Page 12

Våpenrådet Styrets årsmelding for 2003. Styret. Styret har i 2003 bestått av:  Randulf W. Tønnessen  Tor Dehnæs  John Sveen  Petter Bratli  Stein Alm

Våpensport AS Kongsberg Small Arms Gresvig AS Børselars AS Alm’s Børsemakerverksted

Mosby Kongsberg Oslo Eidsvoll Moi

President Visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Styret nedsatte i 2003 denne messekomiteen til å ta seg av Forhandlermessens ikkekommersielle del:    

Randulf W. Tønnessen Frode Larsen Rune Landrø Hans Oddvar Nordskog

Våpensport AS Norma AS Magne Landrø AS Nordskog Våpen & Sport AS

Mosby Oslo Lillestrøm Risør

Leder Medlem Medlem Medlem

De fleste styremøtene har foregått enkeltvis på telefon eller via E-post. I tillegg har vi avholdt tre felles telefonmøter. På de fleste styremøtene har også vår juridiske konsulent, Sveinung Næss, vært med. Han har vært en viktig samtalepartner. I messekomiteen har vi hatt to felles telefonmøter i tillegg til separate samtaler. Hovedsaker. Også siste år har vi brukt mye tid på å få til en overgangsordning for børsemakerne. I mai var vi representert på et møte i Bergen med Opplæringsrådet for håndverksfag. Etter dette møtet fikk vi en positiv reaksjon fra ORH, men senere har de tydeligvis snudd på hælen. Vi har i perioden vært involvert i flere bevillingssaker. Den ene av disse er nå under politietterforsking. Vi har også i denne perioden sendt støtteerklæring til Gauldal VGS. Forslag til POD. Vi har i perioden ikke fremmet forslag til POD. Høringsuttalelser. Vi har i perioden ikke sendt noen høringsuttalelser. Politidirektoratets fellesmøter. Det har ikke vært avholdt noen fellesmøter i perioden.

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Advertisement