Page 22

Parallelt med dette har vi også jobbet med Thomas Breen som er Storbergets vararepresentant på Stortinget. Vi har skrevet brev til ESA – dessverre uten å få særlig gehør for våre innvendinger. VR har også bedt JD om innsyns- og uttalerett i PODs rundskriv før disse sendes. Til tross for purring har vi ennå ikke fått svar på denne forespørselen. I skrivende stund er vi i kontakt med en jussprofessor for å få en vurdering av forskriften i forhold til forvaltningsloven. Siste utvei er en såkalt «Class Action Lawsuite» - altså rettssak mot staten. Vi planlegger et informasjonsmøte for Våpenrådets medlemmer når forskriften er endelig vedtatt. Presidenten ble valgt til å representere brukerorganisasjonene i referansegruppa i forbindelse med årets våpenamnesti. Høringsuttalelser. Det har ikke vært noen høringer i perioden. Politidirektoratets fellesmøter. Det har ikke vært avholdt noen fellesmøter i perioden. Mosby, 14. desember 2008. For Styret

Randulf W. Tønnessen

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Advertisement