Page 18

Våpenrådet

Styrets årsmelding for 2006. Styret. Styret har i 2006 bestått av:  Randulf W. Tønnessen  Thor Dehnæs  Petter Bratli  Stein Alm  Hermann Erdal

Våpensport AS Kongsberg Small Arms Børselars AS Alm Våpen & Villmark Våpenloftet AS

Mosby Kongsberg Eidsvoll Moi Førde

President Visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Styret oppnevnte i 2006 denne messekomiteen til å ta seg av Forhandlermessens ikkekommersielle del:  

Randulf W. Tønnessen Rune Landrø

Våpensport AS Magne Landrø AS

Mosby Lillestrøm

Leder Medlem

De fleste styremøtene har foregått enkeltvis på telefon eller via E-post. I tillegg har vi avholdt fire felles telefonmøter. På de fleste styremøtene har også vår juridiske konsulent, Sveinung Næss, vært med. Han har vært en viktig samtalepartner. I messekomiteen har vi bare hatt individuelle telefonsamtaler. Hovedsaker. Hovedsaken i 2005 var revisjon av våpenforskriften. Innstillingen ble levert daværende justisminister Odd Einar Dørum den 16/8-05 og høringsfristen gikk ut i desember samme år. I løpet av våren 06 har den vært på høring i EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Dessverre er den ennå ikke vedtatt. Det som gjenstår er politisk behandling og de siste signaler vi har fått antyder tidligst februar 07. Vi planlegger et informasjonsmøte for Våpenrådets medlemmer når forskriften er endelig vedtatt. Stein Alm ble i 2005 valgt til leder for læreplanutvalget for børsemakerfaget. Dette arbeidet pågår fortsatt. Styret har i løpet av året fått adv. Siv Helset (Langangen & Helset) til å lage et notat om garantiansvar for bransjen. Notatet er tidligere mailet til alle importørmedlemmene. En papirutgave vil bli levert til alle besøkende på Forhandlermessen.

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet