Page 4

Eksisterende FG-godkjente innbruddsalarmanlegg skal om nødvendig oppgraderes til minimum AA-4 etter regelverket av 1968. Anleggets romsikringsdetektorer skal være av antimaskeringstypen. Dekningsomfang og funksjoner. Skallsikringen skal gi alarm ved inntrenging til forretningen. Egne lokaler rundt lokaler der våpen/ammunisjon oppbevares skal sikres med romsikringsdetektorer. Eventuell ytterdør som vender direkte inn i lokaler der det oppbevares våpen skal være sikret med åpningskontakter. Mellom eventuell ytterdør og forsterket innerdør skal det være romsikringsdetektor. Lokaler der det oppbevares våpen skal sikres med romsikringsdetektorer. Sikring av lokaler/områder for oppbevaring av våpen og/eller ammunisjon.  

   

Hvis ikke våpen/ammunisjon oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap som er boltet fast, gjelder følgende krav: Yttervegg/-tak/-gulv: Armert betong eller min. 4mm stålplate påskrudd innsiden. Det skal ikke være vinduer. Vinduer som er plassert mer enn 4 meter over bakkenivå, utbygg eller konstruksjoner og gjenstander som gir innklatringsmuligheter, godtas hvis de er sikret med innvendig montert FG-godkjent gitter. Hvis mer enn 50cm av ytterveggen er over bakkenivå skal den sikres som nevnt ovenfor fra topp til min. 50cm under bakkenivå. Ytterdør/-port: Skal sikres innvendig med FG-godkjent sjalusi/gitter med alarmdetektor mellom. Sjalusi/gitter kan eventuelt erstattes med NS-3170 klasse 3 dør. Vegg/tak/gulv mot egne lokaler: Armert 15cm Leca eller min. 1,5mm stålplate påskrudd innsiden. Dør/åpninger i vegg mot egne lokaler skal sikres med FG-godkjent sjalusi/rullegitter som er FG-godkjent for utvendig montering, eller NS-3170 klasse 3 dør. Nøkler til dører, sjalusi o.l. skal ikke oppbevares på stedet utenfor forretningstiden.

Sikring i åpningstiden.  Alle våpen skal være forsvarlig låst.  Pistol/revolver skal være i låst monter. Flater mot publikum skal minst være sikkerhetsglass sertifisert etter NS 3217 motstandsklasse B1 (NS 3215). Luker og andre åpninger skal være låst og vende mot avsperret ekspeditørplass.  Ammunisjon skal oppbevares nedlåst eller bak disk utenfor publikums rekkevidde.» Begrunnelse for endring av forskriftens del. III C 5 (sak nr.3) og 55cm pipelengde (sak nr. 5) er levert POD. Når det gjelder pipelengden har VR gått inn for 47cm på alle magasinhagler. En annen viktig sak som ble behandlet på forrige årsmøte, var Villmarkslivs artikkel om hvordan man skal bære seg ad for å få kjøpt billige mausere i Sverige. Redaktør Dag Kjelsaas’ svar går i korthet ut på at han påberoper seg redaksjonell frihet til vurdere hvilke saker som skal trykkes, men han avkrefter samtidig ryktet om at dette var den første i en påtenkt serie. Brevet vedlegges årsmeldingen. Faksimile av brevet gjengis på neste side.

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Advertisement