Page 1

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Pyrimethanil 400 g/L SC

Pyrimethanil 400 g/L SC

Ο Ειδικός ενάντια στο Βοτρύτη

Αποτελεσματικότητα και ευελίξια ενάντια στο Φουζικλάδιο

KΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ •

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο κατά του Bοτρύτη του Αμπελιού και του Φουζικλαδίου της Μηλιάς, σημαντικό εργαλείο στη διαχείριση των ασθενειών.

Το Pyrus 400 SC επιτρέπει την εξάπλωση και τη δράση του προϊόντος σε μέρη του φυτού που δεν έχει εφαρμοστεί, λόγω διελασματικής δράσης καθώς και δράσης με ατμούς.

Το Pyrus 400 SC διατηρεί τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρασιού λόγω της δράσης του έναντι του ενζύμου λακάση του μύκητα Botrytis cinerea που προσβάλει τα σταφύλια προκαλώντας Αντοχή στην έκπλυση 2 ώρες μετά τον ψεκασμό. Υψηλή αποτελεσματικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες

ΕΚ∆ΟΣΗ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

• •

απώλεια αρωμάτων, αλλαγές στο χρώμα και δυσάρεστες οσμές στο κρασί.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Καλλιέργειες

Στόχος

Αμπέλι

Βοτρύτης (Botrytis cinerea)

Μηλιά

Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis)

Χρόνος εφαρμογής

Μέγιστος αριθ. εφαρμογών

Δόση σκευάσματος

PHI

Προληπτικές εφαρμογές από την άνθιση μέχρι την ωρίμανση

3

150-240 κ.εκ./στρέμμα

35

Εφαρμογές από την πράσινη κορυφή μέχρι την πλήρη άνθιση

2

75-150 κ.εκ./στρέμμα

28

Το pyrimethanil συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων δραστικών ουσιών ενάντια στο Βοτρύτη του Αμπελιού Διελασματική δράση καθώς και δράση με ατμούς, επιτρέποντας την εξάπλωση και τη δράση του προϊόντος σε μέρη του φυτού που δεν έχει εφαρμοστεί

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο κατά του Φουζικλαδίου της Μηλιάς

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

SYLLIT 544 SC Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά:

ΠΡΟΣΟΧΗ

PYRUS 400 SC Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά:

Διελασματική δράση καθώς και δράση με ατμούς, επιτρέποντας την εξάπλωση και τη δράση του προϊόντος σε μέρη του φυτού που δεν έχει εφαρμοστεί

Αποπλαστική κίνηση και σε βάθος δράση

Αποπλαστική κίνηση και σε βάθος δράση

Ισχυρό όπλο για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας (FRAC: 9)

Ισχυρό όπλο για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας (FRAC: 9)

Προστασία από την αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του κρασιού

Αντοχή στην έκπλυση 2 ώρες μετά τον ψεκασμό

ΠΡΟΟΡΙΖONTAI ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

www.arystalifescience.gr

Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε Ριζαρείου 16 | Χαλάνδρι | Τ. Κ: 15233 | Τηλ: 210 55 78 777

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777

www.arystalifescience.gr


AΜΠΕΛΙ BOΤΡΥΤΗΣ

Το Pyrus 400 SC περιέχει 400 g/L pyrimethanil με τη μορφή συμπυκνωμένου εναιωρήματος (SC). Το pyrimethanil αναστέλλει τη βιοσύνθεση της μεθειονίνης μέσω του ενζύμου β-λυάση της κυσταθειονίνης, παρεμποδίζοντας την έκκριση υδρολυτικών ενζύμων των μυκήτων (πρωτεϊνάσες, κυτταρινάσες, πηκτινάσες και λακάσες) τα οποία είναι απαραίτητα για τη λύση των κυτταρικών τοιχωμάτων του φυτού - ξενιστή, επιδρώντας έτσι στη διαδικασία παθογένεσης και κατά συνέπεια στην προσβολή των φυτών από τους μύκητες Botrytis cinerea και Venturia inaequalis.

Το Pyrus 400 SC δρα εναντίον του Βοτρύτη του Αμπελιού, Botrytis cinerea, αποτρέποντας την κυτταρική διαίρεση και την ανάπτυξη του παθογόνου. Το Pyrus 400 SC επίσης παρεμποδίζει το σχηματισμό του ενζύμου της λακάσης, διατηρώντας τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρασιού. Μπορεί να εφαρμοστεί προληπτικά από την άνθιση μέχρι την ωρίμανση

CH3

Σύνθεση και τρόπος δράσης

Ο αποτελεσματικός συνδυασμός για την καταπολέμηση του Φουζικλαδίου στο Μήλο

N

Το Pyrus 400 SC είναι ένα διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των ανιλινοπυριμιδινών με αποπλαστική κίνηση,

H3C

διελασματική και σε βάθος δράση. Εμφανίζει αξιόλογη

N

N H

Kοινή ονομασία: Ρyrimethanil Χημική Ομάδα: Anilino-pyrimidines Χημικός τύπος (CAS): 4,6-dimethyl-N-phenyl-2- pyrimidinamine

προληπτική δράση καθώς και δράση με ατμούς.

Ομάδα FRAC:

9

Pyrus 400 SC - H ιδανική προστασία μετά τη βροχή

SYLLIT 544 SC - Tο πρώτο βήμα ενάντια στο Φουζικλάδιο

• Περιέχει pyrimethanil (400 g/L) • Εμφανίζει διελασματική δράση καθώς και δράση με

• Περιέχει dodine (544 g/L) • Προληπτική και θεραπευτική δράση για την αντιμετώπιση

• •

ΜΗΛΙΑ ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

• •

Το Pyrus 400 SC δρα εναντίον του Φουζικλαδίου της μηλιάς, Venturia inaequalis, αναστέλλοντας τη βλάστηση των ασκοσπορίων και την ανάπτυξη του μυκηλίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την πλήρη άνθιση, σε συνδυασμό με κάποιο προϊόν επαφής (Captan, Dithianon) για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας.

ατμούς, που επιτρέπει την εξάπλωση και τη δράση του προϊόντος σε μέρη του φυτού που δεν έχει εφαρμοστεί Προστατεύει τα δέντρα από προσβολές φουζικλαδίου κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας Χρησιμοποιείται σε δόση 75-150 κ.εκ./στρέμμα (συστήνεται ο συνδυασμός του με προϊόντα επαφής: captan, dithianon) Πολύ καλή δράση σε θερμοκρασίες κάτω των 17οC Συστήνεται να χρησιμοποιείται από την ρόδινη κορυφή μέχρι την πλήρη άνθηση

54

55

60

Pyrus 400 SC

63

71

11

12

15

51

57

75

Έναρξη ρόδινης κορυφής

Ρόδινη κορυφή

Ανθοφορία

Πτώση πετάλων

Καρπόδεση

85

2 εφαρμογές με SYLLIT 544 SC

< 17 0C : Pyrus + Eπαφής* > 12 0C : Tριαζόλη + Eπαφής*

75

76

89

95

Pyrus 400 SC

ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ Botrytis cinerea

Ένζυμα παράγονται από τον μύκητα και διαρρηγνύουν την επιδερμίδα και τα κυτταρικά τοιχώματα. Ο μύκητας απορροφάει θρεπτικά στοιχεία από το φυτό.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ Κλειστή ταξιανθία

73

Χωρίς εφαρμογή Pyrus 400 SC

SYLLIT 544 SC & PYRUS 400 SC O IΔΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΗ ΜΗΛΙΑ

Πράσινη κορυφή

01

• • • •

του φουζικλαδίου από την διόγκωση των οφθαλμών (πράσινη κορυφή - BBCH 01) έως 60 ημέρες πριν τη συγκομιδή ∆εν ξεπλένεται από τη βροχή Μπορεί να εφαρμοστεί σε βρεγμένη φυλλική επιφάνεια ∆ουλεύει τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες Μοναδική δραστική ουσία, ιδανική για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας Να χρησιμοποιείται ξεκινώντας από την πράσινη κορυφή σε εναλλαγή με προϊόντα επαφής

05

Με εφαρμογή Pyrus 400 SC Το Pyrus 400 SC αναστέλλει την έκκριση των ενζύμων που εμπλέκονται στη διαδικασία της μόλυνσης. Ο μύκητας δεν απορροφά πλέον θρεπτικά από το φυτό.

Ο μύκητας παράγει ένα ενζυματικό σύμπλοκο και εισέρχεται στο εσωτερικό του καρπού.

Το Pyrus 400 SC αναστέλλει την έκκριση των ενζύμων από τον Βοτρύτη. Αναστέλλεται η βλάστηση του μύκητα και δημιουργείται ένας δεύτερος βλαστικός σωλήνας.

Ο μύκητας καταστρέφει τα κύτταρα του καρπού και παράγει εκατομμύρια σπόρους.

Το Pyrus 400 SC εμποδίζει την εξέλιξη της βλάστησης του νέου σωλήνα και δεν παράγονται σπόρια.

Στρομπιλουρίνες + Τριαζόλες

* Προϊόντα Eπαφής

2 | PYRUS 400SC | ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

3 | PYRUS 400SC | ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ | PYRUS 400SC | 4

PYRUS LEAFLET  

PYRUS - FUNGICIDE - ARYSTA LIFESCIENCE HELLAS A.E.

PYRUS LEAFLET  

PYRUS - FUNGICIDE - ARYSTA LIFESCIENCE HELLAS A.E.

Advertisement