Page 1

A Publication of the Armenian Sisters Academy

May 2014


A Publication of the Armenian Sisters Academy

May 2014

DN)RENOV:YAN CRASYNYAGEN A3s dari gu zovcatibi my/ Y.y-ni ;rkagan hala/ankyrov yv godora/I (( am6 yagin1 A3s0r5 ancam mu yvs5 in[bes naqort darinyrov Abril amisnyrovn ` ovnink myr ha6 vaku orbes bad,aj gyxovaxkow5 qor zcaxovmnyrow myr 3arcanki dovrku un/a3ynk meg ov ges milon nahadagnyrovn` qngyli 3i,adagin1 (( darinyr saha/ yn arten yv dagavin mynk artarov;ivn gu sbasynk5 3adovxovm gu bahan]ynk1 8 Arivn mardirosax5 syrm Krisdoneix 9 isgabes Ha3 =o.owovrtin hamar al meg ov ges milioni nahadagov;ivnu y.av wyra/novnt mu5 anonk avyli qoraxan irynx ha6 vadkin me]1 A,qarhaxriv Ha3u havadarim mnax Krisdosi5 yv jagdi crdinkow bahyx ir co3ov;ivnu s’iv-ki dara/kin1 Siryli a,agyrdnyr5 hbard zcaxek 2yr ha3 ullalovn77777 sorwyxek5 a.0;yxek5q0syxek5 cryxek5 yrcyxek Ha3yrynow1 }anaxek havadarim mnal myr Naqaha3ryrovn yv abril anonx myzi 2ca/ avantow1 Myr ov.y.ow5 a,qadankow5 gyankow ‘asdynk nayv or ha3u` ;ancarani hamar [e777 Ha3u` xir ov xan asd.yrov nman gu ‘a3li amen yrgnki dag777 Ha3u` ga3 ov gu mna37777771 8 “a-k myr meg ov ges million nahadagnyrovn91


ASA

May 2014

Abrilyan ocygo[ovm Ha3 Ko3ryrov War=arani a,agyrdnyru a3s dari xy.asbanov;yan ((6amyagu ocygo[yxin yrgov 0ryrov un;axkin ovnynalow annaqun;ax 3a3dacryr1 {oryk,ap;i @# Abril a-av0dyan dy.i ovnyxav a,agyrdagan badarac5 orovn badaraci[n er Glynde3li Ha3 Ga;o.ige A;o6 -anisd ygy.yxvo3 =o.owrtabyd Ha3r Andon Noradovngyan5 anor 3a]ortyx /a.ignyrov zydy.ovm war=arani ,r]a’agen nyrs dy.atrova/ ?i/y-nagapyrti manragyrdin ,ovr]5 ovr a,agyrdnyru mangamsovren min[yv ov;yrort tasaran5 irynx 3ar6 canki dovrku madovxyxin megovges million nahadagny6 rov 3i,adagin1 Ha3r Andon gadaryx hocyhancsdyan ba,d0n yv a,agyrdnyru qovn6 gi anov, po3row a-li yv yra=,dov;yamp hacyxa/ m;nolordi me] havakovyxan srah unpo,qnylov a3t 0rovan hivr` hamazca3in jana[o.ov;ivn wa3ylo.5 Kaliforniapnag asmovnki warbyd hy-ovsdalracro. Novne Avydis3ani anzovcagan asmovnku yv hykia;nyru5 or badmyx ’okryrovn1 Abril @%i 3ydmi]orein dy.i ovnyxav ba,d0nagan ocygo[ovm Tanielyan srahen nyrs ovr a,agyrdnyru irynx masnagxov;ivnu pyrin cy.arovysdagan 3a3dacrin yrcylow yv ardasanylow yv ;adronow1 Q0sk a-in Dn0renovhi` Ko3r Lovsia yv Ovsovx[ovhi` Dig7Linda Candilyan5 nyrga3 ein my/ ;ivow /no.nyr5 hivryr5 ovsovxi[nyr yv a,agyrdnyr1 Linda Candilyan


ASA

May 2014

Each year The Glendale Fire Department, working with 5th grade English teachers, employs 5th grade students throughout the district to help make Glendale homes more fire safe. On Tuesday, February 18, retired Glendale Fire Department Captain John Wray visited our 5th grade students. He showed a video to our students and spoke to them about fire safety. He shared many of his experiences and his knowledge with our students and fielded questions to prepare them for their fire safety test. On Friday, March 28, our students took their fire safety test. The three highest scorers, Melody Seraydarian, Serlee Caryan, and Emin Matevosyan, along with the student who writes the best essay, Nicole Kradjian, will get to go to Verdugo Park on Friday, May 16, 2014. The Glendale Fire Department will host all the fifth grade winners throughout the Glendale Unified School District for a day of fun in the sun. They will participate in activities, games, and contests where they will have an opportunity to win prizes. Let us keep in mind, however, that all the students and their families win because they have all become a little more fire safe.


ASA s

May 2014

PENNIES FOR PATIENTS


ASA

May 2014

We want to hear from you! Please tell us what is on your mind! We have a suggestion box at the entrance of the kindergarten building, posted on the wall and we welcome comments and suggestions from parents and students. Please don’t be shy and tell us what you think, how are we doing, and/or what we can do to improve. Your opinion is important to us, and we will take each comment/suggestion into consideration. Thank you

To Mrs Narineh (1A teacher) and Koko Karamanukian on the birth of their son, Monte. To Mr.and Mrs. Jingozian on the birth of their daughter, Liana May the Lord bless the new babies.


ASA

May 2014


ASA

May 2014


ASA

May 2014

Abrilyan Qohyr Abrilu` carnan amynen cy.yxig amisnyren megn e5 ovr pnov;ivnu gu /li ov gu /a.gi5 martox ovraqov;ivn nyr,n[ylow1 Saga3n Ha3 Azci badmov;yan me] y.av amynen dqovr amisu5 orowhydyv Abril-241915- in meg ov ges milion anmy. Nahadagnyr5zohovyxan ta=an ;ovrki 2y-kow1 :ovrkyrovn nbadagn er azcowin o[n[axnyl Ha3u yv 2cyl meg an2 mia3n yv an al ;ancaranin me] 5 pa3x [3a]o.yxan1 99-u darinyr anxav a3t anmo-anali xy.asbanov;yan wra3en yv amen dari s’ivki ;e ha3ryniki me] gadarova/ ocygo[man havaknyru5 orovn gu masnagxin [a’ahas yryqanyren min[yv alyhyr /yrovninyr gu 3i,yn a3t ancov; ojiru ha3 Azcin hanteb gadarova/1 Anonx nyrga3ov;ivnu gu ‘asde Baro3r syvagi q0sku ;e` 8Gank bidi linynk ov ty- ,adanank91 A3o45 ha3 azcu my-av5 gorsnxovx ir ho.yru yv harsdov;ivnnyru5 xrovyxav a,qarhi [ors go.myru5 saga3n [mo-xav ir lyzovn yv gr0nku5 s’iv-ki me] amrabntovyxan orowhydyv havadaxa/ ein {arynxi q0skyrovn 8Ow ha3 =o.owovrt kov ‘rgov;ivnt ko havakagan ov=it me] e9 yv min[yv a3s0r gu ba3karin ov gu bahan]yn ha3 tadi artar wji-in1 Ovrymn orbes badcam 3a]orto. Syrovntnyrovn g\usym @owhannes :ovmanyani pary6 ’oqova/ do.u 8Abrek yryqek pa3x myz bes abrek95 orowhydyv tovk ek a3s0r6 ovan /ilyru oronk bidi ta-nan wa.ovan ga.ninyru5 irynx howaniin dag a-nylow ha3 azcu7 Y.ek ba,dbannyru ha3 lyzovin5 tadin yv bahan]adernyru ha3gagan cravova/ ho.yrovn5 min[yv or da3 Asdova/ or 0r mu polor ha3yru d0nyn 8#a.;agan tar29 i d0naqmpov;ivnu Araradi lan]in1 Gu wyr]axnym Avydik Isahagyani q0skow` 8A3skan [arik ;e mo-anan myr ortik ;o. o.] a,qarhn garta3 ha3ovn naqadik91 Mari :iv;ylyan

2014 May ASA Newsletter  

2014 May ASA Newsletter

2014 May ASA Newsletter  

2014 May ASA Newsletter

Advertisement