Promagazine_april_12_NL

Page 1

ProMagazine La

Driemaandelijks tijdschrift / februari - maart - april 2012

tij Edit ns- ie Am er ik

a

Uw schakel tot solidariteit!

Het dorp van Quebrada Ancha.

Op bezoek bij de boeren rond het Alajuelameer In de eindejaarsperiode ging Jo Hanssens, voorzitter van Pax Christi Vlaanderen, twee weken lang op pad in Panama met zijn broer Patrick. Patrick is er de drijvende kracht achter het project ‘Boeren rond het Alajuelameer’. Jo Hanssens deelde met ons zijn ervaringen en indrukken over het land dat bij ons vooral gekend is omwille van zijn kanaal.

Caroline Medats Jo Hanssens: “Het Panamakanaal verbindt de Caribische Zee met de Stille Oceaan. Dat verklaart het strategische belang van Panama. Panama is van oudsher een knooppunt van zeevaartroutes. De sluizen werden gebouwd in 1914. Afgezien van enkele kleine reparaties werden ze in al die tijd niet vervangen. Op dit moment worden naast de oude sluizen, die operationeel blijven, nieuwe sluizen geïnstalleerd om ook de allergrootste schepen doorgang te verlenen. Ondanks de internationale crisis groeide de economie van het land de laatste jaren telkens met zeven tot tien percent. Dit is onder meer te danken aan de bouw van de nieuwe sluizen. Het Panamakanaal is pas sinds 1999 in handen van de Panamezen. Voordien was het eigendom van de VS. Het kanaal is een grote bron van inkomsten voor Panama. Een cruiseschip dat er tijdens mijn verblijf doorvoer, betaalde daarvoor maar liefst 300.000 dollar!” Proma: Profiteert de hele bevolking van de inkomsten van het kanaal? Jo Hanssens: “Ondanks de grote winsten die gemaakt worden, plukt niet iedereen daar de vruchten van. Het sociaal beleid laat nog veel te wensen over, er zijn problemen met de sociale woningbouw voor de armen, het ophalen van het huisvuil, de voorziening van drinkbaar water, het loonbeleid etc. In 2009 werd Martinelli verkozen tot president. Hij is een rijke zakenman die zonder echte politieke partij verkozen werd. Hij is de evenknie van de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi en volgt een populistische neoliberale politiek waarin weinig aandacht is voor sociale aspecten.”