Page 1

ProMagazine Driemaandelijks informatieblad 7.26 - 2 / april - mei - juni 2018 Erkenningsnummer: P913793

uw schakel tot solidariteit!

Sapang-project is dankzij u weer een opmerkelijk succesverhaal rijker! Christian is nu 22 jaar. Verstoten door zijn familie, groeide hij op in een pleeggezin. Dankzij uw steun kon het Sapang-project gedurende meer dan 12 jaar zijn studiekosten financieren. Op 23 maart 2018 studeerde hij af. Op zich een opmerkelijk verhaal, het krijgt bovendien nog een geweldig vervolg! Maak ook kennis met het nieuw educatief project tussen Sapang en de Filipijnse universiteit. Onderwijs op de Filipijnen Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ruw geschat 90% van de Filipijnse kinderen gaat effectief naar school en daarmee bedoelen we dan ‘volgen lager onderwijs’. De helft haakt definitief af na het derde middelbaar, de andere helft werkt zijn middelbare studies wel af. Van die doorzetters start ‘slechts’ één derde hogere studies, maar slechts 2% behaalt na 4 jaar hoger onderwijs uiteindelijk een einddiploma. Dit illustreert hoe opmerkelijk het parcours is dat Christian aflegde.

rekenen op financiële steun vanuit het Sapang-project. Het is dus dankzij uw giften dat Christian kon verder studeren. Toen Christian via Facebook zijn voorgeschiedenis ontdekte, was dat uiteraard psychologisch bijzonder pijnlijk. Toch zette hij door met zijn studies. Alhoewel hij zich op jonge leeftijd tijdens een zomerkamp van Sapang deed opmerken door zijn artistiek talent, koos hij voor hogere studies die meer financiële zekerheid boden. Hij studeerde af in de richting ‘business administration’, waardoor hij uitzicht heeft op een goede job en een mooi inkomen.

Zijn verhaal krijgt een geweldig vervolg! Christian heeft drie zussen in het (pleeg)gezin waarin hij opgroeide. Geïnspireerd door het voorbeeld van ‘hun grote broer’ hebben de twee oudsten besloten om hun uiterste best te doen om hogere studies aan te vatten en die tot een goed einde te brengen. Christian zal met zijn inkomen de studies van zijn zussen betalen. Het gezin leeft in armoede maar kan nu met vertrouwen toch een mooiere toekomst tegemoet zien, dankzij het diploma dat hun zoon behaalde.

Het opmerkelijk parcours van Christian Op 23 maart kreeg Christian zijn einddiploma ‘met felicitaties’ in handen. Hij is dus niet alleen één van de weinige Filipijnse jongeren die zo’n einddiploma haalt, zijn resultaten waren bij de beste 10% van zijn promotiejaar.

Opgegroeid in een pleeggezin Wat Christian aanvankelijk niet wist, was dat hij destijds door zijn biologische ouders verstoten was. Zij leefden in een sloppenwijk en konden/wilden niet voor hem zorgen. Hij groeide dus op in een pleeggezin, dat het zelf ook niet breed had. Het gezin en Christian konden echter


Helaas zijn er veel andere jongeren die dat geluk niet hebben. Sapang zal getalenteerde jongeren uiteraard blijven steunen met studiebeurzen. U kunt uw steentje bijdragen om ook in de toekomst dergelijke succesverhalen te kunnen blijven schrijven.

Voor de uitwerking zelf doen ze beroep op de leerkrachten en studenten van de bamboeschool van Sapang. De eerste realisatie wordt geëvalueerd, het ontwerp eventueel nog bijgestuurd, vooraleer het uitgewerkt kunstobject aan een jury wordt voorgesteld.

En uw steun blijft nodig. Onlangs is immers gebleken dat Sapang extra in de eigen schoolinfrastructuur zal moeten investeren: er zijn een aantal daken die lekken en er zou een nieuw kopieerapparaat aangekocht moeten worden. De financieringsbehoeften zullen in 2018 dus zo’n 10% hoger liggen dan de voorgaande jaren.

Die uitwisseling tussen ontwerpers en uitwerkers is op zich al uitdagend. Interessant is echter dat Sapang de uitgewerkte kunstobjecten mag verkopen en dat de studenten die aan de uitwerking van zo’n object meewerkten een commissie krijgen. Daarmee kunnen ze een deel van hun studies zelf financieren.

Partnership met universiteit! In februari 2018 startte de afdeling 'bamboeopleiding’ van het Sapang-project een partnership met de Faculteit 'Schone Kunsten' van de University of the Philippines. Laatstejaarsstudenten van die faculteit moeten als eindproef een ‘kunstobject’ creëren. Zij maken daarvoor een ontwerp.

We nodigen u uit om de opleiding van Sapang-jongeren tot creatieve bamboe-ambachtslieden mee te ondersteunen en van dit nieuwe partnership een succes te maken.

Bij voorbaat dank voor uw steun! Project: Sapang (2011/01)

GDPR: Wees gerust, Proma is begaan met uw privacy! GDPR: nieuwe Europese regels vanaf 25 mei Op 25 mei 2018 worden de nieuwe Europese privacyregels van kracht. Vandaar dat u de laatste maanden de afkorting ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation) ongetwijfeld al meermaals gehoord en gelezen heeft. Grote bedrijven zoals Facebook en Google hebben hun privacy beleid intussen aangepast. De Europese regels verplichten bedrijven en organisaties immers om omzichtiger om te gaan met de gegevens die ze over klanten, personeel, enz. opslaan. Ze mogen die gegevens bv. niet verkopen aan andere firma’s zonder expliciete toestemming van de betrokken persoon.

Wat verandert er voor u als donateur? Ook Proma moet als fondsenwervende organisatie deze regels in acht nemen. Maar bon, Proma heeft haar donateursbestand nog nooit verkocht aan of ter beschikking gesteld van andere bedrijven of organisaties. Wees gerust, we zijn niet van plan om dat in de toekomst wel te doen.

Proma bewaart trouwens een minimum aan gegevens over u als donateur. Voor het overgrote deel is het zelfs enkel informatie die nodig is om onze verplichting naar de fiscus toe - met betrekking tot de uitreiking van de fiscale attesten - zo goed mogelijk te kunnen nakomen. Als donateur houden wij u 4x per jaar via ProMagazine op de hoogte over het reilen en zeilen van onze projecten. In principe krijgt u hoogstens 2x per jaar een brief. Laat het ons gerust weten als u liever niets meer in de bus krijgt. Wij respecteren uw wens, zoals we dat in het verleden steeds gedaan hebben met dergelijke verzoeken. U mag zelfs vragen om al uw gegevens uit onze databank te schrappen. Ook dat zullen we desgewenst doen. Proma werkt nauw en actief samen met de VEF (Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving) aan een nieuwe, aan de GDPR aangepaste Privacy verklaring. U vindt die op onze website.


Solange Kigali, vernieuwende aanpak in Rwanda

Nieuw

project

In een moeilijke opvoedingssituatie kom je er niet met een eenzijdige ondersteuning van enkel de kinderen of enkel de ouders. Dat is de ervaring van Koen in België. Die ervaring neemt hij mee naar Rwanda, waar hij zich nu voltijds inzet om vooral de meest behoeftige gezinnen op verschillende fronten te ondersteunen. Ervaring in bijzondere jeugdzorg Koen De Pelsmaeker werkte in België 20 jaar als hulpverlener in de bijzondere jeugdzorg en deed ook ervaring op met het begeleiden van mensen in stresssituaties. Toen besloot hij anderhalf jaar de wereld rond te trekken. Tijdens die rondreis verbleef hij drie maanden in Rwanda en vond daar zijn nieuwe roeping.

Rwanda, een land met de nodige uitdagingen De Rwandese overheid spant zich in om de leefomstandigheden van de bevolking te verbeteren. Toch leven veel Rwandezen nog in grote armoede. Er zijn veel eenoudergezinnen, met veel kinderen maar bijna geen inkomen. De bevolking is echter ook getekend door de genocide. Vele mensen lijden nog steeds onder de traumatische ervaringen uit die periode. De rust is weergekeerd in het land, maar nog niet in het hoofd van heel wat mensen. In België werd Koen als sociaal werker en gezinstherapeut met gelijkaardige problematieken geconfronteerd.

Maar, zoals gezegd, er zijn nog veel Solange’s in Kigali: veel uniformen, schoenen, rugzakjes en schriftjes te kopen; nog veel schoolbijdragen te betalen; enz. Uw steun is van harte welkom!

Actief in voetbalacademie Onlangs kwam Koen in Kigali in contact met Thomas, een voetbaltrainer. Veel Rwandese kinderen, vooral jongens, dromen van een carrière als profvoetballer. De Rwandese overheid investeerde al heel wat geld in infrastructuur, maar het ontbreekt aan een goede omkadering van de jeugdwerking.

Eerste actie: Solange in Kigali Tijdens zijn wereldreis stuitte Koen in Kigali, de hoofdstad van Rwanda, op ‘Solange’, een meisje met een wonde in het gezicht, maar een kind van zo’n ‘typisch’ eenoudergezin: geen beroepsinkomen en dus geen geld om de wonde te laten verzorgen maar evenmin geld om haar naar school te laten gaan. Kortom, een uitzichtloze situatie voor ‘Solange-Kigali’. Koen, katholiek opgevoed - zijn vader is diaken - voelde zich geroepen om die situatie te verbeteren. Hij zorgde ervoor dat de wonde verzorgd werd en dat Solange voor het eerst naar school kon: schoenen, uniform, rugzak en schriftjes kopen; de schoolbijdrage betalen, enz. Intussen keek hij welke talenten de mama in huis had, waarmee ze aan de slag kon om een inkomen te verwerven en zich een beter onderkomen te kunnen veroorloven. Gezinsopbouwwerk zoals hij dat in België jaren gedaan had…

Vernieuwende aanpak is succesvol! Begin 2018 is Koen terug naar Rwanda vertrokken, om er voltijds aan de slag te gaan. Ter plaatse werkt hij samen met de zusters van Sint-Franciscus van Assisi voor het luik gezinsopbouwwerk. Kort na aankomst meldde hij veelbelovende resultaten. De schoolresultaten van Solange verbeterden spectaculair, van 35% in het eerste kennismakingsjaar naar 70% in het tweede schooljaar.

Koen stelde vast dat heel wat jongens met talent op het veld hard trainen om door te groeien, maar omwille van gebrek aan geld thuis niet over een gepaste uitrusting beschikken: keepers zonder handschoenen en lange broek; spelertjes zonder of met totaal versleten voetbalschoenen, enz. Dat resulteert in onnodig veel kwetsuren. Ook op dat front is uw financiële steun welkom, zodat Koen ter plaatste de nodige voetbaluitrusting kan kopen.

Op termijn cursussen stresstherapie Koen zijn grote droom is om cursussen stresstherapie te geven: volwassenen die last hebben van stress, angst, nachtmerries, ... leren hoe ze die onder controle kunnen krijgen én hoe ze op hun beurt anderen kunnen leren over hun trauma’s en angsten heen te geraken. De opbouw van dit luik vergt de nodige tijd én geld.

Bij voorbaat dank voor uw steun! Project: Solange Kigali (2018/55)


Colofon

Libanon overspoeld door vluchtelingen

Actuali te

it

Redactie: Robert Vastmans

Acht jaar oorlog in Syrië

Een betere toekomst voor de jeugd

V.U.: p. Michel Coppin sds

Brussel, eind april 2018. België zegt op de donorconferentie van de Verenigde Naties 26 miljoen toe voor humanitaire hulp aan Syrische vluchtelingen. 5.600.000 Syriërs ontvluchtten hun land, daarvan kwamen er 991.165 in buurland Libanon terecht.

Vandaar dan ook onze oproep. Bied de kinderen uit de vluchtelingenkampen in Libanon uitzicht op een betere toekomst. De Kleine zusters van Nazaret doen dat heel concreet in Dbayeh, met tussenkomsten in de transportkosten van leerlingen en met studiebeurzen zodat jongeren naar Engelstalige scholen kunnen gaan.

Met dank aan (voor input en foto’s): broeder Emmanuel, Koen De Pelsmaeker, Matthias Van der Mauten, Robert Crespin Lay-out en druk: De Windroos nv Deze folder is een uitgave van Proma vzw Onze contactgegevens: Vorstlaan 199, 1160 Brussel

Ook Palestijnse vluchtelingen! Het Syrisch conflict krijgt momenteel alle aandacht. Laten we echter niet vergeten dat al veel eerder duizenden Palestijnen in Libanon een veilig(er) onderkomen zochten, op de vlucht voor het PalestijnsIsraëlisch conflict. Deze groep vluchtelingen dreigt nu wat in de vergeethoek te belanden, al blijft hun situatie schrijnend!

De Belgische overheid steunt de Syrische vluchtelingen via grootschalige projecten opgezet door internationale organisaties. Zorg zelf voor concrete resultaten op het terrein, via uw rechtstreekse steun aan het kleinschalig onderwijsproject.

Dbayeh (2011/03)

Tel. 02 679 06 30 info@promavzw.be www.promavzw.be Ond.nr. 0410.537.157

Heeft u een hart voor kwaliteitsvol onderwijs en vorming wereldwijd? Doe dan aub een gift.

BE71 0000 1733 1169

U ontvangt dit tijdschrift omdat u Proma in het verleden steunde of aangaf dat u graag ProMagazine ontvangt.

Fiscaal attest voor giften van € 40 of meer op jaarbasis.

Proma gaat discreet om met uw persoonsgegevens.

Of laat iets na via uw testament.

Ontvangt u deze folder graag via e-mail? Verhuisd? Opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten.

Ter info: van elke € 100 die u aan Proma schenkt, gaat € 90 naar opleidingsprojecten in het Zuiden.

BPOTBEB1

Personeel Vente Exclusive steunt K’Anchay (Bolivië)

Proma vzw steunt kleinschalige projecten rond onderwijs en vorming voor jong en oud in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Proma is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

De impact van het K’Anchay-project

Steun vanuit Vente Exclusive

In 2017 trok Manoelle richting Bolivië. Gedurende een korte maar intensieve periode deed zij er vrijwilligerswerk binnen het K’Anchay-project.

Elk jaar nodigt deze firma haar medewerkers uit om goede doelen voor te dragen en daarvoor dan bij de collega’s steun te vragen. Dit resulteerde in talrijke giften, voor een totaalbedrag van € 4.005.

Zij zag er met eigen ogen wat de impact is van de financiële steun vanuit België voor 1. de werking van de internaten en 2. aan 52 jongeren uit Noord Potosí die dankzij studiebeurzen hun middelbare studies kunnen afwerken (17 leerlingen) en hogere studies kunnen volgen (35 studenten). Intussen ging Manoelle aan de slag bij de firma Vente Exclusive.

Wij wensen Vente Exclusive en haar medewerkers hiervoor van harte te bedanken !

Ook uw steun blijft van harte welkom! K’Anchay (2011/28)

ProMagazine 7.26-2  

Sapang en andere onderwijsprojecten

ProMagazine 7.26-2  

Sapang en andere onderwijsprojecten

Advertisement