Page 1

Læreverk til realfag Videregående Katalog 2017

ag

ma

tik

k

rf tu

of

fysikk

te

na

ge

ma

ag

ASCHEHOUG UNDERVISNING

in

fo

rm

as

j

s on

te

kn

ol

og

i

kjemi

1


UNDERVISNINGSFILMER SOM

fenger

FILMER FRA

Twig

Korte og inspirerende filmer fra Twig

På lærernettstedene til fysikk, geofag, kjemi, matematikk og naturfag finner du 300 korte og inspirerende undervisningsfilmer fra det prisvinnende selskapet Twig. Med filmene har du et godt og levende verktøy som kan fungere som en motiverende innledning til et tema, som utgangspunkt for klassesamtale eller som en oppsummering av gjennomgått lærestoff.

2

Lærernettstedene finner du på lokus.no.


Innhold

KONTAKT OSS:

DAG-ERIK MØLLER Redaksjonsleder REALFAG tlf. 952 90 560 dag-erik.moller@aschehoug.no

MATEMATI KK SF/YF/Påbygging

side 4

NATURFAG SF/YF/Påbygging INGUN HOLØYEN

OLA VESTRE

Forlagsredaktør FYSIKK OG MATEMATIKK

Forlagsredaktør KJEMI OG NATURFAG

tlf. 454 10 287

tlf. 452 22 676

ingun.holoyen@aschehoug.no

ola.vestre@aschehoug.no

side 6

I N FORMASJONSTEKNOLOGI 1 og 2

side 8

FYSI KK 1 og 2

side 10

KJEMI 1 og 2

side 12

GEOFAG

TROND BØHLER

LINE HOLST

Forlagsredaktør GEOFAG

Kommunikasjonskonsulent REALFAG

tlf. 466 23 465

tlf. 953 03 800

trond.bohler@aschehoug.no

line.holst@aschehoug.no

Vi tar forbehold om trykkfeil. 2017 © Aschehoug Undervisning. Design og forsideillustrasjon: Blomqvist Design. Trykk: RK Grafisk. Papir: Edixion Offset 120 g.

X/1/2

side 14

PRISLISTE

side 18

3


M AT E M AT I K K S F/ Y F/ PÅ BYG G I N G Ørnulf Borgan / Inger Christin Borge / John Engeseth / Hermod Haug / Odd Heir / Håvard Moe

Matematikk

– dekker alle matematikkurs I matematikkserien forklares bruken av GeoGebra løpende i teksten. Bakerst i bøkene fins en oversikt med de viktigste GeoGebrakommandoene og et eksamenstreningskapittel.

• forenklede bøker til 1P-Y, 1P, 2P og 2P-Y • gratis elevnettsteder med løsninger på alle oppgavene fra lærebøkene • felles lærernettsted med termin- og kapittel- prøver, eksamensløsninger og mye mer

Undervisnings­ filmer

GeoGebramanualer

Under­ visningsopplegg med GeoGebraanimasjoner

Forklarende eksempler

Digitale utgaver av bøkene

Matematikk R2, s. 290–291

Matematikk lærernettsted 4

Gode oppgaver

Viktigbokser

Snakke matte


Serien er

KOMPLETT Delvis løst oppgave

Skriv direkte i boka

Oppgave med regne­ tips

Fra Aschehoug benytter vi i dag læreverket for R1. Det er jeg som under­ viser i dette faget, og det er første gang jeg benytter dette læreverket, og jeg er imponert over hvor bra det er. Jørgen Tuer Thorvaldsen, assisterende rektor Sonans vgs.

BESTÅR AV • lærebøker • forenklede bøker • felles lærernettsted • gratis elevnettsteder • digitalbøker

Oppgave uten hjelp

Matematikk for yrkesfag – forenklet, s. 64–65 5


N AT U R FAG S F/ Y F/ PÅ BYG G I N G Harald Brandt / Odd T. Hushovd / Cathrine W. Tellefsen

Naturfag – naturfag i praksis

Naturfagserien har et enkelt språk og praktisk tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdig­ hetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper.

• gratis elevnettsteder med interaktive oppgaver og innlærings­ressurser • felles lærernettsted med undervisningsfilmer, kapittelprøver, undervisningsopplegg og mye mer • forenklede bøker med utfyllingsoppgaver og teori

Følger strukturen i læreboka

Minimum av teori

Skriv direkte i boka

JØDISKE HØYTIDER HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

Oktober

Løvhyttefesten SUKKOT Oktober

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt. 3. Mos 23,42–43 Det er også en innhøstingsfest for frukt.

Lysfesten HANUKKA Desember

PURIM Februar–mars

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der.

Oppgaver som aktiviserer innlæringen

Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. Torarullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

Jødene gjenerobret Jerusalem og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i lysestaken brant åtte ganger lenger enn de forventet.

Et nytt lys i hanukka-lysestaken tennes hver dag. Det er en gledesfest. Barna får gaver.

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

Fortellingen om dronning Ester leses høyt i synagogen. Barna kler seg ut. Karnevals-opptog og fest.

Det er også en frihetsfest der jødene viser at de er frie til å praktisere sin religion.

Est 9,20–32

Jødisk påske PESACH April

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk. 2. Mos 12

Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

Høytiden starter med et sedermåltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser.

Juni

JØDEDOMMEN

Naturfag for yrkesfag – forenklet, s. 32–33 6

145


Også som

UNIBOK Innholdet tilpasser seg elevens skjerm

Innholds­ fortegnelse

Undervisningsfilmer

Innlest lyd

Naturfag SF. Unibok, s. 44–45

BESTÅR AV • lærebøker • forenklede bøker • felles lærernettsted • gratis elevnettsteder • digitalbøker • lydbøker

Naturfag SF. Unibok, s. 44–45 7


I N F O R M A S J O N S T E K N O LO G I 1 O G 2 Lars Nersveen

Informasjonsteknologi – med bruk av gratis programvare Aschehougs nye læreverk i informasjonsteknologi lærer elevene å kode dynamiske nettsider med god struktur og design, samt inter­ aktive web-applikasjoner med tekst, bilde, lyd, video og animasjoner.

• inneholder teori, eksempler og varierte oppgaver • gratis elevnettsteder med undervisningsvideoer, løsninger til oppgaver i lærebøkene, kodeeksempler, lenker og ekstra oppgaver • felles lærernettsted med kapittelprøver, prosjekter, eksamens­ oppgaver, årsplan, digital utgave av lærebøkene og mye mer

Kodeeksempler

Nyhet!

Oppgaver løpende i teksten

JØDISKE HØYTIDER HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

Oktober

Løvhyttefesten SUKKOT Oktober

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt. 3. Mos 23,42–43 Det er også en innhøstingsfest for frukt.

Lysfesten HANUKKA Desember

PURIM Februar–mars

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der. Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. Torarullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

Jødene gjenerobret Jerusalem og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i lysestaken brant åtte ganger lenger enn de forventet.

Et nytt lys i hanukka-lysestaken tennes hver dag. Det er en gledesfest. Barna får gaver.

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

Fortellingen om dronning Ester leses høyt i synagogen. Barna kler seg ut. Karnevals-opptog og fest.

Teori

Det er også en frihetsfest der jødene viser at de er frie til å praktisere sin religion.

Est 9,20–32

Jødisk påske PESACH April

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk. 2. Mos 12

Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

Høytiden starter med et sedermåltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser.

Juni

JØDEDOMMEN

Informasjonsteknologi 1, s. 60–61 8

145


INFORMASJONS- TEKNOLOGI 1

INFORMASJONS- TEKNOLOGI 2

• HTML + CSS • PHP • MySQL

• JavaScript • HTML + CSS • prosjektkapitler

Kapittel­ sammendrag

Resultater av kodingen

Prosjektoppgavene fra Informa­ sjonsteknologi 2 har virkelig vært moro å jobbe med. De har satt alt vi har lært i en sammenheng og laget en større mening av det, samtidig som det har gitt mestring i form av å faktisk lage noe som er langt mer avansert enn det man vanligvis gjør i oppgavene. Og det funker også som perfekte «pauser» fra det rent teoretiske i de andre kapitlene. Jens Friberg, tar IT2 som privatist.

Informasjonsteknologi 1, s. 76–77

Løsninger til oppgaver i læreboka

BESTÅR AV • lærebøker • felles lærernettsted • gratis elevnettsteder • digitalbøker • YouTube-kanaler

Nedlastinger

Undervisningsvideoer

Informasjonsteknologi 1 elevnettsted 9


E RG O F YS I K K 1 O G 2 Petter Callin / Jan Pålsgård / Rune Stadsnes / Cathrine W. Tellefsen

Blir

ERGO Fysikk

REVIDERT!

– aktiv læring med forsøk og simuleringer Læreverket er laget for å involvere elevene i egen læring. Hvert kapittel avsluttes med innlæringsoppgaver, og bakerst i bøkene fins en oppgavesamling som hjelper med dybdelæringen.

• lærebøker med «Gjør selv»- og laboratorieforsøk • elevnettsteder med simuleringer, appetittvekkere, forsøk, lydklipp og mye mer • felles lærernettsted med kapittel- og terminprøver, løsningsforslag, undervisningsfilmer og hjelp til digitale lærings­former (som f.eks. Tracker videoanalyse og Audacity) Viktigboks

JØDISKE HØYTIDER HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

Oktober

Løvhyttefesten SUKKOT Oktober

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt. 3. Mos 23,42–43 Det er også en innhøstingsfest for frukt.

Lysfesten HANUKKA Desember

PURIM Februar–mars

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

Gode eksempler

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der. Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. Torarullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

Jødene gjenerobret Jerusalem og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i lysestaken brant åtte ganger lenger enn de forventet.

Et nytt lys i hanukka-lysestaken tennes hver dag. Det er en gledesfest. Barna får gaver.

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

Fortellingen om dronning Ester leses høyt i synagogen. Barna kler seg ut. Karnevals-opptog og fest.

Det er også en frihetsfest der jødene viser at de er frie til å praktisere sin religion.

Est 9,20–32

Jødisk påske PESACH April

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk. 2. Mos 12

Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

Høytiden starter med et sedermåltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

«Prøv deg»oppgaver

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser.

Juni

JØDEDOMMEN

ERGO Fysikk 1, s. 180–181 10

145


Aschehoug følger nøye med i Utdanningsdirektoratets arbeid med nye læreplaner. Ved ny læreplan i fysikkfaget vil ERGO Fysikk 1 og 2 bli revidert.

Undervisnings­ filmer fra Twig

Tracker

Kapittelprøver

Lyd

ERGO Fysikk lærernettsted

Videoarkiv

BESTÅR AV

Appetittvekker

• lærebøker • felles lærernettsted • elevnettsteder • digitalbøker

Kapittelprøver

ERGO Fysikk 2 elevnettsted, relativitetsteori 11


KJEMI 1 OG 2 Harald Brandt / Odd T. Hushovd

Blir

Kjemi

REVIDERT!

– også kjent som «Brandt-verket» I kjemiverket er boksidene krydret med eksempler på oppgaver med løsningsforslag, tips til små «gjøringer» og henvisninger til sentrale oppgaver og passende forsøk. Kapittelinndelingen følger læreplanen.

• korte og oversiktlige avsnitt med uthevet «viktigstoff» • gratis elevnettsteder med interaktive oppgaver, forsøk og til­hørende risikovurderinger, lydbok og mye mer • felles lærernettsted med blant annet undervisningsfilmer, terminprøver, eksamensløsninger og digitale utgaver av bøkene

Digital utgave av bøkene

Undervisnings­ filmer

Risikovurderinger Terminprøver Forsøk

Kjemi 1 og 2 lærernettsted

Lydbok

Kjemi 1 elevnettsted 12


Aschehoug følger nøye med i Utdanningsdirektoratets arbeid med nye læreplaner. Ved ny læreplan i kjemifaget vil Kjemi 1 og 2 bli revidert.

Eksempel med løsning

Kompetanse­ mål

Viktig­ setninger

Henvisning til oppgave

JØDISKE HØYTIDER HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

Oktober

Løvhyttefesten SUKKOT Oktober

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt. 3. Mos 23,42–43 Det er også en innhøstingsfest for frukt.

Lysfesten

Henvisning til forsøk

HANUKKA Desember

PURIM Februar–mars

BESTÅR AV • lærebøker • felles lærernettsted • gratis elevnettsteder • digitalbøker

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der. Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. Torarullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

Jødene gjenerobret Jerusalem og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i lysestaken brant åtte ganger lenger enn de forventet.

Et nytt lys i hanukka-lysestaken tennes hver dag. Det er en gledesfest. Barna får gaver.

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

Fortellingen om dronning Ester leses høyt i synagogen. Barna kler seg ut. Karnevals-opptog og fest.

Det er også en frihetsfest der jødene viser at de er frie til å praktisere sin religion.

Est 9,20–32

Jødisk påske PESACH April

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk. 2. Mos 12

Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

Høytiden starter med et sedermåltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser.

Juni

JØDEDOMMEN

145

Kjemi 2, s. 182–183 13


G E O FAG X / 1 / 2 Ole Gilbert Karlsen

Nyhet!

Geofag

– geologi, naturgeografi og geofysikk Geofagserien dekker geofag i videregående skole. Ny utgave av Terra mater foreligger i mai 2017. Tekst og bilder er oppdatert, flere deler er omskrevet, og boka er beriket med margspørsmål og margkart.

• felles elevnettsted med gode og kortfattede undervisningsfilmer med tilknyttet opplegg, kapitteltester og faglig oppdatering • felles lærernettsted med tips til gjennomgang av lærebøkenes kapitler og lenker til aktuelle nettsteder

Undervisningsfilmer til hvert hovedområde

Sentrale begreper

Om filmen

Egen inngang for Terra mater

Egen inngang for Terra nostra

Undervisningsfilm

Geofag elevnettsted, Klimaendringer i vår tid

Oppgaver til filmen Utforsk, oppgaver til temaet

Geofag elevnettsted 14


Jeg har brukt filmene på Geofag elevnettsted og synes de er veldig gode. Elevene har også gitt tilbakemelding på at de er bra. Filmene er korte og spot-on i forhold til viktige tema i faget. Jeg liker dem godt! Joar Markhus Rodal, Ski vgs.

Små marg­kart over steder nevnt i brødtekst

Spørsmål i marg for underveislesing

Luftigere layout og større format

BESTÅR AV

JØDISKE HØYTIDER HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

Oktober

Løvhyttefesten SUKKOT Oktober

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt. 3. Mos 23,42–43 Det er også en innhøstingsfest for frukt.

Lysfesten HANUKKA Desember

PURIM Februar–mars

• lærebøker • felles lærernettsted • felles elevnettsted • digitalbøker

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der. Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. Torarullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

Jødene gjenerobret Jerusalem og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i lysestaken brant åtte ganger lenger enn de forventet.

Et nytt lys i hanukka-lysestaken tennes hver dag. Det er en gledesfest. Barna får gaver.

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

Fortellingen om dronning Ester leses høyt i synagogen. Barna kler seg ut. Karnevals-opptog og fest.

Det er også en frihetsfest der jødene viser at de er frie til å praktisere sin religion.

Est 9,20–32

Jødisk påske PESACH April

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk. 2. Mos 12

Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

Høytiden starter med et sedermåltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser.

Juni

Terra mater, s. 180–181

JØDEDOMMEN

145

15


KJØP PÅ: BRETTBOKA.NO

BRETTBOKA Digitale lærebøker med god lesbarhet, lyd og studieverktøy

Innholds­ fortegnelse

Søk

Skriv notat

På BrettBoka finner du alle Aschehougs realfagsbøker i digital utgave. Bøkene kan brukes off- og online og kjøpes på brettboka.no. I BrettBoka-appen får du gratis tilgang til det første kapitlet i hver av bøkene.

Generelle henvendelser: post@brettboka.no 16


Spør MATEMATIKK­ FORFATTERNE Facebookgruppe for lærere i matematikk på videregående

STILL SPØRSMÅL eller kom med KOMMENTARER til Aschehougs matematikkserie!

Bli medlem, og få med dine kollegers gode spørsmål og forfatternes svar. 17


MATEMATIKK SF/YF/PÅBYGGING TITTEL

KO M PO N EN T

B OK MÅL

NYNOR SK

Matematikk for yrkesfag

Lærebok

9788203345135

9788203345142

VE I L . PR IS 655

Matematikk for yrkesfag – forenklet

Arbeidsbok

9788203345777

9788203345784

185

Matematikk for yrkesfag

Elevnettsted

9788203346217

0

Matematikk for yrkesfag. Brettbok

Digitalbok

9788203346422

270

Matematikk for yrkesfag – forenklet. Brettbok

Digitalbok

9788203349140

Matematikk 1P

Lærebok

9788203347870

9788203347894

825

Matematikk 1P – forenklet

Arbeidsbok

9788203347948

9788203347955

225

Matematikk 1P

Elevnettsted

9788203348778

Matematikk 1P. Brettbok

Digitalbok

9788203349041

9788203349041

345

Matematikk 1P – forenklet. Brettbok

Digitalbok

9788203349164

9788203349164

190

Matematikk 1T

Lærebok

9788203347887

9788203347900

825

Matematikk 1T

Elevnettsted

9788203348754

Matematikk 1T. Brettbok

Digitalbok

9788203349195

9788203349195

345

Matematikk 2P

Lærebok

9788203347924

9788203347931

645

Matematikk 2P – forenklet

Arbeidsbok

9788203347962

9788203347979

185

Matematikk 2P

Elevnettsted

9788203348785

Matematikk 2P. Brettbok

Digitalbok

9788203349201

9788203349201

265

Matematikk 2P – forenklet. Brettbok

Digitalbok

9788203349171

9788203349171

150

Matematikk R1

Lærebok

9788203349799

9788203349805

895

Matematikk R1

Elevnettsted

9788203400117

Matematikk R1. Brettbok

Digitalbok

9788203400995

9788203400995

370

Matematikk S1

Lærebok

9788203349836

9788203349843

895

Matematikk S1

Elevnettsted

9788203400124

Matematikk S1. Brettbok

Digitalbok

9788203401008

9788203401008

370

Matematikk Påbygging

Lærebok

9788203347566

9788203347917

699

Matematikk Påbygging – forenklet

Arbeidsbok

9788203347986

9788203347993

225

Matematikk Påbygging

Elevnettsted

9788203348792

Matematikk Påbygging. Brettbok

Digitalbok

9788203349218

9788203349218

290

Matematikk Påbygging – forenklet. Brettbok

Digitalbok

9788203349188

9788203349188

190

Matematikk R2

Lærebok

9788203401282

9788203401299

895

Matematikk R2

Elevnettsted

9788203402074

Matematikk R2. Brettbok

Digitalbok

9788203402067

9788203402067

370

Matematikk S2

Lærebok

9788203401268

9788203401275

895

Matematikk S2

Elevnettsted

9788203402098

Matematikk S2. Brettbok

Digitalbok

9788203402081

9788203402081

370

Matematikk SF/YF/Påbygging

Lærernettsted

9788203336638

5000

Lydeksempler 1P/1T/2P/1P-Y/2P-Y. Minoritetsspråk

Elevnettsted

9788203347030

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

INFORMASJONSTEKNOLOGI 1 OG 2 TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

Informasjonsteknologi 1

Lærebok

9788203400810

9788203400827

529

Informasjonsteknologi 1

Elevnettsted

9788203401596

Informasjonsteknologi 1. Brettbok

Digitalbok

9788203401633

9788203401633

220

Informasjonsteknologi 2

Lærebok

9788203400834

9788203400841

559

Informasjonsteknologi 2

Elevnettsted

9788203401602

Informasjonsteknologi 2. Brettbok

Digitalbok

9788203403538

9788203403538

230

Informasjonsteknologi 1–2

Lærernettsted

9788203401619

Alle prisene er inklusive mva.

18

VEIL. PRIS 0

0

1600


NATURFAG SF/YF/PÅBYGGING TITTEL

KO M PO N EN T

B OK MÅL

NYNOR SK

Naturfag for yrkesfag

Lærebok

9788203345098

9788203345104

VE I L . PR IS 369

Naturfag for yrkesfag – forenklet

Arbeidsbok

9788203345753

9788203345760

185

Naturfag for yrkesfag

Elevnettsted

9788203346149

0

Naturfag for yrkesfag. Lydbok

Elevnettsted

9788203346156

75

Naturfag for yrkesfag. Brettbok

Digitalbok

9788203346415

9788203346415

155

Naturfag for yrkesfag – forenklet. Brettbok

Digitalbok

9788203349157

9788203349157

150

Naturfag for yrkesfag. Unibok

Digitalbok

9788203349423

9788203349423

155

Naturfag Påbygging

Lærebok

9788203347177

9788203347184

579

Naturfag Påbygging – forenklet

Arbeidsbok

9788203349850

9788203349867

199

Naturfag Påbygging

Elevnettsted

9788203347153

0

Naturfag Påbygging. Lydbok

Elevnettsted

9788203401305

75

Naturfag Påbygging. Brettbok

Digitalbok

9788203400926

9788203400926

Naturfag Påbygging – forenklet. Brettbok

Digitalbok

9788203400933

9788203400933

165

Naturfag SF

Lærebok

9788203401213

9788203401244

755

Naturfag SF – forenklet

Arbeidsbok

9788203401220

9788203401237

199

Naturfag SF

Elevnettsted

9788203402142

Naturfag SF. Lydbok

Elevnettsted

9788203402579

Naturfag SF. Brettbok

Digitalbok

9788203402128

9788203402128

315

Naturfag SF – forenklet. Brettbok

Digitalbok

9788203402135

9788203402135

165

Naturfag SF. Unibok

Digitalbok

9788203401930

9788203401930

Naturfag SF/YF/Påbygging

Lærernettsted

9788203335495

2750

Naturfag Vg1. Filmnettsted

Elevnettsted

9788203346873

25

240

0 0

315

FYSIKK 1 OG 2 TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

Fysikk 1

Lærebok

9788203343162

9788203343179

Fysikk 1

Elevnettsted

9788203335051

Fysikk 1. Brettbok

Digitalbok

9788203346781

9788203346781

Fysikk 2

Lærebok

9788203344015

9788203344022

Fysikk 2

Elevnettsted

9788203337208

Fysikk 2. Brettbok

Digitalbok

9788203346835

Fysikk 1-2

Lærernettsted

9788203336461

VEIL. PRIS 935 200 390 935 200

9788203346835

390 3000

KJEMI 1 OG 2 TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

Kjemi 1

Lærebok

9788203337826

9788203337840

VEIL. PRIS 819

Kjemi 1

Elevnettsted

9788203337871

Kjemi 1. Brettbok

Digitalbok

9788203346804

9788203346804

340

Kjemi 2

Lærebok

9788203338304

9788203338311

819

Kjemi 2

Elevnettsted

9788203338359

Kjemi 2. Brettbok

Digitalbok

9788203346842

9788203346842

340

Kjemi 1-2

Lærernettsted

9788203330056

0

0

1600

GEOFAG X/1/2 TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

Terra mater

Lærebok

9788203403002

9788203403019

VEIL. PRIS 769

Terra nostra

Lærebok

9788203337260

9788203337277

799

Geofag

Elevnettsted

9788203400384

125

Geofag

Lærernettsted

9788203339660

1600

19


Mer enn

30 !

nettsteder

LOKUS NO .

Aschehougs portal for digitale læremidler

Elevnettsted

Lydbok

Lærernettsted

Digitalbok

Minoritetsspråk

Lokus har mange gratis elevnettsteder til realfag. Lærernettstedene inneholder blant annet prøver, løsninger, undervisningsopplegg og digitale utgaver av bøkene. I tillegg fins mer enn 300 korte undervisningsfilmer fra det prisvinnende selskapet Twig.

20

Ta kontakt på lokus@aschehoug.no eller 22 400 455 for spørsmål om våre nettsteder.

Katalog realfag 2017  
Katalog realfag 2017  

Aschehougs læreverk til realfag i videregående skole.