Page 11

Høringsuttalelser. VR har levert høringsuttalelse i forbindelse med revidering av våpenforskriften. Denne uttalelsen er tidligere sendt til alle medlemmene og gjengis derfor ikke her. Politidirektoratets fellesmøter. Pga forsinkelse med endring av våpenforskriften har det ikke vært avholdt noen fellesmøter i perioden. Medlemsmøter. I perioden har vi hatt ett ekstraordinært årsmøte. Brevkurs. Det har dessverre blitt lite tid for styret til å jobbe med brevkurset. Magne Søilen har derfor fått i oppdrag å gjøre dette ferdig. Mosby, 2. februar 2003. For Styret

Randulf W. Tønnessen

Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Advertisement