Page 1

Ενεργ ει α κή Α να β ά θ μ ιση Κτ ι ρ ί ου =

Εξοικονόμηση χρημάτων από την

1.

ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

2.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΟΥ

3.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

4.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

5.

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ

παρέχουμε πλήρες πακέτο

εμπορίας και εφαρμογής


ε νημερω θ ε ί τ ε γ ι α τ ις υ πό λο ι πες κατηγορ ίε ς των υ λι κώ ν μας ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θερμομονωτικά υλικά

Θωρακισμένες πόρτες

Στεγανωτικά υλικά

ασφαλείας

Ηχομονωτικά υλικά

Πτυσσόμενο κάγκελο Παντζούρι ασφαλείας

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Μπάρες ασφαλείας για πόρτες

Βιομηχανικά δάπεδα

και παράθυρα

Υαλότουβλα Πολυκαρβονικά φύλλα

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

ΧΡΩΜΑΤΑ

Γυψοσανίδες

Οικολογικά

Τσιμεντοσανίδες

Ψυχρές βαφές

Ψευδοροφές

Βερνίκια

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Σκάλες

Πέτρες επένδυσης

Ξύλινα δάπεδα

Τεχνοτροπίες τοίχου

Deck

Ταπετσαρίες

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΑΚΙΑ


Στις 9 Απριλίου του 2010 εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Ο κανονισμός αυτός διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Προβλέπει την ενσωμάτωση ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Μεταξύ των άλλων θεσπίζει τα ενεργειακά πιστοποιητικά κι έτσι τα κτίρια θα κατατάσσονται σε κατηγορίες με βάση την ενεργειακή τους συμπεριφορά.

Η εταιρία μας θεωρεί ευθύνη της να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της εποχής αλλά και των πελατών της. Διαθέτουμε όλη τη γκάμα προϊόντων που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου (1. 2. 3. 4. 5.) και την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

1. Μόνωση ταράτσας 2. Θερμομόνωση τοίχου 3. Κουφώματα 4. Συστήματα θέρμανσης 5.Ηλιακός θερμοσίφωνας


0 1.Μ Ο ΝΩ Σ Η ΤΑΡΑΤΣΑΣ H ταράτσα γενικά υφίσταται τρομερή καταπόνηση, τόσο από τις καιρικές συνθήκες με τις υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και τις χαμηλές κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά και τις μεγάλες θερμικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του 24ώρου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η κατάσταση του σκυροδέματος και κατά συνέπεια προκαλούνται προβλήματα τα οποία αφορούν κυρίως την υγρασία, η οποία εμφανίζεται είτε ως μύκητες στο εσωτερικό και οφείλεται στην συμπύκνωση υδρατμών λόγω ελλιπής θέρμομόνωσης είτε ως νερό. Η ταράτσα, συνήθως, ευθύνεται για τις μεγαλύτερες απώλειες θερμότητας σε

ένα κτίριο. Η καλύτερη επιλογή για την σωστή λειτουργία του κτιρίου σε αυτήν την περίπτωση, είναι η μόνωση της (υγρομόνωσηθερμομόνωση). Η στεγανοποίηση της ταράτσας είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη διείσδυση του νερού. Η θερμομόνωση της ταράτσας προσφέρει εξοικονόμηση τόσο ενέργειας όσο και χρημάτων αλλά και αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών (φαινόμενο εμφάνισης μυκήτων). Η σωστή εφαρμογή μόνωση της ταράτσας είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία με υψηλής ποιότητας και αντοχής υλικά με σωστές προδιαγραφές.


01.ΜΟΝΩΣ Η ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ 1. Οπλισμένο σκυρόδεμα 2. Θερμομόνωση 3. Γεωύφασμα 4. Λεπτοσκυρόδεμα 5. Στεγάνωση 6. Κονίαμα 7. Πλακάκια

1 2 3 4 5 67

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ χωρίς/με πλακίδιο δωμάτων με απλό πλακάκι

με θερμομονωτικό πλακίδιο

1. Οπλισμένο

σκυρόδεμα 2. Λεπτοσκυρόδεμα 3. Στεγάνωση 4. Θερμομόνωση 5. Γεωύφασμα 6. Κονίαμα 7. Πλακάκια

12 3 4 5 67

12 3 8

8. Θερμομονωτικές πλάκες kelyfos rooftile


0 2. ΘΕ ΡΜ Ο Μ Ο ΝΩ ΣΗ ΤΟ Ι ΧΟΥ εξωτερική - εσωτερική

Ένα κτίριο με ελλιπή ή και καθόλου μόνωση δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ενώ ένα κτίριο χωρίς απώλειες καταναλώνει μικρότερες ποσότητες ενέργειας και έχει πολύ μικρότερες ανάγκες σε θέρμανση και ψύξη, καθώς διατηρεί πιο σταθερή τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του.

Το σύστημα εξωτερικής θ ε ρ μ ο π ρ ό σ ο ψ η ς , εφαρμόζεται στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων, σε νέες ή παλαιές κατοικίες και αποτελείται από θερμομονωτικό υλικό, το οποίο «σοβατίζεται» με ένα πολυμερισμένο κονίαμα, και προσφέρει επιλογή στο χρωματισμό του κονιάματος, ισχυρή μηχανική αντοχή και στεγανοποίηση.

To σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης μικρού πάχους, είναι ιδανικό για εσωτερικές επιφάνειες όπως κρύοι και υγροί τοίχοι, ταβάνια, υπόγεια, ντουλάπια, καθώς και πίσω από θερμαντικά σώματα και έπιπλα. Σύστημα κατάλληλο για επισκευές και ανακαινίσεις σε υφιστάμενα κτίρια

Διαθέτουμε ολοκληρωμένα πιστοποιημένα συστήματα θερμομόνωσης.


0 2. ΘΕ Ρ ΜΟ Μ Ο ΝΩΣΗ ΤΟ Ι ΧΟΥ εξωτερική - εσωτερική ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ λD (W / mK)

DOW xenergy

30-50 mm 60-80 mm

0.030 0.031

DOW (μπλέ)

30-50 mm 60-80 mm

0.033 0.034

Διογκωμένη πολυστερίνη

eps 60 eps 80 eps 100 eps 120 eps 150 eps 200

0.039 0.037 0.036 0.035 0.034 0.034

Νeopor

eps 60 eps 80 eps 150

0.032 0.032 0.031

Πετροβάμβακας

FKD-S

0.036

Ν-Thermon

6 mm 9 mm

0.0306 0.0307

(εσωτερική)


0 3 . ΚΟΥΦ Ω Μ ΑΤΑ Ε Ν Ε Ρ ΓΕ Ι Α Κ Α

Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) προβλέπει μέγιστες τιμές για την θερμική αγωγιμότητα U των εξωτερικών κουφωμάτων. Οι μέγιστες αυτές τιμές μεταβάλλονται ανάλογα με την κλιματική ζώνη που βρίσκεται το κτίριο. Το Uw είναι ο ενεργειακός δείκτης του παραθύρου που δείχνει τι ενέργεια πρέπει να ξοδέψουμε για να αντικαταστήσουμε τις θερμικές απώλειες που υφί-στανται

από το παράθυρό μας. Ο υπολογισμός του Uw είναι εύκολος και μπορεί να σας δώσει με μεγάλη ακρίβεια τις απώλειες του παραθύρου. Ο συντελεστής θερμοδιαπερατότητας Uw ενός κουφώματος εξαρτάται από το υλικό του πλαισίου, τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του υαλοπίνακα, από το ποσοστό του πλαισίου επί του κουφώματος και από το μήκος της θερμογέφυρας, στα σημεία ένωσης της υάλωσης με το πλαίσιο.

Δικά μας συνεργεία, πιστοποιημένα με ISO9OO1:2OO8, φροντίζουν την τοποθέτηση νέων και την αντικατάσταση υπαρχόντων κουφωμάτων στο χώρο σας.


0 3 . ΚΟΥΦ Ω Μ ΑΤΑ Ε Ν Ε Ρ ΓΕ Ι Α Κ Α

Ο βασικός διαχωρισμός των εξωτερικών κουφωμάτων γίνεται ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους. Τα κυριότερα από αυτά είναι: Κουφώματα συνθετικά – PVC Κουφώματα Αλουμινίου

ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Uf ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ (W / m2K)

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ - PVC ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1 - 1.3 1.9 - 3.7

(ανάλογα με το profil)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ U-value (W / m2K) (με την προσθήκη αερίου Argon)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ 5mm +15mm κενό +4mm

1.1

* Μέσω του προγράμματος κουφωμάτων που διαθέτουμε, μαζί με κάθε οικονομική προσφορά κουφωμάτος υπολογίζεται και ο συνολικός συντελεστής UW του κάθε ανοίγματος.


0 4.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Μια από τις σημαντικές ενεργειακές επεμβάσεις σε κτήρια είναι η αναβάθμιση των Θερμικών Συστημάτων τους. Τα συστήματα αυτά είναι ενεργοβόρα και για αυτό πρέπει να αντικατασταθούν με συστήματα νέας γενιάς, με πιστοποιημένες ιδιότητες σύμφωνα με μελέτη μηχανι-

0 5.

κού, ώστε να μην καταναλώνουν άσκοπα ενέργεια. Μια εγκατάσταση θέρμανσης θεωρείται επιτυχημένη όταν θερμαίνει σωστά και όσο πρέπει, καθώς επίσης εφόσον λειτουργεί οικονομικά και με ασφάλεια.

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ Kelyfos - Calpak

Η αγορά ενός ηλιακού αποτελεί μία σημαντική επένδυση για την οικονομία στο σπίτι σας. Όπως σε κάθε επένδυση, τα τρία σημαντικότερα ζητούμενα είναι η απόδοση, η διάρκεια της επένδυσης και η αξιοπιστία της εταιρίας που σας τα προσφέρει. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας KELYFOS είναι κατασκευασμένος από την CALPAK, πράγμα που πιστοποιεί την ποιότητα του και την ανθεκτικότητα του στο χρόνο. 78%* οικονομία σε σχέση με τη Δ.Ε.Η. *Οι υπολογισμοί εξοικονόμησης ενέργειας έχουν γίνει για το μέσο μοντέλο 160 2,6 Calpak βάσει πιστοποιημένων κατά Solar-Keymark αποδόσεων.


0 4.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τζάκια ενεργειακά

Σόμπες ξύλου - pellet

Λέβητες βιομάζας

Αντλίες θερμότητας

Λέβητες πετρελαίου

Καυστήρες

Θερμαντικά σώματα Όλα τα συστήματα θέρμανσης συνοδεύονται από πιστοποιητικά CE. Παρέχονται επίσης, όλες οι τεχνικές προδιαγραφές.

05.

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ Kelyfos - Calpak

Οι υπολογισμοί εξοικονόμησης ενέργειας έχουν γίνει για το μέσο μοντέλο 160 2,6 Calpak βάσει πιστοποιημένων κατά Solar-Keymark αποδόσεων.


askspang@gmail.com

βρείτε μας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 193 ΠΑΤΡΑ

επικοινωνήστε μαζί μας ΤΗΛ.

2610 435 677, 2610 4363 0 5 FAX 2610 439 677 EMAIL

as@as-spil.gr

ανακαλύψτε όλα τα προϊόντα μας

www.as-spil.gr

As ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Eνεργειακη Aναβαθμιση Kτιριου  
As ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Eνεργειακη Aναβαθμιση Kτιριου  

1.Μονωση ταρατσας 2.Θερμομονωση τοίχου 3.Κουφώματα 4.Συστήματα θέρμανσης 5.Ηλιακός θερμοσίφωνας

Advertisement