Page 1

Videokonferanse Videokonferanse

Hver gang…..-en opplevelse

…en guide i bruk av videokonferanse Utstyr

Videokonferanse (VK) er toveis/flerveis lyd- og bildeforbindelse.

Forberedelse

To eller flere studio kan være koplet sammen, både innenfor og utenfor Statped.

Flerpartskonferanse Studioansvarlig Gjennomføring av videokonferanse

VK kan benyttes til kurs, utdanning, fagnettverk, samarbeidsforum, veiledning og møtevirksomhet mm.

Tips til foreleser

STATPED is now a part of the WORLD


Studioansvarlig Det finnes nå ett eller flere videokonferansestudio på hvert senter

Utstyr

i Statped.

Det finnes mange forskjellige typer videokonferanseutstyr som kan benyttes.

Hvert senter har oppnevnt en studioansvarlig som har ansvar for den tekniske driften av studioet. Den som har studioansvaret kan bistå i gjennomføring av VK og gi opplæring i bruk av

Standard utstyr:

studioet.

IP-basert:

Tilleggsutstyr:

Skjerm i HD-kvalitet

PC/Mac, iPad

Kamera

DVD, BD, Videospiller

Mikrofon

Dokumentkamera

Fjernkontroll

Smartboard

Internett benyttes til overføring av videokonferansen. Stiller krav til god båndbredde, noe de fleste

Osv…

organisasjoner og institusjoner

Det finnes både PC-baserte systemer og mindre enheter som er tilpasset kontorbruk.

har i dag.

På møterom i Statped er det standardisert på middelstore terminaler med 52" skjerm. I store konferanserom og auditorier kan man bruke storskjerm via projektor.

ISDN-basert: Telefonkanaler benyttes til overføring av videokonferansen.

Forberedelse

For god kvalitet anbefales minimum 6 kanaler som tilsvarer

Skaff kontaktinformasjon til studio og studioansvarlig.

Bli kjent i studio, test oppkopling av PC og eventuelt annet utstyr på forhånd.

Skal du gjennomføre en flerpartskonferanse, bør du melde dette til studioansvarlig.

Studioansvarlig vil hjelpe deg å booke riktig “rom” på MCU´n.

Reserver VK-studio i god tid, og send ut agenda til deltakerne.

Møt i studio 15 minutter før møtestart.

Det er viktig at studioansvarlig får informasjon om hvem som skal være deltagere, samt når møtet skal gjennomføres.

Prøv fjernkontrollen og se etter at kamera og mikrofon er riktig innstilt i god tid før møtestart.

Meld fra i god tid.

Husk å forlate rommet ryddig og klart for nestemann.

3 ISDN-abonnement.

Statped Statped benytter nå det interne datanettet for overføring av videokonferanser. Men vi kan koble opp andre både via ISDN og Internett.

Flerpartskonferanse


Tips til foreleser

Undervisning via videokonferanse krever i likhet med annen undervisning å være godt forberedt. Via videokonferanse kan det i tillegg være viktig å tenke på følgende: Bli kjent i studio Vi anbefaler deg å besøke ditt studio i forkant for å gjøre deg kjent med tekniske innretninger og for å bli fortrolig med studioet. Gjør deg kjent med hvordan fjernkontrollen fungerer, og hvordan du med den kan veksle mellom presentasjon, deg selv og eventuelle andre kilder. Kamerainnstilling Forhåndsinnstill kamera med nærbilde av deg. Husk å se rett inn i kamera når du snakker, slik at de som sitter i andre studio opplever å ha øyekontakt med deg.

Tekniske begreper MCU: Teknisk utstyr som trengs for å kople opp flere studier samtidig.

Kodek: En boks (selve hjernen) som omformer lyd og bilde til et digitalt signal som sendes ut over nettverket.

Variasjon i presentasjonen For å skape variasjon i undervisningen kan du presentere innholdet på ulike måter, avhengig av tilgjengelig utstyr i ditt studio. Det vanligste er bruk av PC, men iPad, DVD/videospiller og dokumentkamera kan også være gode virkemidler. Støtteark til undervisningen og andre dokumenter kan eventuelt sendes deltakerne på forhånd. Det er viktig å veksle kamera mellom foreleser og presentasjon. Det er mye hyggeligere for deltakerne å se deg på skjermen, enn bare tekst.

Duo video: Tilleggsutstyr i kodeken som gjør det mulig å sende ut to bilder samtidig; av foreleser OG presentasjon. For å motta må også utstyret på

Pedagogiske tips Still gjerne spørsmål underveis som stimulerer deltakerne til diskusjon. Er det mange deltakende studio (8-10 eller flere), kan det være lurt å styre kommunikasjonen ved for eksempel å sette av tid til spørsmål foran pause eller på slutten av forelesningen. Du kan gjøre stille spørsmål direkte til enkelte studioer, eller oppfordre deltakerne til å sende spørsmål via chat eller SMS. Det er kun foreleser som skal ha mikrofonen slått på under forelesing. Dette for å unngå ekko og støy. Husk å minne de andre studioene på å ha mikrofonen avslått inntil de eventuelt skal stille spørsmål eller delta i dialog.

andre siden ha duo video. Funksjonen anbefales slått av hvis ikke alle deltakerstudioene støtter den.

SIP-adresse: Standard adresseringsmåte for videosamtale. En SIP-adresse ser

Opptak og streaming av videokonferanse

ut akkurat som en E-postadresse,

Det finnes også mulighet til å gjøre opptak av videokonferansen. Disse opptakene kan finnes igjen på SiNT. Dette er opptak som enkelt kan lastes ned til PC, iPad, osv. Streaming kan i enkelte tilfeller også være en god erstatning for videokonferanse.

og vil ofte også være den samme.

Streaming:

MOVI MOVI er en brukervennlig videokonferanseløsning for PC/Mac som gjør deg i stand til å holde kontakt med dine samarbeidsparter og kolleger både fra kontoret og når du er på reise. Statped kan også være behjelpelig med å distribuere ut en “Moviklient” til våre samarbeidsparter eller brukere for en periode, hvis de selv ikke er tilgjengelige på video. Med MOVI kan du ringe både interne og eksterne parter. Skal du ringe en IP-adresse, taster du inn @ foran adressen.

En server som foretar digitalt opptak. Opptaket kan passordbeskyttes, og distribueres enten i sann tid under konferansen eller ved å legge streamen ut på et nettsted .

Content Server (TCS) Med Content Server som er tilgjengelig på SiNT kan ansatte i Statped

ISDN-nummer ringes opp med 0 foran nummeret.

få tilgang til infomøter, avstandsun-

Selvfølgelig kan du også ringe ved hjelp av SIP-adresser til et studio eller delta i flerpartskonferanser.

demand hvor som helst og når som

dervisning og kurs live og on-

helst.


Sjekkliste ved oppstart

Support og brukerstøtte

Har dere lyd og bilde?

Er alle studioene kommet med?

Hvordan er lysforholdene?

Kan dere skru mikrofonen på og av?

Kan dere zoome inn på deltakerne?

Er alt nødvendig tilleggsutstyr tilgjengelig?

Har alle studioene notert telefonnummer hvor det er hjelp å få?

Optimaliser forholdene ved å: 

justere lys eller trekke for gardiner.

skru opp eller ned lyden. Skru av mikrofonen hvis du blir bedt om det.

Telefon: +47 2202 9700

lassere mikrofonen slik at det er fri luftlinje til de som prater.

Video:

it-support@statped.no

unngå papirknitring, penneklikking og viftestøy fra PC’er.

Twitter:

@StatpedIKT

Web:

www.statped.no/sikt

Mail:

it-support@statped.no

Du kan også ta kontakt med studioansvarlig på ditt senter.

Studioansvalig på mitt senter:

Mer info finner du på SiNT: Ressurser > Videokonferanse

Videokonferanse  

En guide i bruk av videokonferanse i Statped

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you