Page 24

Bronsealder BRONSE I bronsealderen var bronse det viktigste metallet. Bronse ble første gang brukt i Norge for fire tusen år siden. Bronse kan varmes til det blir mykt eller smelter. Da er det lett å forme. Bronse kan brukes til å lage kjeler. Bronse kan brukes til å lage kniver. Bronse kan brukes til å lage økser. Bronse kan brukes til å lage spydspisser. Bronse er et hardt metall. Derfor gir det gode redskaper.

Istid

70 15787_Cumulus_03_grunnbok.indd 70

Steinalder

Bronsealder

Jesu fødsel

I dag

Ord å lære: bronse, bronsealder, metall, kobber, tinn

28-03-07 12:46:47

Profile for Aschehoug

Cumulus 3 lesebok BM  

Cumulus lærebok er en flergangsbok. Den har to hoveddeler; en for naturfag og en for samfunnsfag. Dette gir lærer og elev stor valgfrihet.

Cumulus 3 lesebok BM  

Cumulus lærebok er en flergangsbok. Den har to hoveddeler; en for naturfag og en for samfunnsfag. Dette gir lærer og elev stor valgfrihet.

Profile for aschehoug