Page 1

ProMagazine Driemaandelijks tijdschrift / 3.10 / april - mei - juni 2014

Uw schakel tot solidariteit!

Niemand wil een leven op straat Duizenden kinderen dwalen dag in dag uit door de straten van Kinshasa. Ze leven in mensonwaardige omstandigheden en vallen ten prooi aan prostitutie, conflicten en drugs. Het lijkt alsof niemand naar hen omkijkt, behalve ORPER dan. Deze organisatie schuimt ‘s nachts de straten af en biedt de kinderen onderdak in één van haar centra. Ze krijgen er ook evenwichtige voeding, medische zorgen en onderwijs. Op termijn probeert ORPER hen te reintegreren in de maatschappij. Met Proma komen we tussen in de schoolkosten. Pater Frank Roelants lag meer dan dertig jaar geleden aan de basis van ORPER. Enkele sympathisanten uit Diepenbeek dragen ORPER al jaren een warm hart toe. In februari stapten ze het vliegtuig op richting Kinshasa om voor drie maanden mee de handen uit de mouwen te steken. Wat volgt is het relaas van een groep gemotiveerde Vlamingen met een hart voor straatkinderen. Aan het woord is Anny Steegmans.


“Op 15 februari landden we in de miljoenenstad Kinshasa. Na het hartelijke weerzien met père Alpha, de verantwoordelijke, en zijn entourage trokken we naar de centra van ORPER. ORPER staat voor Oeuvre de Reclassement et de Protection des Enfants de la Rue. We ontmoetten de kinderen die niet naar school waren, en spraken met hun opvoeders. Enkele dagen later begonnen we met de alfabetiseringslessen. Zo bereiden we de kinderen voor op de overstap naar de reguliere school. We verplaatsen ons naar de centra met het openbaar vervoer. Je weet wel, die fameuze taxibusjes waarin iedereen opeengepakt zit. De kinderen zijn dol op de lessen. Ze willen zo graag leren lezen en schrijven. Ze doen hun best, ook al is het soms moeilijk, en zijn erg dankbaar. Het is verwonderlijk hoe zij vanbuiten leren. Een leestekst die ze in de klas krijgen, kennen ze bijna van buiten. Maar als je overstapt naar tweeletterwoorden, dan zijn er problemen. Het onderwijs in de lagere school is immers erg gebaseerd op memoriseren. Als je een school voorbijkomt, hoor je de kinderen de les afdreunen. Ze zitten wel met zestig tot zeventig in één klas.

Alle kinderen in de verblijfshuizen van ORPER gaan naar school. Maar het onderwijs in de D.R. Congo is duur. Een kind in de kleuterklas en de lagere school kost minstens 180 euro per jaar, een kind in de middelbare school 390 euro. Met de steun van ORPER kunnen alle kinderen naar school.

Naomi Een van de kinderen, Naomi, lag onlangs in het ziekenhuis voor een operatie aan de appendix. Naomi is doofstom. Haar moeder is overleden, haar vader hertrouwd en haar stiefmoeder wil haar niet in huis. ORPER neemt haar ten laste, betaalt haar studies, de operatie en de medicatie. Het prijskaartje voor de operatie en het verblijf in het ziekenhuis bedraagt 350 euro. Een gepeperde rekening.

Centen Het verhaal van Naomi illustreert waarom ORPER jaarlijks een budget nodig heeft van 360.000 euro. 60% van het budget gaat naar voeding, kleding, schoolgeld, medicatie en ziekenhuiskosten, 40% naar de werking en de lonen van het lokaal personeel. Van deze lonen leven meer dan honderd families. ORPER stelt enkel lokaal personeel te werk. Voor een dag werd ik ondergedompeld in het personeelsbeleid en de financiën op het secretariaat van ORPER. Alles is er erg goed gestructureerd. De financieel di-


recteur heeft zicht op alle inkomsten en uitgaven. Voor alle uitgaven zijn er drie handtekeningen nodig. Hij noteert alles wat in en uit gaat in twee registers. Het werd me nog maar eens duidelijk dat ORPER het geld erg zorgvuldig beheert.  

Vers brood

ORPER teert niet uitsluitend op giften. Ze hebben een eigen bakkerij zodat ze zelf hun brood kunnen bakken. We knapten in het begin van ons verblijf de bakkerij op. Samen met de plaatselijke ploeg sloten we de generator aan, we vervingen zeven kranen, herstelden de kneedmachine en vernieuwden de verlichting. De broodproductie kon zo weer op gang komen. 25 kilometer buiten Kinshasa ligt de ecologische boerderij van ORPER. De weg er naartoe is in een erbarmelijke staat, maar de boerderij zelf is een oase van rust. Er is een stal met 38 varkens, een kippenstal en er zijn vijf visvijvers. Ze kweken er ook groenten en fruit. De kinderen krijgen zo vers brood, vlees, fruit en groenten op hun bord.  

Een goede stiel Jongeren kunnen na de lagere school een beroepsopleiding volgen bij ORPER. Ze hebben de keuze uit een opleiding tot kapper of kok of een opleiding snit en naad. Momenteel doen de studenten van de beroepsopleiding een stage van vier maanden om het vak onder de knie te krijgen. Onlangs deden we op de grote markt in de wijk Gombe inkopen om de ateliers verder in te richten. We hadden 1.050 euro ter beschikking. Ongelooflijk wat we met dat geld konden kopen: een naaimachine, scharen, stoffen, garen, een haardroger, shampoo, kookpotten, borden, bestek, houtskoolvuurtjes, tafels...

The Voice van Congo Op een avond woonden we in het Centre Wallonie-Bruxelles de opening van La semaine de la francophonie bij. Het Institut National des Arts et Spectacle (INAS) verzorgde dit evenement. Een 18-jarig meisje van ORPER, Sarah Pambu, zit in het laatste


jaar aan het INAS en mocht zowel in groep als solo optreden. Dat heeft ze schitterend gedaan. Ze heeft een prachtige stem. Ze kwam bij ORPER terecht toen haar moeder haar op 8-jarige leeftijd verstootte als heksenkind. Haar vader heeft ze nooit gekend. Dankzij de hulp van ORPER kan ze studeren. Als we financiële steun vinden, kan Sarah nog verder gaan met haar muziekopleiding.

Razzia’s ‘s Avonds trekt een busje dat we het mobiel centrum noemen, door de straten van Kinshasa om kinderen van straat te halen. Op een avond gingen we mee en stelden we vast dat de politie in Gombe overdag en ’s nachts razzia’s organiseert om de straatkinderen op te pakken en in de ge-

Eindredactie: Caroline Medats Hoofdredactie: Kenny Frederickx V.U.: Michel Coppin Met dank aan: Catherine De Ryck, Claudio Mosca, Anny Steegmans, Luz Marina Valencia López Foto’s: European Commission DG ECHO, ORPER, Ramadian Bachtiar/CIFOR, Proma vzw Lay-out en druk: De Windroos NV Deze folder is een uitgave van Proma vzw Vorstlaan 199, 1160 Brussel Tel.: 02 679 06 30 Fax: 02 672 55 69 info@promavzw.be www.promavzw.be

vangenis te stoppen. En dat gebeurt niet met zachte hand. De kinderen proberen te ontsnappen naar de buitenwijken, maar voor sommigen is het te laat. Bovendien pakken agenten de door ORPER uitgedeelde muggennetten van vrouwen af die met hun kindjes op straat leven. Een droevige realiteit en meer dan ooit een reden om het werk van ORPER te blijven steunen.”

Het volledige relaas van Anny en de andere sympathisanten lees je op www.promavzw.be/orper.

Ontvang je deze folder liever in digitaal formaat? Opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten.

Proma vzw is een ongebonden ontwikkelingsorganisatie die kleinschalige onderwijs- en vormingsprojecten steunt in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.


Groeten uit… Wij houden je op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de projecten die onze steun krijgen.

…Argentinië! Bakkers in spe Met jouw steun vangt het centrum Casa del Niño in Lobos, ten zuiden van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, al jaren een veertigtal straatkinderen op. Met uitzondering van de allerkleinsten gaan ze in de voor- of namiddag naar school. Begeleiders vormen hen tot verantwoordelijke, zelfstandige en welopgevoede jonge volwassenen. Een tijdje geleden besloot het centrum een workshop brood bakken in te richten. De kinderen leren er de kneepjes van het vak. Maar er is meer. Ze leren er ook samenwerken, aandacht hebben voor hygiënevoorschriften en orde en zuinig omspringen met ingrediënten. Ze leren er ook dat je niet zomaar mag opgeven als het niet van de eerste keer lukt. Ze eten het brood zelf op bij het ontbijt of de middagmaaltijd maar verkopen het ook op de markt. Onlangs werd het atelier grondig gerenoveerd en uitgebreid. Proma gaf het centrum een steuntje in de rug bij de aankoop van bakmateriaal. Jongeren kunnen er nu ook een opleiding tot bakker volgen. Dit jaar zou de gemeente het centrum een vergunning geven om het brood ook te verkopen aan lokale supermarkten. Dankzij de inkomsten van deze verkoop moeten ze minder een beroep doen op hulp van buitenaf. Meer foto’s van onze bakkers in spe op www.promavzw.be/casa-del-nino.

Jaarverslag 2013 2014 is alweer bijna halfweg. Tijd om een laatste keer achterom te kijken. Het jaarverslag 2013 wacht op je op www.promavzw.be/jaarverslag-2013. Heb je graag een papieren exemplaar? Geef ons een seintje en je vindt het jaarverslag binnenkort in je bus. Nadien kijken we met veel goesting vooruit naar alles wat we in 2014 samen met jou kunnen realiseren!


…Colombia. Andrew is niet meer

In het vorige ProMagazine las je dat begeleiders in het gemeenschapscentrum Jesús Maestro in Bogotá workshops organiseren voor jongeren rond vrede, dialoog en verzoening. Op 10 maart bereikte ons helaas het droevige nieuws dat één van de jongeren, Andrew, niet meer is. Andrew werd slechts 17. Tot op vandaag weten we niet hoe hij om het leven is gekomen. Een gewapende groepering? Geweld op straat?   Feit is dat Andrew met zijn familie in één van de meest kwetsbare buurten van de Colombiaanse hoofdstad woonde. Jongeren leven er in armoede en hebben weinig kansen. Op school is niet iedereen gelijk voor de wet en leerkrachten zoeken steeds weer excuses om geen les te moeten geven. Leerlingen brengen daardoor een groot deel van hun tijd door op straat terwijl hun ouders denken dat ze op de schoolbanken zitten. Andrew was gedurende meerdere jaren kind aan huis in Jesús Maestro en nam deel aan verschillende workshops. Iedereen van Jesús Maestro is erg aangedaan en nu nog meer overtuigd van het belang van vormingsactiviteiten rond dialoog, verzoening en vrede. Luz, één van de begeleidsters, ontmoette de moeder van Andrew op paasdag: “ik zag veel pijn, eenzaamheid en woede in haar gezicht”.   De inspanningen die de begeleiders van het gemeenschapscentrum Jesús Maestro doen voor een vreedzame samenleving blijven broodnodig. Je komt er meer over te weten op www.promavzw.be/centro-comunitario.

Jouw bijdrage is van onschatbare waarde. Steun ons en doe een gift op volgend rekeningnummer:

IBAN: BE71 0000 1733 1169 (Proma vzw) BIC: BPOTBEB1

Voor giften van 40 euro of meer op jaarbasis in 2014 ontvang je in 2015 een fiscaal attest.

Promagazine 3.10 NL  

Driemaandelijkse informatiebrochure over onze onderwijs- en vormingsprojecten in het Zuiden.

Advertisement