Page 21

En mødding er en søppelplass som brukes av en eller flere familier. Før i tiden fantes mange møddinger. Her ble skjell kastet. Her ble bein fra dyr kastet. Her ble matrester kastet. Her ble ødelagte klær kastet. Her ble ødelagte våpen kastet. Her ble ødelagte kokekar kastet. Noe råtnet og ble borte. Noe ble igjen. En gammel mødding er et fint sted å finne spor fra fortiden.

Fangsten har vært god. Stammen er samlet til et måltid. Når maten er spist, kastes matrestene på møddingen.

Ord å lære: mødding, kokekar, spor fra for tiden

15787_Cumulus_03_grunnbok.indd 67

67 28-03-07 12:46:41

Profile for Aschehoug

Cumulus 3 lesebok BM  

Cumulus lærebok er en flergangsbok. Den har to hoveddeler; en for naturfag og en for samfunnsfag. Dette gir lærer og elev stor valgfrihet.

Cumulus 3 lesebok BM  

Cumulus lærebok er en flergangsbok. Den har to hoveddeler; en for naturfag og en for samfunnsfag. Dette gir lærer og elev stor valgfrihet.

Profile for aschehoug