Page 36

Test deg selv MØDDING  Hva er en mødding?  Hvilket av disse tingene vil ikke finnes i en mødding fra bronsealderen? steinøks, pilspiss, kokekar, plastpose, spydspiss. 

Hvorfor graver arkeologer i møddinger?

BRONSEALDER  Hvorfor heter det bronsealderen?  Hvorfor brukte menneskene bronse? 3 Hva slags ting ble laget av bronse? 4 Hvorfor kalles husene for langhus? 5 Hva var langhusene laget av? 6 Hvordan slapp røyken ut av et langhus? 7 Hva er en sigd? 8 Hvordan fikk menneskene mel av kornet? 9 Hvorfor dyrket menneskene korn?   3 4 5 6 7 8 9

Hva er en gravhaug? Hvorfor tror vi at bare høvdinger ble gravlagt i en gravhaug? Hvem bodde i et stort langhus? Hvor stort kunne et langhus være? Hvordan var et langhus delt inn? Se på bildet side 77: Finn fire ting som vi også bruker i dag. Hva er en ard? Hva brukte man en ard til? Hvorfor var arden best når jorda var lett å pløye?

8 15787_Cumulus_03_grunnbok.indd 82

28-03-07 12:47:09

Profile for Aschehoug

Cumulus 3 lesebok BM  

Cumulus lærebok er en flergangsbok. Den har to hoveddeler; en for naturfag og en for samfunnsfag. Dette gir lærer og elev stor valgfrihet.

Cumulus 3 lesebok BM  

Cumulus lærebok er en flergangsbok. Den har to hoveddeler; en for naturfag og en for samfunnsfag. Dette gir lærer og elev stor valgfrihet.

Profile for aschehoug