Page 9

Våpenrådet Styrets årsmelding 2002. Styret. Styret har i 2002 bestått av:  Randulf W. Tønnessen Våpensport AS Mosby  Tor Dehnæs Kongsberg Small Arms Kongsberg  John Sveen Gresvig AS Oslo  Petter Bratli Børselars AS Eidsvoll  Stein Alm Alm’s Børsemakerverksted Moi

President Visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Alle styremøtene har foregått på telefon eller via E-post. I enkelte saker har det ikke vært enstemmighet. Dette har egentlig vært en sikker måte å få belyst sakene fra alle sider. Hovedsaker. Den saken som har vært mest tidkrevende i 2002 har uten sammenlikning vært revideringen av våpenforskriften. I tillegg til høringsuttalelsen, som vi tidligere har sendt medlemmene, har vi hatt flere henvendelser til POD angående overgangsordning for børsemakerne. Mens Opplæringsrådet for håndverksfag deler vårt syn, har vi foreløpig ikke vunnet gehør hos POD. Så langt har POD ikke vært interessert i et møte engang. Både OHV og Gauldal VGS støtter vårt krav om et møte med POD hvor også Børsemakernes Landsforbund bør være representert. Den nye våpenforskriften som skulle gjelde fra 1/1-03 er ennå ikke ferdig. Vi har i perioden fremmet følgende forslag for POD: «Politidirektoratet. v/Ståle Svendsen Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Vedr. hagler med modellår før 1885. Idet vi viser til hyggelig telefonsamtale for noen dager siden ang. ovennevnte, vil vi foreslå en tekstendring i «Blåboka» – Justisdepartementets rundskriv G-126/92. Nåværende tekst: Når det gjelder alder har departementet antatt at pistoler og revolvere med modellår fra før 1871 (dvs. senest 1870) og geværer med modellår før 1885 (senest 1884) er uskikket som skytevåpen, uansett om det skulle være mulig å skaffe ammunisjon til våpenet. Ny tekst: Når det gjelder alder har departementet antatt at pistoler og revolvere med modellår fra før 1871 (dvs. senest 1870) og geværer med modellår før 1885 (senest

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet