Tritium lights brochure

Page 1

R A A B ZICHTTER ! BE

pport a r O TN ikbaar besch

T E ´ M NÚ % 44RGIE

ENE RINGSTE INVES TREK ! AF

. . . blijven branden waar andere noodverlichting ophoudt !


DE VELE VOORDELEN VAN

OP EEN RIJ:

HEBBEN GEEN ELEKTRISCHE AANSLUITING NODIG. Tritium Lights branden altijd gedurende hun effectieve levensduur van meer dan 15 jaar. U bespaart dure bekabeling. Eenvoudige toepassing in bestaande gebouwen. Geen hak- en breekwerk om een electrische voeding aan te leggen. Ideaal voor monumentale panden. NEMEN DUS OOK GEEN ELEKTRISCHE ENERGIE OP. U bespaart aanzienlijke kosten op uw elektriciteitsverbruik. Een betere energiebesparing kunt u zich niet wensen. In vliegtuigen worden ze om die reden al sinds jaar en dag toegepast. ZIJN ONDERHOUDSVRIJ. Eenvoudige montage. Aan de muur schroeven: klaar! Geen regelmatige vervanging van lampen en accu’s. Geen kans op defecte elektronica. Geen ingewikkelde zelf-test systemen. ZIJN EXPLOSIEVEILIG. Geen elektrische componenten, geen ontstekingcircuits. Ideaal voor toepassing in explosiegevaarlijke omgeving. B.v. boorplatforms, raffinaderijen en benzinestations. ZIJN WATERPROOF. Vanwege het ontbreken van elektrische componenten kunnen Tritium Lights toegepast worden in vochtige ruimten. Desnoods onder water! Maar ook in tunnels en langs snelwegen. ZIJN TEMPERATUURBESTENDIG. De werking wordt niet beïnvloed door temperatuurvariaties. Temperatuurbereik tussen –60 °C en +80 °C. Dus zeer geschikt voor toepassing in b.v. koelcellen. ZIJN TRILLINGBESTENDIG. Zeer geschikt voor toepassing in schepen en machinekamers. ZIJN EMC-ONGEVOELIG. Tritium Lights veroorzaken geen EMC storingen (denk aan pacemakers!) en zijn ook niet gevoelig voor EMC-storingen van buitenaf. Ideaal voor gebruik in ziekenhuizen en aan boord van vliegtuigen. zijn leverbaar met verschillende pictogrammen en in verschillende kleuren en afmetingen; ook op klantenwens. Tritium Lights hebben een ongeëvenaarde lichtverdeling. zijn slechts 25 mm dik en eveneens leverbaar in dubbelzijdige uitvoering. Ook pendelconstructies. Dus inzetbaar in praktisch elk interieur. hebben een herkenningsafstand van 44 meter en een autonomietijd van 15 jaar volgens NEN 6088 en NEN-EN 1838. Zie TNO rapport TNO-DV3 2005-M058. kunnen aan het einde van hun levensduur gratis worden ingeleverd, indien ze worden vervangen door nieuwe. komen in aanmerking voor 44% Energie Investerings Aftrek (EIA nr. 210507). voldoen aan vele voorschriften waaronder: NEN 6088; NEN-EN 1838 (voorzover van toepassing; zie ook TNO rapport TNO-DV3 2005-M058); BS-5499 part 2; ANS N540; NFPA Life Safety Code 101 en Richtlijn 92/58 EEG. Tritium Lights zijn UL-listed en toegelaten door US-NRC en Ministerie van VROM volgens: “Regeling gebruiksartikelen stralingsbescherming” nr. SAS/2001144737 en de “Regeling bekendmaking rechtvaardiging van ioniserende straling” nr. SAS/2001144917 bijlage 1 nr. 1.A.9.


356

216

25 Materiaal: kunststof ABS Gewicht: ca. 800 gr Effectieve levensduur: meer dan 15 jaar Incl. bevestigingsmateriaal Frame-kleur: wit, zwart of aluminium

HOE WERKEN

?

zijn opgebouwd met afzonderlijke glazen buisjes van borosilicaat. Deze glazen buisjes zijn 3 gevuld met tritiumgas ( H). Tritiumgas is een ioniserend gas; de buisjes zijn aan de binnenkant voorzien van fluorescentiepoeder dat door de ioniserende straling van het gas continu oplicht. Het geheel is te vergelijken met een TL-lamp waarbij echter de stroom door de TL-lamp vervangen is door Tritiumgas. Daarom is er geen elektrische aansluiting nodig!

IS

IETS NIEUWS?

Neen! bestaan al meer dan 50 jaar en werden tot nu toe hoofdzakelijk toegepast in vliegtuigen voor vluchtrouteaanduiding. Betrouwbaarheid stond dus voorop! De laatste jaren worden ze echter steeds meer toegepast in gebouwen. In de Verenigde Staten zijn reeds miljoenen van deze producten geĂŻnstalleerd. Tritium Lights zijn nu ook beschikbaar voor de Europese/Nederlandse markt.

WAAR WORDEN

GEBRUIKT?

worden gebruikt voor vluchtrouteaanduiding in hotels, ziekenhuizen, schoolgebouwen, restaurants, bioscopen, kantoorgebouwen, werkplaatsen, gevangenissen, kortom overal waar in noodgevallen evacuatie van mensen aan de orde is. Maar Tritium Lights worden ook toegepast in zwembaden, aan boord van schepen, in de petrochemische industrie, langs snelwegen en in tunnels. Niet alleen in nieuwbouw, maar ook in bestaande gebouwen zijn de voordelen van Tritium Lights groot. Geen dure hak- en breekwerkzaamheden; geen lelijke leidingen langs de muren. blijven branden waar andere noodverlichting ophoudt ! Een geruststellende gedachte.

OngeĂŤvenaarde lichtverdeling!


Over 15 jaar ( 131.000 branduren) CONVENTIONEEL (21 VA) Aanschafprijs 1) Arbeidsloon montage 2) Arbeidsloon leidingaanleg

€ 320,8,0,-

Eenmalige kosten

€ 328,-

Energiekosten 3) Nieuwe lampen 4) Arbeidsloon lampen wisselen 5) Nieuwe accu’s 6) Arbeidsloon accu’s wisselen 7) Gebruikskosten

T I X

0,0,0,0,0,€

0,-

E

Totale kosten over 15 jaar:

€ 328,-

€ 200,45,???,-

> € 245,-

303,112,157,120,67,-

€ 759,€1004,-

PRIJSAANPASSINGEN EN TECHNISCHE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. UITGAVE JANUARI 2006.

KOSTENVERGELIJKING

REFERENTIELIJST VAN GEBRUIKERS VAN Alcoa American Express Corp. ARCO Petroleum AT&T B.F. Goodrich Boeing Corp. British Petroleum Burger King Chevron Oil Comp. Coca Cola Corp. Disney Corp. Dupont

Embassy Suites Hotels EXXON Corp. General Electric Corp. General Motors Corp. Harley Davidson Hewlett Packard Hilton Hotels Holiday Inns Honda Motor Comp. IBM Corp. Intel Marriott Hotels

McDonnell Douglas Merill Lynch NASA National Gallery London Proctor & Gamble Corp. Royal Opera House London Shell Ltd. Sheraton Hotels Stanford University Taco Bell 3M Corp. United Parcel Service

en vele, vele anderen……..

Uw dealer:

COPYRIGHT ESCAPE LIGHT B.V.

1) Gem. prijs voor continu brandende decentrale electrische vluchtrouteaanduiding. 2) All-in uurtarief € 45,-. 3) 1 kWh = € 0,11. 4) Jaarlijks wisselen ( 14x ) à € 8,- / FL-lamp. 5) 15 minuten / keer à € 45,- / uur. 6) Iedere 4 jaar accu’s wisselen à € 40,- / accuset. 7) 30 min. / keer à € 45,- / uur.


NEN 6088 ; NEN-EN 1838 en Bouwverordening.

1) Tritium-lights voldoen voor wat betreft vorm en gebruikte pictogrammen aan de NEN 6088. 2) Art. 4.3 van de NEN 6088 geeft aan dat: “Indien vluchtwegaanduidingen worden gecombineerd met noodverlichting, moet die noodverlichting voldoen aan NEN-EN 1838”. Tritium-lights zijn uitsluitend bedoeld als vluchtwegaanduiding en niet als noodverlichting in de zin van vluchtwegverlichting. Derhalve is de NEN-EN 1838 niet van toepassing op deze vorm van vluchtwegaanduiding. 3) Er is een tweede reden waarom de NEN-EN 1838 niet van toepassing is. In de inleiding daarvan staat namelijk: “Er verschijnen technieken op de markt die, wanneer ze worden toegepast in vluchtroutes, in aanvulling op de conventionele noodverlichting, hiervan de effectiviteit kunnen verhogen. Deze technieken zijn niet opgenomen in deze norm.” Navraag bij het NNI leert dat hier bedoeld worden de nalichtende materialen en op Tritium gebaseerde noodverlichting. Desondanks zijn enkele begrippen uit de NEN-EN 1838, zoals b.v. Termen en Definities (par. 3); de autonomietijd (par. 5); de kijkafstand (par.5.6) ook toe te passen op Tritium-lights. Ook in de (Model-)Bouwverordening wordt in Artikel 2.6.9, waarbij het overigens gaat om (centrale) noodstroomvoorziening, verwezen naar de paragrafen 5.2 tot en met 5.6 van de NEN-EN 1838 m.b.t. zichtbaarheidaspecten van de vluchtwegverlichting. Deze eisen gelden dus alleen voor elektrische armaturen en niet voor Tritium Lights. Ook staat in de NEN-EN 1838 in par. 4.2.1 dat voor vluchtwegverlichting een minimale verlichtingssterkte van 1 lux op de vloer is vereist. Deze eis geldt niet voor vluchtrouteaanduiding! 4) Voor het overige kunnen wij U nog verwijzen naar de NEN-EN 50172, voorlopig nog als prEN, waar te lezen is hoe men internationaal denkt over vluchtroute-aanduidingen, met name op het gebied van autonomietijd.

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12046438 Rabobank Swalmen rek. nr.: 15.03.23.360 IBAN: NL55 RABO 0150 3233 60 SWIFT-adres: RABO NL2U K.v.K. Roermond 12046438 BTW nr.: NL 8102.54.554.BO1


NOODVERLICHTING

NOOD-EVACUATIE VERLICHTING

ANTI-PANIEK VERLICHTING (0,5 Lux)

STAND-BY OF VERVANGINGSVERLICHTING

VLUCHTROUTE VERLICHTING

VLUCHTROUTE VERLICHTING (1 Lux)

WERKPLEKKEN MET VERHOOGD RISICO

VLUCHTROUTE AANDUIDING

VLUCHTROUTEVERLICHTING:

VLUCHTROUTEAANDUIDING:

Zorgt ervoor dat bij het wegvallen van de netspanning, de vluchtroutes voldoende zijn verlicht, teneinde obstakels in de vluchtroute te kunnen herkennen en een veilig gebruik van de vluchtroute mogelijk te maken. Eisen vastgelegd in NEN-EN-1838.

Een eenduidige en herkenbare aanduiding teneinde aanwezigen de kortst mogelijke vluchtroute te tonen. De te gebruiken pictogrammen zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 92/58/EEG en de NEN-6088.

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12046438 Rabobank Swalmen rek. nr.: 15.03.23.360 IBAN: NL55 RABO 0150 3233 60 SWIFT-adres: RABO NL2U K.v.K. Roermond 12046438 BTW nr.: NL 8102.54.554.BO1


BESTELFORMULIER

TRITIUM LIGHTS VLUCHTROUTEAANDUIDING

Verzoeke te leveren: AANTAL TYPE

OMSCHRIJVING

ART. NR. PRIJS/STUK

(volgens NEN 6088)

(excl. BTW)

Vluchtrichting rechtdoor of naar beneden

A.1

€ 320.-

Richtingsverandering van de vluchtweg (naar rechts)

A.2

€ 320.-

Richtingsverandering van de vluchtweg (naar links)

A.3

€ 320.-

Vluchtrichting naar boven

A.4

€ 320.-

Alternatieve aanduiding van een uitgang die tevens kan worden gebruikt als nooduitgang die toegang geeft tot het aansluitend terrein; deze aanduiding mag worden vervangen door aanduiding A.1

B.1

€ 320.-

GEWENSTE LEVERWEEK

Bijdrage in verpakking- en verzendkosten: € 8,-- excl. BTW per zending.

Afleveren aan:

Factureren aan: (alleen invullen indien dit niet hetzelfde is

Bedrijfsnaam: ...................................................... T.a.v.: ................................................................ Straat: ................................................................ Postcode en plaats: ............................................... Postbus: .............................................................. Postcode en plaats: ...............................................

Bedrijfsnaam: ..................................................... T.a.v.: ............................................................... Straat: ............................................................... Postcode en plaats: .............................................. Postbus: ............................................................. Postcode en plaats: ..............................................

Besteld door: ...................................................... Tel.nr.: ..............................................................

Besteldatum: ....................................................... Ordernummer: .....................................................

als afleveradres!)

Handtekening: S.v.p. betaalwijze aankruisen: Bij vooruitbetaling op bankrekeningnummer 15.03.23.360 te Swalmen. U ontvangt 2% betalingskorting. Wacht met betalen totdat u van ons een factuur heeft ontvangen. Na ontvangst van uw betaling worden de goederen u per omgaande toegezonden.

44% aftrek op de aanschafprijs van Tritium Lights volgens de regeling: Energie Investerings Aftrek (EIA) !!!!! Aanvragen bij Senter Zwolle, tel.: 038-4553430."

Verzending onder rembours. U betaalt rechtstreeks aan de postbode. Op rekening. Betalingstermijn 8 dagen -/- 2%, of 30 dagen netto.

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12046438 Rabobank Swalmen rek. nr.: 15.03.23.360 IBAN: NL55 RABO 0150 3233 60 SWIFT-adres: RABO NL2U K.v.K. Roermond 12046438 BTW nr.: NL 8102.54.554.BO1