Page 17

Høringsuttalelser. I tillegg til arbeidet med Våpenforskriften har vi i 2005 sendt følgende forslag om endring i Viltforskriften til Direktoratet for naturforvaltning: «Våpenrådet foreslår disse endringene i viltforskriften: § 15, 5. ledd, nåværende tekst: Til jakt er bruk av hagle for mer enn to skudd forbudt. Vi foreslår dette endret til følgende: Til jakt er bruk av hagle for mer enn tre skudd forbudt. Det er flere ting som taler for denne endringen: 1. Ifølge Benelli Armi, som er verdens nest største produsent av automathagler (halvauto), er Norge det eneste land innen EØS-området som har magasinbegrensing på 1+1 skudd til jakt. 2. De fleste land har magasinbegrensing ved bruk av magasinhagler til jakt. Denne begrensingen er, så langt vi har brakt i erfaring, utelukkende 2+1. Bl.a. kan vi nevne at Sverige endret sine regler fra 1+1 til 2+1 for å tilpasse seg før EU-valget i 1994. 3. Alle produsenter tar hensyn til ovennevnte og leverer magasinbegrensere deretter. Noen få europeiske produsenter lager faktisk også egne begrensere for Norge. Imidlertid er noen av disse begynt å støpe begrenserne i plastikk. Dette er meget billig når produksjonen er stor, men uøkonomisk for et lite marked som Norge. Produksjon av form for støping av slike begrensere beløper seg til bortimot 100.000,- kroner. Dvs. at i disse tilfellene må jegerne lage magasinbegrenserne selv. § 15, 3. ledd, nåværende tekst: Under jakt på elg, hjort og rådyr er det ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn tre skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Under jakt på øvrige viltarter hvor det brukes halvautomatisk rifle er det ikke tillatt å bruke mer enn to skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Vi foreslår dette endret til følgende: Under jakt er det ikke tillatt brukt halvautomatisk rifle med mer enn 4 skudd i magasinet pluss 1 i kammeret. Denne begrunnelsen legges til grunn: 1. Det er for oss uforståelig hvorfor man skal skille mellom patronkapasiteten ved forskjellige viltarter. Vi kan ikke se noen fornuftig grunn til dette. 2. Ved å øke magasinkapasiteten til 4 vil man slippe omladning/magasinskifte ved storviltprøven. 3. Det er mange modeller fra flere produsenter som ikke kan leveres med fireskudds magasin, men det bør være jegerens eget valg.» Politidirektoratets fellesmøter. Det har ikke vært avholdt noen fellesmøter i perioden. Andre møter. Vi har i perioden vært representert på ett fellesmøte i Justisdepartementet og tre møter med andre brukerorganisasjoner. Sistnevnte ble holdt hos NJFF på Hvalstad.

Mosby, 1. januar 2006. For Styret

Randulf W. Tønnessen

Årsmeldinger Våpenrådet  
Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Advertisement