Page 1

ProMagazine La

Driemaandelijks tijdschrift / februari - maart - april 2012

tij Edit ns- ie Am er ik

a

Uw schakel tot solidariteit!

Het dorp van Quebrada Ancha.

Op bezoek bij de boeren rond het Alajuelameer In de eindejaarsperiode ging Jo Hanssens, voorzitter van Pax Christi Vlaanderen, twee weken lang op pad in Panama met zijn broer Patrick. Patrick is er de drijvende kracht achter het project ‘Boeren rond het Alajuelameer’. Jo Hanssens deelde met ons zijn ervaringen en indrukken over het land dat bij ons vooral gekend is omwille van zijn kanaal.

Caroline Medats Jo Hanssens: “Het Panamakanaal verbindt de Caribische Zee met de Stille Oceaan. Dat verklaart het strategische belang van Panama. Panama is van oudsher een knooppunt van zeevaartroutes. De sluizen werden gebouwd in 1914. Afgezien van enkele kleine reparaties werden ze in al die tijd niet vervangen. Op dit moment worden naast de oude sluizen, die operationeel blijven, nieuwe sluizen geïnstalleerd om ook de allergrootste schepen doorgang te verlenen. Ondanks de internationale crisis groeide de economie van het land de laatste jaren telkens met zeven tot tien percent. Dit is onder meer te danken aan de bouw van de nieuwe sluizen. Het Panamakanaal is pas sinds 1999 in handen van de Panamezen. Voordien was het eigendom van de VS. Het kanaal is een grote bron van inkomsten voor Panama. Een cruiseschip dat er tijdens mijn verblijf doorvoer, betaalde daarvoor maar liefst 300.000 dollar!” Proma: Profiteert de hele bevolking van de inkomsten van het kanaal? Jo Hanssens: “Ondanks de grote winsten die gemaakt worden, plukt niet iedereen daar de vruchten van. Het sociaal beleid laat nog veel te wensen over, er zijn problemen met de sociale woningbouw voor de armen, het ophalen van het huisvuil, de voorziening van drinkbaar water, het loonbeleid etc. In 2009 werd Martinelli verkozen tot president. Hij is een rijke zakenman die zonder echte politieke partij verkozen werd. Hij is de evenknie van de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi en volgt een populistische neoliberale politiek waarin weinig aandacht is voor sociale aspecten.”


Proma: Om het kanaal operationeel te houden, zijn er miljoenen liters water nodig. Vanwaar komt al dat water? Jo Hanssens: “De grootste rijkdom van Panama zijn de tropische regens. Het regenseizoen duurt maar liefst negen maanden. In die periode kan het acht tot tien uur per dag onophoudelijk regenen. Het Alajuelameer voorziet gedurende het droge seizoen de miljoenen liters water die nodig zijn om het kanaal bevaarbaar te houden. Er leven tien gemeenschappen rond het meer, elk nog steeds volgens haar eigen tradities. Door het werk van Patrick leven ze niet langer geïsoleerd en zijn hun levensomstandigheden erg verbeterd. In al die jaren is er een goede wisselwerking tot stand gebracht tussen de gemeenschappen onderling. De Feria Campesina is het hoogtepunt van het jaar. Elk jaar in januari komen tweeduizend feestvierders samen voor een groot volksfeest. Mensen van de omliggende parochies komen in contact met de plattelandsbevolking. ’s Nachts wordt de vis gevangen die ’s morgens op de rooster wordt gelegd. De boeren bieden hun producten zoals fruit, honing, kleding en artisanaal vervaardigde objecten aan. De vrouwen weven prachtige hoeden en vlechten mandjes, sommige mannen maken houtsculpturen.” Proma: Nemen de lokale bewoners hun toekomst zelf in handen? Jo Hanssens: “Zeker en vast. Jaren geleden hebben ze zich verenigd in een coöperatie. Alle initiatieven worden door de mensen zelf gestuurd. Dankzij de projecten die worden opgezet door de coöperatie kan de bevolking zelfstandig leven en hun levensstandaard verhogen. Een van de realisaties is het honingproject. De boeren hebben een certificaat verkregen en de honing wordt verkocht in Panama City.” Proma: Waar houdt de coöperatie zich nog mee bezig buiten het honingproject? Jo Hanssens: “Recent werd een project rond ecologisch, historisch en cultureel toerisme op poten gezet. De toeristische sector in Panama is immers in volle expansie. De lokale bewoners kunnen toeristen rondleiden in het nationale park van Chagres en hen laten kennismaken met de lokale gebruiken. Er werden al enkele vormingssessies gegeven. De voornaamste thema’s tot nog toe zijn de lokale organisatie van het toerisme en hoe ze de toeristen kunnen ontvangen. Er moet echter nog werk gemaakt worden van de historische kennis van de koloniale weg en van het aanleren van een tweede taal. Ook een administratieve opleiding en het leren werken met de nieuwe communicatiemiddelen staan op het programma. Daarnaast is er nood aan minimale infrastructuur: prauwen, zwemvesten, sanitaire voorzieningen en slaapgelegenheid.” Proma: Om af te sluiten, wat is de ultieme droom van Patrick? Jo Hanssens: “Dat vooral de jongeren uit de dorpen dit project in eigen handen nemen en hun familie kunnen voorzien van een inkomen. Nu trekken velen onder hen naar de stad op zoek naar werk. Het toerisme is een reëel alternatief. Maar het gevaar is dat ondernemers van buiten uit het toerisme zullen ontwikkelen zonder deelname van de plaatselijke bevolking.”

De gemeenschap va

n San Juan de Pequ

eni.


t i u n e t e o r G s-Amerika! Latijn

Wij houden je op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de projecten die onze steun krijgen.

Didier Andrés Parias Ayala van Cooperativa Bello aan het woord “Samen met mijn moeder groeide ik op in een arme wijk in Medellín, in Colombia. Het leven was vaak moeilijk. Van kindsbeen droomde ik ervan te gaan studeren en het leven op straat vaarwel te zeggen. Ik heb vele scholen en instituten doorlopen. Uiteindelijk heb ik negen jaar geleden dankzij het project Cooperativa Bello de stabiliteit gevonden waarnaar ik op zoek was. Ik ben als mens gegroeid, heb belangrijke normen en waarden meegekregen en heb de kans gekregen om naar school te gaan. Dankzij deze goede ondersteuning behoorde ik tot een van de beste leerlingen van de klas. Het waren de beste jaren van mijn leven! Dankzij een studiebeurs en mijn goede cijfers werd ik bovendien toegelaten tot de universiteit. Wanneer ik straks mijn ingenieursdiploma op zak heb, ga ik samen met mijn moeder een toekomst tegemoet vol vreugde en voorspoed. Bedankt!“

Nieuws van Futuro Aberto! In het kindertehuis Futuro Aberto in het Braziliaanse Ribeirão Preto worden kinderen opgevangen na schooltijd. Estevão Bruyland, de bezieler van het project, gunt ons een blik achter de schermen. De kinderen staan in de rij voor een gezonde, voedzame maaltijd. De vrouwen op de foto werden begin jaren tachtig al opgevangen in Futuro Aberto. Intussen hebben ze zelf kinderen en helpen ze om al die mondjes te voeden. Daarna is het tijd voor de muziekles. De jongen met de gitaar was aanvankelijk erg gesloten, maar sinds kort is hij opengebloeid en behaalt hij goede resultaten op school.


Koffieboeren in Capira, Panama aan het werk.

De start van een nieuw schooljaar in Campo Largo Deze foto werd onlangs gemaakt in het centrum Casa del Sol in het Argentijnse Campo Largo. Helaas is er op dit moment weinig personeel, waardoor veel kinderen op zichzelf zijn aangewezen terwijl ze hunkeren naar vorming en begeleiding. Het nieuwe schooljaar is intussen begonnen. Uw steun is dan ook meer dan welkom opdat deze kinderen het nieuwe schooljaar goed kunnen beginnen!

Muziek als therapie in Jesús Maestro De jongeren van het gemeenschapscentrum Jesús Maestro in Bogotá, Colombia, kregen een overdonderend applaus tijdens het recente kerstconcert. Het centrum, dat een toevluchtsoord is voor getraumatiseerde kinderen met leer- en gedragsproblemen, organiseert dit jaarlijkse concert als hoogtepunt van een muzikale workshop. Muziek vormt de rode draad en samenwerking, verdraagzaamheid en respect voor diversiteit staan centraal. Tijdens de workshops kunnen de kinderen zich ontplooien en zichzelf zijn. Bovendien wordt hun creativiteit gestimuleerd en ontwikkelen ze hun cognitieve vaardigheden.


Met deze projecten ging Proma onlangs een vernieuwde samenwerking aan. Vormingsprogramma voor de inwoners van Lukafu In Lukafu, in de provincie Katanga in D.R. Congo, zet Raoul de Buisseret al meer dan 40 jaar zijn schouders onder verschillende onderwijs- en vormingsprojecten. Dagelijks gaan duizend leerlingen naar de lagere en vijfhonderd naar de middelbare school. Jongeren kunnen ook leren timmeren of metsen. Voor jonge moeders zijn er cursussen snit en naad en kooklessen zodat zij in hun onderhoud kunnen voorzien. In een nabijgelegen centrum kunnen koppels een relatiecursus volgen.

Kwaliteitsvol onderwijs voor de Batwakinderen in Burundi De Batwa zijn een etnische minderheid in Burundi. Ze leiden een nomadenbestaan en leven van de jacht, de visvangst en de pottenbakkerij. Janine Mairiaux zet zich al jaren in voor de Batwakinderen in Ngozi, in het noorden van Burundi. Dankzij kwaliteitsvol onderwijs kunnen de Batwa later hun plaats opeisen in de samenleving. Helaas kunnen de meeste ouders de schoolkosten niet betalen. Hiervoor rekenen zij op uw steun! Het project moedigt de kinderen aan op internaat te gaan om zo in optimale omstandigheden hun studies te voltooien. Daar zijn immers alle nodige voorzieningen aanwezig: gezond voedsel, een goede infrastructuur, begeleiding en een stimulerende omgeving.

ORPER: Hulp aan de straatkinderen van Kinshasa Duizenden kinderen dwalen dag in dag uit rond in de straten van Kinshasa. Ze leven in mensonwaardige omstandigheden, zijn ondervoed en zijn vaak het slachtoffer van prostitutie, conflicten en verslavingen. Gelukkig is er ORPER (Œuvre de Reclassement et de Protection des Enfants de la Rue) om hen op te vangen. Het programma biedt hen de kans om naar school te gaan en zich te integreren in de maatschappij. De jongeren kunnen terecht in twee onthaalcentra, vijf opvangcentra en een mobiel centrum dat door de straten van de hoofdstad rijdt. Het project voorziet ook familiale bemiddeling, zodat de kinderen opgevangen kunnen worden door hun familie of een pleeggezin. Jaarlijks worden zo’n drieduizend kinderen geholpen.


K’Anchay, Bolivia In het Hoogland van Bolivia, ten noorden van Potosi, steunt Proma vzw acht internaten en het Casa de la Adolescente. De internaten functioneren als kleine educatieve gemeenschappen waar jongeren uit landbouwfamilies een opleiding krijgen. Naast het klassieke onderwijs worden er cursussen gegeven over organische en milieuvriendelijke landbouw. Er gaat veel aandacht naar de waarden en principes van het leven in gemeenschap. Het Casa de la Adolescente is sinds 2006 een toevluchtsoord voor jonge vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld. Ze krijgen er psychologische begeleiding en worden er juridisch ondersteund. De belangrijkste taak bestaat erin om hen terug vertrouwen en levenslust te geven. Het project draagt de naam Camino a la Alegría, ‘de weg naar het geluk’. Bouw samen met Robert en Françoise Crespin aan een rooskleurige toekomst voor de Boliviaanse jongeren!

Je merkt het, de projecten draaien op volle toeren en er komen er zelfs nog nieuwe bij. Daar zijn we heel blij om. De positieve impact van zo’n project op het leven van de kinderen en jongeren die geholpen worden, is groot.

Help ons om deze projecten alle kansen te geven en steun Proma vzw met een gift! Alle bijdragen worden met veel dank aanvaard op volgend rekeningnummer:

IBAN: BE71 0000 1733 1169 op naam van Proma vzw BIC: BPOTBEB1 Voor giften van 40,00 euro of meer op jaarbasis ontvang je in het daaropvolgende jaar een fiscaal attest.

Eindredactie: Herlinde Hiele / Hoofdredactie: Kenny Frederickx / Verantwoordelijke uitgever: Michel Coppin / Verantwoordelijke Proma vzw: Caroline Medats / Foto: Proma, K‘Anchay Met dank aan: Etienne Bruyland, Raoul de Buisseret, Vincent Coppieters, Robert en Françoise Crespin, Catherine De Ryck, Jo Hanssens, Patrick Hanssens, Elfriede Heinen, Janine Mairiaux, Alpha Mazenga, Renée Paquet, Régine van der Straten, Antoon Van den Broeck, Luz Marina Valencia López, Marie Thérèse Vankrunkelsven en Solange Van Wilderode Deze folder is een uitgave van Proma vzw Vorstlaan 199, B-1160 Brussel Tel: 02 679 06 30 - Fax: 02 672 55 69 E-mail: promagazine@missio.be Lay-out en druk: De Windroos NV Proma vzw is een ongebonden ontwikkelingsorganisatie die kleinschalige onderwijs- en vormingsprojecten steunt in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Ontvang je deze folder liever in digitaal formaat? Laat het ons dan weten via promagazine@missio.be

Promagazine_april_12_NL  
Promagazine_april_12_NL  

ProMagazine April 2012 NL

Advertisement