Page 1

ProMagazine Driemaandelijks tijdschrift / november - december 2012

Uw schakel tot solidariteit!

De straat op voor beter onderwijs Niet alleen in Europa trekken burgers de straat op om hun ongenoegen te uiten over het beleid van hun regering. In de staat Maranhão, in het noordoosten van Brazilië, trokken op 7 december duizenden mensen de straat op voor beter onderwijs. Zo’n vijf- à tienduizend mensen namen deel, vooral leerkrachten en ouders van schoolgaande jeugd. Een gelijkaardige betoging in 2011 bracht vierduizend mensen uit 87 gemeentes op de been. Een van de stuwende krachten achter dit initiatief is Jean-Marie Van Damme van de Vereniging voor de Gezondheid van de Periferie van Maranhão (ASP): Caroline Medats

“De Braziliaanse deelstaat Maranhão is tien keer zo groot als België en telt 6,5 miljoen inwoners. De helft van de bevolking is arm. De meesten overleven met 35 euro per maand, geld dat ze krijgen van de staat. Een kwart van de totale bevolking van Maranhão moet het met nog minder stellen. Veel families leven van het pensioen van een van de grootouders. Met zo’n 250 euro per maand onderhouden ze de hele familie, inclusief klein- en achterkleinkinderen. In deze omstandigheden is het niet verwonderlijk dat het onderwijs en de gezondheidszorg ernstige gebreken vertonen. Slechts een minderheid van de bevolking heeft toegang tot de private schoolsector. Eén op vijf mensen ouder dan vijftien is analfabeet, één op drie is laaggeletterd. Het openbaar onderwijssysteem in Maranhão scoort erg slecht. De gemeentes staan in voor het lager onderwijs, de deelstaten voor het middelbare onderwijs. Ze krijgen hiervoor financiële steun van de federale regering. In veel scholen is er slechts één klaslokaal:


leerlingen van uiteenlopende leeftijden krijgen er op hetzelfde moment les. Vooral de scholen in het binnenland werden jarenlang verwaarloosd en verkeren in erbarmelijke staat. In de steden moeten leerlingen een paraplu boven hun hoofd houden als het regent, omdat het dak vol gaten zit. Normaal begint het schooljaar in februari. Dit jaar openden de scholen hun deuren pas in augustus, sommigen zelfs pas in oktober. Het onderwijs is dan ook allesbehalve aantrekkelijk en stimulerend. Dit jaar werd in Maranh達o een bende opgerold die systematisch geld van de federale regering verduisterde dat bedoeld was voor het onderwijs. Tientallen gemeentebesturen waren in de zaak betrokken en miljoenen Braziliaanse reales werden uit de gemeentekas naar private rekeningen overgeheveld. Het gerecht onderzoekt de zaak nog steeds. De situatie is schrijnend en vraagt om actie. ASP is lid van het Netwerk voor de Rechten van de Mens en promoot in zoveel mogelijk gemeenten de controle op de plaatselijke onderwijspolitiek en de onderwijsbudgetten. We mobiliseren ouders en onderwijzers om niet passief te blijven bij de verwaarlozing van het onderwijs. Sinds 2009 hebben we al enkele memo-


rabele overwinningen behaald, zoals het afzetten en bestraffen van enkele frauduleuze burgemeesters. Op 16 maart 2012 lanceerden we een nieuwe actie waarin de kwaliteitsverbetering van het openbaar onderwijs en de sociale controle op het gemeentelijke onderwijsbudget centraal staan. Meer dan vijftig gemeentelijke groepen werden vertegenwoordigd. Samen met Caritas en enkele groepen uit het Netwerk promoten we de actie. Op 7 december organiseerden we een betoging en een openbare audiëntie.”

Naast deze actie organiseert ASP ook vormingscursussen over mensenrechten en sociale controle op de overheid. Voor de accommodatie, de vergoeding van de sprekers en het materiaal rekent de ploeg van ASP op jouw steun! Volg de acties van ASP op de voet op www.promavzw. be/vorming-over-mensenrechten.

e t e o Gr ...Rwanda!

Meubelen aan een sc bij Tacien Mukenga

“Ik ben Tacien Mukenga uit Busanze. Ik ben 28 ja kinderen. Ik heb nooit de kans gekregen om naa dag hoorde ik dat er in de buurt een cursus gege sen. Mijn ouders en ik hadden op dat moment vond ik geen werk in de buurt en ik kon mijn o zoek te gaan naar een job. Ik besloot me in te sch zen en maak ik deuren, ramen en meubelen. Sin van mijn eigen huis. Mijn ouders kunnen nu eind alle jongeren op om dit soort opleidingen te vol liteitsmeubelen aan een mooie prijs!”

Vele andere jongeren in Busanze willen in de voe teriaal. Meer informatie over het project Horizon R


t i u en

...

Wij houden je op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de projecten die onze steun krijgen.

cherpe prijs

aar en de jongste uit een familie van tien ar de middelbare school te gaan. Op een even werd om te leren timmeren en metniets om van te leven. Zonder opleiding ouders niet achterlaten om in de stad op hrijven voor de opleiding. Nu bouw ik huinds kort ben ik zelfs gestart met de bouw delijk genieten van hun oude dag. Ik roep lgen. En vergeet niet: bij mij vind je kwa-

©Mike Blyth” Blyth”. ©Mike

Tacien Mukenga

etsporen van Tacien treden. Met jouw steun betalen we het salaris van de leerkrachten en het lesmaRwanda vind je op www.promavzw.be/horizon-rwanda.

…de Democratische Republiek Congo! Nieuwe banken voor de leerlingen snit en naad

De directie van het Lycée Sainte-Marie in Ilebo in West-Kasaï in de D.R. Congo huldigde onlangs een nieuw schoolgebouw in. Een feestelijk gebeuren! Proma financierde met jouw steun de aankoop van schoolbanken voor de leerlingen snit en naad. Maar de foto maakt duidelijk dat er heel wat ellebogenwerk aan te pas komt om een plaatsje te veroveren in de klas. De directie is dan ook op zoek naar financiële middelen om ook het andere klaslokaal van schoolbanken te voorzien. Voel jij je geroepen? Kom alles te weten over het project Middelbaar onderwijs in West-Kasaï op www.promavzw.be/west-kasai.


…Argentinië!

Mirakels bestaan in Campo Largo Bij een recent bezoek aan Proma vertelde Renée Paquet, de lokale verantwoordelijke van het project Campo Largo in Argentinië, honderduit over de dagelijkse realiteit in Campo Largo: “Nu de overheid een groot deel van de financiële hulp heeft geschrapt en niet langer maaltijden verdeelt, verzeilen meer en meer families in de armoede. In Hogar de los Niños moest ik de helft van het personeel ontslaan, terwijl er op dit moment 12 baby’s en peuters verblijven. Voor de 60 kinderen van Casa del Sol zijn er geen begeleiders meer. Maar mirakels bestaan! Onze bakker verzamelde enkele mensen rond zich en samen bezorgden ze ons groenten waarmee we een week lang gezonde maaltijden bereidden voor de kinderen. Bovendien kregen we een koe van een lokale boer. Onlangs kon ik zelfs dankzij de steun van Proma opnieuw personeel aannemen en wat materiaal aankopen. Bedankt!” Volg de ontwikkelingen in het project Campo Largo op de voet op www.promavzw.be/campo-largo.

Met deze projecten ging Proma onlangs een vernieuwde samenwerking aan. Een nieuwe school in Sake in de Democratische Republiek Congo Samen met de Congolese stichting Nyamulaa start Proma met de bouw van een middelbare school en de inrichting van een bibliotheek in Sake, Noord-Kivu. De stichting heeft een terrein gekregen van 2500m². Er zijn meer scholen nodig nu steeds meer mensen Noord-Kivu overspoelen door de precaire veiligheidssituatie. Kwaliteitsvol onderwijs met betrouwbare, professionele leerkrachten is noodzakelijk voor duurzame vrede in de regio. Onderwijs is cruciaal voor de jeugd, zodat ze kunnen timmeren aan hun toekomst. Opgeleide jongeren vinden gemakkelijker werk en vallen moeilijker ten prooi aan bewegingen die haat prediken en aanzetten tot geweld. We betrekken de jongeren, hun familie en leerkrachten actief bij de bouw van deze school. Het project Nyamulaa vind je ook terug op onze website www.promavzw.be/nyamulaa.


Onderwijs voor de Dalits in Tamil Nadu, India De Indische organisatie AREDS richtte in 2002 de Playway Nursery and Primary School op in het district Karur in Tamil Nadu in het zuiden van India. Bij de start gingen er 18 kinderen naar school, ondertussen is hun aantal opgelopen tot maar liefst 243. De ouders van de leerlingen betalen de transportkosten, uniformen en boeken. Maar voor het onderhoud en de verdere uitbouw van de school en de aankoop van audiovisueel materiaal, sportmateriaal en boeken voor de bibliotheek rekenen de leerlingen en leerkrachten op jouw steun. Deze school richt zich voornamelijk op de Dalits en de lokale stammenbevolking. De Dalits zijn een grote groep mensen onderaan de maatschappelijke ladder, buiten het kastenstelsel. De kinderen, vooral de meisjes, hebben vaak geen toegang tot onderwijs. Meisjes en vrouwen worden als inferieur beschouwd. Ze moeten op jonge leeftijd trouwen en krijgen niet de kans om naar school te gaan. Volg de Dalitkinderen online op www.promavzw.be/areds. De laatste nieuwtjes van onze projecten lees je op www.promavzw.be. Zeker een virtueel bezoek waard!

Je leest het goed, onze projecten draaien op volle toeren en kunnen een financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Met jouw steun bouwen we aan een beloftevolle toekomst voor mannen en vrouwen, jongens en meisjes wereldwijd.

Jouw bijdrage is meer dan welkom op volgend rekeningnummer: IBAN: BE71 0000 1733 1169 op naam van Proma vzw BIC: BPOTBEB1 Voor giften van 40,00 euro of meer op jaarbasis in 2012 ontvang je in 2013 een fiscaal attest.

Eindredactie: Herlinde Hiele / Hoofdredactie: Kenny Frederickx / Verantwoordelijke uitgever: Michel Coppin / Verantwoordelijke Proma vzw: Caroline Medats / Foto: Mário Fernandes, Mike Blyth, Proma Met dank aan: L. Arokiasamy, Catherine De Ryck, Marie-Claire Demoulin, Jacques Geysels, Anne en Marc Goffin-Sinzot, François-Xavier Mburano, Renée Paquet en Jean-Marie Van Damme. Deze folder is een uitgave van Proma vzw Vorstlaan 199, 1160 Brussel Tel: 02 679 06 30 - Fax: 02 672 55 69 E-mail: info@promavzw.be Website: www.promavzw.be Lay-out en druk: De Windroos NV Proma vzw is een ongebonden ontwikkelingsorganisatie die kleinschalige onderwijs- en vormingsprojecten steunt in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Ontvang je deze folder liever in digitaal formaat? Opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten via info@promavzw.be


ProMagazine 1.4  
ProMagazine 1.4  

ProMagazine gives four times a year an update of the educational projects we support in Africa, Asia and Latin-America.

Advertisement