Page 13

Andre møter. Vi har i perioden hatt møte med POD angående elektronisk innsending av våpenrapporten. Fra 1. januar 04 kan Politimesteren forlange at all rapportering skal foregå elektronisk. Per d.d. er Alm’s Våpenregistreringsprogram det eneste kommersielt tilgjengelige dataprogram for føring av våpenrapporten. Noen få av de største importørene har fått laget sine egne program. Dette har vi informert om tidligere i rundskriv direkte til medlemmene. Brevkurs. Vi har nå endelig fått ferdig brevkurset vårt. Dette selger vi til ikke-medlemmer for 1.250,- og medlemmer 500,-. Vi kommer også til å tilby det til ansatte ved landets våpenkontor. Vi kommer til å presentere kurset på messen. De som ønsker å oppgradere sine ansattes våpenkunnskaper kan bestille kurset på messen.

Mosby, 8. januar 2004. For Styret

Randulf W. Tønnessen

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Advertisement