Page 1

EDITURA ASCR

Un om care citește face cât doi.

CATALOG EDITORIAL PENTRU PĂRINȚI

www.ascred.ro facebook.com/ASCRED


Editura ASCR promovează produse multimedia de excelenţă în domeniile: educaţie, consiliere şcolară şi psihologie. Editura ASCR este acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. Înfiinţată în anul 2002 sub egida Asociaţiei de Ştiinţe Cognitive din România (ASCR), Editura ASCR editează cărţi din domeniul ştiinţelor cognitive: psihologie, inteligenţă artificială, neuroştiinţe, lingvistică teoretică, antropologie, filosofia minţii. Prin colaborarea cu ASCR, editura participă la realizarea Conferinţelor Naţionale de Ştiinţe Cognitive, a mai multor simpozioane internaţionale, granturi de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale. Colectivul de referenţi ştiinţifici ai revistelor pe care le editează ASCR, în mare parte, girează şi calitatea ştiinţifică a cărţilor editate de Editura ASCR.

Colecţii specializate Psihologul expert Psihologie şi viaţă Consiliere şcolară Educaţie Hors collection Softuri educaţionale E-book-uri Revista Cognition, Brain, Behavior


O NOUĂ COLECȚIE A EDITURII: COLECȚIA DE CĂRȚI DIGITALE E-book-urile sunt realizate în cadrul proiectul editorial al Editurii ASCR, intitulat Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și abilități în dezvoltarea personală (managementul anxietății, stresului și al echilibrului viață personală-viață profesională) prin crearea de instrumente inovative TIC și dezvoltarea de metode e-learning în învățarea școlară. Proiectul a fost sprijinit de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), categoria Noile Media 35 (NM 35). Managementul anxietăţii - Mircea Miclea, Amalia Ciuca Acest e-book surprinde diverse aspecte ale managemetului anxietăţii în epoca digitală, precum: elemente psihoeducative de intervenţie, sfaturi pentru menţinerea rezultatelor şi prevenirea căderilor, activităţi şi teme de casă. (În curs de apariţie).

E-BOOK

Managementul stresului - Amalia Ciuca, Mircea Miclea Cartea prezintă un model general al apariţiei şi menţinerii stresului, după care sunt descrise câteva tehnici şi metode de intervenţie atât la nivel individual, cât şi la nivel organizaţional (combaterea stresului la locul de muncă). (În curs de apariţie).

Managementul echilibrului viaţă personală - viaţă profesională - Kállay Éva Este abordată problema carierei în condiţiile în care schimbările de pe piaţa muncii pot afecta sever viaţa omului. În consecinţă, sunt discutate teme precum: planificarea, dezvoltarea şi schimbarea carierei; echilibrul dintre viaţa personală şi cea profesională şi posibile soluţii pentru problemele întâmpinate. Preţ 16 lei.


Metafore psihoterapeutice - Ozana Budău, Adela Perţe E-book-ul are o structură hipertextuală, care permite accesul la o bază bogată de resurse multimedia online și offline, prezentate interactiv, pentru a crea o experiență de învățare interesantă și personalizată. Această carte se adresează atât psihologilor și psihoterapeuților, fiind un instrument util în procesul terapeutic, cât și publicului larg. Preţ 16 lei.

Povestea literelor - Anca Bălaj şi colaboratorii Programul elaborat cuprinde 18 tipuri de exerciții atractive și variate ce vizează dezvoltarea abilității de citire. De asemenea, softul cuprinde și un e-book în care sunt descrise din perspectivă pedagogică, a psihologiei dezvoltării, precum și a e-learning-ului metode de dezvoltare a abilității de a citi. Preţ 16 lei.

Softul educațional cuprinde 33 de exerciții atractive și variate care favorizează însușirea de către copii a conceptului de număr natural și a abilităților matematice de bază. Softul cuprinde și un e-book, în care sunt descrise din perspectivă pedagogică, a psihologiei dezvoltării, precum și a e-learning-ului metode de dezvoltare a abilităților matematice de bază. Preţ 16 lei.

E-BOOK

Povestea cifrelor - Anca Bălaj şi colaboratorii


~ NOUTATI , EDITORIALE

THE COMPUTER-MEDIATED THERAPY OF ANXIETY This volume was supported by the Grant CNCSIS-Ideas No. 2440/2008 from the National University Research Council of Romania, awarded to university professor dr. Mircea Miclea. Worldwide, the number of individuals suffering of mental disorders is constantly increasing, while the number of certified therapists is limited. In these conditions, the traditional form of intervention for anxiety disorders should “reconsider its basic principles and forms of delivery” (Miclea, Miclea, & Ciuca, 2008, p. 131). Computer-supported/mediated psychotherapy is a recent tentative to innovate the psychotherapeutic process and match both the existent demands of the market and the new attitudes of those who seek help in the digital era.

Mircea Miclea Kállay Éva (Editors)

130 pagini / 2011 / 25 lei Selective contents

The major aim of this present volume is to identify the most important factors implied in the computer-mediated therapy of anxiety disorders, which may have significant consequences on fundamental aspects implied in the delivery of therapy in the 21st century. The editors

Introduction • Computer‑assisted evaluation of attentional biases in anxiety • Advances in computerbased psychotherapy of anxiety disorders • The computer‑mediated treatment of Posttraumatic Stress Disorder and stress-induced mental health problems


~ NOUTATI , EDITORIALE

SENSURI ALE VIEŢII

Roy F. Baumeister 542 pagini / 2011 / 42 lei

Traducere din limba engleză de Kállay Éva

Sunt foarte rare abordările atât de vaste ale istoriei şi culturii în cadrul psihologiei sociale contemporane, cum găsim în această carte. Autorul abordează o temă dificil de investigat prin experimente. Utilizează, însă, riguros datele oferite de studiile empirice, făcând o analiză interdisciplinară, erudită şi, totodată, cuceritoare a modului în care sensul vieţii influenţează viaţa socială. Roy Baumeister utilizează în structura conceptuală a cărţii o serie de analize şi rezultate interdisciplinare (istorie, sociologie, antropologie, religie ş.a.), ca date de intrare care pot crea o bază empirică pentru practicarea psihologiei. El abordează simultan probleme foarte profunde, reflectând asupra a cinci teme fundamentale referitoare la sensul vieţii: nevoia umană de sens, modul în care sensul ne determină viaţa, negocierea dintre individ şi cultură în crearea sensului vieţii, transformarea modernă a sinelui, ca răspuns la criza de valori şi relaţia dintre timp şi sensul vieţii. Atât pentru nespecialişti, cât şi pentru psihologi şi alţi oameni de ştiinţă, cartea va constitui fără îndoială o lectură fascinantă.

Cuprins selectiv PARTEA I - Tiparele de bază ale vieţii şi ale sensului • PARTEA A II-A - În căutarea răspunsurilor • PARTEA A III-A - Adaptare, stare de bine şi ameninţare • PARTEA A IV-A Schimbări ale sensului

„Volumul de faţă este o analiză cuprinzătoare a modului în care sensul vieţii influenţează viaţa socială. Postularea unor asemenea ipoteze interesante şi subtile, derivate dintr-o singură temă, este foarte rară; şi mai rar întâlnim abordări atât de vaste ale istoriei şi culturii în cadrul psihologiei sociale contemporane.” Daniel M. Wegner, PhD


PSIHOLOGUL EXPERT

INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA COPILULUI Cartea profesorului englez Rudolph Schaffer este scrisă într-un stil accesibil tuturor celor interesaţi de îngrijirea şi educarea copiilor. Pentru specialiştii în psihologie, psihiatrie, învăţământ şi asistenţă socială, dar şi pentru cei care nu au studii de specialitate, autorul descrie succint şi evaluează conceptele, perspectivele şi rezultatele cercetărilor din domeniul psihologiei copilului. Cele 10 capitole ale cărţii sunt îmbogăţite cu numeroase imagini, desene, scheme, tabele, figuri. De mare ajutor pentru orice cititor este sistemul de explicaţii care se practică în această carte: termenii tehnici sunt utilizaţi foarte ponderat şi sunt definiţi pe marginea paginii în care apar pentru prima dată; există casete informative care dezvoltă anumite teme din text; rezumatul de la sfârşitul fiecărui capitol sintetizează şi fixează ideile cele mai importante ale capitolului respectiv, iar lista de cărţi cu care se încheie fiecare capitol este utilă pentru toţi aceia care doresc să continue investigarea tematicii discutate.

H. Rudolph Schaffer Ediţia a treia 391 pagini / 2010 / 35 lei Traducere din limba engleză de Thea Ionescu Cuprins selectiv

„Este o carte extraordinară, scrisă foarte clar – ea prezintă temele, ideile şi rezultatele centrale privind dezvoltarea copiilor şi surprinde entuziasmul cercetărilor recente. Ea se opreşte la întrebările cheie care fac studiul copiilor atât de interesant, fiind extrem de judicioasă în evaluarea datelor ştiinţifice care oferă răspunsuri. O carte minunată, acccesibilă, plăcută şi înţeleaptă, demnă de a fi recomandată studenţilor de la toate nivelurile, precum şi profesorilor.” Profesor Judy Dunn, Institutul de Psihiatrie, King’s College

Descoperind copiii • Caracteristicile copilăriei • Începutul vieţii • Formarea relaţiilor • Dezvoltare emoţională • Copilul ca om de ştiinţă: teoria lui Piaget despre dezvoltarea cognitivă • Copilul ca ucenic: Teoria lui Vîgotsky despre dezvoltarea socio‑cognitivă


PSIHOLOGIE SI , VIATA ,

CUM SĂ VĂ AJUTAŢI COPILUL CU PROBLEME DE ANXIETATE. Un ghid pas cu pas pentru părinţi

Ronald M. Rapee Susan H. Spence Vanessa Cobham Ann Wignall

Autorii lucrării, cercetători şi practicieni de renume în domeniu, oferă părinţilor un pachet structurat de metode validate ştiinţific pentru prevenirea şi remedierea problemelor de anxietate la copii şi adolescenţi. Inspirate din tehnicile de psihoterapie cognitivcomportamentală, aceste metode sunt prezentate într-un stil accesibil şi cititorilor care nu au cunoştinţe aprofundate în domeniu. Volumul oferă reţete multiple, de la simpla comparaţie cu temerile altor copii de aceeaşi vârstă, până la evaluarea detaliată a modului în care anxietatea interferează cu viaţa de zi cu zi. Cartea propune şi descrie o serie de remedii şi instrumente de lucru utile în prevenirea şi controlul problemelor de anxietate ale copiilor, dar invită şi la o reflecţie activă asupra propriilor temeri şi asupra modalităţilor de confruntare cu acestea.

Ediţia a doua

197 pagini / 2011 / 30 lei Traducere şi adaptare din limba engleză de Laura Visu-Petra, Andrea Demeter-Vas și Andreea Luca Cuprins selectiv

~

De ce este anxios copilul dumneavoastră? • Cum influenţează gândurile şi emoţiile anxietatea? • Să învăţăm să gândim realist

„Această lucrare oferă părinţilor un pachet structurat de metode validate ştiinţific – inspirate din tehnicile de psihoterapie cognitiv-comportamentală, dar prezentate într-un mod accesibil şi non-profesioniştilor – pentru prevenirea şi remedierea unei game variate de probleme de anxietate la copii şi adolescenţi. Cartea oferă soluţii multiple, de la simpla comparaţie cu temerile altor copii de aceeaşi vârstă, până la evaluarea detaliată a modului în care anxietatea interferează cu viaţa de zi cu zi.” Lect. Dr. Laura Visu-Petra


PSIHOLOGUL EXPERT

COPIII FAC ORDINE! Categorizarea la vârsta preşcolară Cartea urmăreşte categorizarea sau cum grupăm elementele realităţii şi cum ne reprezentăm mintal aceste grupări, din perspectiva dezvoltării cognitive. Modul în care ajungem la competenţa de a extrage trăsăturile relevante, astfel încât să grupăm împreună o serie de stimuli, reprezintă un pas important pentru înţelegerea deplină a conceptelor umane. Rezolvarea eficientă de probleme, spre exemplu, presupune şi flexibilitate cognitivă: cu cât identificăm mai multe soluţii potenţiale, cu atât e mai probabil că vom identifica soluţia cea mai bună. Pentru educaţia contemporană, devine relevantă educarea timpurie a flexibilităţii prin care îi vom putea ajuta pe copiii cu dezvoltare tipică să îşi atingă potenţialul, iar pe cei cu o dezvoltare atipică să se apropie cât mai mult de nivelul optim al funcţionării cognitive. Autoarea oferă sugestii pentru aplicaţiile practice ale flexibilităţii cognitive în domeniul educaţiei timpurii, pentru toţi cei interesaţi de dezvoltarea copiilor de vârstă preşcolară, educatori, profesori, pedagogi, consilieri, psihologi sau părinţi.

„Cartea de faţă marchează o piatră de hotar în analiza ontogenetică şi multinivelară a categorizării la copii. Ea ne arată cum trebuie depăşită paradigma piagetiană şi demonstrează că flexibilitatea cognitivă debutează precoce. Ea ilustrează, cu rigoare şi sensibilitate, cum analiza cognitivă poate optimiza practica educaţională.” Prof. Dr. Mircea Miclea

Thea Ionescu Ediția a doua 152 pagini / 2012 / 21 lei Cuprins Categorizarea – modele generale • Dezvoltarea abilităţii de categorizare în primii şase ani de viaţă – categorizarea flexibilă la preşcolari • Factori care influenţează flexibilitatea categorizării la vârsta preşcolară • Implicaţii educaţionale sau... dincolo de scaunul „comod” al cercetătorului


DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR EMOŢIONALE ŞI SOCIALE LA PREŞCOLARI. Ghid practic pentru părinţi

Catrinel A. Ştefan Kállay Éva

Ghidul pentru părinţi ajută în realizarea efectelor pozitive ale programelor de educaţie timpurie şi în asigurarea eficienţei lor pe termen lung. Pentru aceasta, cartea: - propune strategii practice de prevenire a problemelor de comportament şi de dezvoltare şi optimizare a competenţelor emoţionale şi sociale la copiii de vârstă preşcolară; - transpune cunoştinţe din psihologia dezvoltării într-un format accesibil părinţilor; - oferă sugestii avizate referitoare la asistarea copiilor sănătoşi psihic. În urma aplicării acestora, copiii vor achiziţiona un nivel de competenţe care le va permite să se adapteze în mai multe domenii şi, totodată, se va reduce riscul dezvoltării ulterioare a unor tulburări psihice.

Cuprins Optimizarea relaţiilor dintre adulţi • Optimizarea relaţiei părinte-copil • Strategii de disciplinare • Strategii de dezvoltare a competenţelor emoţionale şi sociale în relaţia părinte-copil • Activităţi pentru dezvoltarea şi optimizarea competenţelor emoţionale • Activităţi pentru dezvoltarea şi optimizarea competenţelor sociale

„Nu se poate concepe o bună adaptare la mediul şcolar, fără dezvoltarea competenţelor emoţionale (de receptare, producere şi autocontrol al emoţiilor) şi sociale ale preşcolarilor. Potenţialul cognitiv rămâne nevalorificat fără abilităţi socio-emoţionale, căci, înainte de a gândi, trebuie să interacţionăm. Volumul de faţă oferă o serie de proceduri practice, prin care părinţii îşi pot ajuta şi înţelege mai bine copiii, dar şi să se ajute pe ei înşişi. Aplicaţiile practice se întemeiază pe teorii ştiinţifice riguroase, exprimate într-un limbaj simplu şi clar. O carte deosebită, în care aplicaţia şi rigoarea se îmbină în chip fericit.” Prof. Dr. Mircea Miclea

EDUCATIE ,

Ediția a doua 310 pagini / 2010 / 37 lei


PSIHOLOGIE SI , VIATA ,

~

JOCURI TERAPEUTICE

Ilustrată cu desene ale copiilor, cartea propune câteva jocuri deopotrivă distractive şi cu dublu rol terapeutic: atât mama, cât şi copilul, prin intermediul aceluiaşi joc, învaţă cum să comunice atunci când cel mic suferă de o boală care s-a manifestat deja sau doar începe să dea semne de manifestare prin durere. Fiecare joc este argumentat din punct de vedere psihologic, aşa încât să poată fi uşor înţeles şi utilizat chiar şi de către persoane care nu au studii în acest domeniu. Cartea oferă şi o modalitate de urmărire a comportamentului copilului în timpul acestor jocuri; aspectele consemnate ar putea fi discutate cu specialişti din domeniul psihologiei şi al psihoterapiei copilului, astfel încât o serie de complicaţii sau de manifestări nepotrivite ale copilului să poată fi prevenite sau înlăturate. Jocul devine joc chiar şi pentru părinţi, un joc prin care înveţi să comunici cu copilul tău într-un mod plăcut.

Oana Benga coordonator Ediția a patra 80 pagini / 2012 / 20 lei Cuprins selectiv

„Lecturând diferitele variante de jocuri pe care le propune această cărticică, vă veţi da seama că nu este vorba de o simplă carte de jocuri, ci de o cărticică în care fiecare joc este argumentat din punct de vedere psihologic, aşa încât să poată fi uşor înţeles şi utilizat chiar şi de persoane care nu au studii în acest domeniu. (...) Le mulţumim tuturor copiilor care, prin desenele lor, au dat culoare acestei cărţi.” Autorii

Jocuri pentru conştientizarea propriului corp • Jocuri pentru conştientizarea primelor semne de durere sau boală • Jocuri pentru exprimarea sentimentelor legate de boală • Jocuri pentru controlul durerii


PSIHOLOGIE SI , VIATA ,

DISCIPLINAREA POZITIVĂ SAU CUM SA DISCIPLINEZI FĂRĂ SĂ RĂNEŞTI

Adina Botiş Matanie Anca Axente Ediția a treia 130 pagini / 2011 / 20 lei

Ghidul de faţă se adresează părinţilor, educatorilor, consilierilor şcolari şi altor persoane care interacţionează cu copiii. Cuprinde informaţii despre modalităţile eficiente de modificare a comportamentului copilului, din perspectiva disciplinării pozitive. Cartea vine în întâmpinarea tuturor celor preocupaţi de soluţionarea problemelor comportamentale ale copiilor, a problemelor de adaptare ale acestora sau a randamentului lor scăzut la şcoală. În abordarea comportamentelor problematice, disciplinarea pozitivă vizează şi formele de încurajare, de învăţare a unor comportamente şi atitudini adaptative, modalităţile de îmbunătăţire a comunicării, precum şi cele mai frecvente metode de disciplinare a copilului. Cartea conţine şi aplicaţii ale disciplinării pozitive, organizate pe categorii de vârstă ale copiilor, în funcţie de cele mai frecvente probleme cu care se confruntă părinţii în disciplinare.

Curins selectiv Ce presupune disciplinarea? • Să vorbim despre comportamentul copilului • Ingredientele unei bune disciplinări • Paşi în aplicarea disciplinării • Aplicaţii • Sugestii pentru părinţi extenuaţi

~

Adina Botiş Matanie este unul dintre fondatorii Asociaţiei de psihologie a copilului şi a adolescentului din România, în cadrul căreia lucrează ca psiholog în domeniul psihoterapiei cognitiv-comportamentale. Anca Axente este psiholog specialist în psihologie clinică, având formare în abordarea clinică cognitiv-comportamentală. Are experienţă practică îndelungată atât în consilierea psihologică a copilului şi a familiei, cât şi în susţinerea unor seminarii şi în consultanţă.


PSIHOLOGIE SI , VIATA ,

~

PRIMELE 365 DE ZILE DIN VIAŢA UNUI COPIL

Acest studiu valorifică sistematic experienţa cercetărilor internaţionale asupra dezvoltării copilului şi oferă părinţilor un instrument cu ajutorul căruia să înveţe cum să-şi observe sugarul, să poată stabili dacă există o dezvoltare normală a copilului lor sau să poată descoperi prompt devierile specifice din dezvoltarea sau din comportamentul copilului lor, în timpul primului an de viaţă. Părinţii vor afla din această carte tot ceea ce ar dori să ştie despre dezvoltarea copilului, despre tulburările de dezvoltare şi despre intervenţia precoce asupra acestora. Cu ajutorul a peste 150 de fotografii şi desene, cartea prezintă abilităţile şi Theodor Hellbrügge comportamentele specifice copilului în primele lui 365 de zile, modul în care se dezvoltă J. Hermann von Wimpffen cele mai importante funcţii ale copilului – mersul, poziţia şezândă, prehensiunea, limbajul, abilităţile sociale. De asemenea, cartea îi oferă fiecărui părinte posibilitatea de a consemna Ediția a doua şi a reţine principalele momente ale dezvoltării copilului său, pentru a le putea rememora 216 pagini / 2009 / 27 lei ulterior. Traducere din limba germană de Oana Benga Cuprins selectiv

În această carte, profesorul Hellbrügge şi echipa sa de la Centrul pentru Copii din München vă pun la dispoziţie rezultatele cercetărilor lor, într-un mod foarte accesibil tuturor părinţilor. Puteţi afla tot ce aţi dori să cunoaşteţi despre dezvoltarea copilului, despre tulburările de dezvoltare şi intervenţie precoce asupra acestora.

Ce ar trebui să ştiţi despre dezvoltarea copilului, tulburările de dezvoltare şi tratamentul lor timpuriu • Abilităţile demonstrate de sugar în primele luni de viaţă şi comportamentele sale pe parcursul acestor perioade


Wass Albert

Volumul, alcătuit din două cicluri de poveşti, Cartea pădurilor (12 poveşti) şi Cartea lacurilor (9 poveşti), este prima traducere în limba română a unor poveşti cu şi aparent despre animale, ale prozatorului Wass Albert. Aceste narațiuni alegorice sunt construite din perspectiva tatălui care, povestindu-i copilului său, îl iniţiază în tainele firii umane şi în comportamentele sociale. Poveşti realiste, cu dialog vioi, deopotrivă ficţiuni pline de mister, uneori cu accente caricatural-comice, alteori cu accente poetice, ele au mai ales caracter moral şi psihoterapeutic, care poate fi sintetizat într-un adevărat cod de învăţături:

175 pagini / 2010 / 30 lei Ilustraţii color şi alb-negru de Maria Brudaşcă Traducere din limba maghiară de Féher Beatrix Cuprins selectiv Povețele tatălui către fiu • Poveste despre pădure • Scarabau • Poveste despre veverița căreia-i plăcea ciondăneala • Poveste despre munții albaștri • Povestea pițigoiului vestitor de primăvară • Pasărea de aur

Hrăneşte-ţi sufletul cu frumosul din lume. Ai răbdarea de a înfăptui lucruri durabile. Crede în bunătate, în pacea sufletească, în iubire şi cultivă-le în jurul tău. Respectă rânduiala naturii, aşa cum a lăsat-o Dumnezeu pe pământ. Învaţă să recunoşti răul la timp şi nu-l provoca să se manifeste. Nu te pripi în a-i judeca pe ceilalţi. Luptă până la capăt pentru visul tău, dar învaţă şi resemnarea. Ajută-i pe cei aflaţi în necaz. Învinge-ţi propria frică printr-o gândire realistă. Păstrează vie în suflet legătura cu lumea copilăriei tale. Fii credincios cauzei pe care ţi-ai ales-o sau misiunii pe care ai primit-o. Ai încredere în valoarea gândirii tale pentru a rezolva problemele vieţii.

HORS COLLECTION

POVEŞTI. CARTEA PĂDURILOR. CARTEA LACURILOR


~ NOUTATI , EDITORIALE

CĂRTICELELE VÂRSTELOR FRAGEDE Iată argumentul care deschide Cărticică de doi ani: „În doi ani, un copil nu poate învăţa prea multe cuvinte […], dar în doi ani ochii tăi au văzut o mare parte din lucrurile care stau pe pământ”. Ce nu se poate spune, se poate desena, cu creioane şi fără gumă, căci lumea e exact aşa cum o desenează copilul, ea îi acceptă calm interpretările stângace. Cărticică de trei ani ştie deja ce înseamnă să ai un nume al tău şi mai ştie o mulţime de cuvinte noi pe care, deocamdată, le stâlceşte, le pelticeşte, luând-o mereu de la început, în veritabile vocalize verbale, gata să escaladeze prin poezioare jucăuşe chiar şi teribilul rrrr. Cartea e plină de animăluţe de tot felul, numai bune de descris, în seama lor, viul. Cărticică de patru ani face un pas mai departe în stăpânirea lumii Constanța Buzea din preajmă. Ea îşi îngăduie combinări năstruşnice, a învăţat reguli de bună purtare şi le transmite Cărticică de 2 ani cu autoritate şi cu hohot de râs faunei mişunând în orice carte pentru prichindei. Veveriţa va 27 lei folosi batista, elefănţelul face baie şi ştie că orice îndepărtare de părinţi e plină de primejdii. Jocul Cărticică de 3 ani cunoaşterii funcţionează perfect dacă adultul se mai ştie copilări cu umor şi inteligenţă: „Mamă, 21 lei dacă vrei să fii/ Răspupată de copii,/ Trebuie să ai un pic/ Inimioară de pitic.” În Cărticică de Cărticică de 4 ani cinci ani, lumea se organizează deja în mici comunităţi, familia îşi dezvăluie ierarhiile şi rostul, 18 lei oraşul e un teritoriu fabulos de cucerit cu tact şi cu disciplină, micul organism comunitar are legi Cărticică de 5 ani de respectat, rolul fiecăruia e bine stabilit. Poveştile devin aventuri, cu balene şi cu harpoane, 17 lei cu răsturnări de situaţii, fabulosul se prelinge din călimară şi umple dezinvolt pagina. În fine, Cărticică de 6 ani Cărticică de şase ani e gata să se despartă de prima copilărie: „Când am fost copil, cândva,/ Când 17 lei am fost nu-i prea de mult,/ Îmi plăcea, o, ce-mi plăcea,/ Să tac mâlc şi să ascult.// Eu eram cum 2011 e pământul/ care-aşteaptă ploi-cuvinte,/ Eu eram pământ cuminte,/ Care vrea cuvinte-ploi…” Prefaţă de Irina Petraş Acum începe vremea basmelor, a proverbelor, a zicătorilor, a jocurilor de cuvinte dezlănţuite cu Ilustraţii color de Maria Brudaşcă libertatea celui care ştie deja să le stăpânească. Copilul, câmp mănos sub cuvintele-ploi, îşi locuieşte limba în starea de veghe întreţinută de poezie, de literatură. Cărticelele se pot achiziţiona Irina Petraş şi ca set, la prețul de 85 de lei.


SOFTURI EDUCAŢIONALE Softurile educaţionale reprezintă o provocare din punct de vedere cognitiv, sunt atractive, îşi motivează utilizatorii şi îi transformă în participanţi activi la propriul proces de învăţare. Pornind de la aceste premise, o echipă multidisciplinară, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii „Babeş-Bolyai” şi de la Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România, a demarat un program de realizare de softuri educaţionale care să constituie instrumente interactive şi atractive în sprijinirea procesului de învăţare.

Softul educaţional „Cifrele” este un soft cu exerciţii care, îmbinând principiile psihopedagogice, teoriile recente ale învăţării şi facilităţile designului de soft de înaltă calitate, îi ajută pe copiii cu vârste cuprinse între 5 şi 9 ani să înveţe numerele. Preț: 19 lei.

Programul „Literele” este cel de-al treilea soft realizat şi are fundamente teoretice explicite, preluate din teoriile învăţării, din cele ale designului softurilor educaţionale, precum şi din cercetările recente realizate în domeniul psihologiei. Se adresează copiilor din clasele I şi a II-a. Preț: 19 lei.

MULTIMEDIA

Softul educaţional „Naufragiaţi pe Insula Calculelor” se bazează pe cercetările actuale din psihologia dezvoltării, pe cele mai noi teorii despre învăţare, pe facilităţile designului multimedia de înaltă calitate şi pe consultări repetate cu învăţători de mare prestigiu. Softul realizează ceea ce un învăţător expert face la şcoală, pentru a-şi ajuta elevii de clasa I şi a II-a să înveţe matematica. Preț: 19 lei.


~ ~ VA RECOMANDAM

EDITURA ASCR vă recomandă produsele şi serviciile partenerului nostru, COGNITROM COGNITROM CAREER PLANNER (CCPonline/intranet) COGNITROM CAREER PLANNER (CCPonline/intranet) este o platformă multi-user de consiliere, informare, orientare şi planificare a carierei, care poate fi utilizată de către: elev, părinte, profesor-consilier şi specialist (psiholog). CCP se poate utliza în două variante: online şi intranet. CCPonline/intranet oferă: • autoevaluarea computerizată a profilului psihologic al persoanei; • analiza comparativă şi matching‑ul dintre profilul psihologic al persoanei şi ocupaţiile potrivite cu acest profil; • analiza ocupaţiilor (prin prezentarea profilurilor ocupaţionale şi prin înregistrări video despre ocupaţii); • baza de resurse pentru fiecare tip de user, centrate pe nevoile acestuia. Pentru informaţii suplimentare şi preţ, vă rugăm să consultaţi: www.cognitrom.ro


Centrul de evaluare şi intervenţie la copii şi adolescenţi (CEICA) Centrul de evaluare şi intervenţie la copii şi adolescenţi (CEICA), afiliat S.C. COGNITROM S.R.L., este o nouă soluţie de evaluare, diagnostic şi tratament în probleme de sănătate mentală la copii, adolescenţi şi familiile lor. Misiunea noastră este de a oferi servicii profesioniste, validate ştiinţific, oferite de specialişti în diverse discipline. Echipa multidisciplinară a centrului este formată din: psihologi clinicieni, psihoterapeuţi atestaţi în psihologie clinică şi psihoterapie cognitiv-comportamentală, psihiatri, logopezi şi o serie de colaboratori specialişti în nutriţie, neurologie, psihopedagogie. Specialiştii CEICA oferă soluţii integrate şi fundamentate ştiinţific, atât în problemele de sănătate mentală la copii şi adolescenţi, cât şi în dezvoltarea personală a acestora. CEICA oferă următoarele servicii: • Evaluare psihologică, pentru a stabili: nivelul de dezvoltare al copilului, gradul pregătirii pentru școală, dezvoltarea neuropsihologică, riscul pentru a dezvolta tulburări de sănătate mentală, diagnosticul clinic; • Psihoterapie pentru copii și adolescenți, pentru remedierea tulburărilor de sănătate mentală; • Intervenții de grup pentru dezvoltarea de competențe la preșcolari, probleme de adaptare la copii și adolescenți; • Consiliere și intervenție specializată în probleme emoționale, comportamentale și dificultăți de învățare; • Consiliere și orientare în carieră, în vederea orientării școlare și profesionale; • Consiliere și intervenție parentală.

CEICA

Pentru programări, contactaţi-ne: prin telefonul fix: 0364 881 771, prin e-mail: ceica@cognitrom.ro, la sediul CEICA: Piaţa 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca.

~ VA~ RECOMANDAM

EDITURA ASCR vă recomandă produsele şi serviciile partenerului nostru, COGNITROM


Pentru alte informatii despre produsele şi promoţiile noastre, nu ezitaţi să ne contactaţi. Adresă Piaţa 14 Iulie nr.18 400325 Cluj-Napoca, Jud. Cluj Program cu publicul: luni-vineri, orele 9-17

Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, ne puteţi contacta în mod direct, prin e-mail sau telefonic: Email: comenzi@ascred.ro Tel/Fax: 0264581499 Mobil: 0756085002  www.ascred.ro De asemenea, ne găsiți și pe facebook www.facebook.com/ASCRED

Catalog editorial ASCRED pentru parinti  

Catalog editorial ASCRED pentru parinti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you