Page 2

Våpenrådet Styrets årsmelding 2001. Stiftelse – medlemmer. Etter å ha vært drevet i flere år med bare sju ikke betalende og løst tilknyttede medlemmer, ble Våpenrådet formelt stiftet på Olavsgaard Hotell på Skjetten den 10. februar 2001. Tilstede på stiftelsesmøtet var tretten importører av våpen og/eller våpenrelatert utstyr. Alle disse tegnet seg som medlem sammen med tre som hadde gitt sitt tilsagn. I løpet av noen måneder vokste vi snart til ca. 40 medlemmer – alle importører. Ved årets slutt var vi 38 medlemmer. Styret. Styret har i 2001 bestått av:  Randulf W. Tønnessen Våpensport AS Mosby Leder  Trygve Bergsland Aaserud Holding AS Drammen Kasserer/sekretær  Reidar Østby Østby Agency Froland Styremedlem Dessverre trakk Trygve Bergsland seg fra styret etter konkursen i Aaserud i november. De gjenværende styremedlemmene beklager dette sterkt – Trygve var en god støttespiller å ha med på laget. Men vi respekterte naturligvis hans avgjørelse. Han har også fullført kassererjobben. De fleste styremøtene har foregått på telefon og via E-post. Hovedsaker. Forrige årsmøte påla styret å ta kontakt med Politidirektoratet for å få til en enhetlig behandling samt heving av sikkerheten i våpenforretninger. Dette var et resultat av den såkalte «Trondheimssaken» hvor bl.a. en forhandler ble pålagt å bære alle våpnene i forretning ut på lageret hver kveld. Vi tok dette opp i møte med POD den 15/6-2001 sammen med en del andre saker: 1. Sikring av våpenforretninger. POD var enig i at den ”runde formuleringen” i våpenloven ang. sikkerheten i våpenforretninger var uheldig med tanke på en enhetlig behandling. VR ble bedt om å utarbeide forslag til retningslinjer. 2. Hvordan ønsker myndighetene at omsetningen av ammunisjon skal foregå i fremtiden? NJFF har i vår kunngjort at de vil begynne med salg av rifleammunisjon gjennom sine 600 foreninger. Vi diskuterte lovlig-/ønskeligheten av en slik omsetning. Vi fikk ikke gehør for vårt argument om at NJFF ikke er en skytterorganisasjon, men en jegerorganisasjon. Vi fikk imidlertid gehør for at eventuelle nye sikkerhetskrav for oppbevaring av våpen/ammunisjon i våpenforretning også må gjelde for foreninger forutsatt at det er snakk om kvanta over det som gjelder oppbevaring i private hjem.

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Advertisement