Page 10

1884) er uskikket som skytevåpen, bortsett fra når ammunisjon i våpnenes kaliber fortsatt er lett tilgjengelig. Tekst som skiftes ut er gjennomstreket. Ny tekst er markert med fet skrift. Begrunnelse: Den direkte årsaken til dette forslaget er en forhandler (for øvrig et av våre medlemmer) som har annonsert fritt salg på antikke hagler i kal. 12. Dette er våpen som er beregnet for svartkruttpatroner som har meget lavt kammertrykk. Etter gjeldende regler kan hvem som helst fritt kjøpe slikt våpen. Kaliber 12 haglpatroner er kanskje det enkleste kaliber å få tak i. Selv om man ikke finner svartkruttpatroner kal. 12 i alle våpenforretninger, så vil de fleste røyksvake samt stålhaglpatroner «passe» i disse våpnene. Faren for våpensprengning vil være meget stor. For øvrig kan vi opplyse at G-Sport kjeden selger ca. 10.000 stk. svartkruttpatroner kal. 12 pr. år. Mosby, 22/4-2002. for Våpenrådet Randulf W. Tønnessen (President) » Vi har ennå ikke fått svar på forslaget. Vi har heller ikke fått svar hverken på vårt forslag til sikring av våpenforretninger, eller endring av pipelengde på magasinhagler. Begge disse sakene er over ett år gamle. Vi har i perioden sendt denne støtteerklæringen til Gauldal VGS: «Sør-Trøndelag Fylkeskommune Vedr. børsemakerlinja ved Gauldal VGS, Støren. Vi er blitt gjort oppmerksom på at Sør-Trøndelag Fylkeskommune vurderer å legge ned børsemakerlinja ved Gauldal VGS på Støren. Våpenrådet vil på det sterkest fraråde dette. Fra 1/1-2003 legger Politidirektoratet opp til at bare norsk utdannelse skal godkjennes for børsemakere. POD legger også opp til at alle som vil fortsette å drive som børsemaker etter denne dato, skal avlegge svenneprøve innen to år. Et annet moment i denne saken er at Nordisk Råd har gått inn for at Gauldal VGS også skal ta seg av børsemakerutdannelsen i Danmark og Sverige. Hvis denne børsemakerlinja skulle bli lagt ned, ser vi mørkt på børsemakerfaget i fremtiden Mosby, 5/12 2002. For Våpenrådet

Randulf W. Tønnessen (President)»

Årsmeldinger Våpenrådet  
Årsmeldinger Våpenrådet  

Årsmeldinger Våpenrådet

Advertisement