Page 1

Årets læremidler

Ungdomstrinnet Katalog 2017 ASCHEHOUG UNDERVISNING

@

Ssshhh Sssove, Sun …

?

Ab ö

Ord på S

1


LESETRENING

GRATIS abonnement!

Abonner på

Godt grep! Godt grep er en abonnementsordning der Aschehoug Undervisning tilbyr undervisnings­opplegg for ungdoms­ trinnet. Disse inneholder introduksjon til læreren og kopieringsark til elevene. Lærere som abonnerer på Godt grep, vil få undervisnings­­ oppleggene tilsendt i posten og/eller på e-post. Samtlige opplegg er til­rette­lagt slik at de krever minimalt med forberedelse og kan brukes uavhengig av hvilket læreverk skolen har.

For økt elevengasjement i engelsk 8–10

For økt elevengasjement i tysk 8–10

For økt elevengasjement i norsk 8–10

GRATIS AB ONNEMENT

GRATI S ABONNE M E NT

Tysk 8–10

Norsk 8–10

G R ATIS A BON N EM EN T

Engelsk 8–10

G R AT I S A B O N N E M E N T

KRLE 8–10

Tilbudet er gratis og påmeldingen skjer her: aschehoug.no/Undervisning/Undervisningsopplegg-for-ungdomstrinnet 2

For økt elevengasjement i matematikk 8–10

Matematikk 8–10


Innhold

KONTAKT OSS:

NORSK: Fabel 8–10

side 4

MATEMATIKK: Nummer 8–10

side 6

ENGELSK:

ØYSTEIN HAUGSBØ Kommunikasjonskonsulent NORSK

Stages 8–10

KRLE: Store spørsmål 8–10

tlf. 930 65 640

side 8

side 10

oystein.haugsbo@aschehoug.no

TYSK: Leute 8–10

side 12

NATURFAG: Tellus 8–10

side 14

SPRÅK: LINE HOLST

IDA KNAPSTAD

Kommunikasjonskonsulent REALFAG

Kommunikasjonskonsulent SAMFUNNSFAG

tlf. 953 03 800

tlf. 977 08 623

line.holst@aschehoug.no

ida.knapstad@aschehoug.no

Lingua Planet

side 15

PRISLISTE:

side 18

Kurs Aschehoug Undervisning er kjent for solide kurs med godt innhold. I 2017 vil det bli holdt en rekke kurs. Disse er gratis for lærerne og gir faglig påfyll og inspirasjon i en hektisk skolehverdag. På aschehoug.no finner du fullstendig liste over alle våre arrangementer.

ATLE SKILBREI

SIV TOVE OPHAUG

Kommunikasjonskonsulent SPRÅKFAG

Storkundeansvarlig DIGITALE LÆREMIDLER

tlf. 958 18 050

tlf. 913 95 035

Aschehoug Undervisning samarbeider gjerne med

atle.skilbrei@aschehoug.no

siv.tove.ophaug@aschehoug.no

skoler om egne presentasjoner og kurs i felles­tiden

Skolebesøk

for lærerne. Ta kontakt med kommunikasjons­ konsulent Øystein Haugsbø dersom din skole ønsker å bli bedre kjent med ett eller flere av våre læreverk for ungdomstrinnet.

Vi tar forbehold om trykkfeil. 2017 © Aschehoug Undervisning. Design og forsideillustrasjon: Blomqvist Design. Trykk: RK Grafisk. Papir: Edixion Offset 120 g. Opplag: 3000

ALLE VÅRE KATALOGER OG LÆREBØKER FOR UNGDOMSTRINNET ER TRYKT I NORGE.

3


NORSK Anne-Grete Fostås / Helge Horn / Ellen Birgitte Johnsrud / Jannike Hegdal Nilssen / Maria Nitteberg / Åse Marie Ommundsen / Harald Ødegaard

Fabel 8–10

ALT-I-ETT-

bok med gratis elev­­nettsted

– lærebok og tekstsamling i ett

Grisen

Kampen om superbitchene Regines bok. En ung

Ord på S

Lik meg når jeg er teit Integrerte lesestrategier

Hjemme. En kort historie om de nære ting

Yoko Onur – et balleliv

Differensierte oppgaver

jentes siste ord

I morgen er alt mørkt

Gode eksempel­ tekster

Bokmål og nynorsk parallelt

Lasso rundt fru Luna

Å stole på folk du ikke kjenner

• Kurskapitler på alle trinn • Før-, underveis- og etterlesingsoppgaver • Gjennomgang av hovedmål og sidemål parallelt • Fyldig tekstsamling med litteraturhistorie • Sjekklister med egenvurdering til hvert kapittel

Hestene står i regnet

Verket inneholder steg-for-steg-oppskrifter som hjelper elevene når de skriver egne tekster. Teorigjennomgangen tar gjennomgående utgangspunkt i eksempeltekster og har tydelig fokus på innhold, form og formål i arbeidet med lesing og skriving.

Mor mi tørkar støv

Fra Tekstbanken

«I det store og hele ser lære­ verket, års­planen og lærervei­ ledningen svært oversiktlige og greie ut. Liker godt at læringsstoffet er knyttet direkte til kompetansemål. Dette har stor verdi for oss. Videre ser boka ut til å være god på læringsstrategier og på eksempeltekster. Læreverket ser alt i alt ut til å lette arbeidet for oss.» Silvia Mydland, Sokndal skole

Fra Fabel 10. Digitalbok 4


8. TRINN Kurskapitler: • Lese for å lære • Muntlige presentasjoner

Tydelige læringsmål for hvert kapittel

9. TRINN

10. TRINN

Kurskapitler: • Klar tale! • Å lese for å oppleve • Kreativ skriving

Bilder som engasjerer

Kurskapitler: • Mot eksamen • Fordypningsemne

Faktabokser med tilleggs­ stoff

Fra Fabel 10

BESTÅR AV

JØDISKE HØYTIDER HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

Oktober

Løvhyttefesten SUKKOT Oktober

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt. 3. Mos 23,42–43 Det er også en innhøstingsfest for frukt.

Lysfesten HANUKKA Desember

PURIM Februar–mars

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der. Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. Torarullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

Jødene gjenerobret Jerusalem og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i lysestaken brant åtte ganger lenger enn de forventet.

Et nytt lys i hanukka-lysestaken tennes hver dag. Det er en gledesfest. Barna får gaver.

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

Fortellingen om dronning Ester leses høyt i synagogen. Barna kler seg ut. Karnevals-opptog og fest.

Det er også en frihetsfest der jødene viser at de er frie til å praktisere sin religion.

Est 9,20–32

Jødisk påske PESACH April

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk. 2. Mos 12

Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

Høytiden starter med et sedermåltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser.

Juni

JØDEDOMMEN

145

• Lærebok • Lærerveiledning • Lærernettsted • Elevnettsted (gratis) • Tekstbanken (inkludert i lærernettstedet) • Kurts Krimskole (inkludert i lære­r- nettstedet) • Lydbok • Digitalbok (Brettbok og Unibok) 5


M AT E M AT I K K Arne Hole / Renate Jensen / Helga Kufaas Tellefsen / Anne Karin Wallace

Nummer 8–10

– læreverket som gir stigning i faget Dette nye læreverket legger opp til å snakke og lese matematikk for at elevene skal få økt forståelse. Elevene skal med Nummer lære å lære.

• Et vell av varierte oppgaver • Begrepsliste til hvert delkapittel • Alle oppgavene er forklart i Lærerens bok • Elevene lærer å snakke matematikk og instruere hverandre

Tydelige læringsmål for hvert del­ kapittel

Bilder til samtale og samarbeid

Ord elevene skal lære

JØDISKE HØYTIDER HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

Oktober

Løvhyttefesten SUKKOT Oktober

Lysfesten HANUKKA Desember

PURIM Februar–mars

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt. 3. Mos 23,42–43

[side 136 og 137]

Jødisk påske PESACH April

tennes hver dag. Det er en gledesfest. Geometriske Barna får gaver.

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk. 2. Mos 12

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

2B

PLANGEOMETRISKE FIGURER Et nytt lys i hanukka-lysestaken

Etter dette delkapitlet du kunne: Etter dette delkapitlet skalskal du kunne: • beskrive egenskapene til noen beskrive egenskapene til noen plangeometriske figurer plangeometriske figurer • bruke formlene areal og omkrets bruke formlene for for areal og omkrets av av noen plangeometriske figurer, og kunne noen plangeometriske figurer, og kunne forklare hvorfor formlene er riktige. forklare hvorfor formlene er riktige.

men hvilke begreper elevene Fortellingen om dronning Ester leses har på plass, vil variere. I dette høyt i synagogen. Barna kler seg ut. delkapitlet er et hovedmål Karnevals-opptog og fest. begreper og egenskaper knyttet til plangeometriske figurer. Det at elevene kan beskrive de ulike figurene, vil hjelpe dem i Høytiden starter med et sederarbeidet med å konstruere og måltid der man leser historien og regne ut omkrets og areal.

hjørne kant diagonal

HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppetOppgave i honning.

ROSH HASHANNA September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

vinkelsum

omkrets

Faste. En ber sine medmennesker to og to i for eksempel ti og Gud om tilgivelse. Ingen pynter minutter. Be dem både skrive seg. I Israel er alt stengt, og ingen ned navnet på de figurene de kjører bil.

Oktober

kjenner, og hva som kjenne­ tegner figurene.

har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

I begrepslista har vi listet opp de begrepene som er nye eller viktige for den nye kunnskapen i arbeidet med geometri på 9. De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvitetrinn. klær I tillegg møter elevene mange andre begreper i dette og blomsterkranser. delkapitlet. I oppgave 2.48 og 2.49 vil begreper som det er arbeidet med tidligere, bli repetert. Se denne oppgaven for tips til elever som ikke allerede har på plass disse begrepene.

Les innledningsteksten og delmålene sammen med elevene. La elevene sette ord på hva det er de skal lære.

Etter ti minutter kan elevene Løvhyttefesten

I dette delkapitlet du starte å arbeide egen­ I dette delkapitlet skalskal du starte medmed å arbeide medmed egen­ skaper til geometriske figurer. Du skal videre arbeide skaper til geometriske figurer. Du skal videre arbeide medmed hvordan vi kan finne omkrets og areal av geometriske figurer. hvordan vi kan finne omkrets og areal av geometriske figurer.

HANUKKA Desember

sette seg sammen fire og fire. Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien Be dem dele med hverandre spiser og sover der. det de har skrevet ned. Får de

3. Mos 23,42–43 flere navn og egenskaper ned Siste dag i sukkot feires det at hele Oppgave Oppgave 2.48 samarbeid på papiret når de er fire? Det er også en innhøstingsfest Toraen er lest i året som gikk. ToraHvilke geometriske figurer finner i bildet? er det Hvilke geometriske finner deredere i bildet? HvaHva er det for frukt.figurer rullene bæres i prosesjon rundt i

La en fra hver gruppe gå videre kjennetegner de ulike figurene og hvilke egenskaper somsom kjennetegner de ulike figurene og hvilke egenskaper rommet. [N9_02_12] til neste gruppe. Hva betyr det har har de? de? Jødene gjenerobret Jerusalem Et nytt lys i hanukka-lysestakenfor gruppa å få et nytt med­ tennes hver dag. Det er en gledesfest. og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i lem? Får de snakket om flere [N9_fig_02_08_denne [N9_fig_02_08_denne figu­figu Barna får gaver. lysestaken brant åtte ganger begreper? ren i viktigboksen] ren skalskal inn inn i viktigboksen] En er en rett linje En diagonal er en rett linje lenger enn de forventet. går mellom to hjørner en geometrisk somsom går mellom to hjørner i en igeometrisk figur, Det erfigur, også en frihetsfest der jødene Samtal i fellesskap og skriv ned å falle sammen sidekantene. utenuten å falle sammen medmed sidekantene. viser at de er frie til å praktiserenavn sin på figurer og egenskaper. religion.

PURIM Februar–mars

Den jødiske dronning Ester diagonal reddet jødene i Persia fra utryddelse.

Dette er et bilde med mulighet

Fortellingen om dronning Esterfor leses mange samtaler om kanter, høyt i synagogen. Barna kler seg ut. hjørner, vinkler, figurer osv. Karnevals-opptog og fest.

Est 9,20–32

136

Kapittel Kapittel 2 2

2B

geometri og måling

• Hvorfor er det viktig å kunne

Lysfesten

Plangeometri handler linjer og figurer vi kan tegne Plangeometri handler om om linjer og figurer vi kan tegne i i planet, for eksempel et ark. Plane geometriske figurer planet, for eksempel på etpåark. Plane geometriske figurer har har utstrekning i bare to retninger. Vi sier detoerdimensjonale. todimensjonale. utstrekning i bare to retninger. Vi sier at deater Mangekanter er satt sammen av rette linjestykker. Linje­ Mangekanter er satt sammen av rette linjestykker. Linje­ stykkene kalles kanter, og der to kanter møtes, vi hjørner. stykkene kalles kanter, og der to kanter møtes, har har vi hjørner.

er plane, og hvilke er romlige?

Kapittel 2

Oktober

Ordet geometri betydde opprinnelig jordmåling, brukes Ordet geometri betydde opprinnelig jordmåling, menmen brukes på den delen av matematikken formen i dagi dag somsom navnnavn på den delen av matematikken der der formen til til figurene vi studerer, sentralt. Geometri handler figurene vi studerer, står står sentralt. Geometri handler om om å å forstå og størrelse. Ordene vi lærer i geometri, er en forstå formform og størrelse. Ordene vi lærer i geometri, er en viktig delspråket av språket Noen av begrepene i lista ovenfor viktig del av vårt.vårt. Noen av begrepene i lista ovenfor kjenner du igjen fra tidligere arbeid. kjenner du igjen fra tidligere arbeid.

• Hvilke figurer ser dere som

136

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt.

SUKKOT

EGENSKAPER HOS NOEN GEOMETRISKE FIGURER EGENSKAPER HOS NOEN GEOMETRISKE FIGURER

La elevene ta en titt i rommet de sitter i.

Jødisk påske PESACH April

Spørsmål som kan stilles i timen

Fra Nummer 9 – Lærerens bok

plangeometriske figurer

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk. 2. Mos 12

137

Her er det også mulig å snakke om romfigurer. Kanskje noen av elevene har vært i liknende hager?

Høytiden starter med et seder- Et nytt begrep er diagonal. Les den matematiske forklaringen i måltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at fellesskap. La elevene skrive og barna skal spørre og lære. tegne eksempler på diagonaler

i boka si.

Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

• Hva forbinder dere med

De pynter med blomster, frukt og begrepet diagonal? grønne kvister. Barna har hvite klær • Går det an å tegne og blomsterkranser.

diagonaler i alle typer mangekanter?

Juni

• Hvor mange diagonaler kan man tegne i en firkant, en femkant, en sekskant?

2B

geometri og måling

105486 GRMAT Nummer 9 150101 Larerens bok.indb 136

2.48

Denne oppgaven bør det arbeides med i grupper. Start gjerne med at elevene arbeider

trapes flate

noe om plane figurer?

6

BEGREPER

areal

Start med å la elevene lage en begrepsliste. Her bør det145 være plass til flere begreper enn de som står i lista. Etter at elevene har gjort oppgave 2.48 og 2.49, kan de begynne å fylle på listen, eller de kan bruke oppgavene som en del av begrepslista.

Forklaring av viktig fagstoff

JØDISKE HØYTIDER

2BPLANGEOMETRISKE PLANGEOMETRISKE FIGURER FIGURER

figurer har elevene arbeidet med gjennom

Det er også en frihetsfest der jødene hele viser at de er frie til å praktisere sin barneskolen. Alle har et forhold til de ulike figurene, religion.

JØDEDOMMEN

Fra Nummer 9

LÆRERENS BOK

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der.

Jødene gjenerobret Jerusalem og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i lysestaken brant åtte ganger lenger enn de forventet.

Ukesfesten

Juni

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. Torarullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

Omtale av alle oppgavene

Innledning til læreren

Det er også en innhøstingsfest for frukt.

Est 9,20–32

Tekst som vektlegger kontekst

8. TRINN • Tall og tallregning • Geometri • Tall og algebra • Statistikk og sannsynlighet

06.07.15 09.33 105486 GRMAT Nummer 9 150101 Larerens bok.indb 137

plangeometriske figurer JØDEDOMMEN

137 145 06.07.15 09.33


9. TRINN • Algebra • Geometri og måling • Funksjoner • Kombinatorikk og sannsynlighet • GeoGebra

«Etter å ha bladd igjennom sitter jeg med en ”wow”-faktor. ”Wow” fordi dette er ambisiøst. Dette er friskt. Masse nydelige oppgaver. Opp­gaver som legger til rette for samtaler og disku­sjoner, utforskning og nysgjerrighet. En tilnærming til fagstoffet som er av en slik art at elevene skal forstå og skjønne hva de driver med – ikke bare pugge og lære systemer. Jeg er imponert over den faglige kunnskapen for­ fatterne sitter med. Jeg sitter med en bok med innhold ”way beyond” hva jeg har sett før av 10.-klassebøker.»

10. TRINN • Tall og tallregning • Algebra og funksjoner • Geometri • Statistikk og kombinatorikk • Eksamenstrening • GeoGebra • Excel

BESTÅR AV • Lærebok • Parallellbok • Lærerens bok • Lærernettsted • Elevnettsted (gratis) • Digitalbok

Anders Størk Søvik, Groruddalen skole

7


ENGELSK Kristin Måge Areklett | Synnøve Pettersen | Felicia Røkaas | Hilde Tørnby

Stages 8–10

– motiverer eleven og gjør læreren god Med Stages får du et læreverk som gjør undervisningen engasjerende og variert. Tekstene i lærebøkene har viktige og meningsfulle temaer som inspirerer til samtale og videre arbeid.

• Lettlestutgaver som gjør differensieringen enklere • Gode tekster og mange varierte oppgaver • Fokus på muntlige og skriftlige aktiviteter i klasserommet • Eksamenstrening i hvert kapittel i 10.-trinnsboka • Innholdsrik lærerveiledning med nyttige tips

Aktiv bruk av bilder

8. TRINN 1 The Stage Is Yours 2 Hit the Books! 3 Rule Britannia 4 Out of this World 5 Home of the Brave 6 School’s Out Reference Section

Gloser i marg

HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

Oktober

Løvhyttefesten SUKKOT Oktober

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt. 3. Mos 23,42–43 Det er også en innhøstingsfest for frukt.

Lysfesten HANUKKA Desember

PURIM Februar–mars

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

Fra Stages 10

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der. Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. Torarullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

Jødene gjenerobret Jerusalem og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i lysestaken brant åtte ganger lenger enn de forventet.

Et nytt lys i hanukka-lysestaken tennes hver dag. Det er en gledesfest. Barna får gaver.

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

Fortellingen om dronning Ester leses høyt i synagogen. Barna kler seg ut. Karnevals-opptog og fest.

JØDISKE HØYTIDER

PESACH April

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk. 2. Mos 12

HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA

Det er også en frihetsfest der jødene viser at de er frie til å praktisere sin religion.

Est 9,20–32

Jødisk påske

Fokus på muntlig og skriftlig eksamen

Kurs i skrivekompetanse

JØDISKE HØYTIDER

September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

Oktober

Høytiden starter med et sedermåltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

Løvhyttefesten SUKKOT Oktober

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt. 3. Mos 23,42–43 Det er også en innhøstingsfest for frukt.

Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser.

Lysfesten HANUKKA Desember

Juni

PURIM Februar–mars JØDEDOMMEN

Fra Stages 8

145

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der. Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. Torarullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

Jødene gjenerobret Jerusalem og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i lysestaken brant åtte ganger lenger enn de forventet.

Et nytt lys i hanukka-lysestaken tennes hver dag. Det er en gledesfest. Barna får gaver.

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

Fortellingen om dronning Ester leses høyt i synagogen. Barna kler seg ut. Karnevals-opptog og fest.

Det er også en frihetsfest der jødene viser at de er frie til å praktisere sin religion.

Est 9,20–32

Jødisk påske PESACH April

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk. 2. Mos 12

Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

Høytiden starter med et sedermåltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser.

Juni

JØDEDOMMEN

8

145


ALT-I-ETT-

bok med gratis elev­­nettsted

9. TRINN 1 My Style 2 Fantasy and Reality 3 Small Island – Great History 4 Making a Difference 5 Stars and Stripes 6 Happy and Healthy Reference Section

10. TRINN

Læreboka som digital­bok med lyd

1 Relations 2 Around the World 3 The UK Today 4 Indigenous Peoples 5 The USA Today 6 Choices Reference Section

BESTÅR AV • Lærebok • Forenklet lære- og arbeidsbok • Lærerveiledning • Lærer-CD • Lærernettsted • Elevnettsted (gratis) • Lydbok • Digitalbok (Brettbok og Unibok) Fra Stages 8. Digitalbok 9


KRLE Olav Hove | Jørg Arne Jørgensen | Jarle Rasmussen | Marit Sandboe

Komplett KRLE-VERK

Store spørsmål 8–10 – fortellinger og fagstoff i god balanse

Verket har tydelig fokus på fortellingen som didaktisk verktøy. Sammen med fagstoffet utgjør fortellingene en naturlig helhet og en engasjerende formidling av religioner, livssyn og etikk.

«Det er nesten så eg misunner elevane som får bruke desse bøkene»

• Prioriterer kjerneelementer i faget • Legger til rette for dybdelæring ved å gå bort fra spiralprinsippet • Stiller de store spørsmålene gjennom fortellinger • Vektlegger sammenhenger • Har tydelig progresjon mellom årstrinnene

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, professor i lese­vitenskap ved Universitetet i Stavanger

Skjematisk framstilling av fagstoffet

Ungdommers egen stemme

JØDISKE HØYTIDER HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

JØDISKE HØYTIDER

Oktober

Løvhyttefesten

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt.

SUKKOT

3. Mos 23,42–43

Oktober

Det er også en innhøstingsfest for frukt. Lysfesten

Jødene gjenerobret Jerusalem og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i lysestaken brant åtte ganger lenger enn de forventet.

HANUKKA Desember

PURIM

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

Februar–mars

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der. Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. Torarullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

Oktober

Et nytt lys i hanukka-lysestaken tennes hver dag. Det er en gledesfest. Barna får gaver.

Løvhyttefesten SUKKOT

Det er også en frihetsfest der jødene viser at de er frie til å praktisere sin religion.

Oktober

Fortellingen om dronning Ester leses høyt i synagogen. Barna kler seg ut. Karnevals-opptog og fest.

Lysfesten HANUKKA Desember

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk.

PESACH

2. Mos 12

April

3. Mos 23,42–43 Det er også en innhøstingsfest for frukt.

Est 9,20–32

Jødisk påske

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt.

Høytiden starter med et sedermåltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

PURIM Februar–mars

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der. Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. Torarullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

Jødene gjenerobret Jerusalem og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i lysestaken brant åtte ganger lenger enn de forventet.

Et nytt lys i hanukka-lysestaken tennes hver dag. Det er en gledesfest. Barna får gaver.

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

Fortellingen om dronning Ester leses høyt i synagogen. Barna kler seg ut. Karnevals-opptog og fest.

Det er også en frihetsfest der jødene viser at de er frie til å praktisere sin religion.

Est 9,20–32 Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser.

Jødisk påske PESACH

Juni

April

JØDEDOMMEN

145

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk. 2. Mos 12

Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

Høytiden starter med et sedermåltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser.

Juni

Fra Store spørsmål 8 JØDEDOMMEN

Fra Store spørsmål 8 10

145


9. TRINN 8. TRINN • I begynnelsen var fortellingen • Hinduismen • Det gamle testamentet • Jødedommen • Etikk og dialog

Aktiv bruk av bilder

• Buddhismen • Jesus og evangeliene • Islam • Kristendommens historie • Etikk og filosofi

Fortellinger skilt ut grafisk

10. TRINN • Humanismen • Kristendommen • Etikk og filosofi • Religiøst mangfold • Fem verdensreligioner

Ordfor­ klaringer i marg

BESTÅR AV • Lærebok • Lærerveiledning • Lærernettsted • Elevnettsted (gratis) • Lydbok • Digitalbok

Fra Store spørsmål 8. Digitalbok 11


T YS K Petra Biesalski / Julika Fiebig / Geir Johansen

ALT-I-ETT-

Leute 8–10

bok med gratis elev­­nettsted

– motiverer, inspirerer og bygger Leute introduserer elevene for det tyske språket gjennom møter med unge mennesker, folk med ulik bakgrunn og historiske personer. Målet er å inspirere elevene til å ta i bruk språket fra første time.

• Tekster som treffer elevene og som gir mye å snakke om • Aktiviteter som gjør språklæringen morsom • Stor vekt på muntlig og skriftlig produksjon • Inndeling i kjernestoff og fordypningsstoff gjør det lettere å differensiere • Digital lærerressurs som tidsbesparende planleggingsverktøy

Gloser i marg

Aktiv bruk av bilder

JØDISKE HØYTIDER HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

Oktober

Løvhyttefesten SUKKOT Oktober

Lysfesten HANUKKA Desember

1

PURIM Februar–mars

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt. 3. Mos 23,42–43 Det er også en innhøstingsfest for frukt.

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der. Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. Torarullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

Das bin ich

Jødene gjenerobret Jerusalem og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i lysestaken brant åtte ganger lenger enn de forventet.

Et nytt lys i hanukka-lysestaken tennes hver dag. Det er en gledesfest. Barna får gaver. Det er også en frihetsfest der jødene viser at de er frie til å praktisere sin religion.

Her lærer du om dronning Ester leses Fortellingen

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

høyt i synagogen. Barna kler seg ut.

• å hilse Karnevals-opptog og fest.

Est 9,20–32

• å stave og telle • å presentere deg selv og forstå andres presentasjoner

Jødisk påske PESACH April

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk.

Høytiden starter med et seder-

• å bruke verb presens, 1. og 2.ogperson entall måltid der iman leser historien

2. Mos 12

har symbolske matretter – alt for at

• litt om ungdommer fralære. Tyskland, Østerrike og Sveits barna skal spørre og

Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

Konkrete læringsmål

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser.

Juni

6

si eben

Ko l u m n e t i t t e l

JØDEDOMMEN

Fra Leute 8

12

7

145


8. TRINN

9. TRINN

Foreligger mars 2017

10. TRINN

Foreligger mars 2018

Foreligger juni 2018

Varierte og morsomme oppgaver

Aktiverer forkunnskap

die Nase das Haar

der Arm

das Ohr

der Mund die Schulter

der Hals

1. Tysk er enkelt for deg som snakker norsk. Disse sju ordene heter akkurat det samme på norsk og tysk. Kan du finne løsningsordene? De betyr jeg heter. Nå kan du presentere deg selv

das Herz

på tysk!

1

5

8

6

1. Du har fem av dem på hånden.

2 3

2. Compact Disk

4

4. Den gjør og logrer.

7

7. Den tyske bokstaven som

3. Det som er over oss. 5. En blomst 6. Stort rovdyr bare brukes i Tyskland og Østerrike. 8. Min fars bror

die Hüfte

2. Reis deg opp og spill Ich heiße-Bingo. Dere får en lapp hver som denne:

Du heter Maria Müller og du leter etter Hannes Baumgartner.

Gå rundt i klasserommet og presenter deg som personen på lappen din. De andre presenterer seg også. Finner du personen du leter etter, så følger du med dem til de har funnet sin person osv. Gruppen som først er blitt på fem eller større, roper Bingo! og vinner.

das Bein

8

Kolumnetittel

weiß blau grün gelb orange braun rot rosa lila grau schwarz ne un

BESTÅR AV • Lærebok • Lærernettsted • Elevnettsted (gratis) • Lydbok • Digitalbok

9

Fra Leute 8. Digitalbok

13


N AT U R FAG Per Roar Ekeland / Odd-Ivar Johansen / Siri Busengdal Strand / Odd Rygh / Ann-Beate Hesenget

Tellus 8–10

– med faglig forankring i hverdagen Tellus 8–10 er et faglig sterkt naturfagsverk med stor variasjon i oppgaver, aktiviteter og forsøk.

INNHOLDSRIKT LÆRERNETTSTED • Mer enn 70 fagfilmer fra Twig à ca. 3 minutter • Digital versjon av lærebøkene for visning i stort format • Digital versjon av lærerveiledningene med utskriftsmulighet • Risikovurdering – kjemiforsøk i Tellus 8–10 Film med mulighet for fullskjerm­ visning

Klikkbart filmikon

Menylinje med funksjoner som søk, for­ størr, marker

BESTÅR AV

Fra Tellus 8. Digitalbok

TWIG-FILMER Korte, motiverende fagfilmer, f.eks. som innledning til tema og til klasse­­samtale

14

• Lærebok • Lærerveiledning • Lærernettsted • Elevnettsted (gratis) • Digitalbok


S P RÅ K Bestill på

LOKUS.NO

Lingua Planet

– en verden som snakker et språk du forstår Lingua Planet er et digitalt univers som gir elever og lærere en unik måte å lære språk på. Hvert tema tar utgangspunkt i en video eller en foto­fortelling. Opp­gavene øver ferdighetene lytte, lese, snakke, sam­handle og skrive.

Temaer med oppgaver

Kursvelger*

Video som introduksjon

Grammatikk, gloser, uttale og ordbok

Tekster og lydopptak kan lagres i mappen Filmrute til temaet

Hver ferdighet har tre spor med ulik vanskegrad

Lærervei­­ledning med ekstra oppgaver

*KURSEN E DEKKER • Engelsk for ungdoms­- trinnet • Fransk, spansk og tysk for nivå I og nivå II • Grunnleggende norsk for minoritets­- språklige elever

Lærere kan logge inn på Lokus.no med Feide og prøve Lingua Planet. Demo. 15


Bestill på

LOKUS.NO

PAGETURNER 8–10 Pageturner er et øyetreningsprogram på nett som effektivt bedrerpå Pageturner er et øyetreningsprogram leseferdig­hetene hos elevene gjennom 21 treningsdager.

nett som effektivt bedrer leseferdighetene hos elevene gjennom 21 treningsdager

Tester underveis

Læreren kan følge elevenes progresjon

Bedrer

LESEFERDIGHETEN!

Øver hurtig­lesing som strategi

Skjønn­litteratur som gir leseglede

21 trenings­­dager, 17 minutter hver dag

Programmet er grundig testet av den uavhengige forsknings­organisasjonen SINTEF. SINTEF konkluderte med at deltakerne får bedre leseferdigheter – uten at det går ut over lese­forståelsen. Det skjer uansett om deltakerne leser fort eller sakte i utgangspunktet. 16


Bestill på

LOKUS.NO

UNIBOK

NYHET!

En ny generasjon digitale lærebøker med god lesbarhet, lyd og studieverktøy

Oppslag fra Stages 8

Tilpasser seg elevens skjerm

Innholds­ fortegnelse

• innlest lyd

Unibok er testet og utviklet i samarbeid med elever og lærere:

• integrerte oppgaver

• kan brukes med og uten nettilgang

• gode studieverktøy, søk og notatfunksjon

• egen app for iPad og iPhone

Unibok er designet for god lesbarhet:

• Feide-innlogging • kom i gang på unibok.no

www.unibok.no | Følg oss på Twitter: @unibok_no

17


NORSK

|

FABEL 8–10

T I T TE L

KO M PO N EN T

BO KMÅL

NYNOR SK

Fabel 8

Lærebok

9788203342820

9788203342837

Fabel 8

Lærerveiledning

9788203345913

585,-

Fabel 8–10

Lærernettsted

9788203346354

2500,-

Fabel 8–10

Elevnettsted

9788203346378

0,-

Fabel 8

Lydbok

9788203346361

50,-

725,-

Fabel 8. Brettbok

Digitalbok

9788203346286

9788203346286

290,-

Fabel 8. Unibok

Digitalbok

9788203401886

9788203401886

290,-

Fabel 9

Lærebok

9788203342844

9788203342851t

Fabel 9

Lærerveiledning

9788203348143

Fabel 9

Lydbok

9788203349102

Fabel 9. Brettbok

Digitalbok

9788203349096

725,585,50,-

9788203349096

290,290,-

Fabel 9. Unibok

Digitalbok

9788203401893

9788203401893

Fabel 10

Lærebok

9788203342868

9788203342875

Fabel 10

Lærerveiledning

9788203348471

Fabel 10

Lydbok

9788203349119

Fabel 10. Brettbok

Digitalbok

9788203400063

9788203400063

290,-

Fabel 10. Unibok

Digitalbok

9788203401909

9788203401909

290,-

MATEMATIKK

|

725,585,50,-

NUMMER 8–10

TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

Nummer 8

Lærebok

9788203344909

9788203344916

Nummer 8. Parallellbok

Lærebok

9788203400667

9788203400674

Nummer 8. Lærerens bok

Lærerveiledning

9788203344923

659,-

Nummer 8–10

Lærernettsted

9788203344992

2000,-

Nummer 8–10

Elevnettsted

9788203347061

Nummer 8. Brettbok

Digitalbok

9788203349034

9788203349034

Nummer 8. Parallellbok. Brettbok

Digitalbok

9788203401985

9788203401985

175,-

Nummer 9

Lærebok

9788203344930

9788203344947

659,-

Nummer 9. Parallellbok

Lærebok

9788203402968

9788203402975

Nummer 9. Lærerens bok

Lærerveiledning

9788203344954

Nummer 9. Brettbok

Digitalbok

9788203401015

9788203401015

Nummer 9. Parallellbok. Brettbok

Digitalbok

9788203403545

9788203403545

175,-

Nummer 10

Lærebok

9788203344961

9788203344978

639,-

Nummer 10. Parallellbok

Lærebok

9788203402982

9788203402999

Nummer 10. Lærerens bok

Lærerveiledning

9788203344985

Nummer 10. Brettbok

Digitalbok

9788203401992

9788203401992

265,-

Nummer 10. Parallellbok. Brettbok

Digitalbok

9788203403552

9788203403552

175,-

NATURFAG

|

VEIL. PRIS 659,215,-

0,265,-

215,639,265,-

215,639,-

TELLUS 8–10

TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

Tellus 8

Lærebok

9788203311659

9788203312694

Tellus 8

Lærerveiledning

9788203312700

799,-

Tellus 8–10

Lærernettsted

9788203346491

2500,-

Tellus 8–10

Elevnettsted

9788203313646

Tellus 8. Brettbok

Digitalbok

9788203346583

9788203346583

235,-

Tellus 9

Lærebok

9788203314162

9788203314179

559,-

Tellus 9

Lærerveiledning

9788203315121

Tellus 9. Brettbok

Digitalbok

9788203346590

9788203346590

235,-

Tellus 10

Lærebok

9788203313653

9788203314193

559,-

Tellus 10

Lærerveiledning

9788203315619

Tellus 10. Brettbok

Digitalbok

9788203346606

9788203346606

235,-

TYSK

18

VE I L . PR IS

|

VEIL. PRIS 559,-

0,-

789,-

789,-

LEUTE 8–10

TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

Leute 8

Lærebok

9788203401466

9788203401459

Leute 8–10

Lærernettsted

9788203401527

Leute 8–10

Elevnettsted

9788203401510

Leute 8. Brettbok

Digitalbok

9788203403491

VEIL. PRIS 465,2000,0,-

9788203403491

185,-


SPRÅK

LINGUA PLANET

|

TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

Lingua Planet. Alle språk

Lærernettsted

9788203338038

2000,-

Lingua Planet. Grunnleggende norsk

Lærernettsted

9788203339400

1325,-

Lingua Planet. Grunnleggende norsk

Elevnettsted

9788203338014

250,-

Lingua Planet. Engelsk

Elevnettsted

9788203337482

100,-

Lingua Planet. Fransk

Elevnettsted

9788203337994

Lingua Planet. Fransk eksamensgrammatikk

Lærebok

9788203348402

Lingua Planet. Fransk tekstsamling

Lærebok

9788203348372

49,-

Lingua Planet. Spansk

Elevnettsted

9788203338007

100,-

Lingua Planet. Spansk eksamensgrammatikk

Lærebok

9788203348396

Lingua Planet. Spansk tekstsamling

Lærebok

9788203348365

49,-

Lingua Planet. Tysk

Elevnettsted

9788203338045

100,-

Lingua Planet. Tysk eksamensgrammatikk

Lærebok

9788203348389

Lingua Planet. Tysk tekstsamling

Lærebok

9788203348358

KRLE

|

NYNORSK

VEIL. PRIS

100,9788203348419

9788203348433

9788203348426

49,-

49,-

49,49,-

STORE SPØRSMÅL 8–10

TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

Store spørsmål 8

Lærebok

9788203345920

9788203345937

VEIL. PRIS

Store spørsmål 8

Lærerveiledning

9788203345944

725,-

Store spørsmål 8–10

Lærernettsted

9788203345968

2500,-

Store spørsmål 8–10

Elevnettsted

9788203345951

0,-

Store spørsmål 8

Lydbok

9788203401350

50,-

Store spørsmål 8. Brettbok

Digitalbok

9788203400872

9788203400872

170,-

Store spørsmål 9

Lærebok

9788203400322

9788203400339

409,-

409,-

Store spørsmål 9

Lærerveiledning

9788203400360

Store spørsmål 9. Brettbok

Digitalbok

9788203402203

9788203402203

170,-

Store spørsmål 10

Lærebok

9788203400346

9788203400353

409,-

Store spørsmål 10

Lærerveiledning

9788203400377

Store spørsmål 10. Brettbok

Digitalbok

9788203403569

ENGELSK

|

725,-

725,9788203403569

170,-

STAGES 8–10

TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

Stages 8

Lærebok

9788203345401

9788203345494

Stages 8. Forenklet

Lærebok

9788203401169

415,-

Stages 8

Lærerveiledning

9788203345425

955,-

Stages 8

Lærer-CD

9788203345418

719,-

Stages 8–10

Lærernettsted

9788203346330

2500,-

Stages 8–10

Elevnettsted

9788203345487

Stages 8

Lydbok

9788203346347

Stages 8. Brettbok

Digitalbok

9788203346309

9788203346309

Stages 8. Unibok

Digitalbok

9788203401954

9788203401954

245,-

Stages 9

Lærebok

9788203346026

9788203347856

605,-

Stages 9. Forenklet

Lærebok

9788203401176

415,-

Stages 9

Lærerveiledning

9788203348334

955,-

Stages 9

Lærer-CD

9788203348341

719,-

Stages 9

Lydbok

9788203349072

Stages 9. Brettbok

Digitalbok

9788203349126

9788203349126

Stages 9. Unibok

Digitalbok

9788203401961

9788203401961

245,-

Stages 10

Lærebok

9788203346033

9788203347863

605,-

Stages 10. Forenklet

Lærebok

9788203401183

415,-

Stages 10

Lærerveiledning

9788203349676

955,-

Stages 10

Lærer-CD

9788203349706

719,-

Stages 10

Lydbok

9788203349720

Stages 10. Brettbok

Digitalbok

9788203349713

9788203349713

245,-

Stages 10. Unibok

Digitalbok

9788203401978

9788203401978

245,-

LESETRENING

|

9788203345487

VEIL. PRIS 605,-

0,50,245,-

50,245,-

50,-

PAGETURNER 8–10

TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

Pageturner Ungdom 8–10

Elevnettsted

200001

200001

VEIL. PRIS 495,-

Pageturner Ungdom 8–10

Lærernettsted

200006

200006

1050,-

Alle prisene er inklusive MVA. 19


Bestill på

LOKUS.NO

mer enn

40!

nettsteder

LOKUS NO .

Aschehougs portal for digitale læremidler Lokus har mer enn 40 nettsteder for elever og lærere i ungdoms­skolen. Alle nye læreverk har et elevnettsted som er gratis. For inn­logging bruker skolene Feide. Lisensene for betalingsnettstedene følger skoleåret.

Elevnettsted

Lydbok

Lærernettsted

Digitalbok

Minoritetsspråk Fra lokus.no/8–10

20

Ta kontakt på lokus@aschehoug.no eller 22 400 455 for spørsmål om våre nettsteder, lokus.no/8–10

Katalog for ungdomstrinnet 2017  
Katalog for ungdomstrinnet 2017  

Omtale av læreverkene, komponentstruktur og priser.