Page 21

Våpenrådet Styrets årsmelding for 2008. Styret. Styret har i 2008 bestått av:  Randulf W. Tønnessen Våpensport AS Mosby President  Thor Dehnæs Kongsberg Small Arms Kongsberg Visepresident  Petter Bratli Børselars AS Eidsvoll Styremedlem  Stein Alm Alm Våpen & Villmark Moi Styremedlem  Hermann Erdal Våpenloftet AS Førde Styremedlem Styret oppnevnte i 2008 denne messekomiteen til å ta seg av Forhandlermessens ikkekommersielle del:  Randulf W. Tønnessen Våpensport AS Mosby Leder  Rune Landrø Magne Landrø AS Lillestrøm Medlem  Lars Nygård Vaabenhuset Nygård AS Haltdalen Medlem  Stein Alm Nordskog AS Moi Medlem De fleste styremøtene har foregått enkeltvis på telefon eller via E-post. I tillegg har vi avholdt tre felles telefonmøter. På de fleste styremøtene har også vår juridiske konsulent, Sveinung Næss, vært med. Han har vært en viktig samtalepartner. I messekomiteen har også de fleste møtene vært individuelle telefonsamtaler. Vi har i tillegg hatt ett felles telefonmøte. Hovedsaker. Den nye våpenforskriften ble omsider vedtatt 11. Juli, men den har ennå ikke trådt i kraft. Innstillingen ble levert daværende justisminister Odd Einar Dørum den 16/8-05 og høringsfristen gikk ut i desember samme år. I løpet av våren 06 har den vært på høring i EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Dessverre har den nåværende politiske ledelsen, med justisminister Storberget i spissen, på vesentlige punkter snudd innstillingen fullstendig på hodet. Det verste er egentlig alle reglene i innstillingen som er erstattet med «Politidirektoratet kommer med retningslinjer» i forskriften. Det vil si at det er enda mindre forutsigbarhet enn tidligere. Faktiske regler og krav kan endres av POD når som helst! Da vi oppdaget Storbergets «snuoperasjon» tok vi umiddelbart kontakt med Thor Grannæs og Bjørn Ivar Rindal, de to andre representantene for brukerorganisasjonen i prosjektgruppa som leverte innstillingen til forskriften. Vi ble fort enige om å protestere samt å innkalle til et fellesmøte med alle brukerorganisasjonene. Vi ba NJFF om å innkalle til dette møtet som ble holdt i deres lokaler på Hvalstad 18/8. På dette møtet var det enighet om å sende en protest på forskriften fra alle organisasjonene utenom DFS. Senere ble det dessverre klart at NJFF ikke ble med på denne protesten, men ville kjøre sitt eget løp. Det var derfor nødvendig med enda et fellesmøte. Dette ble holdt 22/9 i NSFs lokale på Ullevål. Etter dette møtet ble det sendt en protest på vegne av de fleste brukerorganisasjonene. Denne protesten er ennå ikke besvart. I tillegg til dette har presidenten hatt orienteringsmøter med NSFs forbundsstyre, Odd Einar Dørum i Venstre, Kjell Reinsfelt i Høyre og FRPs Jan Arild Ellingsen samt to møter med Thor Grannæs og ett med Bjørn Ivar Rindal. Sammen med de to sistnevnte sendte vi en skarp protest til Storberget som resulterte i et svadasvar fra statssekretær Terje Moland Pedersen.

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Advertisement