Page 1

WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE W PILE

Dobra szkoła - dobra przyszłość Oferta szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Pile Twój wybór - nasze wsparcie

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła tel.: 67 307 00 04 / 05

Godziny otwarcia Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30 www.cwrkdiz.pila.pl https://facebook.com/cwrkdiz.pila/


Dołącz do zawodowców !


1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stała się ośmioletnią szkołą podstawową; Oznacza to, że 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stali się uczniami ośmioletniej szkoły podstawowej; 1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły. Struktura szkół po zmianach obejmuje: · 8-letnią szkołę podstawową · 4-letnie liceum ogólnokształcące · 5-letnie technikum · 3-letnią branżową szkołę I stopnia · 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy · 2-letnią branżową szkołę II stopnia · szkołę policealną

Dołącz do zawodowców !


Schemat szkolnictwa po reformie

STUDIA

PRACA

BS II st.

2 lata

S Policealna 1-2,5 roku Technikum 5 lat

BS I st. 3 lata

PRACA PRACA LO 4 lata

SS 3 lata

S Policealna - szkoła policealna SS - szkoła specjalna przysposabiająca do pracy SP - szkoła podstawowa BS I st. - szkoła branżowa I stopnia BS II st. - szkoła branżowa II stopnia LO - Liceum Ogólnokształcące

SP 8 lat

źródło: www.men.gov.pl

Dołącz do zawodowców !

Szkoly ponadgimnazjalne - Pila  

Zestawienie oferty szkol ponadgimnazjalnych i kierunkow ksztalcenia na rok 2018/2019 dla miasta Pila. Opracowanie Centrum Wsparcia Rzemiosł...

Szkoly ponadgimnazjalne - Pila  

Zestawienie oferty szkol ponadgimnazjalnych i kierunkow ksztalcenia na rok 2018/2019 dla miasta Pila. Opracowanie Centrum Wsparcia Rzemiosł...

Advertisement