Page 11

Bladfelling Alle blomsterplanter har blader. Mange av plantene mister bladene om høsten. Når bladene faller av, kaller vi det bladfelling.

Kort sagt: Selje og andre trær med store blader kaller vi løvtrær.

Om vinteren er jorda frosset, og da får ikke planterøttene tak i vann. For at plantene ikke skal tørke ut, feller de bladene. Blåbær og selje er planter som feller blader om høsten. Noen planter har blader hele året. Tyttebær er en slik plante. Gran og furu har bladene på hele året. Vi kaller disse bladene for barnåler. Bladene til tyttebær, gran og furu har tykk hud. Den tykke huden gjør at de har nok vann selv om bakken er frosset.

Blåbær

Ord å lære: bladfelling, å felle, løvtrær

15787_Cumulus_03_grunnbok.indd 11

Tyttebær

 28-03-07 12:44:38

Profile for Aschehoug

Cumulus 3 lesebok BM  

Cumulus lærebok er en flergangsbok. Den har to hoveddeler; en for naturfag og en for samfunnsfag. Dette gir lærer og elev stor valgfrihet.

Cumulus 3 lesebok BM  

Cumulus lærebok er en flergangsbok. Den har to hoveddeler; en for naturfag og en for samfunnsfag. Dette gir lærer og elev stor valgfrihet.

Profile for aschehoug