacogniţia – ca rezultat al interacţiunilor continue dintre cogniţii şi emoţii; • rolul componentei motivaţionale în managementul învăţării; • pregătirea elevilor pentru a face faţă solicitărilor pieţei muncii; • deprinderea de strategii care să dezvolte funcţiile executive: planificarea, organizarea, stabilirea de priorităţi etc.; • reconceptualizarea rolului predării/învăţării şi a dinamicii relaţiilor elev-elev şi profesor-elev, ca urmare a dinamismului accelerat informaţional şi relaţional al societăţii în care trăim; • practicile de succes ale profesorilor în domeniile predării, învăţării, motivării şi managementului clasei.

„Cartea oferă fundamentarea ştiinţifică şi aplicaţiile practice de care au nevoie profesorul , psihologul şi consilierul şcolar. O lectură necesară şi utilă pentru oricine lucrează în şcoală.” Prof. Dr. Mircea Miclea

PSIHOLOGUL EXPERT

PSIHOLOGIE EDUCAŢIONALĂ


~ NOUTATI , EDITORIALE

ANXIETATEA - PROCESĂRI INFORMAŢIONALE ŞI EVALUAREA LOR Cartea abordează două problematici majore: modul de procesare a informaţiilor în anxietate (cu accent pe procesările implicite) şi aspectele referitoare la evaluarea anxietăţii prin chestionare. În acest sens, cercetarea autorului investighează probleme dificile - limitele (supra)utilizatelor chestionare, evaluarea tăriei asocierilor implicite, maleabilitatea acestora şi rolul pe care îl joacă în sistemul tripartit al anxietăţii. Totodată, această lucrare propune conexiuni multiple: între psihopatologie şi cogniţia socială, integrând interdisciplinar metode şi idei care permit realizarea unor investigaţii unice; legături interculturale, prin faptul că datele colectate pun în lumină diferenţe interesante, atât în privinţa metodologiei de cercetare, cât şi în privinţa răspunsurilor anxioase ale românilor şi ale americanilor; combinarea ingenioasă a metodelor tradiţionale de laborator cu colectarea datelor din mediul virtual.

„Domnul dr. Tulbure prezintă un set fascinant de studii, în care sunt examinate limitele (supra)utilizatelor chestionare şi, apoi, merge mai departe, pentru a investiga promisiunile noilor probe de laborator, cum este şi Testul Asocierilor Implicite (TAI). [...] Autorul nu se opreşte doar la evaluarea tăriei asocierilor implicite, ci investighează maleabilitatea acestora şi rolul pe care îl joacă în sistemul tripartit al anxietăţii.[...] Lucrarea contribuie la progresul acestui domeniu şi ne încurajează să utilizăm noua generaţie a interesantelor sarcini de laborator, menite să ofere informaţii ştiinţifice credibile.[...]” Thomas Ollendick

University Distinguished Professor, Department of Psychology, Virginia Polytechnic Institute, U.S.A

Bogdan Tudor Tulbure 300 pagini / 2011 / 28 lei

Cuprins Modalităţi de evaluare în anxietate • Maleabilitate sau stabilitate în procesările implicite: Sunt procesările implicite dinamice? • Moderatori ai relaţiilor dintre cogniţii şi comportament în cazul anxietăţii • Consideraţii finale


~ NOUTATI , EDITORIALE

TERAPIA COGNITIVĂ A TULBURĂRILOR DE PERSONALITATE

Aaron T. Beck Arthur Freeman Denise D. Davis şi colaboratorii

Traducerea în limba română a acestei ediţii a doua aduce în literatura de specialitate cartea unor autorităţi în domeniu, oferind un instrument necesar cercetătorului-practician interesat de abordarea tulburărilor de personalitate din perspectiva terapiei cognitive. În prima parte, autorii oferă o perspectivă amplă asupra abordării cognitivcomportamentale a problemelor generale de diagnostic şi tratament pentru pacienţii cu tulburări de personalitate. Partea a doua a cărţii cuprinde aplicaţii clinice, cu detalierea tratamentului individualizat pentru tulburări de personalitate specifice. Capitolele conţin aspectele practice ale diagnosticului diferenţial, conceptualizarea cazurilor şi intervenţia terapeutică, acordând o atenţie deosebită dificultăţilor din timpul terapiei şi modalităţilor de depăşire a acestora.

424 pagini / 2011 / 45 lei Traducere din limba engleză de Mihaela Marian Mihăilaş Cuprins selectiv Partea I - ISTORIE, TEORIE ŞI CERCETARE • Privire generală asupra terapiei cognitive a tulburărilor de personalitate • Teoria tulburărilor de personalitate • Principii generale şi tehnici specializate • Partea a II-a - APLICAŢII CLINICE

„Un text integrativ practic, o lectură utilă pentru cei interesaţi de dezvoltarea tulburărilor de personalitate şi de dezvoltarea personalităţii în sine. Cognitive Behavioral Therapy Book Reviews „Această lucrare importantă prezintă cadrul cognitiv necesar înţelegerii şi tratamentului tulburărilor de personalitate. Într-un singur volum, Aaron T. Beck şi distinşii săi colaboratori oferă atât o prezentare generală cuprinzătoare a cunoştinţelor ştiinţifice, cât şi un ghid detaliat al tratamentului individualizat.” The Guilford Press


SOFTURI EDUCAŢIONALE

MULTIMEDIA

Softurile educaţionale reprezintă o provocare din punct de vedere cognitiv, sunt atractive, îşi motivează utilizatorii şi îi transformă în participanţi activi la propriul proces de învăţare. Pornind de la aceste premise, o echipă multidisciplinară, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii „Babeş-Bolyai” şi de la Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România, a demarat un program de realizare de softuri educaţionale care să constituie instrumente interactive şi atractive în sprijinirea procesului de învăţare. Softul educaţional „Naufragiaţi pe Insula Calculelor” se bazează pe cercetările actuale din psihologia dezvoltării, pe cele mai noi teorii despre învăţare, pe facilităţile designului multimedia de înaltă calitate şi pe consultări repetate cu învăţători de mare prestigiu. Softul realizează ceea ce un învăţător expert face la școală, pentru a-şi ajuta elevii de clasa I şi a II-a să înveţe matematica. Preț: 19 lei.

Softul educaţional „Cifrele” este un soft cu exerciţii care, îmbinând principiile psihopedagogice, teoriile recente ale învăţării şi facilităţile designului de soft de înaltă calitate, îi ajută pe copiii cu vârste cuprinse între 5 şi 9 ani să înveţe numerele. Preț: 19 lei.

Programul „Literele” este cel de-al treilea soft realizat şi are fundamente teoretice explicite, preluate din teoriile învăţării şi, din cele ale designului softurilor educaţionale, precum şi din cercetările recente realizate în domeniul psihologiei. Se adresează copiilor din clasele I şi a II-a. Preț: 19 lei.


Platforma de Evaluare a Dezvoltării - forma A (3-6/7 ani)

Conţine 49 de scale/teste etalonate şi validate pe populaţia din România, care evaluează toate competenţele copilului: cognitive, emoţionale, sociale, de temperament, autonomie şi nivelul pregătirii pentru şcoală (school readiness). PEDa este primul sistem computerizat de evaluare multi-method & multi-observant, adică acelaşi proces psihologic este evaluat prin mai multe metode, de către mai mulţi observatori (educator, părinte, psiholog). PEDa este un instrument extrem de util pentru evaluarea dezvoltării, evaluarea gradului de pregătire pentru şcoală, evaluarea longitudinală a dezvoltării competenţelor şi remedierea problemelor de sănătate mintală la preşcolari. UTILITATE PEDa poate fi accesată de trei categorii de utlizatori: părinte, educator şi psiholog.

Platforma de Evaluare a Dezvoltării - forma B (7-18 ani)

Conţine 26 de teste computerizate de evaluare psihologică complexă, etalonate şi validate pe populaţia din România (7-18 ani). PEDb este o platformă multi-method, multi-users, cu alte cuvinte factorii psihologici sunt evaluaţi prin agregarea mai multor metode, din partea mai multor utilizatori: elevi, profesori, părinţi şi psihologi. PEDb este un instrument indispensabil pentru consilierea psihologică, orientarea în carieră şi remedierea problemelor de sănătate mintală la copii şi adolescenţi. UTILITATE PEDb oferă evaluare psihologică computerizată a aptitudinilor, intereselor, personalităţii şi afectivităţii copiilor şi adolescenţilor. Pe această bază ştiinţifică riguroasă, se face consilierea psihologică şi orientarea în carieră cu maximum de rezultate. Pentru informaţii suplimentare şi preţ, vă rugăm să consultaţi: www.cognitrom.ro

~ VA~ RECOMANDAM

EDITURA ASCR vă recomandă produsele şi serviciile partenerului nostru, COGNITROM


~ ~ VA RECOMANDAM

EDITURA ASCR vă recomandă produsele şi serviciile partenerului nostru, COGNITROM CHESTIONARE /SCALE DE EVALUARE PDSQ - Chestionarul de screening şi diagnostic psihiatric PDSQ este un instrument de screening ce permite autoevaluarea simptomelor specifice mai multor tulburări de pe Axa I, conform DSM-IV, precum şi realizarea diagnosticului diferenţial, în orice context clinic sau de cercetare. Chestionarul cuprinde 125 itemi și atrage atenţia asupra domeniilor problematice, iar ghidurile de interviu permit evaluarea problemelor la un nivel mai profund, în mod sistematic şi riguros. Preţ: 580 lei. CERQ - Chestionarul de evaluare a copingului cognitiv-emoţional CERQ este un chestionar multidimensional, construit pentru a identifica strategiile de coping cognitiv, pe care cineva le foloseşte după ce a trăit anumite evenimente sau situaţii negative. În opoziţie cu alte chestionare de coping, care nu fac o distincţie explicită între gândurile unei persoane şi activitatea sa reală, CERQ se referă în mod exclusiv la gândurile unei persoane după ce a trăit o experienţă negativă. Preţ: 250 lei. SACS - Scala de abordare strategică a coping-ului SACS este un chestionar multidimensional, construit pentru a identifica strategiile de coping comportamental în context social, pe care cineva le foloseşte după ce a trăit anumite evenimente sau situaţii negative. Preţ: 250 lei. ECI-4 - Chestionarul de evaluare a copiilor–4

ECI

ECI-4 este un instrument de screening care evaluează cele mai prevalente tulburări psihiatrice manifestate la copii cu vârste între 3-7 ani. Itemii cuprinşi în ECI-4 se bazează pe criteriile de diagnostic prevăzute de Asociaţia Americană de Psihiatrie (1994) în Manualul de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale (DSM-IV-TR). Preţ: 325 lei.


SMALSI

SMALSI este un chestionar (de autoevaluare) conceput pentru a evalua 10 constructe principale asociate cu motivaţia şcolară şi cu strategiile de învăţare, 7 dintre acestea se axează pe punctele tari ale elevului, iar 3 vizează punctele sale slabe. Preţ: 525 lei. EDI-3 - Inventarul tulburărilor de comportament alimentar EDI-3 este un instrument de autoevaluare a trăsăturilor psihologice şi a simptomelor relevante din punct de vedere clinic pentru dezvoltarea şi menţinerea tulburărilor de comportament alimentar. Este destinat administrării în populaţia generală, la persoane cu vârste peste 18 ani şi cuprinde 91 de itemi, grupaţi în 3 scale de Risc de tulburare de comportament alimentar şi nouă scale psihologice. Preț: 400 lei. EMAS - Scalele Endler de evaluare multidimensională a anxietăţii Scalele EMAS reprezintă un set de 5 instrumente utile care evaluează anxietatea ca stare (scala EMAS-S), anxietatea ca trăsătură (scalele EMAS-T şi SAS-T) şi percepţia individului asupra ameninţării dintr-o anumită situaţie (scalele EMAS-P şi SAS-P). Aplicarea acestor scale se poate face începând cu vârsta de 14 ani şi presupune existenţa unui nivel de dezvoltare a vocabularului, specific casei a 8-a. Preţ: 450 lei. DASS - Scalele de depresie, anxietate şi stres DASS este un set de trei scale de autoevaluare, construit pentru a evalua stările emoţionale negative ale depresiei, ale anxietăţii şi ale stresului. Este un chestionar care poate fi folosit atât în cercetare, cât și în context clinic. Versiunea în limba română a Chestionarului DASS are 21 de itemi, împărțiți în mod egal pe 3 scale: Anxietate, Depresie, Stres, şi a primit acronimul DASS-21R. Preţ: 200 lei.

EMAS

~ VA~ RECOMANDAM

SMALSI - Chestionarul de evaluare a strategiilor de învăţare (8-12 ani şi 13-18 ani)


~ ~ VA RECOMANDAM

EDITURA ASCR vă recomandă produsele şi serviciile partenerului nostru, COGNITROM COGNITROM CAREER PLANNER (CCPonline/intranet) COGNITROM CAREER PLANNER (CCPonline/intranet) este o platformă multi-user de consiliere, informare, orientare şi planificare a carierei, care poate fi utilizată de către: elev, părinte, profesor-consilier şi specialist (psiholog). CCP se poate utliza în două variante: online şi intranet. CCPonline/intranet oferă: • autoevaluarea computerizată a profilului psihologic al persoanei; • analiza comparativă şi matchingul dintre profilul psihologic al persoanei şi ocupaţiile potrivite cu acest profil; • analiza ocupaţiilor (prin prezentarea profilurilor ocupaţionale şi prin înregistrări video despre ocupaţii); • baza de resurse pentru fiecare tip de user, centrate pe nevoile acestuia. Pentru informaţii suplimentare şi preţ, vă rugăm să consultaţi: www.cognitrom.ro


Centrul de evaluare şi intervenţie la copii şi adolescenţi (CEICA) Centrul de evaluare şi intervenţie la copii şi adolescenţi (CEICA), afiliat S.C. COGNITROM S.R.L., este o nouă soluţie de evaluare, diagnostic şi tratament în probleme de sănătate mentală la copii, adolescenţi şi familiile lor. Misiunea noastră este de a oferi servicii profesioniste, validate ştiinţific, oferite de specialişti în diverse discipline. Echipa multidisciplinară a centrului este formată din: psihologi clinicieni, psihoterapeuţi atestaţi în psihologie clinică şi psihoterapie cognitiv-comportamentală, psihiatri, logopezi şi o serie de colaboratori specialişti în nutriţie, neurologie, psihopedagogie. Specialiştii CEICA oferă soluţii integrate şi fundamentate ştiinţific, atât în problemele de sănătate mentală la copii şi adolescenţi, cât şi în dezvoltarea personală a acestora. CEICA oferă următoarele servicii: • Evaluare psihologică, pentru a stabili: nivelul de dezvoltare al copilului, gradul pregătirii pentru școală, dezvoltarea neuropsihologică, riscul pentru a dezvolta tulburări de sănătate mentală, diagnosticul clinic; • Psihoterapie pentru copii și adolescenți, pentru remedierea tulburărilor de sănătate mentală; • Intervenții de grup pentru dezvoltarea de competențe la preșcolari, probleme de adaptare la copii și adolescenți; • Consiliere și intervenție specializată în probleme emoționale, comportamentale și dificultăți de învățare; • Consiliere și orientare în carieră, în vederea orientării școlare și profesionale; • Consiliere și intervenție parentală.

CEICA

Pentru programări, contactaţi-ne: prin telefonul fix: 0364 881 771, prin e-mail: ceica@cognitrom.ro, la sediul CEICA: Piaţa 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca.

~ VA~ RECOMANDAM

EDITURA ASCR vă recomandă produsele şi serviciile partenerului nostru, COGNITROM


Pentru alte informatii despre produsele şi promoţiile noastre, nu ezitaţi să ne contactaţi. Adresă Piaţa 14 Iulie nr.18 400325 Cluj-Napoca, Jud. Cluj Program cu publicul: luni-vineri, orele 9-17

Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, ne puteţi contacta în mod direct, prin e-mail sau telefonic: Email: comenzi@ascred.ro Tel/Fax: 0264581499 Mobil: 0756085002  www.ascred.ro De asemenea, ne găsiți și pe facebook www.facebook.com/ASCRED

Catalog editorial ASCRED pentru psihologi  

Catalog editorial ASCRED pentru psihologi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you