Page 14

Våpenrådet Styrets årsmelding for 2004. Styret. Styret har i 2004 bestått av:  Randulf W. Tønnessen  Thor Dehnæs  John Sveen  Petter Bratli  Stein Alm

Våpensport AS Kongsberg Small Arms OMC Norge AS Børselars AS Alm’s Våpen & Villmark

Mosby Kongsberg Rolvsøy Eidsvoll Moi

President Visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Styret nedsatte i 2004 denne messekomiteen til å ta seg av Forhandlermessens ikkekommersielle del:    

Randulf W. Tønnessen Frode Larsen Rune Landrø Tore Johnsen

Våpensport AS Norma AS Magne Landrø AS Schou Våpen AS

Mosby Oslo Lillestrøm Lillestrøm

Leder Medlem Medlem Medlem

De fleste styremøtene har foregått enkeltvis på telefon eller via E-post. I tillegg har vi avholdt fire felles telefonmøter. På de fleste styremøtene har også vår juridiske konsulent, Sveinung Næss, vært med. Han har vært en viktig samtalepartner. I messekomiteen har vi hatt ett felles telefonmøte i tillegg til separate samtaler og E-post. Hovedsaker. Arbeidet med å få til en fornuftig overgangsordning for børsemakerne har fortsatt også siste år. Via advokat har vi bedt om et møte med Justisminister Odd Einar Dørum. Like før jul fikk vi beskjed om at hele våpenforskriften skal revideres igjen i 2005. Derfor blir det ikke noe av dette møtet. Når årsmøtet arrangeres er allerede første møte angående revisjon av våpenforskriften avholdt. Vi har i perioden levert klage på POD til Justisdepartementet. Mer om dette under punktet; Andre møter. Forslag til Politidirektoratet. Vi har i perioden fremmet to forslag til POD:  Våpenrådet skal ha høringsrett i alle bevillingssaker.  Etter Våpenrådets mening bør det være en sentral oversikt over våpenbevillinger. Det ville være naturlig at POD administrerte denne. På den måten vil man alltid ha et oppdatert register. Det vil også være en fordel om Våpenrådet ble informert om nye bevillinger, men det viktigste er å bli informert når en bevilling inndras. Når det gjelder første punkt har vi fått en delvis aksept. Dvs. at POD vil anbefale at VR blir rådspurt når de blir kontaktet i bevillingssaker. Punkt to har vi ennå ikke fått svar på.

Årsmeldinger Våpenrådet  
Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Advertisement