Page 1

Læremidler til realfag

Videregående Katalog 2018 ASCHEHOUG UNDERVISNING

1


KONTAKT OSS:

UNDERVISNINGSFILMER SOM

fenger

Innhold DAG-ERIK MØLLER

LIV BERIT NORMANN

Redaksjonsleder REALFAG

Kommunikasjonskonsulent REALFAG

tlf. 952 90 560

tlf. 977 60 077

dag-erik.moller@aschehoug.no

liv.berit.normann@aschehoug.no

MATEMATI KK SF/YF/Påbygging

side 4

NATURFAG SF/YF/Påbygging

side 6

I N FORMASJONSTEKNOLOGI 1 og 2

side 8

FYSI KK 1 og 2

FILMER FRA

Twig

Korte og inspirerende filmer fra Twig

På lærernettstedene til fysikk, geofag, kjemi, matematikk og naturfag finner du 300 korte og inspirerende undervisningsfilmer fra det prisvinnende selskapet Twig.

INGUN HOLØYEN

OLA VESTRE

Forlagsredaktør FYSIKK

Forlagsredaktør KJEMI OG NATURFAG

tlf. 454 10 287

tlf. 452 22 676

ingun.holoyen@aschehoug.no

ola.vestre@aschehoug.no

TROND BØHLER

LINE HOLST

Forlagsredaktør GEOFAG

Forlagsredaktør MATEMATIKK OG KJEMI

tlf. 466 23 465

tlf. 953 03 800

trond.bohler@aschehoug.no

line.holst@aschehoug.no

side 10

KJEMI 1 og 2

side 12

GEOFAG X/1/2

side 14

PRISLISTE

side 18

Med filmene har du et godt og levende verktøy som kan fungere som en motiverende innledning til et tema, som utgangspunkt for klassesamtale eller som en oppsummering av gjennomgått lærestoff.

Lærernettstedene finner du på lokus.no 2

Vi tar forbehold om trykkfeil. 2018 © Aschehoug Undervisning. Design og forsideillustrasjon: Blomqvist Design. Trykk: RK Grafisk. Papir: Edixion Offset 120 g.

3


M AT E M AT I K K S F/ Y F/ PÅ BYG G I N G Ørnulf Borgan / Inger Christin Borge / John Engeseth / Hermod Haug / Odd Heir / Håvard Moe

Serien er

Matematikk

KOMPLETT

– dekker alle matematikkurs I matematikkserien forklares bruken av GeoGebra løpende i teksten. Gode oppgaver og forklarende eksempler er gjennomgående. Bakerst i bøkene fins en oversikt med de viktigste GeoGebra-kommandoene og et eksamenstreningskapittel.

• forenklede bøker til 1P-Y, 1P, 2P og 2P-Y • gratis elevnettsteder med løsninger på alle oppgavene fra lærebøkene • felles lærernettsted med termin- og kapittelprøver, eksamensløsninger og mye mer

«Fra Aschehoug benytter vi i dag læreverket for R1. Jeg er imponert over hvor bra det er.» Jørgen Tuer Thorvaldsen, assisterende rektor Sonans vgs.

Skriv direkte i boka

Delvis løst opp­ gave

Oppgave med regne­tips

Under­­ visnings­­­ filmer GeoGebramanualer

Under­ visningsopplegg med GeoGebraanimasjoner

Digitale utgaver av bøkene

L ÆREVERKET BESTÅR AV: lærebøker forenklede bøker felles lærernettsted gratis elevnettsteder digitalbøker

Oppgave uten hjelp Matematikk lærernettsted Matematikk for yrkesfag – forenklet, s. 64–65 4

5


N AT U R FA G S F/ Y F/ PÅ BYG G I N G Harald Brandt / Odd T. Hushovd / Cathrine W. Tellefsen

Også som

Naturfag

UNIBOK

– naturfag i praksis Naturfagserien har et enkelt språk og praktisk tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdig­hetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

• forenklede bøker med utfyllingsoppgaver og teori • gratis elevnettsteder med interaktive oppgaver og innlærings­ressurser • felles lærernettsted med undervisningsfilmer, kapittelprøver, undervisningsopplegg og mye mer

Følger strukturen i læreboka

Minimum av teori

Skriv direkte i boka

Innholdet tilpasser seg elevens skjerm God søkefunksjon

Under­­ visnings­­­ filmer Innlest lyd

JØDISKE HØYTIDER HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

Oktober

Løvhyttefesten SUKKOT Oktober

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt. 3. Mos 23,42–43 Det er også en innhøstingsfest for frukt.

Lysfesten HANUKKA Desember

PURIM Februar–mars

L ÆREVERKET BESTÅR AV:

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der.

Oppgaver som aktiviserer innlæringen

Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. Torarullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

Jødene gjenerobret Jerusalem og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i lysestaken brant åtte ganger lenger enn de forventet.

Et nytt lys i hanukka-lysestaken tennes hver dag. Det er en gledesfest. Barna får gaver.

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

Fortellingen om dronning Ester leses høyt i synagogen. Barna kler seg ut. Karnevals-opptog og fest.

lærebøker forenklede bøker felles lærernettsted

Det er også en frihetsfest der jødene viser at de er frie til å praktisere sin religion.

gratis elevnettsteder digitalbøker

Est 9,20–32

Jødisk påske PESACH April

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk. 2. Mos 12

Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

lydbøker

Høytiden starter med et sedermåltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser.

Juni

JØDEDOMMEN

145

Naturfag SF. Unibok, s. 44–45

Naturfag for yrkesfag – forenklet, s. 32–33 6

7


I N FORMASJONSTEKNOLOGI 1 OG 2 Lars Nersveen

Nyhet!

Informasjonsteknologi – med bruk av gratis programvare

Aschehougs nye læreverk i informasjonsteknologi lærer elevene å kode dynamiske nettsider med god struktur og design, samt inter­ aktive web-applikasjoner med tekst, bilde, lyd, video og animasjoner.

• inneholder teori, eksempler og varierte oppgaver • gratis elevnettsteder med undervisningsvideoer, løsninger til oppgaver i lærebøkene, kodeeksempler, lenker og ekstra oppgaver • felles lærernettsted med kapittelprøver, prosjekter, eksamens­ oppgaver, årsplan og digital utgave av lærebøkene

Kode­ eksempler

Oppgaver løpende i teksten

Teori 18 HTML, CSS og JavaScript – en introduksjon

HTML, CSS og JavaScript – en introduksjon JØDISKE HØYTIDER HØYTID

Oppgaver 1.7 Hva bruker vi CSS til? 1.8 Legg til CSS-koden i kode 1.2 i den filen du laget tidligere i kapitlet (index.html). 1.9 Gjør om verdien for border til 5px dashed blue, åpne filen i en nettleser og se hvordan den ser ut. 1.10 Hva er en selektor? Hva tror du vi skriver for å gjøre om utseendet på en overskrift (<h1>)? 1.11 Gjør om fargen på overskriften i kode 1.2 med CSS-koden color: green;. 1.12 Hva er en kommentar?

1.3

JavaScript

Med HTML og CSS kan vi bare lage det vi kaller statiske nettsider. En statisk nettside er en nettside som ikke kan forandre seg når den først er laget. Med JavaScript kan vi gjøre nettsidene interaktive. Vi kan for eksempel la noe skje når vi trykker på en knapp. Vi legger til JavaScript-kode i et HTMLdokument med <script>-elementet. Dette elementet kan plasseres nederst i <head>-elementet eller nederst i <body>-elementet i HTML-dokumentet. I denne boka plasserer vi alltid JavaScript-kode nederst i <body>-elementet (som i eksemplet på neste side). I eksempler på nettet kan du noen ganger se typeattributtet bli brukt (<script type="text/javascript">). Det er ikke lenger nødvendig fordi nettleseren nå antar at du bruker JavaScript i <script>-elementet.

HISTORISK HENDELSE

Jødisk nyttår

ROSH HASHANNA

Det blåses i shofar.

INFORMASJONS- TEKNOLOGI 2 • JavaScript • HTML + CSS • prosjektkapitler

Jens Friberg, tar IT2 som privatist.

Nedlastinger

neske. En ønsker hverandre et «søtt»

nytt år. Spiser epleskiver dyppet merke at vi i koden på neste side har laget kommentarer på to ulike 3. Mostil 23,24–25 i honning. måter. Varianten med to skråstreker (//) bruker vi for å lage kommentarer som passer på én linje. Kommentarer i JavaScript som går over flere linjer, lages som i CSS (med /* og */).

September–oktober Legg

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR1

3. Mos 23,27–32 < ! doctype html > < html > < head > 4 < title > Hei ! < / title > 5 < meta charset= " UTF-8 " > 6 < / head > Løvhyttefesten 7 < b ody > Folket måtte bo i hytter da de Oktober

SUKKOT Oktober

2 3

8 9 10 11 12

dro ut av Egypt.

14

Lysfesten HANUKKA Desember

15

og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i

< / s cript > lysestaken brant åtte ganger

20

lenger enn de forventet.

< / b ody > < / html >

L ÆREVERKET BESTÅR AV:

Kapittel­ sammendrag

rullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

18 19

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien

// Lager en beskjedboks som skriver en hilsen til brukeren alert ( "Jødene Hei p gjenerobret å deg " Jerusalem + navn + "Et!nytt " ) ;lys i hanukka-lysestaken

16 17

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

spiser og sover der. < s cript > 3. Mos 23,42–43 /* Lager en tekstboks som sp ø r brukeren hva han eller hun heter . Siste dag i sukkot feires det at hele Vi lagrer navnet i variabelen navn */ Det er også en innhøstingsfest Toraen er lest i året som gikk. Toravar navn = prompt ( " Hei , hva heter du ? " ) ; for frukt.

13

lærebøker felles lærernettsted

tennes hver dag. Det er en gledesfest. Barna får gaver. Det er også en frihetsfest der jødene viser at de er frie til å praktisere sin religion.

gratis elevnettsteder

Kode 1.3: Et enkelt eksempel på bruk av JavaScript. PURIM

Vi kan også bruke eksterne JavaScript-dokumenter. Det er lurt hvis vi har skrevet kode som vi vil bruke i flere dokumenter. Et eksternt JavaScript-dokument har filendelsen .js. Vi henter inn eksterne JavaScript-dokumenter ved å skrive <script src="filnavn.js"></script> på de samme stedene som nevnt ovenfor.

Februar–mars

JavaScript-kode kan også skrives i HTML-elementer ved hjelp av attributter som onclick. Det anbefales ikke, av samme grunn som at det ikke anbefales å skrive CSS-kode i HTML-elementer. Vi bør skille innhold (HTML), utseende (CSS) og oppførsel/hendelser (JavaScript) så godt det lar seg gjøre.

Jødisk påske

I koden nedenfor kan du se et enkelt eksempel på bruk av JavaScript. Denne koden bruker funksjonen prompt() for å «spørre» brukeren hva han eller hun heter. Vi lagrer brukerens svar i variabelen navn og bruker funksjonen alert() til å lage en skreddersydd hilsen til brukeren. Funksjonen prompt() behandler alt som skrives inn som tekst. Hvis du i stedet vil motta tall, må du bruke funksjonen Number():

FEIRING

I de neste kapitlene vilogdu lære mer om JavaScript, og konsendu kan da bruke disse Høytidelig feiring der man Verdens skapelse årets å bli et bedre menbegynnelse.til å lage kodene trerer enkle verktøyene dine seg merominteraktive.

«Prosjektoppgavene fra Informasjonsteknologi 2 har virkelig vært moro å jobbe med. De har satt alt vi har lært i en sammenheng og laget en større mening av det. Og de funker også som perfekte «pauser» fra det rent teoretiske i de andre kapitlene.

Løsninger til oppgaver i læreboka

19

INFORMASJONS- TEKNOLOGI 1 • HTML + CSS • PHP • MySQL

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

Fortellingen om dronning Ester leses høyt i synagogen. Barna kler seg ut. Karnevals-opptog og fest.

Undervisnings­ videoer

Est 9,20–32

PESACH April

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk. 2. Mos 12

Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

digitalbøker YouTube-kanaler

Høytiden starter med et sedermåltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser.

Juni

var tall = Number(prompt("Skriv inn et tall"));

JØDEDOMMEN

145

Informasjonsteknologi 2 elevnettsted

Informasjonsteknologi 2, s. 18–19 8

9


ERGO FYSI KK 1 OG 2 Petter Callin / Jan Pålsgård / Rune Stadsnes / Cathrine W. Tellefsen

Blir REVIDERT!

ERGO Fysikk – aktiv læring med forsøk og simuleringer Læreverket er laget for å involvere elevene i egen læring. Hvert kapittel avsluttes med innlæringsoppgaver, og bakerst i bøkene fins en oppgave­samling som hjelper med dybdelæringen.

• lærebøker med «Gjør selv»- og laboratorieforsøk • elevnettsteder med simuleringer, appetittvekkere, forsøk og lydklipp • felles lærernettsted med kapittel- og terminprøver, løsningsforslag, undervisningsfilmer og hjelp til digitale lærings­former (som f.eks. Tracker videoanalyse og Audacity)

Appetitt­ vekker Lyd

Viktigboks Kapittelprøver

Videoarkiv

Aschehoug følger nøye med i Utdanningsdirektoratets arbeid med nye læreplaner. Ved ny læreplan i fysikkfaget vil ERGO Fysikk 1 og 2 bli revidert.

JØDISKE HØYTIDER HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

Oktober

Løvhyttefesten SUKKOT Oktober

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt. 3. Mos 23,42–43 Det er også en innhøstingsfest for frukt.

Lysfesten HANUKKA Desember

PURIM Februar–mars

L ÆREVERKET BESTÅR AV:

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

Gode eksempler

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der. Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. Torarullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

Jødene gjenerobret Jerusalem og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i lysestaken brant åtte ganger lenger enn de forventet.

Et nytt lys i hanukka-lysestaken tennes hver dag. Det er en gledesfest. Barna får gaver.

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

Fortellingen om dronning Ester leses høyt i synagogen. Barna kler seg ut. Karnevals-opptog og fest.

lærebøker felles lærernettsted elevnettsteder

Det er også en frihetsfest der jødene viser at de er frie til å praktisere sin religion.

digitalbøker

Est 9,20–32

Jødisk påske PESACH April

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk. 2. Mos 12

Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

Høytiden starter med et sedermåltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

«Prøv deg»oppgaver

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser.

Juni

JØDEDOMMEN

145

ERGO Fysikk 2 elevnettsted

ERGO Fysikk 1, s. 180–181 10

11


KJEMI 1 OG 2 Harald Brandt / Odd T. Hushovd

Blir REVIDERT!

Kjemi – også kjent som «Brandt-verket» I kjemiverket er boksidene krydret med eksempler på oppgaver med løsningsforslag, tips til små «gjøringer» og henvisninger til sentrale oppgaver og passende forsøk. Kapittelinndelingen følger læreplanen.

• korte og oversiktlige avsnitt med uthevet «viktigstoff» • gratis elevnettsteder med interaktive oppgaver, lydbok, forsøk og tilhørende risikovurderinger • felles lærernettsted med blant annet undervisningsfilmer, terminprøver, eksamensløsninger og digitale utgaver av bøkene

Aschehoug følger nøye med i Utdanningsdirektoratets arbeid med nye læreplaner. Ved ny læreplan i kjemifaget vil Kjemi 1 og 2 bli revidert.

Risikovurderinger Henvisning til oppgave

Eksempel med løsning

Viktig­ setninger

Forsøk

Lydbok

JØDISKE HØYTIDER HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

Oktober

Løvhyttefesten SUKKOT Oktober

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt. 3. Mos 23,42–43 Det er også en innhøstingsfest for frukt.

Lysfesten HANUKKA Desember

PURIM Februar–mars

L ÆREVERKET BESTÅR AV:

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

lærebøker

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der.

felles lærernettsted

Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. Torarullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

Jødene gjenerobret Jerusalem og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i lysestaken brant åtte ganger lenger enn de forventet.

Et nytt lys i hanukka-lysestaken tennes hver dag. Det er en gledesfest. Barna får gaver.

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

Fortellingen om dronning Ester leses høyt i synagogen. Barna kler seg ut. Karnevals-opptog og fest.

gratis elevnettsteder digitalbøker

Det er også en frihetsfest der jødene viser at de er frie til å praktisere sin religion.

Est 9,20–32

Jødisk påske PESACH April

Henvisning til forsøk

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk. 2. Mos 12

Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

Høytiden starter med et sedermåltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser.

Juni

Kjemi 1 elevnettsted JØDEDOMMEN

145

Kjemi 2, s. 182–183 12

13


G E O FA G X / 1 / 2 Ole Gilbert Karlsen

Nyhet!

Geofag – geologi, naturgeografi og geofysikk Geofagserien dekker geofag i videregående skole. Ny utgave av Terra mater kom i mai 2017. Tekst og bilder er oppdatert, flere deler er omskrevet, og boka er beriket med margspørsmål og margkart.

• felles elevnettsted med gode og kortfattede undervisningsfilmer med tilknyttet opplegg, kapitteltester og faglig oppdatering • felles lærernettsted med tips til gjennomgang av lærebøkenes kapitler og lenker til aktuelle nettsteder

«Filmene er korte og spot-on i forhold til viktige tema i faget. Elevene har også gitt tilbakemelding på at de er bra.» Joar Markhus Rodal, Ski vgs.

Spørsmål i marg for underveislesing

Luftig layout og stort format

Små margkart knyttet til brødteksten

Undervisningsfilmer til hvert hovedområde

Sentrale begreper

Oppgaver til filmen

JØDISKE HØYTIDER HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

Oktober

Løvhyttefesten SUKKOT Oktober

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt. 3. Mos 23,42–43 Det er også en innhøstingsfest for frukt.

Lysfesten HANUKKA Desember

PURIM Februar–mars

Jødene gjenerobret Jerusalem og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i lysestaken brant åtte ganger lenger enn de forventet.

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

L ÆREVERKET BESTÅR AV:

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

lærebøker

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der.

felles lærernettsted

Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. Torarullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

felles elevnettsted

Et nytt lys i hanukka-lysestaken tennes hver dag. Det er en gledesfest. Barna får gaver. Det er også en frihetsfest der jødene viser at de er frie til å praktisere sin religion.

Utforsk, oppgaver til temaet

Fortellingen om dronning Ester leses høyt i synagogen. Barna kler seg ut. Karnevals-opptog og fest.

Est 9,20–32

Jødisk påske PESACH April

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk. 2. Mos 12

Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

Høytiden starter med et sedermåltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser.

Geofag elevnettsted

Juni

Terra mater, s. 180–181 14

digitalbøker

JØDEDOMMEN

145

15


KJØP PÅ:

BRETTBOKA.NO

Studieverktøy

BRETTBOKA

Spør MATEMATIKK­ FORFATTERNE

Digitale lærebøker med god lesbarhet, lyd og studieverktøy

Facebookgruppe for lærere i matematikk på videregående

Søk

STILL SPØRSMÅL eller kom med KOMMENTARER til Aschehougs matematikkserie! På BrettBoka finner du alle Aschehougs realfagsbøker i digital utgave. Bøkene kan brukes off- og online og kjøpes på brettboka.no. I BrettBoka-appen får du gratis tilgang til det første kapitlet i hver av bøkene.

16

Generelle henvendelser: post@brettboka.no

Bli medlem, og få med deg dine kollegers gode spørsmål og forfatternes svar.

17


MATEMATIKK SF/YF/PÅBYGGING

NATURFAG SF/YF/PÅBYGGING

TITTEL

KO M PO N EN T

B OK MÅL

NYNOR SK

TI T TE L

KO M P O N E NT

B O KM ÅL

NYNO RSK

Matematikk for yrkesfag

Lærebok

9788203345135

9788203345142

VE I L . PR IS 685

Naturfag for yrkesfag

Lærebok

9788203345098

9788203345104

385

Matematikk for yrkesfag – forenklet

Arbeidsbok

9788203345777

9788203345784

205

Naturfag for yrkesfag – forenklet

Arbeidsbok

9788203345753

9788203345760

195

Matematikk for yrkesfag

Elevnettsted

9788203346217

0

Naturfag for yrkesfag

Elevnettsted

9788203346149

0

Matematikk for yrkesfag. Brettbok

Digitalbok

9788203346422

270

Naturfag for yrkesfag. Lydbok

Elevnettsted

9788203346156

75

Matematikk for yrkesfag – forenklet. Brettbok

Digitalbok

9788203349140

150

Naturfag for yrkesfag. Brettbok

Digitalbok

9788203346415

9788203346415

155

Matematikk 1P

Lærebok

9788203347870

9788203347894

859

Naturfag for yrkesfag – forenklet. Brettbok

Digitalbok

9788203349157

9788203349157

150

Matematikk 1P – forenklet

Arbeidsbok

9788203347948

9788203347955

245

Naturfag for yrkesfag. Unibok

Digitalbok

9788203349423

9788203349423

155

Matematikk 1P

Elevnettsted

9788203348778

Naturfag Påbygging

Lærebok

9788203347177

9788203347184

615

Matematikk 1P. Brettbok

Digitalbok

9788203349041

9788203349041

345

Naturfag Påbygging – forenklet

Arbeidsbok

9788203349850

9788203349867

209

Matematikk 1P – forenklet. Brettbok

Digitalbok

9788203349164

9788203349164

190

Naturfag Påbygging

Elevnettsted

9788203347153

0

Matematikk 1T

Lærebok

9788203347887

9788203347900

859

Naturfag Påbygging. Lydbok

Elevnettsted

9788203401305

75

Matematikk 1T

Elevnettsted

9788203348754

Naturfag Påbygging. Brettbok

Digitalbok

9788203400926

9788203400926

Matematikk 1T. Brettbok

Digitalbok

9788203349195

9788203349195

345

Naturfag Påbygging – forenklet. Brettbok

Digitalbok

9788203400933

9788203400933

165

Matematikk 2P

Lærebok

9788203347924

9788203347931

675

Naturfag SF

Lærebok

9788203401213

9788203401244

785

Matematikk 2P – forenklet

Arbeidsbok

9788203347962

9788203347979

205

Naturfag SF – forenklet

Arbeidsbok

9788203401220

9788203401237

209

Matematikk 2P

Elevnettsted

9788203348785

Naturfag SF

Elevnettsted

9788203402142

Matematikk 2P. Brettbok

Digitalbok

9788203349201

9788203349201

265

Naturfag SF. Lydbok

Elevnettsted

9788203402579

Matematikk 2P – forenklet. Brettbok

Digitalbok

9788203349171

9788203349171

150

Naturfag SF. Brettbok

Digitalbok

9788203402128

9788203402128

315

Matematikk R1

Lærebok

9788203349799

9788203349805

935

Naturfag SF – forenklet. Brettbok

Digitalbok

9788203402135

9788203402135

165

Naturfag SF. Unibok

Digitalbok

9788203401930

9788203401930

0

0

0

0

240

0 0

315

Matematikk R1

Elevnettsted

9788203400117

Matematikk R1. Brettbok

Digitalbok

9788203400995

9788203400995

370

Naturfag SF/YF/Påbygging

Lærernettsted

9788203335495

3000

Matematikk S1

Lærebok

9788203349836

9788203349843

935

Naturfag Vg1. Filmnettsted

Elevnettsted

9788203346873

25

Matematikk S1

Elevnettsted

9788203400124

Matematikk S1. Brettbok

Digitalbok

9788203401008

9788203401008

370

Matematikk Påbygging

Lærebok

9788203347566

9788203347917

735

Matematikk Påbygging – forenklet

Arbeidsbok

9788203347986

9788203347993

245

Matematikk Påbygging

Elevnettsted

9788203348792

Matematikk Påbygging. Brettbok

Digitalbok

9788203349218

9788203349218

290

Matematikk Påbygging – forenklet. Brettbok

Digitalbok

9788203349188

9788203349188

190

Matematikk R2

Lærebok

9788203401282

9788203401299

935

Matematikk R2

Elevnettsted

9788203402074

Matematikk R2. Brettbok

Digitalbok

9788203402067

9788203402067

370

Matematikk S2

Lærebok

9788203401268

9788203401275

935

Matematikk S2

Elevnettsted

9788203402098

Matematikk S2. Brettbok

Digitalbok

9788203402081

9788203402081

370

Matematikk SF/YF/Påbygging

Lærernettsted

9788203336638

5500

TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

Lydeksempler 1P/1T/2P/1P-Y/2P-Y. Minoritetsspråk

Elevnettsted

9788203347030

0

Kjemi 1

Lærebok

9788203337826

9788203337840

855

Kjemi 1

Elevnettsted

9788203337871

Kjemi 1. Brettbok

Digitalbok

9788203346804

9788203346804

340

Kjemi 2

Lærebok

9788203338304

9788203338311

855

Kjemi 2

Elevnettsted

9788203338359

Kjemi 2. Brettbok

Digitalbok

9788203346842

9788203346842

340

Kjemi 1-2

Lærernettsted

9788203330056

0

0

0

0

INFORMASJONSTEKNOLOGI 1 OG 2 TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

Informasjonsteknologi 1

Lærebok

9788203400810

Informasjonsteknologi 1

Elevnettsted

9788203401596

Informasjonsteknologi 1. Brettbok

Digitalbok

Informasjonsteknologi 2 Informasjonsteknologi 2

NYNORSK

VEIL. PRIS

9788203400827

579

9788203401633

9788203401633

220

Lærebok

9788203400834

9788203400841

589

Elevnettsted

9788203401602

Informasjonsteknologi 2. Brettbok

Digitalbok

9788203403538

Informasjonsteknologi 1–2

Lærernettsted

9788203401619

Alle prisene er inklusive mva.

18

V E I L . P R IS

0

0 9788203403538

230 1800

FYSIKK 1 OG 2 TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

Fysikk 1

Lærebok

9788203343162

9788203343179

Fysikk 1

Elevnettsted

9788203335051

Fysikk 1. Brettbok

Digitalbok

9788203346781

9788203346781

Lærebok

9788203344015

9788203344022

Fysikk 2

Elevnettsted

9788203337208

Fysikk 2. Brettbok

Digitalbok

9788203346835

Lærernettsted

9788203336461

975 200

Fysikk 2

Fysikk 1-2

VEIL. PRIS

390 975 200

9788203346835

390 3300

KJEMI 1 OG 2 VEIL. PRIS 0

0

1800

GEOFAG X/1/2 TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

Terra mater

Lærebok

9788203403002

9788203403019

VEIL. PRIS 805

Terra nostra

Lærebok

9788203337260

9788203337277

835

Geofag

Elevnettsted

9788203400384

125

Geofag

Lærernettsted

9788203339660

1600

19


Digitale ressurser pĂĽ

LOKUS NO .

20

Profile for Aschehoug Undervisning

Katalog realfag 2018  

Aschehougs katalog for læremidler til realfag, videregående skole. 2018

Katalog realfag 2018  

Aschehougs katalog for læremidler til realfag, videregående skole. 2018

Advertisement