Page 16

Våpenrådet Styrets årsmelding for 2005. Styret. Styret har i 2005 bestått av:  Randulf W. Tønnessen  Thor Dehnæs  Petter Bratli  Stein Alm  Hermann Erdal

Våpensport AS Kongsberg Small Arms Børselars AS Alm Våpen & Villmark Våpenloftet AS

Mosby Kongsberg Eidsvoll Moi Førde

President Visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Styret oppnevnte i 2005 denne messekomiteen til å ta seg av Forhandlermessens ikkekommersielle del:    

Randulf W. Tønnessen Frode Larsen Rune Landrø Tore Johnsen

Våpensport AS Norma AS Magne Landrø AS Schou Våpen AS

Mosby Oslo Lillestrøm Lillestrøm

Leder Medlem Medlem Medlem

Frode Larsen og Tore Johnsen har senere trukket seg fra dette arbeidet. De fleste styremøtene har foregått enkeltvis på telefon eller via E-post. I tillegg har vi avholdt fire felles telefonmøter. På de fleste styremøtene har også vår juridiske konsulent, Sveinung Næss, vært med. Han har vært en viktig samtalepartner. I messekomiteen har vi bare hatt individuelle samtaler og E-post. Hovedsaker. Presidenten har sammen med Bjørn Ivar Rindal (NJFF) og Thor A. Grannæs (NFPS) representert brukerorganisasjonene i Justisdepartementets prosjektgruppe for revisjon av våpenforskriften. Dette har også vært den suverent mest tidkrevende saken i perioden. Vi har gjennomført to tredagersmøter, to todagersmøter og tre endagsmøter i plenum. Ett møte ble holdt på Gardermoen Konferansesenter, ett i Kirkenes/Nyrud mens resten ble holdt hos POD i Oslo. I tillegg har presidenten sammen med politiinspektør Magnus Andreassen (Agder PD) hatt fire endagsmøter på Tinghuset i Kristiansand. Vi har mottatt 95 og sendt 76 e-poster. Det er produsert 60 dokumenter i forbindelse med denne revisjonen. Gruppens innstilling ble overlevert justisminister Dørum 16/8-05. Brukerorganisasjonene har fått gjennomslag for mange av sine synspunkter i forslaget til ny forskriften. Bl.a. har vi i forslaget endelig fått «orden på børsemakersaken», den gamle § 2-8 er borte og det blir innført jaktvåpengarderobe på 8 komplette våpen. Vi planlegger et informasjonsmøte for Våpenrådets medlemmer når forskriften er vedtatt. Stein Alm ble i 2005 valgt til leder for læreplanutvalget for børsemakerfaget. Dette arbeidet pågår fortsatt.

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Advertisement