Page 1


Tekniikan ja liikenteen ala, s. 2

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, s. 22

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, s. 34

Humanistinen ja kasvatusala, s. 44


Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa • Viisi koulutusyksikköä kolmessa kaupungissa • Kuusi alaa ja 24 koulutusohjelmaa • Neljä ylempää ammattikorkeakoulututkintoa • Opetuskielet suomi, ruotsi ja englanti • Uusia opiskelijoita aloittaa syksyisin yli 600 • Opiskelijoita noin 3 400 • Henkilökuntaa noin 300

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Kaikissa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee hakutoimisto. Jos haluat lisää tietoa koulutusohjelmista, ota yhteys koulutusohjelmajohtajaa tai yliopettajaan. Tarkemmat tiedot löydät koulutusohjelmaesittelyiden yhteydestä. Kulttuuriala, s. 48

Degree programmes in english , s. 58

Hakutoimisto Talonpojankatu 2 67100 Kokkola, p. (06) 825 2081, hakutoimisto@cou.fi Virtuaalinen hakutoimisto löytyy osoitteesta www.haeennenkuin.fi!

Hakijan info, s. 54

1


Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Kokkolan Tekniikan ja liiketalouden yksikköä koristaa oppilaitoksen tunnus.

Kokkolan kaupunki tarjoaa mukavat puitteet opiskeluille ja vapaa-ajan viettoon.

Tekniikan ja liikenteen alaa voit opiskella Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa Kokkolassa ja Ylivieskassa. Valitse oma alasi, ja tutustu tarkemmin tuleviin opintoihisi tämän oppaan seuraavilla sivuilla!

2


Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, s. 4 Kokkola, esimerkkejä ammattiopinnoista: Hitsaustekniikka • Lämmönsiirtotekniikka • Lujuusoppi • Teknillinen piirustus Kemiantekniikan koulutusohjelma, s. 6 Kokkola, esimerkkejä ammattiopinnoista: Orgaaninen kemia • Prosessiautomaatio • Virtausja energiatekniikka • Kemiallinen reaktiotekniikka Tietotekniikan koulutusohjelma, s. 8 Kokkola, esimerkkejä ammattiopinnoista: Digitaalitekniikka • Automaatiotekniikan perusteet • Ohjelmoinnin perusteet • Sulautetut järjestelmät Sähkötekniikan koulutusohjelma, s. 11 Ylivieska, esimerkkejä ammattiopinnoista: Sähkökoneet • Sähköasennusten perusteet • Elektroniikka • Sähkömoottorikäytöt Tuotantotalouden koulutusohjelma, s. 14 Ylivieska, esimerkkejä ammattiopinnoista: Tuotekehitys ja tuoteprojekti • Logistiikka • Robotiikka • Anturit ja ohjaustekniikka

Ylivieskan yksikkö löytyy kaupungin laidalta, kävelymatkan päässä kaupungin keskustasta.

Mediatekniikan koulutusohjelma, s. 18 Ylivieska, esimerkkejä ammattiopinnoista: Digitaalinen kuvankäsittely • 3D-grafiikka • Tietoturva • Mediapsykologia Chemistry and Technology, s. 4 engl. Kokkola, esimerkkejä ammattiopinnoista: Applied Chemistry • Process Automation • Physical Chemistry • Analytic Chemistry Information Technology, s. 6 engl. Kokkola, esimerkkejä ammattiopinnoista: C Programming Language • Digital Techniques • Relation Databases & SQL • Object-Oriented Programming Industrial Management, s. 8 engl. Ylivieska, esimerkkejä ammattiopinnoista: Business to busiess marketing • Risk management • Production palling and control •Innovation management

3


Mekaniikkasuunnittelija • Tuotannonkehitysinsinööri • Tuotekehitysinsinööri • Kunnossapitopäällikkö • Tuotantopäällikkö • Konesuunnittelija • Käyttöpäällikkö Teknologiateollisuus niin Suomessa kuin maailmallakin on ollut viime vuodet jatkuvassa kasvussa ja sen myötä osaavien koneinsinöörien kysyntä on ollut työmarkkinoilla koko ajan nousussa. Sama trendi jatkuu myös lähitulevaisuudessa, kunhan uusi nousukausi taas alkaa. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuudet monipuolisiin insinööriopintoihin, joissa voi suuntautua joko mekaniikka- ja rakennesuunnitteluun tai energia- ja käynnissäpitotekniikkaan. Tutkintoon voi halutessaan sisällyttää myös runsaasti teknologiajohtamiseen ja yrittäjyyteen liittyviä liiketaloudellisia opintoja. Koneinsinöörit työllistyvät suunnittelu-, opetus-, tuotekehitys- ja tuotannonkehitystehtäviin sekä erilaisiin teknisiin asiantuntijatehtäviin, mutta myös myyntiin ja markkinointiin. Myös yrittäjänä toimiminen on koneinsinööreille varsin luontevaa.

Mekaniikka- ja rakennesuunnittelu Mekaniikka- ja rakennesuunnittelun suuntautumassa perehdytään muun muassa tuotannon ja laitteiden suunnitteluun ja mitoitukseen, erilaisten rakennemateriaalien ominaisuuksiin ja käyttöön sekä yleiseen mekaniikkasuunnitteluun nykyaikaisia suunnitteluohjelmistoja ja juuri peruskorjattua hyvin varusteltua laboratoriota hyväksikäyttäen.

Energia- ja käynnissäpitotekniikka Lämpö- ja energiateknistä osaamista syvennetään lämmönsiirron, virtaustekniikan ja energian tuotantoprosessien osalta, unohtamatta lämpöpumppuja, bioenergiaa tai muitakaan uusiutuvia energioita. Käynnissäpitotekniikan osalta perehdytään ennakoivaan kunnossapitoon muun muassa lämpökamerasovellusten ja värähtelyanalyysien avulla.

Teknologiajohtaminen (erillinen HOPS) Teknologiajohtamisen suuntautumisvaihtoehto antaa teknisen osaamisen lisäksi liiketaloudellisia taitoja, joita tarvitset myynti-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Kone- ja tuotantotekniikka, Kokkola | Tutkintonimike: Insinööri (AMK) | Valintakoepäivä: 7.6.2010 | Opintojen kesto ja laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä | Lisätiedot: Koulutusohjelmavastaava Martti Härkönen, martti.harkonen@cou.fi, p. 044 725 0322 | Tekniikka ja liiketalous, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola | p. (06) 825 3105

4


isesti edes viihtyisi nen. En todennäkö lai ola kk ko ä äv est len pesunk vaan Kokkolassa on massa kaupungissa, em ur su stukoja aik piä pidem rhe, kaverit ja harra mukaan luettuna pe a, tav vit tar i ikk ka minulle keä elementti. set. Myös meri on tär a ja laitteista, joten kaikenlaisista koneist ut un ost seunn kii ut ä. Pienestä asti olen Olen aina oll minen oli aika selvä tu in, tau täk un mi su in lle llo ala mi n tekniika on värkännyt löyollut apuna, kun isä toa ja lus tä ka res ste vie rra t ha nu ran llä hetkellä inä sitten lähti. Tä mia tulee ja siitä se oma kip n, joten ruuvaushom rra ve rän yö rop du en ouluun ja on rke ut tyy maastoa an ammattiko ak sti. Keski-Pohjanma ise öll osikkenn Su sää ta. a ios ttu luk harraste miskäynnillä stu tu tu llä tää me äm nittelutaitoja olen päätin hakea käyty ti suunnittelu. Suun ses tyi eri a , eet ain tti ni sillä maastoautost jani ovat amma issa harrastuksissa om n ön ää nn täm ytä yn kä öd s hy yö päässyt jo tehty erikoisosa. M itse suunniteltu ja ä. löytyy jo muutama at listan kärkipääss ja pajatyöskentely ov rat lab . mm at mm ho äsviihtymiseni. Ryhm elutoverit takaavat isk , op ken ja t kes u kse lop stu ei Perhe, harra nssa huumori lee va porukka, jonka ka tu hta in ma uis an pp aiv nlo on iko sämme a olla. Vi taan tarpeen vaatiess tää ajamutta vakaviakin osa lä merellä voi tyhjen sil , an ma hti rje pu tai le kil mö ä välillä lähdetty ua kunnolla. tuksensa ja rauhoitt rit saa käteen kun insinöörin pape ä ett , ala ja laa n iseuduilla oleva teolKonetekniikka on nii na. Kokkolassa ja läh oin av at ov et ov i den työnantajina. En niin lähes kaikk ihtoehtoja tulevaisuu va viä hy avoina ell tod lisuus antaa ikki on tietysti vielä nusta tulee isona. Ka mi iden kä ne ko mi , ä oa ett , san on lä aa osaa vie ä. Aivan varm sit kek ain jot sä täs na, mutta eiköhän isissä! an jollain lailla tekem kanssa tullaan olema na insinööri Joona Nyblom, iso

5


Prosessi-insinööri • Process Development Engineer • Kehitysinsinööri • Prosessisuunnittelija • Ympäristöpäällikkö • Myynti-insinööri Suomalainen prosessiteollisuuden osaaminen edustaa maailman kärkeä – myös ympäristö- ja energiaasioissa. Hyvin suunniteltu prosessi on parasta ympäristönsuojelua. Meillä voit oppia asiantuntijaksi, joka voi toimia kansainvälisesti ja oikeasti vaikuttaa ympäristön tilaan. Uusiutuvat energiavarat -suuntautumisvaihtoehto keskittyy biopolttoaineisiin ja lämmöntuotantoon joka tuotetaan metsän ja maatalouden tuotteista sekä yhdyskuntajätteestä. Olemme satsanneet myös kaivosalan koulutukseen, sillä ala on vahvassa kasvussa Suomessa. Kansainväliset kontaktimme ovat erittäin hyvät ja tarjoamme jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden opiskella lukuvuoden ulkomailla. Valmistuneet kemiantekniikan insinöörit osaavat suunnitella, kehittää ja hallita erilaisia teollisuusprosesseja niin

kotimaisissa kuin ulkomaisissa projekteissa. Tuotantotalouden opinnot antavat teknisen osaamisen lisäksi liiketaloudellisia taitoja. Kemianalan insinööritutkinnon jälkeen voi halutessaan jatkaa opintoja ympäristötekniikan kansainväliseen ylempään korkeakoulututkintoon. Työpaikkoja tarjoavat kemian- ja petrokemianteollisuus, muoviteollisuus, sellu- ja paperiteollisuus, metallien perustuotanto, kaivosteollisuus sekä elintarviketeollisuus. Tehtäviin kuuluvat prosessien ja tuotteiden tutkimus ja kehitys sekä teollisuusprosessien automatisointi ja käyttö. Kemiantekniikan insinööri voi myös toimia teknisten tuotteiden ja menetelmien markkinoinnissa tai erikoistua ympäristönsuojelun ja energiantuotannon asiantuntijaksi. Suuntautumisvaihtoehtoja on kolme: • Prosessisuunnittelu ja -kehitys • Uusiutuvat energiavarat • Ympäristökemia ja –teknologia (englanninkielinen) • Teknologiajohtaminen

Kemiantekniikka, Kokkola | Tutkintonimike: Insinööri (AMK) | Valintakoepäivä: 7.6.2010 | Opintojen kesto ja laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä | Lisätiedot: Koulutusohjelmajohtaja Kaj Jansson, kaj. jansson@cou.fi, p. 044 725 0310 | Tekniikka ja liiketalous, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola | p. (06) 825 3105

6


len al alun l perinkin lähtöisin Kokkolasta. Tarkoituksenani oli joskus nuorena nuore e ja innokkaana lähteä Ouluun opiskelemaan kemistiksi, mutta en jaksanut lukea pääsykokeisiin, enkä sinne sitten lopulta pääsytkään. Armeijan loppupuolella 2007 ei opiskelupaikkaa vieläkään ollut, joten hain lop p poliisikouluun, poliisikouluu u mutta paikat hajosivat ennen fyysisiä pääsykokeita, joten sinne meni ammatti. Lopulta kyllästyneenä kaikkeen säätämiseen, päätin a hakea tänn tänne Kokkolaan ja pääsinkin. n eK Kemia on kiinnostanut 8. luokalta asti ja ollut aina jotenkin helppoa ja selkiiin keätä. Minulle Minull oli selvää että haluan työskennellä alalla, joka on jotenkin sidoksissa kemiaan. kem m Opinnoissani Opinnoisssanii parasta ovat monipuoliset suuntautumisvaihtoehdot ja mielenkiintoiset oopintojaksot. Opinnoista ei tarvitse turhia stressailla, ja kurssit menevät yleensä menevä v t yl leen n heittämällä lävitse, kun aihe kiinnostaa. Kokkolassa vii viihtymistä edesauttavat monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja i palvelut. Koulussa on hyvä luokkahenki ja mukavat luokkakaverit. Koull Koulutukseni ttakaa sen, että pystyn tulevaisuudessa työskentelemään melkeinpä missä missä sä vvain. Jatkokouluttautuminenkin on helppoa, jos tarve sitä vaatii. Janne Westerlund, isona insinööri

7


Tietoverkkoasiantuntija • Ohjelmistoasiantuntija • Kehitysinsinööri • Projektipäällikkö • Tuotepäällikkö • Automaatiosuunnittelija • Testausinsinööri Voitko nimetä jonkin yhteiskunnan osa-alueen, jossa ei hyödynnetä tietotekniikkaa? Useimmiten ei-vastaus osoittautuu lähemmin tarkasteltaessa oikeaksi. Sama tilanne on useimmissa tuotteissa ja järjestelmissä - niissä ja niiden kehittämisessä hyödynnetään tietotekniikkaa. Tietotekniikan koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden suuntautua keskeisimpiin tietotekniikan osa-alueisiin: automaatiotekniikkaan, ohjelmistotekniikkaan ja viestintäteknologiaan. Useat näihin erityisaloihin suuntautuneet tietotekniikkainsinöörit voivat halutessaan jäädä valmistuttuaan töihin ammattikorkeakoulumme toimialueelle, jossa toimii

useita kansainvälisestikin tunnettuja ja arvostettuja alan yrityksiä. Perusopinnot ovat yhteisiä kaikille tietotekniikan suuntautumisvaihtoehdoille ja merkittävä osa syventävistäkin ammattiopinnoista voidaan hyödyntää useammassa kuin yhdessä suuntautumisvaihtoehdossa. Voit suorittaa halutessasi osan opinnoista ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissamme tai projektiopintoina yhteistyöyrityksissä. Suuntautumisvaihtoehtoja on neljä: • Automaatiotekniikka • Ohjelmistotekniikka • Viestintäteknologia • Teknologiajohtaminen Lisää koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdoista voit lukea seuraavalta aukeamalta.

Tietotekniikka, Kokkola | Tutkintonimike: Insinööri (AMK) | Valintakoepäivä: 7.6.2010 | Opintojen kesto ja laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä | Lisätiedot: Koulutusohjelmajohtaja Sakari Männistö, sakari.mannisto@cou.fi, p. 044 725 0323 | Tekniikka ja liiketalous, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola | p. (06) 825 3105

8


rikoistu viestintäteknologiaan, koska olin kiinnostunut erilaisrikoistuin ja järjestelmien toiminnasta. Työskentelin opisten laitteiden lai keluaikana aammattikorkeakoulussa IT-harjoittelijana. Sieltä saamani työkokemus on ollut erittäin arvokasta. Suoritin nelivuotisen tutkinmääräajassa ja tein opinnäytetyöni metalliteollisuuden yritykseen, non määräaja johon myös heti valmistuttuani työllistyin vakinaisesti. Työskentelin metalliteollisuuden yrityksissä konsulttina erikoistuen tietokonejärjesmetalliteollis -laitteiden hankintaan sekä käyttöönottoon. telmien ja -la hetkellä työskentelen ammattikorkeakoulussa järjestelmäasianTällä hetkell Vastuualueeseeni kuuluu erilaisten tieto- ja laitejärjestelmituntijana. Va suunnittelu, käyttöönotto ja ylläpito. en suunnitte Koulutukseni ja työkokemukseni ovat antaneet minulle erittäin laajaKoulutuksen ammattitaidon, jota voin hyödyntää monipuolisissa työtehtäalaisen amm vissäni. Petri Rautiainen, insinööri (AMK)

9


Automaatiotekniikka Automaatiotekniikan suuntautumassa olemme ylpeitä kenttäväylätekniikan, langattoman tiedonsiirron ja hajautetun älykkyyden osaamisesta. Teollisuuden mittaus- ja ohjausjärjestelmät sisältävät paljon tiedon prosessointikapasiteettia. Ne ohjaavat prosessin eri toimilaitteita, esimerkiksi venttiileitä ja sähkömoottoreita ilman välissä olevaa erillistä tietokonetta. Anturit ja prosessorit tuovat myös kodinkoneisiin ja kestokulutustavaroihin uusia ominaisuuksia, jotka toteutetaan ohjelmoimalla. Modernissa automaatiotekniikan laboratoriossa käytämme samoja laitteita ja ohjelmistoja, jotka ovat käytössä teollisuudessa ympäri maailmaa. Automaatiojärjestelmien toimittajilla ja suunnittelutoimistoilla on kysyntää osaaville automaatioon suuntautuneille insinööreille, jotka sijoittuvat laaja-alaisen koulutuksen vuoksi hyvin myös kehitys- ja ylläpitotehtäviin metsä-, kemian- ja metalliteollisuudessa sekä mm. energiatalouden automaatiossa. Automaatiotekniikan tietotaidolle on tarvetta myös tutkimuslaitoksissa, sairaaloissa ja ympäristövalvonnassa.

Viestintäteknologia Monet pitävät viestintätekniikassa tapahtunutta kehitystä merkittävimpänä muutosvoimana yhteiskunnassa. Internet, matkapuhelinverkot, lähiverkot ja muut viestintätekniikat ovat mahdollistaneet ihmisten ja organisaatioiden verkottumisen. Taustalla on huima tiedonsiirtonopeuksien kasvu ja samanaikainen voimakas tiedonsiirtokustannusten lasku. Viestintäteknologian opinnoissa opiskelijalle selviää erilaisten viestintäverkkojen rakenne ja toimintamekanismit. Hyödynnämme opintotarjonnassamme mm. Cisco Networking Academy -ohjelmaa, jonka ansiosta saatavilla on jatkuvasti ajantasaiset mo-

10

dernien tietoverkkojen oppi- ja harjoitusmateriaalit sekä laboratorioympäristö. Toiminta-alueellamme on kansainvälisiä yrityksiä, jotka toimivat viestintäteknologia-alalla. Viestintäteknologian suuntautumisvaihtoehto antaa valmiuksia esimerkiksi tietoliikenneverkkojen kehitys- ja hallintatehtäviin.

Ohjelmistotekniikka Tietotekniikkaa sisältävien laitteiden ja järjestelmien mainitaan usein sisältävän ”älykkyyttä”. Laitteiden ja järjestelmien kyky toimia tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa saadaan aikaan ohjelmistoilla. Esimerkiksi kun matkustat autolla ja puhut puhelimeesi, kännykkäsi vaihdetaan huomaamattasi toisen tukiaseman vastuulle, kun kentänvoimakkuus nykyiseen tukiasemaan heikkenee. Ohjelmistokehittäjien ei tarvitse pelätä töiden loppumista - suurin osa ohjelmistojen hyödyntämismahdollisuuksista on vielä käyttämättä. Lisäksi nykyisten tuotteiden ja järjestelmien parantaminen esimerkiksi käytettävyyden osalta on mittava työ. Alan laajuuden vuoksi ohjelmistoammattilaiset suuntautuvat työelämässä edelleen tietyille toimialoille. Kykenemme tiiviin yritysyhteistyön ansiosta tarjoamaan opiskelijoillemme jo opiskeluaikana mahdollisuuden erikoistua viestintäteknisten järjestelmien ohjelmistokehitykseen. Merkittävä osa ohjelmistotekniikkaan suuntautuneista valmistuneista insinööreistä toimii ammattikorkeakoulumme toimialueen yrityksissä. Opiskelijamme ovat menestyneet myös ohjelmistoalan yrittäjinä.

Teknologiajohtaminen Teknologiajohtamisen suuntautumisvaihtoehto antaa teknisen osaamisen lisäksi liiketaloudellisia taitoja, joita tarvitaan myynti-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä.


Sähkösuunnittelija • Käyttöinsinööri • Voimalaitosinsinööri • Energiatalousinsinööri • Tuotekehitysinsinööri • RF-suunnittelija • Elektroniikkasuunnittelija • IT-päällikkö • Tuotepäällikkö • Lehtori Sähköinsinöörejä toimii asiantuntija- ja esimiestehtävissä teollisuuden, sähkö-, energia- ja tietoliikennealan yhtiöiden, suunnittelutoimistojen ja tutkimuslaitosten palveluksessa sekä opetustehtävissä. Valtaosa sähköinsinööreistä on uransa aikana esimiehenä. Opintoihin sisältyykin yritystoimintaa, johtamista ja työsuhdeasioita. Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa painopisteitä ovat sähkön siirto- ja jakeluverkot, rakennussähköistys ja teollisuuden sähköjärjestelmät. Energiatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään sähkön ja lämmön tuotantoon perinteisillä ja uusiutuvilla energialähteillä. Tietoliikennetek-

niikan suuntautumisvaihtoehdossa erikoistutaan elektroniikkasuunnitteluun, signaalinkäsittelyyn, langattomaan tiedonsiirtoon ja testaustekniikkaan. Opiskelu on käytännönläheistä ja opintojaksoja voit suorittaa projekteissa. Voit sisällyttää tutkintoosi harjoittelua tai opintoja ulkomailla. Kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Aachenin ammattikorkeakoulu Saksassa, Itä-Lontoon yliopisto Englannissa ja Pietarin polyteknillinen yliopisto Venäjällä. Suuntautumisvaihtoehtoja on kolme: • Sähkövoimatekniikka • Energiatekniikka • Tietoliikennetekniikka Lisää koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdoista seuraavalla aukeamalla.

Sähkötekniikka, Ylivieska | Tutkintonimike: Insinööri (AMK) | Valintakoepäivä: 7.6.2010 | Opintojen kesto ja laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä | Lisätiedot: Yliopettaja Jari Halme, jari.halme@cou.fi, p. 044 4492 526 | Ylivieskan yksikkö, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska | p. (08) 449 2500

11


Sähkövoimatekniikka Nykyaikainen julkinen rakennus sisältää kehittynyttä tekniikkaa. Opit suunnittelemaan eri tilojen valaistuksen ja mallintamaan tietokoneen avulla valaistustuloksen. Perehdyt rakennusten sähkönjakeluun, tele- ja antennijärjestelmiin sekä rakennusautomaatioon. Sinusta kehittyy sähkösuunnittelija. Lähivuosina tietotekniikan ja automaation merkitys korostuu sähkön siirrossa ja jakelussa. Opit relesuojauksesta ja sähköverkon mitoittamisesta. Perehdyt sähkömarkkinoiden toimintaan. Sinusta kehittyy verkostosuunnittelija. Sähkötekninen teollisuus on merkittävä työnantaja ja vientitulojen lähde Suomessa. Opit sähkökoneista. Sinusta kehittyy tuotekehitysinsinööri. Opit teollisuuden sähkökäytöistä ja automaatiojärjestelmistä. Sinusta kehittyy käytönjohtaja.

Energiatekniikka Uutta sähköntuotantokapasiteettia rakennetaan Suomeen. Ydinvoiman lisäksi hyödynnetään jatkossa myös uusiutuvia energialähteitä. Opit sähkön ja lämmön tuotannon tekniikkaa. Sinusta kehittyy voimalaitosinsinööri. Opit tuulivoimatekniikkaa ja tuulienergialaskentaa. Sinusta kehittyy tuulivoima-asiantuntija. Tutkimustoimintamme on keskittynyt biokaasutekniikkaan ja pyrolyysitekniikkaan. Opit pienimuotoisesta sähkön ja lämmön tuotannosta uusiutuvilla energialähteillä. Sinusta kehittyy uusiutuvan energian asiantuntija.

Tietoliikennetekniikka Signaalin digitalisointi mahdollistaa signaalin monipuolisen käsittelyn. Opit elektroniikkalaitteiden suunnittelun ja testauksen. Sinusta kehittyy elektroniikkasuunnittelija. Radiotekniikan käyttö tiedonsiirrossa lisääntyy koko ajan. Tutkimuksemme tuo opetukseen uusinta tietoa. Opit radiotekniikkaa. Sinusta kehittyy RF-suunnittelija ja radioverkkosuunnittelija.

12


lin ollut työelämässä jo pari vuotta ja huomasin, ettei silloinen työni oikein kiinnostanut minua. Päätin lähteä opiskelemaan, ja kaverini opiskeli jo silloin täällä Ylivieskassa. Kyselin häneltä hieman paikasta ja koulusta ja päätin hakea tänne opiskelemaan. Kiinnostus alaa kohtaan sai minut valitsemaan sähkötekniikan koulutusohjelman. Sähköä ja energiaa tarvitaan koko ajan enemmän ja enemmän, joten ajattelin että tämä voisi olla tulevaisuuden ala. Parasta koulussa ovat innostavat ja hyvät opettajat! Kun koulu ei ole liian suuri, ei opiskelijoistakaan tule niin sanottua massatavaraa. Opettajien kanssa asiominen on erittäin mukavaa ja joustavaa. Koulun ja opiskelijayhdistyksen järjestämät urheilumahdollisuudet ovat erittäin hyvä juttu viihtymiseni kannalta! Mukavat opiskelukaverit omalta osaltaan lisäävät viihtymistäni koulussa entisestään. Opinnot ovat hyvä ponnahduslauta tulevaisuuteen katsoen. Alaan saadaan hyvät perustaidot, ja niistä on erittäin hyvä rakentaa tulevaisuudesta sellainen kuin haluaa. Isona minusta tulee energiatekniikan asiantuntija. Jussi Vihavainen, isona insinööri

13


Projekti-insinööri • Kehitysinsinööri • Laatuinsinööri • Hankintapäällikkö • Myynti-insinööri • Tarjouslaskija • Tuotannonsuunnittelija • Tuotantopäällikkö • Tuotepäällikkö • Toimitusjohtaja Tekniikkaa ja taloutta monipuolisesti sisältävä koulutusohjelma antaa valmiudet toimia yritysten asiantuntijatehtävissä, johdossa tai yrittäjänä. Erityisenä osaamisalueena on tuotantotekniikka sekä tuotannon laadun ja kustannustehokkuuden kehittäminen. Oppiminen on käytännönläheistä, mielekästä ja tehokasta ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja projekteissa. Puutuotetekniikassa opiskelet laadukkaiden puutuotteiden muotoilua, materiaaliosaamista ja valmistettavuutta. Robotiikassa ja tuotantoautomaatiossa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan automaatioratkaisuja, joissa on mukana mm. robotteja ja kamerajärjestelmiä. Toimitusketjun hallinnassa omaksut asiakaslähtöisen toimintatavan. Näin myynti, osto, tuotesuunnittelu, valmistus ja taloushallinto saadaan mahdollisimman toimiviksi, ja taataan yrityksen

menestyminen. Global Marketing and Management -suuntautumisvaihtoehdossa perehdyt kansainväliseen markkinointiin ja johtamiseen. Opinnot suoritetaan kansainvälisessä Industrial Management -koulutusohjelmassa englannin kielellä. Oppimisessa tukenasi ovat tuotantoautomaation ja puutekniikan laboratoriot ja uusimmat suunnitteluohjelmistot. Osan harjoittelusta tai opinnoista voi suorittaa ulkomailla tukeutuen kansainväliseen yhteistyöverkostoomme. Voit työskennellä myös koulutusohjelman tutkimus- ja kehitysprojekteissa tutkimusyliopettajamme johdolla. Suuntautumisvaihtoehtoja on neljä: • Puutuotetekniikka • Robotiikka ja tuotantoautomaatio • Toimitusketjun hallinta • Global Marketing and Management (HOPS) Lisää koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdoista seuraavalla aukeamalla.

Tuotantotalous, Ylivieska | Tutkintonimike: Insinööri (AMK) | Valintakoepäivä: 7.6.2010 | Opintojen kesto ja laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä | Lisätiedot: Lehtori Tapio Malinen, tapio.malinen@cou. fi, p. 044 4492 562 | Ylivieskan yksikkö, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska | p. (08) 449 2500

14


äädyin Ylivieskaan, koska sieltä löytyi haluamani koulutusohjel koulutusohjellma. En myöskään halunnut alkaa kulkea opiskelemassa missään kaukana silloisesta asuinpaikastani. Puuala ja rakentaminen on minulle ollut tuttua jo ihan pienestä pojasta asti. Tässä oli selkeän kehittymisen paikka useamman vuoden työkokemuksen jälkeen. Työkokemuksen vuoksi ala tuntui luontevalta, ja myös turvalliselta vaihtoehdolta työllisyyttä ajatellen. Mielestäni parasta opinnoissani oli koulutuksen monipuolisuus. Kuljin päivittäin naapurikunnasta opiskelemassa, joten Ylivieska kaupunkina ei juurikaan tullut sen tutummaksi. Opiskelu avasi paljon mahdollisuuksia työskennellä puualalla. Lähes kaikki tehtävät tuotannosta johtamiseen ja yrittämiseen ovat mahdollisia opiskelun jälkeen. Tällä hetkellä työskentelen Kannustalo Oy:n tuotantopäällikkönä. Ari-Matti Nikula, insinööri (AMK)

15


Puutuotetekniikka Puutuotetekniikka on puutuotteiden suunnittelua. Puutekniikan opetusta toteutetaan käytännönläheisinä projekteina. Laadukkaan asumisen ja sisustamisen puutuotteet suunnitellaan ja valmistetaan valmiiksi tuotteiksi omassa laboratoriossa, jossa opit myös tietokoneavusteisen puutuotevalmistuksen asiantuntijaksi. Puutuotetekniikassa perehdytään puumateriaaleihin ja puun jalostukseen. Puulla on uusiutuvana luonnonvarana runsaasti ominaisuuksia, joiden tunteminen ja hyödyntäminen on yksi puuteollisuuden perusta. Materiaalin rakenne ja käsittelymenetelmät tulevat sinulle tutuiksi. Suuntautumisvaihtoehdoissa harjoitellaan tuotteiden pintakäsittelyä. Viimeistely tekee laadukkaan tuotteen. Ympäristöystävällisillä aineilla käsitellyt puutuotteet valmistamme pintakäsittelylaboratorion tiloissa. Puutuotteiden markkinoinnissa ja muotoilussa perehdyt teolliseen muotoiluun, tuotemuotoiluun ja puun käyttöön sisustamisessa.

Robotiikka ja tuotantoautomaatio Suuntautumisopinnoissa perehdyt tuotannollisen yrityksen tuotesuunnitteluun ja opit ottamaan huomioon tuotteiden valmistettavuuteen liittyvät tekijät. Tuotteiden suunnittelussa ja dokumentoinnissa käytät nykyaikaisia 3d-suunnitteluohjelmistoja. Tietokoneavusteisen valmistuksen ja uuden tuotantotekniikan opiskelussa tukenasi ovat tuotantoautomaation ja puutekniikan laboratoriot, joiden konekantaa edustavat robotit, 3d-scannerit, 3d-tulostimet ja työstökeskukset. Tietokoneohjelmistojen avulla voit simuloida ja suunnitella tuotannon virtauksen mahdollisimman optimaaliseksi.

16

Tuotantoautomaation projekteissa opit hyödyntämään pneumaattisia, hydraulisia ja sähköisiä liikeratkaisuja sekä kamerajärjestelmiä. Ohjaukset suunnittelet ja toteutat tietokoneen ja ohjelmoitavien logiikkojen avulla.

Toimitusketjun hallinta Suuntautumisopintojen yhtenä painopistealueena on teollisen tuotantotoiminnan johtaminen. Perehdyt yrityksen strategiseen johtamiseen, tuotannon johtamiseen ja kehittämiseen. Osaat tarkastella johtamista niin tuotantopäällikön kuin työnjohtajankin näkökulmasta. Hankintatoimi sekä ostojen ja alihankinnan merkitys tulevat sinulle tutuksi. Oppimisessa tukenasi ovat toiminnan ohjausjärjestelmät ja tuotannon simulaatiot. Opit tekemään tuotesuunnittelua ja tuotantoa koskevia päätöksiä liiketaloudellisin perustein. Opit ottamaan huomioon myös asiakkaiden tarpeet ja toiveet, kun suunnittelet uusia tuotteita tai teet markkinointisuunnitelmia. Perehdyt yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen laskentaan. Teet toimintokustannusanalyysejä yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi. Asiakaslähtöinen toiminta on laatuajattelun ja logistiikan lähtökohta. Perehdyt tuotannollisen ja palveluyrityksen laadunhallintaan. Tuotelaadun ja toiminnanlaadun parantamisen menetelmät tulevat sinulle tutuiksi. Opit logistisen valmistusprosessin kuvaamista ja sen hallintaa nykyajan verkostoituneessa tuotantoympäristössä.

Global Marketing and Management Englanninkielinen Global Marketing and Management -suuntautumisvaihtoehto tarjotaan yhteistyössä Industrial Management -koulutusohjelman kanssa. Suuntautumisvaihtoehto valmentaa kansainvälistyvän ja kansainvälisillä markkinoilla toimivan yrityksen tehtäviin.


len kotoisin Ylivieskasta ja asuin siellä, joten oli luontevaa hakea paikkakunnalle kouluun. Olin jo koulutukseen hakiessa työskennellyt metallialalla la yli 12 vuotta, joten koneautomaatiolinja oli luonnollinen nollinen valinta. Pystyin yin suuntaamaan opintoja suoraan mahdollisia tulevia ulevia työtehtäviä silmällä pitäen ja sain töissä vaivanneisiin anneisiin käytännön ongelmiin vastauksia teoriaopetuksesta. etuksesta. Käynti opintomatkalla Lontoossa oli myös hieno mahdollisuus, jota arvostan vieläkin. Robotiikka tiikka ja tuontantoautomaatio tarjoaa rajattomat mahdollisuudet suuntautua metallialalla mihin tahansa ahansa teollisuudessa ja näköjään myös koulutuspuolella. puolella. En kasva asva aikuiseksi koskaan, ajelen vaan mopolla. Tällä hetkellä työskentelen Keski-Pohjanmaan aikuisopistossa pistossa hitsauksen ja robotiikan asiantuntijana ja kouluttajana. Henkilökohtaisena tavoitteena on kehittää hittää alueemme metalliteollisuutta globaalien haasteiden eiden edessä. Yksi keino on kouluttaa uutta työvoimaa oimaa sekä jo yrityksissä töissä olevia. Jarkko Kröger, insinööri (AMK)

17


Verkkoasiantuntija • Projektipäällikkö • Tietoturvapäällikkö • Ohjelmistoasiantuntija • Peliohjelmoija • Ohjelmistotestaaja • Tiedottaja • 3D-graafikko • Valokuvaaja • Toimittaja • Media-alan yrittäjä Mediatekniikan koulutusohjelma antaa valmiudet työskennellä ohjelmisto-, tietoliikenne- ja joukkoviestintäalan yrityksissä erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Opiskelija saa ydinosaamisen tietokonegrafiikan, ohjelmoinnin, Internet-tekniikan, ääni- ja videotuotannon ja graafisen tuotannon alueilta. Tietoverkot-suuntautumisvaihtoehto keskittyy Internet-pohjaisten tietoverkkojen ja palveluiden suunnitteluun ja ylläpitoon. Mobiilipalvelut-suuntautumisvaihtoehto syventyy virtuaaliympäristöjen ja paikannuksen tekniikoihin ja niiden laiteläheiseen ohjelmointiin.

Uusmedia-suuntautumisvaihtoehto keskittyy käyttöliittymän, viestinnän ja visuaalisuuden suunnitteluun ja testaamiseen sekä monimediaiseen sisällöntuotantoon. Laboratoriossa on nykyaikaiset työkalut Internettekniikoiden kokeiluun ja ohjelmistotuotteiden laatimiseen, graafiseen taittoon, ääni- ja videotekniikkaan, valokuvaukseen ja 2D/3D-grafiikkaan. Osan opinnoista voi suorittaa ulkomaalaisissa yhteistyökorkeakouluissa. Suuntautumisvaihtoehtoja on kolme: • Tietoverkot • Mobiilipalvelut • Uusmedia Lisää koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdoista voit lukea seuraavalta aukeamalta.

Mediatekniikka, Ylivieska | Tutkintonimike: Insinööri (AMK) | Valintakoepäivä: 7.6.2010 | Opintojen kesto ja laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä | Lisätiedot: Yliopettaja Veikko Brax, veikko.brax@cou. fi, p. 044 4492 505 | Ylivieskan yksikkö, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska | p. (08) 449 2500

18


elje ni En min ja opiskel i mut myösk tunsin täällä ä t mak a Yliv än pid paikan Ylivies iesk uun k a o ä suu siten j assa a i. n s rist o et iem o a Min piva kau ukäte u n koko pung en. hyv lla oli i inen eista Val n hallu omasta min , itsin s m sa e un iele täm t ä n s m t n ä ä vars n puu än kou en opi ni tiet o n t l tule in hyv teen ti utusoh tojen tekniik in m a e la ka j etäm j loit e l ma it o nois t san taa ja iten va yksessä n täyt amista palj koke i ol . t i n ä k i ä k . ks ap o ilem ivat eril n enem a verk Nyt ti eni aan aise e m k dän a o s ä a ioit Hyv a ih t labra n. Para setuks an k työt et sta siva ät kave , äytä o r t saat , että k it ja ko nnö joissa pinpää ssä. a o si oma va ruo ulussa ululla ka o isen viih viiht li ja yisä tyi. hyv t ää! K on e Opi dell oulun tilat ta n eenk k r tiet toni a in u uokala ao n sta sein toje tekniik toivat n a erin Erit pohja sta ja minull lta e hy verk yiso sään saam voisi oist vät a. N . per teh isen opp dä läh äiden ustiedo es m ii s poh Täll t j itte ä n t itä tah atiehetk Työ yötä an n e että i on v llä ty tehd sa. arsi ö e n s esk i n m e line n n mäkse monip ntelen imik en t uoli CEN ee e on st p ro j n o h j e l a , m u t T R I A m s ekti t suu ointit a sano sa. yötä nni isin Oss t . Vi telij i Sa rala. ukk o, i nsin öör i (A MK )

19


Tietoverkot

almi s 2004 tuttuan i h liitty la. Al alusin media-a o ja s v koul istä k in etsiä tkaa op sistentik oulu uiss i t i e t a ja oa e ntoja si kev tusv koul sa äällä ri a u t sin k tusohje ätä kau ihtoehdo laisista malla alallmaa tta aipa ista m e tutu alalt n. S avan amm dia-ala s e a i lähin . Opisk nimen vastasi tuin m attikor an om ed ke el nä h e yvie upaikka aan lis tsimään iateknii an lii kan ää te k i , u n s il kenn Opi n k n eyht aksi va nistä os lä tunkiin toja sai litsin eyks aam nost ien v is ukse suunn oli t uoks Ylivies ta ite n u kan i. suor olloin kohdeid lla om en k ie i muk tin kurs aksi suu sa m n lähtö aan, ukaa koht seja ntau Opi ntoj minkä molemm tumisv n. Va iensa ja ajatt en s aiht litta se, e ista oe uu el va t opin tä osan nnittelu in tukev suuntau htoa, m na u kurs toin a t a tta n u ja j mi om a. eikä s opis Ilmapi eista py aksottam aa opis sta sen ir k s sin, vaan eluun li i koulu tyi suor ista aut keluani. to it apua ittyvi ssa ol i mu tamaan i myös en p ja ne Opi u k ve a l uvoj n a sai mien ka va ja vii rkkovaa tojen m n ht aina s te y tarv sa jääny yisä tävi oriapoh ötä olen i t t en o jaa j taes saa h sa. yka toih in k jelmisto oppinu nut työ el u je t työe lämä ulunut n ja lait esimerk ämässä teide työh tarv n ru iksi it n a a tiini en o rjoittelu käyttöä lalla käy taMed mak iatek . j t a M yös o etsum kso on olen niik isess an i t o y l l ö ut t pina. s n extr ärke anet kentelly sinööri ä k -s t m nin uun si valm kehi ivujen istu ttäm suun mon mua m is i s teke puolises en pari nittelun sa ww isen jäl mise w-, keen ti ko ssa. j a in n sä u tune T et yh kautta lussa op yössäni hköisen tra- ja ai tenä i isim emmin ttuja ta saan hy asioini miks ö opit ut a toja. Kä dyntää i kok siat y o t n än aisu Hel udek ovat mu nön i He odos si. rnes niem i, in sinö öri ( 20 AM K)

Tietoverkot-suuntautumisvaihtoehdossa perehdyt lähiverkkojen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä niiden liittämiseen Internetin kautta työyhteisöjen tarpeita vastaamaan. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan sekä työyhteisön että tietoverkon tietoturvan. Tutustut langattomiin ja langallisiin tapoihin toteuttaa yritysten ja teleoperaattoreiden Internet-liityntöjä ja pääsyverkkoja. Perehdyt myös erilaisten käyttöjärjestelmien käyttöön palvelimissa ja työasemissa. Käytännössä tutustutaan esimerkiksi Macintosh-, Windows- ja Linux-tekniikoihin. Tutustut myös erilaisiin Internet-palveluiden arkkitehtuureihin sekä niiden soveltamiseen käytännössä. Koulutusohjelman laboratorioissa voit rakentaa ja kokeilla langattomia ja langallisia lähiverkkoja, sekä lähiverkkojen välisiä tietoverkkoja suljetussa ja turvallisessa ympäristössä. Voit myös tutustua niihin tietoturvan menetelmiin, joita uusmedian palvelut edellyttävät.

Mobiilipalvelut Mobiilipalvelut-suuntautumisvaihtoehdoista perehdyt mobiilien Internet-palveluiden ohjelmointiin esimerkiksi peliohjelmoinnin näkökulmasta. Niiden yhteydessä tutustut myös paikkatiedon, navigoinnin, 2D- ja 3D-grafiikan ja animaation, kuvan, videon ja äänen yhdistämiseen osaksi ohjelmistotuotetta. Mobiilit päätelaitteet pohjautuvat esimerkiksi Windows-, Linux- ja Android-tekniikoihin. Perehdyt myös teollisuudessa käytettävien mobiilipalveluiden ohjelmoitiin. Mobiili päätelaite voi sisältää esimerkiksi erilaisia mit-


tausantureita tai sillä voi langattomasti lukea tunnisteita. Palvelut ovat usein esimerkiksi yritysten logistisia tietojärjestelmiä. Tutustut myös ohjelmistotuotteiden tietoturvan, lokalisoinnin sekä käytettävyyden suunnitteluun ja testaamiseen. Kehität myös käytännössä ohjelmoinnin taitojasi: Mobiilipalvelut-suuntautuman laboratorioissa opit myös käytännössä ohjelmoimaan suljetussa ja turvallisessa ympäristössä. Lisäksi Oulun yliopiston kanssa yhteisessä RFMedia-laboratoriossamme on mahdollisuus osallistua käytännön projekteissa prototyyppien kehitykseen. Opit siellä käytännössä työskentelemään ohjelmistoprojekteissa ja myös johtamaan niitä.

Uusmedia Uusmedia-suuntautumisvaihtoehdossa perehdyt viestinnän teorian ja viestintäpsykologian soveltamiseen yritysten ja työyhteisöjen markkinoinnissa, mainostoimistojen työssä, sekä erilaisissa sisältötuotteissa.

äädyin Ylivieskaan opiskelemaan mediatekniikkaa, sillä lähialueilla ei ollut muita saman alan koulutusohjelmia tarjolla. Mediatekniikan ala vaikutti kiinnostavalta, koska siihen sisältyy paljon monipuolisia opintoja. Graafinen ja tietotekninen puoli on aina kiinnostanut minua. Tunsin, että minulla on luontaisia kykyjä alalle.

Perehdyt myös uusmediaan pohjautuvan sisältötuotteen viestintään ja visuaalisuuteen, sekä sen käyttöliittymän suunnitteluun ja testaamiseen. Käytännössä tutustut esimerkiksi www-sisällön ja tietokonepelien suunnitteluprosesseihin.

Parasta opinnoissani oli ehdottomasti jo mainitseman monipuolisuus sekä kiinnostavat kurssit. Tällä alalla saa käyttää omaa luovuutta.

Laboratorioissa voit myös käytännössä kehittää sisällöntuotannon taitojasi. Lisäksi on käytettävissä Ylivieskatalo Akustiikan sali ja äänitysstudio. Voit käytännössä perehtyä 2D- ja 3D-tietokonegrafiikkaan ja animaatioon, valokuvaukseen, videokuvaukseen ja äänitykseen.

Viihtymistä koulunpenkillä lisäsivät mukavat luokkakaverit ja opettajat ja mielenkiintoiset opinnot. Ylivieskan yksikkö on myös tilojensa puolesta viihtyisä. Opinnoistani minulle jäi käteen kattava koulutus ja oivat eväät tulevaisuuden haastavia työtehtäviä varten.

Voit painottaa opintojasi myös graafiseen sisällöntuotantoon, eli artikkeleiden ja kuvien tuotantoon ja taittoon valmiiksi graafiseksi tuotteeksi tai verkkojulkaisuksi. Silloin voit sisällyttää opintoihisi käytännön työprojektin graafisessa teollisuudessa tai mainostoimistossa Suomessa tai ulkomailla.

Henri Pylväs, insinööri (AMK)

21


Nykyaikaiset ja viihtyisät tilat takaavat viihtymisesi koulunpenkillä.

Opinnot tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet myös kansainvälistymiseen joko oman oppilaitoksen kansainvälisessä ilmapiirissä tai opiskelemalla ulkomailla.

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alaa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa edustaa liiketalous. Tradenomi-opinnot onnistuvat peräti kolmessa eri kaupungissa kahdella eri kielellä, Kokkolassa, Pietarsaaressa sekä Ylivieskan yksikön Haapajärven toimipisteessä. Voit valita myös englanninkielisen koulutusohjelman, Business Management -opinnot suoritetaan Kokkolassa. Valitse oma alasi, ja tutustu tarkemmin erilaisiin suuntautumisvaihtoehtoihimme tämän oppaan seuraavilla sivuilla!

22


Liiketalouden koulutusohjelma, s. 24 Kokkola, esimerkkejä ammattiopinnoista: Esimiestyö • LiIketoimintasuunnittelu • Markkinointiviestintä Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma, s. 28 Pietarsaari, esimerkkejä ammattiopinnoista: Ulkomaankaupan maksuliikenne ja rahoitus • Oikeustiede • Global business opportunities • Logistik • Henkilösötöresurssit Liiketalouden koulutusohjelma, s. 32 Haapajärvi, esimerkkejä ammattiopinnoista: Operatiivinen laskentatoimi • Ympäristö- ja laatujohtaminen

Kokkolan liiketalouden koulutusohjelmassa voit suuntautua vaikkapa muoti- ja vaatetusalan liiketoimintaan.

Business Management, s. 12 engl. Kokkola, esimerkkejä ammattiopinnoista: Doing business in Nordic region • International economics • Team leadership • European Union • Marketing research

23


Myymäläpäällikkö • Osastopäällikkö • Ostopäällikkö • Henkilöstöpäällikkö • Brand Manager • Projektipäällikkö • Vientipäällikkö • Talouspäällikkö • Tuotepäällikkö • Laskentapäällikkö • Kirjanpitäjä Opiskelu liiketalouden koulutusohjelmassa on ajanmukaista ja monipuolista antaen hyvän perustan urakehityksellesi. Koulutusohjelma kehittää tulevaisuuteen tähtäävää liiketoimintaosaamista ja valmentaa vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin tai itsenäiseksi yrittäjäksi. Opinnoissa käytetään työelämäläheisiä ja monimuotoisia oppimismenetelmiä, joita voidaan myös joustavasti yhdistellä. Resursseina ovat modernit tilat ja oppimisympäristöt sekä vahvat yhteydet yrityksiin ja elinkeinoelämään. Koulutusohjelma tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet myös kansainvälistymiseen ja osa

opiskelusta tai opintoihin kuuluvasta harjoittelusta voidaan jossakin lukuisista yhteistyökorkeakouluistamme eri puolilla Eurooppaa, Aasiaa ja Amerikkaa. Valmistuttuaan opiskelija on nopeasti uutta oppiva, taidoiltasi ketterä ja kielitaitoinen liiketalouden moniosaaja, jolla on syvällinen ymmärrys valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon mukaisesta erityisosaamisalueesta. Suuntautumisvaihtoehtoja on neljä: • Johtaminen, markkinointi ja yrittäjyys • Oiva-akatemia-tiimiyrittäjyysopinnot • Taloushallinto • Muoti- ja vaatetusalan liiketoiminta Lisää koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdoista voit lukea seuraavalta aukeamalta.

Liiketalous, Kokkola | Tutkintonimike: Tradenomi | Valintakoepäivä: 2.6.2010 | Opintojen kesto ja laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä | Lisätiedot: Koulutusohjelmajohtaja Marko Ovaskainen, marko.ovaskainen@cou.fi, p. 044 725 0435 | Tekniikka ja liiketalous, Kokkola, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola | p. (06) 825 3105

24


äädyin opiskelemaan Kokkolaa Kokkolaan, sillä tämä on tuttu ja tarpeeksi piekotipaikkakuntaa. Täällä on hyvät ja monipuoliset ni kaupunki lähellä kotipaikka tasokas uimahalli ja urheilutalon kuntosali, harrastusmahdollisuudet, kuten tas aktiivista seuratoimintaa. Oppilaitoksella ja tykkilumilatu, pyöräilyreitit sekä ak opiskelupaikkakunnalla ei sitäpaitsi ole aina väliä, läheiset ja tärkeät ihmiset Siperiassa! saisivat minut viihtymään vaikka Si työskennellessäni lukioaikana kesätöissä tutun Kiinnostuin liiketaloudesta työsken LVI-firman reskontran hoitajana. Parasta opinnoissani ovat opettajat, joilla on työelämälähtöistä kokemusta ja asiantuntemusta. Plussaa tulee myös opintojen käytännönläheisyydestä, saamme tehdä muutakin kuin istua vain hhiljaa luennoilla ja päntätä kirjoja ulkoa. mahdollisuuden halutessani jatkaa yliopistoon kauppaOpintojen myötä saan mahdollisuud tieteelliselle linjalle, jolloin amk:sta saa hyvän pohjan käytännön osaamiseen ja yliopistosta hyvän teoriapohjan. Jos yliopisto ei kiinnosta, niin jo hyvillä papereilla saattaa päästä jossain vaiheessa uraa taloushallinnon tradenomin papere hyvinkin korkealle aina johtajatason tehtäviin asti. Opintoni antavat hyvän työelämässä. Koskaanhan ei tule täysin valpohjan osaamisen kehittämiseen työ päivitettävä koko ajan maailman muuttuessa ja miiksi, vaan osaamistaan on päivite tekniikan kehittyessä. hieman tätä päivää viisaampi. Isona minusta tulee toivottavasti hie Annika Ingo, isona tradenomi

25


Liiketalouden suuntautumisvaihtoehdot Johtaminen, markkinointi ja yrittäjyys Johtamisen, markkinoinnin ja yrittäjyyden suuntautumisvaihtoehto valmentaa yritystoiminnan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja ohjaukseen, asiakassuhteiden hallintaan sekä liiketoimintaprosessien ja henkilöstön johtamiseen ja kehittämiseen. Liiketaloudellisen ajattelusi ja taitojesi kehittymistä tuetaan monimuotoisilla ja yrityslähtöisillä oppimismenetelmillä. Valintasi ja kiinnostuksesi mukaan voit painottaa opinnoissasi enemmän joko markkinointia tai johtamista ja yritystoiminnan kehittämistä. Valmistuessasi voit hakeutua monipuolisiin liiketalouden asiantuntija- tai esimiestehtäviin tai halutessasi lähteä jo opiskeluaikana kehittämään myös omaa yritystäsi.

Oiva-akatemia Oiva-akatemia -vaihtoehdossa opit liiketalouden eri osa-alueita valmentajan ohjaaman käytännönläheisen tiimiyritys- ja projektitoiminnan kautta. Oiva-akatemiassa korostuvat yrittäjyys ja tekemällä oppiminen, jota tuetaan yhdessä tiimin ja valmentajan kanssa toteutettavilla teoriaopinnoilla, keskusteluilla ja jatkuvalla vuorovaikutuksella. Valmistuessasi olet saanut tiedon ohella suuren määrän käytännön kokemusta ja olet kehittynyt verkostoituneeksi ja yhteistyökykyiseksi liiketoimintaosaajaksi, jolle on avoinna suuri määrä tulevaisuuden uravaihtoehtoja.

Taloushallinto Taloushallintoon suuntautuessasi keskityt yritysten laskentatoimeen ja taloudelliseen ohjaukseen integroituja toiminnanohjausjärjestelmiä hyödyntäen. Saat syvällisen käsityksen yritysten taloudesta ja opit tuottamaan ja analysoimaan yritysten taloudellista informaatiota. Opinnot toteutetaan käytännönläheisesti tekemällä yritysmaailmalähtöisiä harjoituksia huippunykyaikaisilla työkaluilla. Opinnot antavat sinulle valmiudet erilaisiin taloushallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin, joihin tarvitaan tulevaisuuden osaajia.

Muoti- ja vaatetusalan liiketoiminta, Business behind the catwalks Vaatetus- ja tekstiilialan toimintaympäristöjä ovat muoti- ja vaatetusalan yritykset, agentuurit, pukeutumiskonsultointi- ja neuvonta sekä osto-organisaatiot. Toimiala on kansainvälisesti erittäin merkittävä. Ammattinimikkeinä ovat mm. ostaja, tuotepäällikkö, brand manager. Vaatteiden suunnittelu-, mitoitus- ja materiaalitietous ovat alan ydinosaamisalueita. Opiskellen saa edellytykset alan vaativiin markkinointi-, osto-, tuottamis- ja kehittämistehtäviin. Resursseina ovat myös Suomen ainoa automaattinen 3D-bodyskanneri sekä vahvat yhteydet alan yrityksiin, joita myös oma tekstiililaboratorio palvelee.

26


äädyin Kokkolaan, koska se on mukavan matkan päässä kotipaikkakunnasta ja Ko Kokokkkolassa oppii kuitenkin samat asiat kuin jokaisessa muussakin ssakin koulussa. Koulutusohjelman valinta oli helppo, sillä perheeni on yrittäjäperhe ja ammatin valinta on ollut aika selvä jo pienestä pitäen...minut on ehkä kasvatettu ”yrittäjähenkisesti”. jähenkisesti”. Mikään muu ala kuin liiketalous ei kuulostanut minulle koulutusohjelmaa valitessa sopivalta. Parasta opinnoissani on ehdottomasti koulun mukava ilmapiiri iri ja uudet ystävät, joihin opiskeluaikana olen tutustunut. Ja olen todella iloinen siitä, ettää valitsin suuntaumakseni Oiva-akatemian, jossa lähes kaikki asiat opitaan erilaisten projektien ktien kautta, eikä tunneilla niinkään tarvitse istua. Eli se on niin sanotusti erilaista oppimista. ista. Oiva-akatemian kautta olen päässyt myös koulun opiskelijayrityksen toimitusjohtajaksi jaksi ja sitä kautta oppinut paljon. Mielestäni on mukava asia kun kaikki koulun henkilökuntaan kuuluvat ottavat aina esimerkiksi ongelmalliset asiat tehtäväkseen heti, eikä niitä viivytellä ytellä pitkään. Jokainen on aina valmis auttamaan jos joitain ongelmia opiskelijoilla tulee. ee. Ja myös viihtyvyyteen koulussa vaikuttaa edelleen suuntautumisvaihtoehtoni, jossa itse tse opitaan asiat, eikä kaikkea tuoda valmiina eteen. Tradenomiksi valmistuttuani voin päästä lähes minkälaisiin hommiin tahansa. Haluaisin työskennellä ”isona” esimerkiksi pankki- tai vakuutusalalla. tusalalla. Tai eipä tuo haittaisi yhtään jos johonkin yritykseen pääsisi johtajaksi tai jonkinlaiseksi nlaiseksi esimieheksi. Marjaana a Jylhä, isona tradenomi

27


Myyntipäällikkö • Ostopäällikkö • Yrittäjä • Markkinointipäällikkö • Kuljetuspäällikkö • Logistiikkapäällikkö • Vientiassistentti • Vientipäällikkö • Tuontisihteeri Koulutusohjelma valmentaa toimimaan monikielisessä ympäristössä. Opiskelet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Koulutuksessa käytetään aikuisten kielikylpypedagogiikkaa. Suuntautumisvaihtoehtoja on kaksi: • Kansainvälinen kauppa/Internationell handel • Turkisalan suunnittelu ja markkinointi/Planering och marknadsföring inom pälsbranschen

Kansainvälinen kauppa/ Internationell handel Kansainvälisen kaupan opinnoissa saat monipuoliset tiedot ja käytännön valmiudet asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Hallitset ulkomaankaupan keskeiset asiasisällöt ja markkinoinnin. Opinnoissasi korostuu eurooppalainen näkökulma ja kulttuurierot. Opinnoissa painottuu itsenäinen työskentely. Keskeisiä oppimismenetelmiä ovat muun muassa tiimityö ja projektityöskentely. Opintojaksot on ryhmi-

telty suuremmiksi moduuleiksi, joiden avulla voit paremmin hahmottaa liiketoiminnallisia kokonaisuuksia. Yksikössä toimii myös opiskelijoiden omia yrityksiä, joissa saat käytännön kokemusta. Yhteistyö yritysten kanssa toteutuu projekteissa ja harjoittelun kautta. Kansainvälistä kokemusta voit kartuttaa sisällyttämällä tutkintoosi opintoja tai harjoittelua ulkomailla. Kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi Katholieke Hogeschool Kempen Belgiassa, École Supérieure du Commerce Extérieur Ranskassa sekä Shanghai University Kiinassa. Valmistuttuasi voit työskennellä yrityksissä ja organisaatioissa kansainvälisen kaupan asiantuntijana esimerkiksi vientiassistenttina tai vientipäällikkönä. Utbildningsprogrammet förbereder dig för arbete i en fl erspråkig omgivning. Du studerar på svenska, fi nska och engelska. I undervisningen används språkbadspedagogik för vuxna. Genom studier i internationell handel får du mångsidiga kunskaper och praktiska färdigheter för expert- och förmansuppgifter. Du behärskar de centrala funktionerna inom utrikeshandeln samt internationell marknadsföring. Efter att du avlagt examen kan du arbeta i företag och organisationer som expert gällande internationell handel t.ex. som exportassistent eller exportchef.

Kansainvälinen kauppa, Pietarsaari | Tutkintonimike: Tradenomi | Valintakoepäivä: 2.6.2010 | Opintojen kesto ja laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä | Lisätiedot: Yliopettaja Pia-Lena Leskinen, pialena.leskinen@cou.fi, p. 050 300 1113 | Pietarsaaren yksikkö, Paul Hallvarin katu 1, 68600 Pietarsaari | p. (06) 788 8555

28


uurin syy Pietarsaareen muuttamiselle oli koulun ulun tarjoama kielikylpyopetus. En koskaan ole ollutt hyvä kielissä pelkästään koulunpenkiltä saamani opetuksen n pohjalta, vaan kielitaito on kertynyt käytännössä. Ajattelin siis is rääkätä jälleen kerran itseäni ja tulla kaksikieliseksi. Kaikista on kuitenkin selvitty! Pietarsaari oli minulle tuntematon kaupunki. Päätin äätin kokeilla jotain uutta jälleen kerran, ja nyt asun täällä. Opiskelupaikan valintaan vaikuttivat eletyt vuodet jaa elämänkokemus. Halusin nuorempana lääkäriksi. Lääketieteellisen ovet eivätt parin yrityskerran jälkeen avautuneet, ja lähdin ulkomaille. Sain oivalluksen lähteä opiskelemaan matkailua, ja niin opiskelinkin Jyväskylässä kaksi vuotta ja valmistuin. “Ammattimainen tti inen matkailija” ei kuitenkaan ole riittävän hyvä ammatti, joten aloin miettiä missä olen luontaisesti hyvä. Ja niin päädyin lukemaan liiketaloutta. Opinnoissamme teemme paljon erilaisia projekteja ja ryhmätöitä yrityksille, joten pääsemme tutustumaan koko ajan hyvin läheisesti oikeaan yritystoimintaan. Kielikylpy suomeksi, ruotsiksi ja engalnniksi on ollut haastavaa ja mukavaa vaihtelua. Valmistuttuani uskon saavani mielenkiintoisia työtehtäviä esimerkiksi toimitusjohtajien assistentteina sekä vienti- tai tuontiassistentteina. Koulutuksesta saa hyvät valmiudet perustaa oma yritys. Tärkeämpänä koen kuitenkin tämän koulutuksen tarjoamat jatkokoulutusmahdollisuudet. Isona minusta tulee jotain suurta, jonka voin omalla ahkeruudellani saavuttaa. Saara Riuttaskorpi, isona tradenomi

29


Turkisalan suunnittelu ja markkinointi/ Planering och marknadsföring inom pälsbranschen

Työkokemusta hankittuasi voit toimia myös nahkaja turkisalan yrittäjänä. Työpaikkasi saattaa löytyä alan yritysten ja organisaatioiden lisäksi myös alan projekteista tai ulkomailta. Vastaavaa koulutusta ei ole muualla maailmassa.

Sisäänostaja• Projektivastaava • Yrittäjä • Myymäläpäällikkö • Muotinäytöskoordinaattori • Tuotesuun- Kansainväliseen kauppaan suuntautuvilla liiketanitteluassistentti louden opinnoilla yhdistettynä turkisalan osaamiSuuntautumisvaihtoehdossa liiketalouden opinnot yhdistyvät nahka- ja turkisalan osaamiseen. Opit tuntemaan turkisalaa aina alkutuotannosta valmiiden tuotteiden markkinointiin. Ammattisi kansainvälisen turkismuodin parissa edellyttää ammattiosaamisen lisäksi kielitaitoa ja markkinointihenkisyyttä. Tulevaisuuden työtehtäväsi ovat monipuoliset – ne voivat liittyä tuotannon lisäksi muotialan markkinointiin tai suunnitteluun. Tehtävänimikkeitäsi voivat tulevaisuudessa olla esimerkiksi sisäänostaja, projektivastaava, myymäläpäällikkö, muotinäytöskoordinaattori tai tuotesuunnitteluassistentti.

seen rakennat tulevaa osaamistasi kohti moninaisia tehtäviä kansainvälisellä turkisalalla. Turkisalan ammattiopintosi koostuvat materiaalitietoudesta, markkinoinnista, tuotesuunnittelusta ja kaavoituksesta. Opintoihisi sisältyy myös osallistuminen kansainvälisille muotimessuille ja organisoit erilaisia messuja, näyttelyitä sekä muotinäytöksiä. Osa turkisalan opinnoista koostuu erilaisista yritysyhteistyöprojekteista, joiden suunnittelu ja toteutus yhdistävät teorian ja käytännön. Pojektien avulla rakennat lisäksi itsellesi kattavan kontaktiverkoston. Voit sisällyttää tutkintoosi harjoittelua tai opintoja ulkomailla. Kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi Dong Hua yliopisto Kiinassa ja Nuova Accademia di Belle Arti Italiassa.

Kansainvälinen kauppa, Pietarsaari | Tutkintonimike: Tradenomi | Valintakoepäivä: 2.6.2010 | Opintojen kesto ja laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä | Lisätiedot: Koulutusohjelmajohtaja Pia Blomström, pia.blomstrom@cou.fi, p. 050 336 8746 | Pietarsaaren yksikkö, turkisala, Paul Hallvarin katu 1, 68600 Pietarsaari | p. (06) 788 8555

30


I dina studier knyts kunnande inom läder- och pälsbranschen samman med studier inom företagsekonomi. Du får en mångsidig kunskap om pälsbranschen, som omfattar allt från primärproduktion till marknadsföring av färdiga produkter. Att arbeta inom internationellt pälsmode förutsätter förutom stor sakkunskap även språkkunskaper och kunnande inom marknadsföring. Dina framtida arbetsuppgifter är mångsidiga – de kan höra samman med produktion, marknadsföring eller planering inom modebranschen. Efter studierna kan du arbeta som t.ex. modevisningskoordinator eller produktplaneringsassistent. Efter att ha skaffat arbetserfarenhet kan du även arbeta som företagare inom päls- eller läderbranschen. Din arbetsplats kan vara på ett företag eller i en organisation inom branschen, inom projekt eller utomlands. En motsvarande utbildning finns ingen annanstans i världen.

Genom att kombinera studier inom internationell handel med studier inom pälsbranschen klarar du i framtiden av mångsidiga uppgifter inom den internationella pälsbranschen. Yrkesstudier inom pälsbranschen består av materialkännedom, marknadsföring, produktplanering och mönsterritning. Till studierna hör även deltagande i internationella modemässor och att organisera olika mässor, utställningar och modevisningar. En stor del av studierna inom pälsbranschen består av olika samarbetsprojekt tillsammans med företag. Med hjälp av projekten bygger du även upp ett omfattande kontaktnätverk åt dig själv. I dina studier kan du även inkludera praktik eller studier utomlands. Våra internationella samarbetspartners är bl.a. Dong Hua universitet i Kina och Nuova Accademia di Belle Arti i Italien.

Internationell handel, Jakobstad | Examensbenämning: Tradenom | Urvalsprov: 2.6.2010 | Omfattning ock längd: 3,5 år, 210 studiepoäng | Tilläggsinformation: Programchef Pia Blomström, pia. blomstrom@cou.fi, tel. 050 336 8746 | Enheten i Jakobstad, päsbranschen, Paul Hallvars gata 1, 68600 Pietarsaari | tel. (06) 788 8555

31


Myyntipäällikkö • Markkinointipäällikkö • Asiakaspalvelupäällikkö • Yhteyspäällikkö • Kirjanpitäjä • Palkanlaskija • Kouluttaja • Markkinointiassistentti • Myyntineuvottelija • Myyntisihteeri • Asiakasneuvoja • Palveluneuvoja • Pankkitoimihenkilö • Projektisihteeri • Projektipäällikkö • Toimistosihteeri • Kiinteistövälittäjä Markkinoinnin ja palveluyrittäjyyden opinnoissa sinulle kehittyy laaja-alainen ja monipuolinen liiketaloudellinen osaaminen. Sinulle karttuu osaamista markkinoinnista, myynnistä ja asiakaspalvelusta, yrittäjyydestä ja liikkeenjohdosta, taloushallinnosta, viestinnästä, kielistä ja liiketoimintakulttuureista sekä erilaisista liiketoimintaa tukevista menetelmistä ja välineistä. Saat valmiuksia erilaisiin palveluyritysten, kaupan, teollisuuden ja julkishallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä oman yritystoiminnan harjoittamiseen. Opinnot on tarkoitettu erityisesti opiskelijalle, joka on kiinnostunut markkinointi-, myynti- ja asiakaspalveluammateista.

Opiskelu koulutusohjelmassa on ajanmukaista ja käytännönläheistä. Opetusmenetelmät ovat monipuolisia ja keskeistä on tekemällä oppiminen. Lisäksi harjoitusyritys tarjoaa käytännönläheisen oppimisympäristön. Monet opintojaksoista voi suorittaa joustavasti verkko-opintoina. Harjoittelujaksoilla työskentelet viisi kuukautta oman alasi työtehtävissä. Opinnäytetyössä pääset soveltamaan osaamistasi yritykselle tai yhteisölle tehtävässä kehittämishankkeessa. Harjoittelu, opinnäytetyö ja projektiopinnot kehittävät vuorovaikutus- ja tiimityötaitojasi sekä työelämän kehittämisvalmiuksiasi. Ne auttavat myös sinua luomaan henkilökohtaisia kontakteja yrityksiin ja yhteisöihin ja moni onkin löytänyt valmistuttuaan työpaikan niiden kautta. Sinulla on erittäin hyvä mahdollisuus suorittaa osa harjoittelustasi tai opinnoistasi ulkomailla. Ammattikorkeakoululla on lukuisia yhteistyökorkeakouluja ja -organisaatioita eri puolilla maailmaa.

Liiketalous, Haapajärvi | Tutkintonimike: Tradenomi | Valintakoepäivä: 2.6.2010 | Opintojen kesto ja laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä | Lisätiedot: Koulutusohjelmajohtaja, yliopettaja Pekka Paajanen, pekka.paajanen@cou.fi, p. 044 4492 660 | Ylivieskan yksikkö, liiketalous, Opintie 1, 85800 Haapajärvi | p. (08) 769 9300

32


än etinn n mi aapae i s o eH i vu synty dyin tänn mallem inta ä l ä r a p a v ja tä n e n paika uloksena, avat vähä kosta, mi u l e k s u t t o en pi j n n s a y a a l j en ottu koot hkäi ja pä et ryhmä suuden er si opetukse mässä li em äk ien ahdol a. Lis a pien lle. P järve skelijalle m ät voi anta i vaikutta p iv pi kin o t koulut e äni helpom a t s m e l altaan m e i iso nm lta os ävät o a n m u o ka isä laatu sä. äni l ät, jot äs ystäv iihtyvyytt sä eritoten a j ryhm e rh is että llä. V llä pe ja nä n tää yttäni tää llisuudet iin täyteen o a l l Minu t viihtyvy tusmahdo ullottu n s ä as lisääv aajat harr miä ei ole h l y s enki, r ö a y m ikki isi. hteish iin a a y k o t ä ä a v t k ja hy matkoja n a se, et uksen ilo iivis t t ta s n a o r näisiä voi ot na har n etu rjestää eri jokainen puhale e t s i ip jä in hin an va voitu . Näi n toim Piene urvin on omaillekin aan, kunh t k lk jonka lle kuin u iinnon mu i k a pien e m l i e t ko , sillä eja n n mi leen. o a j l m a o p akt hii osaa inulle ljon kont Lihteen m y t e n a e a p ihin. leta än ntan nyt a n yllättäv ainhenkilö t jo nyt o j t o va av va ttetus o toni o ipisteellä ärkeisiin t Opin m n ope iksi harjoi i e o ä n t i k o e n s s k i a r k t e n ä ä l nel ilmaa en ja hyv iudet esim smaa yrity jankohtain yvät valm dä h a a teh säksi t minulle ka sa o e j e , n i a ant nom trade n. . akas aveillutki j luihin h a l i a e e h l a u nom at ain trade inust mistä on a m n a o s n ,i Iso yötä npää sitä t Järve i juuri l e H

33


Ylivieskassa sosiaalialan opiskelijat opiskelevat sulassa sovussa tekniikan opiskelijoiden kanssa.

Hoitotyötä opiskellaan Kokkolassa ongelmaperustaisesti, ja opiskelijoista kehittyy vastuullisia ammattilaisia.

Sosiaali- ja terveysalaa voit Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa opiskella Kokkolassa ja Ylivieskassa. Sosionomiopinnot onnistuvat sekä Ylivieskassa että Kokkolassa. Terveyden- ja sairaanhoitajaksi valmistut Kokkolasta. Voit myös kouluttautua sairaanhoitajaksi englannin kielellä, tutkintonimikkeesi on tällöin Bachelor of Health Care.

34


Hoitotyön koulutusohjelma, s. 36 Kokkola, esimerkkejä sairaanhoitajan ammattiopinnoista: Kirurgia ja anestesiologia • Psykiatria • Ravitsemus Hoitotyön koulutusohjelma, s. 38 Kokkola, esimerkkejä terveydenhoitajan ammattiopinnoista: Vammaisuus • Kansanterveystiede Nursing, s. 10 engl. Kokkola, esimerkkejä ammattiopinnoista: Psychiatric • Public Health Nursing • Medical Science Sosiaalialan koulutusohjelma, s. 40 Kokkola, esimerkkejä ammattiopinnoista: Lapsen ja nuoren erityiskasvatus • Ikääntyneen kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen Hoitotyötä opiskelevat valmistuvat sairaanhoitajajiksi ja terveydenhoitajiksi. Sosiaalialan ammattilaiset ovat sosionomeja.

Sosiaalialan koulutusohjelma, s. 42 Ylivieska, esimerkkejä ammattiopinnoista: Sosiologia • Päihdentyö • Sosiaalialan yrittäjyys

35


Sairaanhoitaja voi työskennellä esimerkiksi seuraavissa työpaikoissa • Sairaala • Terveyskeskus • Hoitokoti • Mielenterveys-, päihde- ja vammaistyön asumis-, hoito- ja kuntoutusyksiköt • Yhdistykset

kelemaan heti opiskelun alusta lähtien. Kieliopinnot, tietotekniikka, yritystoiminta ja muut perusopinnot edistävät ammattiin oppimista. Syventävät opinnot vahvistavat tietojasi ja taitojasi hoitotyön eri alueilla.

Opiskelet ongelmaperustaisesti vastuulliseksi ja monitaitoiseksi sairaanhoitajaksi. Saat mahdollisuuksia työskennellä mielenkiintoisissa hoitotyön tehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. Voit sijoittua perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja sosiaalipalveluihin julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä kolmannella sektorilla.

Opintoihisi kuuluvan opinnäytetyön (15 opintopistettä) voit tehdä työelämän toimeksiantona tai kehittämishankkeissa. Opintoihisi sisältyy vähintään 75 opintopisteen verran ohjattua harjoittelua, jonka suoritat opiskelun tavoitteiden mukaisesti eri työpaikoissa.

Sairaanhoitajana tuet terveitä ja sairaita ihmisiä heidän elämässään eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa. Hankit monipuolisia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia eri alueilta. Sairaanhoitajan ammatin tietoperusta pohjautuu hoitotieteeseen ja edellyttää monitieteistä osaamista. Ammattiopintoja pääset opis-

Sinulla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistasi ulkomailla. Vaihto-opiskelusopimuksia on solmittu kaikkiin maanosiin. Yhteistyökorkeakoulujamme on Pohjoismaissa, Belgiassa, Englannissa, Espanjassa, Saksassa, Venäjällä, Keniassa, Ugandassa, Australiassa ja Kanadassa.

Hoitotyö, Kokkola | Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK) | Valintakoepäivä: 7.-9.6.2010 | Opintojen kesto ja laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä | Lisätiedot: Koulutusohjelmajohtaja Riitta Ala-Korpi, riitta.ala-korpi@cou.fi, p. 044 725 0567 | Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Terveystie 1, 67200 Kokkola | p. (06) 825 4226

36


len viimeisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta. Olen kotoisin Kaustiselta, mutta muutin opiskelun alkaessa Kokkolaan. Kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 2006, ja tämän jälkeen pääsin aloittamaan sairaanhoitajan opinnot. Kiinnostuin aikoinaan hoitotyön koulutusohjelmasta siksi, että se antaa paljon mahdollisuuksia ja voin tehdä käytännön läheistä työtä. Kaupunkina Kokkola oli minulle tuttu, joten muuttaminen ja opiskelujen aloittaminen oli helppoa. Hoitotyön koulutusohjelmassa on mahdollista syventää osaamistaan oman mielenkiinnon mukaisesti. Olen varma, että koulutusohjelma voi tarjota viimeisen puolen vuoden syventävien opintojen aikana kaikille omien kiinnostusten mukaiset opinnot. Itse valitsin lasten ja nuorten hoitotyön, koska he ovat olleet aina lähellä sydäntäni, ja haluan työskennellä heidän parissa. Lasten ja nuorten hoitotyö luo päivittäiseen työhön myös paljon haasteita, sillä kaikki päivät ovat varmasti erilaisia. Koulutuksen aikana on myös mahdollista lähteä vaihto-opiskeluun, itsekin olin kolmen kuukauden ajan suorittamassa perioperatiivista harjoittelujaksoa Englannissa. Vaihto-opiskelu antaa paljon ikimuistoisia kokemuksia, ja tuo erilaisia näkökulmia, joita voi myöhemmin muistella ja käyttää hyödyksi hoitotyössä. Opinnot takaavat myös jatko-opintomahdollisuuden, esimerkiksi itse haluaisin vielä tulevaisuudessa opiskella terveydenhoitajaksi. Siina Penttilä, isona sairaanhoitaja

37


Terveydenhoitaja voi työskennellä esimerkiksi seuraavissa työpaikoissa • Neuvola • Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto • Työterveydenhuolto • Kotisairaanhoito • Avosairaanhoito • Järjestöt ja yhdistykset Opiskelet ongelmaperustaisesti hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntijaksi. Terveydenhoitotyö on yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä edistävää ja ylläpitävää sekä sairauksia ehkäisevää hoitotyötä. Terveydenhoitajakoulutuksesta saat sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan pätevyyden. Sairaanhoitajana voit työskennellä EU-maissa, koska koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset. Terveydenhoitajana voit työskennellä erilaisten hoitotyön toimintaympäristöjen lisäksi terveydenhoitotyön ympäristöissä: neuvoloissa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa, työterveydenhuollossa, kotisai-

raanhoidossa, avosairaanhoidon vastaanotolla sekä erilaisissa järjestöissä. Sinulla on mahdollisuus toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Terveydenhoitajakoulutus kestää neljä vuotta, josta kolme vuotta alussa on sairaanhoitajan opintoja ja neljäs vuosi terveydenhoitajan ammattiopintoja. Opintoihisi kuuluvat opinnäytetyö ja kehittämistehtävä, jotka yleensä liittyvät johonkin työelämän toimeksiantoon. Ammattitaitoa edistävää harjoittelua koulutukseen kuuluu vähintään 85 opintopisteen verran ja harjoittelut suoritetaan tavoitteiden mukaisesti eri työpaikoissa. Sinulla on mahdollisuus toteuttaa osa opiskelustasi ulkomailla. Vaihto-opiskelusopimuksia on solmittu kaikkiin maanosiin. Yhteistyökorkeakoulujamme on muiden muassa Pohjoismaissa, Belgiassa, Englannissa, Venäjällä, Keniassa, Ugandassa, Australiassa sekä Kanadassa.

Hoitotyö, Kokkola | Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK) | Valintakoepäivä: 7.-9.6.2010 | Opintojen kesto ja laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä | Lisätiedot: Yliopettaja Maija Maunula, maija.maunula@ cou.fi, p. 044 725 0568 | Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Terveystie 1, 67200 Kokkola | p. (06) 825 4226

38


loitin opintoni toisessa amm attikorkeaako kou ulu luss ssa, a, reilun sadan kilometrin päässä kotoani. Väl imatka perh erheeese eseeeni ni ja poikaystävään tuntui kuitenkin niin pitkältä , että puolen vuoden opiskelu n jälkeen päätin kevään yhteishaussa hak ea opiskelemaa aan n Kokkolaan. Sain opiskelupaikan ja samalla muutin taka isin kotipaikkka kakkun unn nal alle leni ni Pietarsaareen. Päädyin Kokkolaan, koska se oli lähin paikka, missä pystyin opiskelemaan valitsemaani alaa. Koulumatka Pietarsaaresta ta Kokkolaan kestää autolla vain puolisen tuntia. Pidin lukion jälkeen välivuoden , jonka aikana työskentelin piet arsaarelaisessa vanhainkodissa. Siellä huo masin pitävän nii todella paljon hoitoalasta ja päätin hakea itselleni alalta opiskelupaikkaaa.. Opinnoissani on parasta se, että teoriaopintojen lisäksi on todella paljon käytännön harjoittelua. Käytännössä oppii paljon sell aista, mitä ei kou oullun unppen enkkill illää oppisi ja samalla saa näkemystä siitä, mil laisessa työpaikkas assa sa vois i viihtyä valmistuttuaan. Opiskelupaikkakunnallani kaik ki tarvitseman nii palvelut sijaitsevat sopivan matkan etäisyydellä. Erityisesti täytyyy mainita Kok kolan koulutuskirjaston toimivat palv elut ja ystävällinen nen hen kilö kun ta. Lisäksi liikuntaa harrastaville löytyy paljon tarjontaa. a. Koulussa viihdyn, koska kouluyhteisössä vallitsee ystävällinen henki. i. Hyvä luokkahenki lisää viihtyvyyttä. Opiskellessani terveydenhoita jaksi saan myös sairaanhoitajan pätevyyden. Minulla on todella laaja työkenttä, mistä voin oin hakea itseäni kiinnostavia töitä aina vanhainkodeist a lastenneuvolan terveydenh oitajaksi asti. Töitä on varmasti saatavilla heti valmistuttuaan, mikä on todella hyvä asia. Tällä alalla on myös palj on jatko-opiskelum mah ahddoll olliisuu suuksia. Isona minusta tulee hyvä ”ter

kkari”!

Outi Kalliosaari, ison onaa terveydenhoitaja

39


Sosionomin työpaikat voivat löytyä esimerkiksi seuraavilta aloilta: Varhaiskasvatus • Lastensuojelu • Nuorisotyö • Maahanmuuttajatyö • Vanhus- ja vammaistyö • Sosiaaliturvatyö Opiskelet sosiaalialan asiantuntijaksi. Asiantuntijuuttasi tarvitaan eri-ikäisten ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa. Sosionomina osaat tukea ihmisen hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Kykenet tarttumaan toimeen monenlaisissa inhimilliseen elämään liittyvissä ongelmissa ottaen käyttöön ja kehittäen tilanteisiin sopivia toimintatapoja. Tehtäväalueina ovat varhaiskasvatus, nuorisotyö, lastensuojelu, päihde- ja mielenterveystyö, kriminaalityö, maahanmuuttajatyö, vanhustyö, vammaistyö, sosiaaliturvaohjaus ja –neuvonta, sosiaaliturvapalvelut, sosiaalivakuutus, työvoimapalvelut, kuntoutus ja erilaiset esimiestehtävät. Työsi voi liittyä muun mu-

assa julkisiin tai yksityisiin sosiaalipalveluihin, nuorisotoimintaan, työhallintoon ja kansalaisjärjestöihin. Voit myös toimia itsenäisenä palvelujen tuottajana. Sosiaalialan koulutusohjelman perusopinnoissa opiskelet muun muassa kieliä, tietotekniikkaa ja yritystoimintaa; ammattiopinnot koostuvat pääosin yhteiskuntatieteiden, käyttäytymistieteiden sekä terveystieteiden opintokokonaisuuksista. Sosiaalialan asiantuntijatehtävien edellyttämän osaamisen saavutat teorian, käytännön, työelämäyhteistyön, asiantuntijaverkostojen sekä kansainvälisen toiminnan avulla. Syventävät opinnot vahvistavat tietojasi ja taitojasi perhe- ja kriisityössä sekä sosiaalija terveysalan strategisessa kehittämisessä ja johtamisessa. Opintoihisi kuuluu käytännön harjoittelua 45 opintopisteen verran. Osan opinnoistasi voit suorittaa ulkomailla esimerkiksi Belgiassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kauko-Idässä tai Afrikassa.

Sosiaaliala, Kokkola | Tutkintonimike: Sosionomi (AMK) | Valintakoepäivä: 7.-9.6.2010 | Opintojen kesto ja laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä | Lisätiedot: Yliopettaja Pirjo Forss-Pennanen, pirjo. fors-pennanen@cou.fi, p. 044 725 0591 | Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Terveystie 1, 67200 Kokkola | p. (06) 825 4226

40


len ko to kola o isin Lohtaj alta ja l i jo en kelem käv ne aa masin n. Olen ai stään tuttu in myös lu kio n ,e a p nuori ttä sosiono ollut kiin aikka ja s n Kokkola en vu nostu s sotyön min k nu oksi h sa, joten K o kentä o ain tä llä. Si ulutus ant t lapsi-ja nne o kaa val nuori ksi va Koulu p s m l i o i st t iu tusoh sin so y je siaalia ksia toimi östä ja hu kana a myö osaamm lmassani o lan ko s n ulutu e tutu maist sohjel lapsi-ja yö stua m parasta se m n an. minu hön sekä m laaja. laps mi ts a sa pää aavat viiht elentervey i- ja nuori laisuus. O s s-, pä ym p se ihde- otyöhön, v iskelujen rauha n toisaalta ään opisk a aij n a e kaan l k hus- j u k a t riisit upun over ei haasta a vat op ole kaukan gille relles it ja mielly yöhön. Kok vama. ttä tä is tuoma k an sen kelijan löy Koulussa p mään, mut vä ympäri olassa tämää s t a a t esille ö, josr t a o s isa ta n myös muill itsessään p ovat opetu alta luonno Opint e s i n . m ilevän on asiant etodit, jotk työteh i antavat a untiju täviss minu lle pa ä sosi uden mahd aal ljo ja oll lannis isuuden tu ialan kentä n mahdoll i l sa, m s t l u u ä . u s t O k ua sia to pi ik pärist im össä. ä on luonu sosiaaliala ntojen kau tta ole ia erilaisis n ken t valm ttään sa n saan iuksia kansa Vaati toimia inväli ut myös matto m s o es ma nikult taidot tuuris ti Holomaav sti sanottu essa y na mi a luov mn a sosi aalial usta tulee an asi isona antun hyvät tija! vuoro vaiku Saria tusnne N iemi, isona sosio nomi

41


Palveluohjaaja • Sosiaaliohjaaja • Lastentarhanopettaja • Työvoimaneuvoja • Projektipäällikkö • Avopalvelunohjaaja • Kotipalveluohjaaja • Perhepalveluohjaaja • Perhekodinohjaaja • Kehitysvammaohjaaja • Sosiaalialan yrittäjä Sosiaalialan asiantuntijuutta tarvitaan eri-ikäisten ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa. Sosionomina osaat tukea ihmisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Kykenet tarttumaan toimeen monenlaisissa inhimilliseen elämään liittyvissä ongelmissa ottaen käyttöön ja kehittäen tilanteisiin sopivia toimintatapoja. Tehtäväalueina ovat varhaiskasvatus, nuorisotyö, perhetyö, lastensuojelu, päihde- ja mielenterveystyö, kriminaalityö, maahanmuuttajatyö, vanhustyö, vammaistyö, sosiaaliturvaohjaus ja –neuvonta, sosiaaliturvapalvelut, sosiaalivakuutus, työvoimapalvelut

ja kuntoutus. Työsi voi liittyä muun muassa julkisiin tai yksityisiin sosiaalipalveluihin, nuorisotoimintaan, työhallintoon ja kansalaisjärjestöihin. Voit myös toimia itsenäisenä palvelujen tuottajana. Sosionomitutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet hyvin alan asiantuntijatehtäviin. Sosiaalialan koulutusohjelman opinnot koostuvat pääosin yhteiskuntatieteiden, käyttäytymistieteiden sekä terveystieteiden opintokokonaisuuksista. Keskeisten sosiaalialan työmenetelmien lisäksi kehität kielitaitoa ja teknologian käyttövalmiuksia sekä hyvinvointiyrittäjyyttä opiskelussa ja työssä. Opintoihin sisältyy 45 opintopisteen verran ohjattua harjoittelua ja projektiopiskelua työelämässä Suomessa tai ulkomailla. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot: • Varhaiskasvatus- ja perhetyö • Palveluohjaus

Sosiaaliala, Ylivieska | Tutkintonimike: Sosionomi (AMK) | Valintakoepäivä: 3.6.2010 | Opintojen kesto ja laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä | Lisätiedot: Yliopettaja Leena Raudaskoski, leena.raudaskoski@cou.fi, p. 044 449 2557 | Ylivieskan yksikkö, sosiaaliala, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska | p. (08) 449 2500

42


alitsin t i sosiaalialan, i li l kkoska k minua i kii kiinnostaa t llasten t kkanssa työskentely, haluaisin esimerkiksi toimia päivähoidon tai lastensuojelun työssä. Opintojen edetessä minua on alkanut kiinnostaa moni muukin sosiaalialan haara, kuten mielenterveystyö. Parasta opinnoissani on niiden monipuolisuus, koska koulutusohjelmaan kuuluu esimerkiksi varhaiskasvatuksen, kehitysvammatyön, mielenterveystyön ja vanhushuollon opintoja. Parasta ovat myös harjoittelut, joiden avulla voi nähdä monta paikkaa ja näin kokeilla, mikä työ sopisi parhaiten itselle. Parasta on lisäksi se, että suuntautuessani lapsiin, saan lastentarhaopettajan kelpoisuuden. Opiskelin ensimmäisen vuoteni Kokkolassa, jonka jälkeen siirryin Ylivieskan yksikköön jatkamaan opintojani henkilökohtaisten syiden vuoksi. Ylivieska on mukava ja rauhallinen kaupunki. Täältä löytyy monipuoliset harrastusmahdollisuudet, varmasti jokaiselle löytyy jotakin. Yksikkö taas on hyvin viihtyisä ja opiskelijoiden keskuudessa yhteishenki pelaa. Tulevaisuuteen koulutukseni antaa paljon mahdollisuuksia. Moni asia kiinnostaa, enkä vielä varmuudella tiedä, mihin työhön haluan. Kaikki vaihtoehdot ovat vielä avoinna. Minusta tulee isona sosionomi! Tulevaisuus näyttäköön, millaiseen sosiaalialan työhön nenä suuntaa. Mia Sundell, isona sosionomi

43


Raudaskylän opiskelumiljöö rakentuu komeiden historiallisten rakennusten ympärille.

Raudaskylällä vallitsee tiivis yhteishenki opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken.

Ylivieskan yksikössä voit opiskella yhteisöpedagogiksi. Opintoihin kuuluvat kokonaisuudet antavat sinulle kelpoisuuden työskennellä myös kirkon nuorisotyöntekijänä, mutta työpaikkasi voi löytyä tulevaisuudessa myös muualta. Opiskelupaikka on Raudaskylä, joka sijaitsee automatkan päässä Ylivieskan keskustasta.

44


Kansalaistoiminta ja nuorisotyö, s. 46 Ylivieska, esimerkkejä ammattiopinnoista: Kansalaistoiminta ja suomalainen yhteiskunta • Kirkon hallinto ja työyhteisö • Nuorisotyön perusteet • Rippikoulutyö ja isoskoulutus • Kulttuurien ja uskontojen kohtaaminen

Historiallisesta ympäristöstä huolimatta opinnot ja opiskelumenetelmät ovat nykyaikaisia ja monipuolisia.

45


Nuorisotyönohjaaja • Nuorisotyön johtaja • Toiminnanohjaaja • Ohjaaja • Kouluttaja • Yrittäjä • Nuorisosihteeri Kirkollisen kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa sinusta monitaitoinen kasvatuksen ammattilainen, jolla on laaja-alaiset valmiudet toimia erilaisissa kasvatuksen, ohjaamisen ja kouluttamisen tehtävissä. Tällaisia ovat esimerkiksi seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka, kunnan nuorisotyöntekijän tehtävät sekä nuoriso- ja perhekasvatuksen tehtävät yhteisöissä ja järjestöissä. Koulutus sisältää piispainkokouksen vaatimat 90 opintopisteen laajuiset kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoistavat opinnot. Koulutuksen ammatillinen tietoperusta on monitieteinen ja se pohjautuu teologiaan, psykologiaan sekä kasvatus- ja yhteiskuntatieteisiin.

Harjoittelujen kautta pääset testaamaan oppimaasi todellisissa tilanteissa. Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa sinulla on mahdollisuus valita laajasta valikoimasta omaa oppimispolkuasi tukeva kokonaisuus. Opinnäytetyössä sovellat tietojasi ja taitojasi työelämään liittyvän tehtävän parissa ja näin syvennät osaamistasi jollakin erityisalueella. Harjoittelujen, monikulttuurisuuden, kansainvälisten yhteyksien ja työyhteisöllisten kysymysten sekä yhteistyöverkostojen kautta teoreettiset lähtökohdat rikastuvat ja jalkautuvat ihmisten arkeen ja elämään. Tyypillisiä yhteisöpedagogin työnantajia ovat seurakunnat ja muut kirkolliset työnantajat, kuntien nuoriso- ja vapaa-aikatoimi, järjestöt, erilaiset laitokset kuten lastenkodit, hoito- ja kuntoutuslaitokset sekä vapaa-ajan ja ohjelmapalveluyritykset.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (kirkollinen), Ylivieska | Tutkintonimike: Yhteisöpedagogi (AMK) | Valintakoepäivä: 9.-10.6.2010 | Opintojen kesto ja laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä | Lisätiedot: Koulutusohjelmajohtaja Jukka Hautala, jukka.hautala@cou.fi, p. 050 344 2796 | Ylivieskan yksikkö, humanistinen ja kasvatusala, Opistontie 4-6, 84880 Ylivieska | p. (08) 427 6211

46


äädyin Ylivieskaan opiskelemaan yhteisöpedagogiksi aiemnuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan perustutkinman tutkintoni, n non kautta. Halusin laajentaa opintojani myös kirkon nuorisotyön la puolelle. Koin että nuorisotyö on minun tulevaisuuteni, ja kannu salaistoiminnan ja nu nuorisotyön koulutusohjelma tarjoaa minulle siihen vaadittavat tied tiedot ja taidot. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa ehdottomasti parasta on laaj laaja-alainen opintokokonaisuus, joka sisältää teologiaa, kasvatustie kasvatustieteitä ja paljon tarpeellista käytännön harjoittelua. Ylivieska on paik paikkakuntana opiskelijaystävällinen ja toimiva kaupunki. Myös kaupungin koko on mielestäni etu. Opiskelupaikkana Raudaskylä on erityisen kasvattava, sillä yhteiRau söllisyys on läsnä läs jokapäiväisessä elämässä. Yhteisöpedagogin opinnot luovat vahvaa tieto- ja taitoYhteisöpedago pohjaa työelämälle, ja mikä tärkeintä, antaa myös hyvät työeläm eväät itsenäiseen tiedonhankintaan ja oman ammattitaiitsenäis don kehittämiseen. kehittäm Isona minusta tulee näillä näkymin kirkon nuorisotyönohjaaja, mutta on olemassa myös paljon risoty muita työnantajia seurakunnan lisäksi mihin yhteisöpedagogi voi työllistyä, esimerkiksi kunyhtei nalle, nalle järjestöihin tai jopa omaan nuorisotyön palveluita järjestävään yritykseen. pal Johanna Rantala, isona yhteisöpedagogi

47


Musiikin koulutusohjelman opetus on monipuolista, ja opiskelijana eteesi avautuu paljon myös esiintymismahdollisuuksia.

Koulutuskirjaston monipuolinen valikoima palvelee myös taiteen opiskelijoita.

Haaveiletko musiikki- tai teatterialan opinnoista? Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Taiteen yksikössä voit opiskella musiikkipedagogiksi tai teatteri-ilmaisun ohjaajaksi. Taiteen yksikössä vallitsee tiivis yhteishenki, ja samanhenkisten ihmisten kanssa opiskelu on varmasti mieleenpainuvaa!

48


Musiikin koulutusohjelma, s. 50 Esimerkkejä ammattiopinnoista: Pääinstrumentti • Sivuinstrumentti • Vapaa säestys • Instrumenttipedagogiikka • Opettaminen ammattina Esittävän taiteen koulutusohjelma, s. 52 Esimerkkejä ammattiopinnoista: Produktio • Näyttelijäntyö ja esiintyjyys • Osallistava draama • Tutkiva lähestymistapa taiteessa • Oma ohjaus

Esittävän taiteen koulutusohjelmassa pureudutaan tiukasti esimerkiksi näyttelijäntyön saloihin.

49


Esimerkkejä työpaikoista ja ammattinimikkeistä: Opettaja • Musiikkiopistot • Konservatoriot • Yksityiset musiikkikoulut • Työväen- ja kansalaisopistot • Muusikko • Kulttuurialan projektit • Yrittäjänä toimiminen Opintojesi tavoitteena on käytännön muusikkovalmiuksien ja pedagogisten taitojen kehittäminen. Suuntaudut kansanmusiikin, klassisen musiikin tai rytmimusiikin pääinstrumenttiopintoihin. Voit rakentaa henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaasi eri musiikinlajien yhdistelmiä. Valmistut musiikkialan moniosaajaksi, jolla on hallussa laaja-alainen ammatillinen osaaminen. Musiikkipedagogin tutkintoon sisältyy 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot. Teet opintojesi aikana opetusharjoittelua, jossa harjaannut opettamaan omia oppilaita ja ryhmiä. Opiskeluusi sisältyy runsaasti yhteismusisointiopintoja, joita toteutetaan yhteistyössä ammattiorkestereiden ja –yhtyeiden kanssa. Pienessä koulutusyksikössä kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus olla mukana erilaisissa taiteellisissa

produktioissa. Opiskelussa painottuukin vahvasti yhdessä tekeminen. Harjoitteluusi sisältyvät opetusharjoittelun lisäksi myös erilaiset projektit, joita tehdään vuosittain kulttuurialan ammattilaisten kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat mm. Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri, kansanmusiikkiyhtye Tallari, Guardia Nueva –tango-orkesteri, Kokkolan kaupunginteatteri, Kokkolan talviharmonikka, West Coast Kokkola Opera, Kaustisen musiikkilukio, Ala-Könni-opisto, Keski-Pohjanmaan konservatorio, Kaustinen Festival, Kaustisen kamarimusiikkiviikko ja Kokkola Lied –kilpailu. Valmistuttuasi toimit suuntautumisvaihtoehdostasi riippuen joko klassisen musiikin, rytmimusiikin tai kansanmusiikin opetustehtävissä. Tulevia työpaikkojasi voivat olla esimerkiksi musiikkiopistot ja -koulut, konservatoriot, kansanopistot ja työväenopistot tai oma yritys. Osa musiikkipedagogeista toimii myös muusikkoina. Suuntautumisvaihtoehtoja on kolme: • Kansanmusiikkipedagogi • Musiikinohjaaja • Musiikkioppilaitoksen opettaja

Musiikki, Kokkola | Tutkintonimike: Musiikkipedagogi (AMK) | Opintojen kesto ja laajuus: 4,5 vuotta, 270 opintopistettä | Tarkemmat tiedot valintaperusteista ja valintakokeista sivulla 57. | Lisätiedot: Opintosihteeri Tuuli Lahtinen, tuuli. lahtinen@cou.fi, p. 044 725 0776 | Taiteen yksikkö, Vingenkatu 18, 67100 Kokkola | p. (06) 824 4104

50


alusin saada monipuolista musiikinohjaajakoulut musiikinohjaajakoulutusta, tustta, ja Kokkolassa oli mahdollista valita rytmi rytmimusiikkia, klassista ja kansanmusiikkia. Täällä sain valita jokaisesta musiikkityylistä opintoja mieleni mukaan. Olen työskennellyt useita vuosia muusikkona ja tehnyt soiton opetustyötä. Minusta alkoi vahvasti tuntua siltä, että tämä on ala missä viihdyn ja missä haluan olla hyvä. Lähdin siis opinnoillani kehittämään pedagogisia ja musiikillisia taitojani. Parasta opinnoissani on se, että voin soittaa ja opiskella kaikentyylistä musiikkia. Olen päässyt soittamaan monenlaisiin kokoonpanoihin eri tyylilajien musiikkia. Jazzia, maailmanmusiikkia, klassista, perinnemusiikkia ja kaikkien tyylien sekoitusta ilman mitään rajoja… Tietysti myös se vaikuttaa paljon, että oma opettajani hallitsee kaikki tyylit uskottavasti ja on loistava pedagogi. Myös pedagogiset opinnot olen kokenut hyödyllisiksi ja oppimaani on mahtava päästä soveltamaan omassa työssäni. Kavereiden lisäksi viihtymistä edesauttaa se, että Kokkola on todella kulttuuririkas kaupunki. Muusikolle löytyy paljon viihdykettä ja myös töitä, kalenteri onkin täyttynyt nopeasti keikoista ja opetuksesta. Kun tykkää musiikista, musiikin tekemisestä, soittamisesta ja opettamisesta, niin kyllähän sitä hyvin on viihtynyt! Haluan pyrkiä urallani eteenpäin ja olla mukana kehittämässä omaa alaa musiikkipedagogina ja uskon, että tämä koulutus antaa tähän hyvät lähtökohdat. Isona minusta tulee pedagogi. Ja lyömäsoittaja. Ja kitaristi. Ja muusikko. Ja säveltäjä. Ja sovittaja. Ja kapellimestari. Ja sanoittaja. Ja tuottaja. Ja äänittäjä. Ja… Janne Kesäniemi, isona musiikkipedagogi

51


Esimerkkejä työpaikoista ja ammattinimikkeistä: Teatterit ja harrastajateatterit • Koulut • Kansalaisopistot • Ohjaaja • Teatterikuraattori • Opetustehtävät • Vapaan sivistystyön suunnittelu- ja opetustehtävät • Kulttuurialan projektit • Yrittäjänä toimiminen Kokkolassa opiskelet monipuolisesti esittävän ja osallistavan teatterin muotoja. Opit tunnistamaan niiden ominaispiirteitä ja soveltamaan oppimaasi erilaisissa toimintaympäristöissä. Opit näkemään ajankohtaisia elämäntavan ja kulttuurin ilmiöitä. Harjoittelet taiteen ilmaisumuotojen hyödyntämistä monikulttuurisissa yhteisöissä. Opiskelu valmentaa laaja-alaiseen ammattitaitoon taidekasvatuksen ja –harrastuksen alueella. Teatteri-ilmaisun ohjaajat työllistyvät mm. vapaan sivistystyön suunnittelu- ja opetustyöhön. He voivat työskennellä kouluissa, kansalaisopistoissa ja harrastajateattereissa, joissa taiteellisen osaamisen rinnalla painottuvat ryhmän ohjaajuus ja pedagoginen ajattelu. Osallistavan teatterin menetelmiä sovelletaan erilaisissa sosiaali- ja kasvatusalan ryhmissä. Tällaisia

voivat olla paikalliset kehittämishankkeet, joissa yhteisö tutkii alueen kulttuuriperintöä, muutosprosesseja ja mahdollisuuksia. Moniammatillissa projekteissa teatteri-ilmaisun ohjaajalta edellytetään kulttuurialan tuotannollista ja yrittäjyysosaamista. Myös teatterit tarjoavat erityyppisiä työtehtäviä teatteri-ilmaisun ohjaajille. Tällaisia työtehtäviä ovat muun muassa teatterikuraattorin tehtävät. Tulevaisuudessa erilaiset kulttuurialan projektit, yrittäjyys sekä taiteen ja kulttuurin yhdistäminen osaksi hyvinvointityötä tulevat olemaan osa teatteri-ilmaisun ohjaajan laajaa työkenttää. Opiskelussa käytäntö ja teoria punoutuvat yhteen työpajatyöskentelyssä. Harjoittelujaksoilla työskennellään alueellisissa yhteistyöprojekteissa museoissa, teattereissa, kasvatus- ja sosiaalialan sekä vapaan kansalaistoiminnan organisaatioissa. Yhteistyökumppaneina ovat mm. Keski-Pohjanmaan taidemuseo, Halkokarin alakoulu, Ventuskartano sekä Kokkolan Kaupunginteatteri. Teatteri-ilmaisun ohjaajakoulutus toimii aktiivisesti yhteistyössä ammatillisella kentällä sekä seuraa alan kansainvälistä kehitystä.

Esittävä taide, Kokkola | Tutkintonimike: Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) | Opintojen kesto ja laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä | Tarkemmat tiedot valintaperusteista ja valintakokeista sivulla 57 | Lisätiedot: Opintosihteeri Tuuli Lahtinen, tuuli.lahtinen@cou.fi, p. 044 725 0776 | Taiteen yksikkö, Vingenkatu 18, 67100 Kokkola | p. (06) 824 4104

52


len kotoisin Helsingistä, ja Kokkolaan päädyin opiskelemaan vahingos vahingossa - tai hyvällä onnella! Vaikka en oikeastaan edes tiennyt missä Kokkola sijaitsee, hain tänne rrohkeasti kuultuani esittävän taiteen koulutusohjelmasta. tekemään ja arvostamaan monia Olen käynyt Helsingissä 12 vuotta Steinerkoulua, ja tottunut koulussa tek mutkien kautta ja päätin heti hakea eri taiteen aloja. Sain kuulla teatteri-ilmaisun ohjaajan opinnoista mutkie ymmärtänyt mihin olin pyrkimässä. opiskelupaikkaa. Ensimmäisissä pääsykokeissa en vielä ollenkaan ymmärt alkoi tulla vasta tänne kouluun Ymmärrys siitä, mikä on tai mitä voi olla teatteri-ilmaisun ohjaaja, alko päästyäni, ja oma kuvani ammatista laajenee yhä edelleen. edes tulossa opiskelemaan. Muutin Kokkolaan ihan yksin, ja vailla tietoa siitä mitä oikeastaan olen ed Paras asia on silti pysynyt alusta asti samana, yhteishenki. Täällä ei tunnu siltä, että olisin 500 kilometesittävän taiteen opiskelijoita on rin päässä kotoa. Täällä tuntuu kodilta. Taiteen yksikkömme on pieni, ja esi vain parisenkymmentä per vuosikurssi. Suurempaan kaupunkiin tai kouluun verrattuna hienoa täällä Kokkolassa oon myös se, että kaikki tuntuu yksilölliseltä ja mahdolliselta. Jos oikein kovasti toivomme yhdessä luokan kanssa jotain kurssia, se voi toteutua. Myös työelämäyhteistyö on vahvaa ja työkenttänä meillä on koko Pohjois-Suomi. Tuntuu, ettei täälläpäin teatteri-ilmaisun ohjaajan tarvitse tapella työpaikoista kuten Etelä-Suomessa. Uskon, että koulutusohjelmamme vanhetessa teatteri-ilmaisun ohjaaja kotiutuu hyvin Pohjanmaalle, ja sen laajaan harrastajateatterikenttään. voivani työllistyä tulevaisuudessa Teatteri-ilmaisun ohjaaja on niin laaja ammattinimike, että uskon voiva teatteriesitysten ohjaaminen sekä näymelkein mihin tahansa. Tällä hetkellä minua kiinnostaa suuresti teatteries telmätekstien kirjoittaminen. Koulustamme saa niin laajan tietopohjan teatterin alalle, että minusta tuntuu minkä tahansa olevan mahdollista. Toivon tulevaisuudelta, että tteatteri-ilmaisun ohjaajan nitutuksi ja helposti lähestyttäväksi mikettä käytetään ja kannetaan ylpeydellä tehden omaa alaa samalla tutu muille. isona teatteri-ilmaisun ohjaaja Veera Aitolehti, ison

53


TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ: Kevään yhteishaku on 1.3.-16.4.2010. Haku päättyy 16.4. klo 16.15. Valinnoista ilmoitetaan hakijoille 6.-20.7.2010 välisenä aikana Hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta ammattikorkeakoululle viimeistään 3.8.2010 klo 16.15. Jonotusoikeus päättyy 17.8.2010.

HAKEMINEN Ammattikorkeakouluun haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa. Hakija voi esittää enintään neljä hakutoivetta, eikä hakutoivejärjestystä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemusten tulee olla perillä ensimmäisen hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakutoimistossa 16.4. klo 16.15. mennessä. Koulutukseen hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella osoitteesta www.amkhaku.fi. Sähköinen palvelu ohjaa ja neuvoo samalla, kun täytät nettilomaketta. Hakupalvelu lähettää lomakkeen tallentamisen jälkeen automaattisesti ensimmäisen hakutoiveen ammattikorkeakouluun. Huomio! Musiikin ja esittävän taiteen koulutusohjelmiin hakevan tulee täyttää myös lisälomake, joka tulee toimittaa hakutoimistoon hakuajan loppuun mennessä. Lomakkeet ja ennakkotehtävät löytyvät Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun verkkosivuilta osoitteesta www.haeennenkuin.fi

54

Valintakokeet Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kaikkiin nuorten koulutuksiin järjestetään valintakoe. Lisätietoja valintakokeista löytyy koulutusohjelmakohtaisista tiedoista. Valintakokeeseen valituille lähetetään kutsut. Valintakokeet ovat maksuttomia. Opiskelupaikan vastaanottaminen ja jonotusoikeus Ammattikorkeakouluun yhteishaussa 6.-20.7.2010 välisenä aikana välisenä aikana valituksi tulleen opiskelijan tulee palauttaa opiskelupaikan vastaanottoilmoitus täytettynä ammattikorkeakoulun hakutoimistoon 3.8.2010 klo 16.15 mennessä. Vastaanottoilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa myöhemmmin. 6.-20.7.2010 välisenä aikana valitulla opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus ottaa opiskelupaikka vastaan ehdollisesti ja jäädä jonottamaan yhteishaun ylemmän hakutoiveen paikkaa tai muuta korkeakoulupaikkaa. Vain yhtä paikkaa on mahdollista jonottaa, eikä jonotuskohdetta voi muuttaa. Jonotusoikeus päättyy 17.8.2010.


Mikäli koulutuspaikkaa jonottamaan jäänyt opiskelija ei tule hyväksytyksi ennen jonotusoikeuden päättymistä, hänen lopulliseksi opiskelupaikakseen vahvistuu ehdollisesti vastaanotettu paikka. HUOM! Kaikkiin yliopistoissa järjestettäviin koulutuksiin ei voi jonottaa. Mikäli haluat jäädä jonottamaan yliopistopaikkaa, varmista yliopistosta ennen vastaanottamisilmoituksen jättämistä, onko koulutukseen mahdollista jonottaa. Yhden korkeakoulupaikan periaate Opiskelijaksi hyväksytty voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden (1.8.-30.12. tai 1.1.-31.7.) aikana alkavista opinnoista Yhden korkeakoulupaikan periaate koskee saman lukukauden aikana alkavia koulutuksia.

OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalinta tehdään ammattikorkeakoulujen valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti hakijan esittämää hakutoivejärjestystä noudattaen. Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluun Yleisen hakukelpoisuuden antavat: • Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto • International Baccalaureate -tutkinto tai Reifeprüfung-tutkinto tai The European Baccalaureate -tutkinto • Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu laajuudeltaan vähintään kolmevuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto

Varasijat Hakukelpoiset hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakokeen hyväksytysti, mutta eivät tule valituksi koulutukseen suoraan, jäävät varasijalle. Varasijoilta kutsutaan hakijoita tarvittaessa pisteiden mukaisessa järjestyksessä. Hakutoimiston yhteystiedot Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Hakutoimisto, Talonpojankatu 4, 67100 Kokkola p. (06) 825 2081, faksi (06) 825 2074 S-posti: hakutoimisto@cou.fi. Virtuaalinen hakutoimisto on osoitteessa www.haeennenkuin.fi. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun hakutoimisto neuvoo kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa. Syksyn yhteishaku on 13.9.-15.10.2010. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ei kuitenkaan ole mukana syksyn yhteishaussa.

• Nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/91) tarkoitetut vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot • Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/98) tarkoitettu laajuudeltaan vähintään kolmevuotinen ammatillinen perustutkinto • Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin Hakukelpoisuuden vastaavalle alalle antavat: • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu laajuudeltaan kolmea vuotta suppeampi ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto • Nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/91) tarkoitetut kolmea vuotta suppeammat yh-

55


distelmäopinnot • Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/98) tarkoitettu laajuudeltaan kolmea vuotta suppeampi ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto Henkilö, joka on saavuttanut edellä selostetuin perustein kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakoulu-opintoihin, voi laajentaa tämän yleiseksi kelpoisuudeksi ammattikorkeakouluihin 1) suorittamalla lisäksi a) laajuudeltaan sellaiset yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot, jotka laajentavat peruskoulun jälkeiset opinnot kolmeen vuoteen, tai b) jatkotutkintona suoritettavan ammattitutkinnon tai c) erikoisammattitutkinnon tai 2) hankkimalla vähintään kolmen vuoden työkokemuksen tutkinnon suorittamisen jälkeen tutkintoa vastaavalla alalla. Vastaavaa alaa määriteltäessä sovelletaan tekniikasta ja liikenteestä, yhteiskuntatieteistä, liiketalou-

ERIKOISTAPAUSVALINTA JA HARKINNANVARAINEN VALINTA Sekä erikoistapausvalinnassa että harkinnanvaraisessa valinnassa hakevien tulee täyttää hakulomake hakuaikana (1.3.-16.4.2010) netissä tai täyttää paperilomake ja toimittaa se ensimmäisen hakutoiveen ammattikorkeakouluun. Erikoistapausvalinta Erikoistapausvalinnassa voivat hakea hakijat, joilla on hakukelpoinen tutkinto, josta puuttuvat aiempaa koulumenestystä osoittavat arvosanat. Tällaisia tutkintoja ovat: • ammattitutkinto • ulkomailla suoritettu tutkinto Erikoistapausvalinnassa hakevan tulee toimittaa ha-

56

desta ja hallinnosta, sosiaali-, terveys- ja liikuntaalasta, luonnonvara-alasta, matkailu-, ravitsemis- ja talousalasta, kulttuurialasta sekä humanistisesta ja kasvatusalasta muodostuvaa koulutusalajakoa. Pääsääntöisesti noudatettavan koulutusalajakoon perustuvaan vastaavan alan määrittelyn ohella voidaan ammattikorkeakoulussa tarvittaessa yksittäistapauksissa hyväksyä vastaavan alan koulutukseksi koulutusalajaosta poikkeava, mutta koulutusohjelmaa/suuntautumisvaihtoehtoa sisällöllisesti lähellä oleva perustutkinto tai kouluasteen ammatillinen koulutus. Huomio! Ammattikorkeakouluun ei voi hakea ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnolla. Jos vielä ehtisi saada mukaan seuraavan tekstin: Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon osalta hakukelpoisuuden määrittely on vielä kesken. Lisätietoja www.koulutusnetti.fi.

kuaikana kopiot opiskelu ja työtodistuksista ensimmäisen hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon hakuaikana. Ensimmäisen hakutoiveen ammattikorkeakoulu tekee päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin hakutoiveisiin. Harkinnanvarainen valinta Ammattikorkeakoulu voi ottaa opiskelijaksi henkilön, joka ei täytä ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (351/2003) mainittuja kelpoisuusvaatimuksia, jos hakijalla on riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten. Harkinnanvaraisessa valinnassa voivat hakea hakijat, joilla ei ole ollenkaan ammattikorkeakouluun hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu käyttää harkinnanvaraista valintaa.


Harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan tulee ottaa yhteyttä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon ja toimittaa hakutoimistoon kopiot opiskelu- ja työtodistuksista viimeistään kaksi viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen.

Harkinnanvaraisessa valinnassa päätös valintakokeeseen kutsumisesta tehdään toimitettujen todistusten perusteella. Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Lopullinen valintapäätös tehdään valintakoetuloksen perusteella.

MUUTOKSENHAKU OPISKELIJAVALINTAAN Mikäli katsot, ettei ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnassa ole sinun kohdallasi noudatettu valintaperusteita ja/tai olet tyytymätön opiskelijavalinnnan tulokseen, ota yhteyttä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun koulutusjohtajaan. Mikäli asia ei selviä, voit tehdä ammattikorkeakoulun hallitukselle kirjallisen oikaisupyynnön valintaasi koskien 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET JA VALINTAKOKEET (Jatkoa sivuilta 48-53) Esittävä taide:

Musiikki:

Valintaperusteet: Hakija täyttää hakuajan loppuun mennessä yhteishakulomakkeen lisäksi esittävän taiteen lisälomakkeen osoitteesta www.haeennenkuin. fi. Lisälomake ja kopio yhteishakulomakkeesta tulee palauttaa ammattikorkeakoulun hakutoimistoon hakuajan päättymiseen mennessä. Lisälomakkeen pohjalta arvioidaan alan aiempia opintoja, harrastuneisuutta ja työkokemusta. Lopullinen opiskelijavalinta tapahtuu Keski-Pohjanmaan amk:n oman valintakokeen perusteella. Valintakoetuloksia ei luovuteta muiden amk:jen käyttöön.

Valintaperusteet: Hakijan tulee täyttää hakuajan loppuun mennessä yhteishakulomakkeen lisäksi musiikin lisälomake. Lisälomake ja kopio yhteishakulomakkeesta palautetaan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon hakuajan päättymiseen mennessä. Lisälomake ja musiikin valintakoeopas löytyvät osoitteesta www.haeennenkuin.fi. Lopullinen opiskelijavalinta tapahtuu Keski-Pohjanmaan amk:n oman valintakokeen perusteella. Valintakoetuloksia ei luovuteta muiden amk:jen käyttöön.

Valintakoe: Hakijat kutsutaan valintakokeisiin yhteishakulomakkeen ja lisälomakkeen perusteella. Yksipäiväiset valintakokeet ovat toukokuussa viikolla 21, tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Valintakoe: Hakijat kutsutaan valintakokeisiin yhteishakulomakkeen ja musiikin lisälomakkeen tietojen perusteella. Lisälomakkeen avulla arvioidaan hakijan musiikin alaan liittyviä aikaisempia opintoja, harrastuneisuutta ja työkokemusta. Yksipäiväiset valintakokeet ovat toukokuussa viikolla 20, tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

57


Central Ostrobothnia University of Applied Sciences offers modern and pleasant facilities for students.

Kokkola and Ylivieska have a lot to offer for studying and free time.

Central Ostrobothnia University of Applied Sciences offers altogether 26 degree programmes in the following fields: Technology, Communications and Transport; Tourism, Catering and Domestic services; Social sciences, Business and Administration; Social services, Health and Sports; Humanities and Education and Culture. At COU you can study in FInnish, English and Swedish. Remember to check out our website at www.cou.fi for more information on degree programmes, students’ stories and lots more! See also the applicant’s info on page 16 of this guide.

58


Chemistry and Technology, page 4 Kokkola, examples of studies: Applied Chemistry • Process Automation • Physical Chemistry • Analytic Chemistry Information Technology, page 6 Kokkola, examples of studies: C Programming Language • Digital Techniques • Relation Databases & SQL • Object-Oriented Programming Industrial Management, page 8 Ylivieska, examples of studies: Business to busiess marketing • Risk management • Production palling and control • Innovation management Nursing, page 10 Kokkola

The school logo is displayed on the Unit of Technology and Business in Kokkola.

Business Management, page 12 Kokkola, examples of studies: Doing business in Nordic region • International economics • Team leadership • European Union • Marketing research Tourism, page 14 Pietarsaari, examples of studies: Finnish Tourism • Hospitality Services • Business Communication

59


Environmental Engineer • Environmental Chief • Quality Engineer • Environmental Planner • Operating Engineer • Developing Engineer • Process Developer The aim of this degree programme is to give the students a comprehensive knowledge of chemistry and engineering. The student will gain education in environmental issues such as recycling of materials, production of energy, handling of wastewater, cleaning of air, environmental management and process planning. The student will get a holistic view of life cycle thinking and material flows in industrial planning and other fields of society. Besides the specialisation in environmental issues, the graduated engineer also has a strong basic knowledge in chemical engineering. Therefore he or she will find general job placements in industry in marketing, planning, administration or teaching.

One quarter of the studies consist of general basic studies, one half are professional courses in Chemistry and Chemical Engineering, and the last quarter consists of specialisation studies in environmental issues. Laboratory exercises and research projects take up a large part of the programme. The programme provides the students with the specialisation in Environmental Chemistry and Technology. In the practical periods the student applies the received knowledge in practical tasks. Because students from different nationalities study in the programme, the learning environment is international. This enables us to educate the students to cooperate in spite of different cultural backgrounds and they establish a world wide professional network during the their study.

Chemistry and Technology, Kokkola | Examination: Bachelor of Engineering | Length and duration: 4 years, 240 credits | Entrance examination: Check date at www.haeennenkuin.fi | Language skills: The applicants’ language skills will be tested | Places: 15 | Further information: Head of Programme Staffan Borg, staffan.borg@cou.fi, tel. +358 44 7250 312 and www.haeennenkuin.fi | Technology and Business, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola Finland | tel. +358 (0)6 825 3150

60


study in Kokkola, unit of technology and business. When I was in my home country, I was studying Environmental science, at that time I became interested in Environmental chemistry and wanted to complete degree in Environmental related program. Then I searched a good university in Nordic countries then I found our university, Central Ostrobothnia UAS and decided to apply for it. In my program, the best thing is the specialization course, for example in Environmental protection and cleaning technologies. We are benefited in so many aspects; we are having different type of extra courses like biotechnology along with compulsory environmental protection subject. Talking about the most positive thing in my city is environment in favor of study. Teachers are very kind and helpful. They do care of each and every student. That’s what I like the most. Chemical engineering along with environmental cleaning and protection courses, I don’t think other degree program has more scope. We can be fitted in any kind of industries. In future I will be a successful Chemical engineer in Finland.

Raghu K.C., Degree Programme in Chemistry and Technology

61


SW Desingn Engineer • Date Network Expert • Pro- ware development of communication technologies duct Manager • SW Test Engineer • R & D Engineer already during their studies. • Project Manager The Degree Programme in Information Technology offers professional and personal competences in Software Engineering and Media and Communication Technology. Most products and services provided by high-technology companies and organisations are based on software and communications solutions designed by IT-engineers. Information Technology is an important part of our continuously ongoing technical infrastructure development. In their studies students can focus on Software Engineering, which provides the skills needed to develop software products and applications utilising modern programming tools. Close co-operation between the degree programme and surrounding working life gives our students a possibility to specialize in soft-

The Internet, cellular networks, local area networks and other communication technologies have enabled networking among people and organizations. In Media and Communication Technology students learn e.g. the structure and function of data communication network systems. During our courses we use Cisco Networking Academy software which gives the students access to up-to-date network learning material and exercises and to a laboratory environment. The degree programme emphasises on creating a positive attitude towards entrepreneurship, teamwork and international relations and exchange. Specialisation options: • Software Engineering • Media and Communication Technology

Information Technology, Kokkola | Examination: Bachelor of Engineering | Length and duration: 4 years, 240 credits | Entrance examination: Check date at www.haeennenkuin.fi | Language skills: The applicants’ language skills will be tested | Places: 20 | Further information: Head of Programme Mats Albäck, mats.alback@cou.fi, tel. +358 44 7250 321 and www.haeennenkuin.fi | Technology and Business, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola Finland | tel. +358 (0)6 825 3150

62


63


Purchasing Manager • Marketing Manager • Sales Manager • Accounting Manager • Production Manager • Supply Chain Manager • Business Controller In Industrial Management Programme we offer several management profiles for our graduates in specialisation lines Supply Chain Management and Global Marketing and Management. We coach highly qualified experts for international companies. Our cooperation partners in industry require good engineering and service team management skills from our graduates for work in the international environment.

Basic studies will provide you with grounds for an international engineering examination. Professional studies familiarise students with the developement of different tasks in an international industrial company. Part of your elective studies will be organised together with our research and development center, using laboratories, projects and international exhinition -projects as a living learning environment. Our international Industrial Management -programme prepares you for future taskas in management positions worldwide.

Industrial Management, Ylivieska | Examination: Bachelor of Engineering | Length and duration: 4 years, 240 credits | Entrance examination: Check date at www.haeennenkuin.fi | Language skills: The applicants’ language skills will be tested | Places: 25 | Further information: Principal Lecturer Ossi Päiväläinen, ossi.paivalainen@cou.fi and www.haeennenkuin.fi | Ylivieska Unit, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska Finland | tel. +358 (0)8 449 2500

64


thought about studying abroad for some time when I faced advertisment about COU. Everythingg was so well prepared that I decided to choose it. It’s wide subjected degree creating many opportunities forr future. I still wasn’t very decided about what should I do after studies but I know after Industrial Management nagement I souldn’t have problems with it. As I mentioned it’s wide topic giving experience in many ny ways both in theory as in practic. I might choose many ways of my career after this programme. I live in big city in Poland so in Ylivieska I may calm down, wn, chill out and living in here isn’t stressful. Even tought it’s small town there are many opportunities es for spending time. It opens world through exchanges and practical trainings gs every year. It means both my psychological preparation and creating relationships in every country I visited, so if I would like to come back to some of them it’s not that big challange as to going to unknown. Also as mentioned before my degree programme is giving many opportunities for career so I think I won’t have lack of options for work. I don’t know where I’ll finish after one year so how could d I forecast my existance after 3? My willness is still elastic and that’s why even if I change my mind d about my plans there is big possibility that Industrial Management will cover it. Robert Solczak, Degree Programme in Industrial Managementt

65


The Degree Programme is taught in English and will qualify the student as a Registered Nurse (UAS). The programme is 3,5 years long and consists of 210 ECTS credits. The programme is suitable for students who are interested in studying in a multicultural group and with promoting health and caring people throughout the lifespan. Language and communication skills are highlighted during the whole education. The curriculum is based on nursing science and other sciences relating to nursing as well as evidencebased nursing. The education includes working experience 75 ECTS credits. This clinical practice is conducted in different nursing environments e.g.: internal medicine, maternity care, paediatric and adolescent units.

The professional studies will start from the beginning of the studies strengthening the student’s knowledge and skills in different areas of nursing. Language studies and studies in information technology, entrepreneurship and other basic studies will enhance the student’s learning for the profession. The knowledge and the skills needed in health care change rapidly. This requires an ability to work independently and flexibly and a readiness for multiprofessional and multilateral co-operation both nationally and internationally. The students should be able to communicate in Finnish at the end of their studies. This will enable them to become employed as Registered Nurses (RN) in Finland.

Nursing, Kokkola | Examination: Bachelor of Health Care | Length and duration: 3,5 years, 210 credits | Entrance examination: Check date at www.haeennenkuin.fi | Language skills: The applicants’ language skills will be tested | Places: 10 | Further information: Education Planner Lena Helminen, lena.helminen@cou.fi, tel. +358 (0)6 825 4294 and www.haeennenkuin.fi | Health Care and Social Services, Terveystie 1, 67200 Kokkola Finland | tel. +358 (0)6 825 4226

66


am from Kenia and I am 21 years old. My field of study is Degree programme in public health nursing. I can’t actually expain how I ended up in here, but its basically because of my career and dream in pursuing public health nursing. After high school, I made up my mind to study public health nursing, as ít makes it possible in my country of origin to study medicine after it. This was because I could not directly study medicine dicine because of the qualifications needed. The practical part of it makes it more interesting because I get the opportunity to personally proof some facts that have only learnt rnt of them theoretically, moreover I personally learn to work with other people(Interact) in different fields who in one way or anotherr work to make nursing process a success. Practically also, I learn to speak Finnish which is most needed means of communication as a nurse in Finland. The society, by this I mean that they(the people-teachers, otherr staff mebers, and many others) accepted us as their students and d even n in our practises, patients normally co-operate with us. Resources, urces, for example the library makes it easier for us to access different nt information for our assignments and professional growth. The environment, the school is situated in a well conducive environment nment suitable for learning and with some basic services. It is a like an ’open ended questionnaire’ by this I mean that I stand a chance of pursuing courses for diversified in the field of medicine dicine and nursing as well. In my programme I can also choose to work as either a registered nurse or a public health nurse as it encomncompasses both. I stand a better chance of also working in different fferent countries. I want to be a medical practitioner after successfully pursuing ng my Bachelor’s degree. Christopher Kipkorir, Degree Programme of Health Care

67


Export & Import Manager • Sales Representative • Marketing Manager • Key Accountant • Office Manager The accredited programme in Business Management provides both international and Finnish students with a coherent link between business and technology within the international business community. The overall objective of the programme is to provide students with professional, international, personal and social competences to operate in an international business environment. The focus of the programme is entrepreneurship and international business. Throughout the studies students examine the growth of business enterprises from the business concept to a fully operational com-

pany in the international market. Contents; Setting up a new business – focus on entrepreneurship (basic studies), internationalisation of the business (professional studies), developing new business areas (professional studies) and international work placement in an area of development. International exchange and studying abroad is an important part of the programme. Continuous change in the society has brought about a number of significant changes in the organisation of learning and teaching. The emphasis is on relatively large functional modules as well as on learning strategies through which the students will develop their ability to manage change. The modules are based on the functional areas of a business enterprise.

Business Management, Kokkola | Examination: Bachelor of Business Management | Length and duration: 3,5 years, 210 credits | Entrance examination: Check date at www.haeennenkuin.fi | Language skills: The applicants’ language skills will be tested | Places: 20 | Further information: Head of Degree Programme Birgitta Niemi, birgitta.niemi@cou.fi, tel. +358 (0) 44 725 0350 and Student Affairs Officer Eija Sipinen, eija.sipinen@cou.fi, tel. +358 (0)6 825 3351 and www.haeennenkuin.fi | Technology and Business, Talonpojankatu 2, 67200 Kokkola Finland

68


ended up in Kokkola Kokko k la because becau of love: There was this beautiful Swedish speaking exchange to my hometown Trondheim in Norway, and I deciFinn who came on exchang ded to move to Kokkola and marry her. She’s been my wife for 4 years now. ma The study programme was quite easy for me : I’ve always been interested in people, intedoing business I get to combine all of these interests. I ended raction and business. So, in doin because my Finnish wasn’t good enough (after only one year up in the BBA programme beca would be very much confused with my Norwegian in Finland), my Swedish grammar gram (mother tongue), and I’ve been sspeaking English for some 20 years… Having studied in Baccalaureate) made the choice even easier. English earlier (International B I think the best thing in my programme p is the people. I’ve had the privilege to meet a lot of nice people, and most of them are internationals – so I’ve learnt a lot about getting a lot of new friends! different cultures, as well as ge For me the most positive thing thin in Kokkola would have to be my family here: They make me feel at home here and did it from the very beginning. opportunities here. As an international in Kokkola I speak I think I’ve got quite good opp both local languages, and have a degree in doing business with internationalization as major subject. I think I’m needed here! And speaking 5 languages is quite an advantage for me. Myhre, Degree Programme in Business Management Marius Myhr

69


Sales Representative • Travel Agent • Travelling Manager • Project Manager • Travelling Secretary • Hotel or Restaurant Manager • Travel Agency Manager • Congress Manager or Secretary • Sales and Marketing Secretary • Tourism Entrepreneur • Consultant Come and get diverse know-how in tourism, as well as in business, at the same time as you get acquainted with working life in practice! Our degree programme in English will provide you with the skills to function in sales, planning and developing tasks in tourism companies and organisations, as well as sufficient know-how to become an entrepreneur in tourism. After graduation, you could work in domestic or international organisations with planning, development or management tasks within the service industry or for example in travel agencies, hotels or in the field of passenger traffic. You may include tasks for tourism companies and organisations in your studies; these tasks could be working with fairs, tasks in preparation for semi-

nars, and short written tasks like surveys, registers, brochures, leaflets and guides. Besides, you can participate in tourism projects and write your thesis on assignment from the tourism trade. Our objective is that you, after graduation, are in command of the English, Finnish and Swedish written and oral communication skills required for the profession. In addition, you have the possibility to reach the level where you manage typical written communication and interaction situations in at least two more languages. The customer service skills and cultural knowledge acquired through the degree programme will support you and your language learning is furthermore deepened through language immersion pedagogics. Our aim is that the department will move to a new Campus area year 2011. If you choose to, it’s possible to combine your studies with courses in institutions of higher education abroad. There are dozens of international partners, among others Escola Universitaria de Turisme in Barcelona in Spain and Shanghai Normal University in China.

Tourism, Pietarsaari | Examination: Bachelor of Hospitality Management | Length and duration: 3,5 years, 210 credits | Entrance examination: Check date at www.haeennenkuin.fi | Language skills: The applicants’ language skills will be tested | Further information: Head of Programme Sara Åhman, sara.ahman@cou.fi, tel. +358 (0)6 788 8562 and www.haeennenkuin.fi | Pietarsaari Unit, Paul Hallvarin katu 1, 68600 Pietarsaari Finland | tel. +358 (0)6 788 8555

70


choose to study in Pietarsaari because it is a small, beautiful and cozy town quite near to my hometown. I also wanted to study in a bilingual town because I wanted to develop my Swedish as I have Finnish as my mother tongue. I choose to study tourism in English because in my opinion it opens more doors in working life after graduation and I have always loved English as a language. This degree programme gives a variety of options where we can work after graduation. Tourism studies include many interesting tourism and business related courses. We also get a great chance to study different languages. Here in Pietarsaari we study in an inspiring international atmosphere. My classmates are from all over the world and one of the best things is that I have gotten a chance to get familiar with different cultures. I have gotten so many good friends from foreign countries and, of course, from Finland too. After graduation we will have a good international network and I’m sure that will be really useful. We have a good chance to study abroad as exchange students, for example in China, Spain etc. and get great experiences. I haven’t gone anywhere as an exchange student yet but who knows what will happen before my graduation. We are also planning and carrying out many projects and it gives us experience that will be valuable in the future. We are doing lots of teamwork which develops our skills to co-operate with other people. We also organize many events and parties here so that nobody would get bored. After graduation I want to get a job in tourism branch, of course. My dream is to have my own small hotel one day. If that won’t work out it won’t be the end of the world because this degree programme gives so many options for the tourism experts. Emilia Tuura, Degree Programme of Hospitality Management

71


HOW TO APPLY TO UNIVERSITIES OF APPLIED SCIENCES Applying to programmes conducted in English at University of Applied Sciences (UAS) takes place through a system of joint application. Prospective students can apply to four different degree programmes at UAS using the same application form.

TIMETABLE FOR JOINT APPLICATION Apply online at www.admissions.fi. It is important to follow all the instructions. Degree programmes starting in autumn 2010 • Application period 11 January – 12 February 2010. Online application closes on 12 February at 4.15 pm Finnish time (+2 hrs GMT). • Copies of relevant certificates and authorised translations of them must arrive by 19 February

ELIGIBILITY General eligibility for the programmes is given by: • completed Finnish upper secondary education or the Finnish matriculation examination (Act on the Organisation of the Matriculation Examination (672/2005) • International Baccalaureate, Reifeprüfung or European Baccalaureate examination • a vocational college diploma or higher vocational diploma (e.g. in engineering) • a vocational qualification of at lest three years duration, completed in vocational upper secondary education and training, referred to in the Vocational

72

2010 at the latest • Entrance examinations are held between 1 April and 7 May 2010. • UAS announce the results by 20 July 2010. • Admitted students must confirm their study places by 3 August 2010 at 4.15 pm Finnish time at the latest. Please contact the admissions office of the UAS of your first choice in all matters relating to your application and to changes in your circumstances .

Education and Training Act (630/98), or an earlier corresponding qualification • combined education programmes of at least three years duration, referred to in the Act on Youth-level Education and the Polytechnic Experiment (391/91) • a vocational qualification in adult education of at least three years duration, referred to in the Vocational Adult Education Act (631/98) • a foreign degree or qualification which gives eligibility for higher education in the awarding country Those applicants who are applying with competence based vocational qualification, competence based


further vocational qualification or non-Finnish qualifications must have completed their studies by the end of the application period. If an applicant who is applying with a non-Finnish qualification is a citizen of an EU/EEA-country, he/ she can apply if the qualification is completed during the spring of applying. The admission of such EU/EEA –applicant completing his/her education in the spring of applying is conditional until the polytechnic/UAS has checked the applicant’s final certificates. Only final certificates will be accepted, result slips or statements of results will not be accepted. UAS only accept final certificates awarded by national and regional bodies granting educational certificates. Therefore various other documents such as "Testimonials", "Statements of Results", "Examination Results" or "Result Slips" are not considered as official certificates. Please note, that if you have a scratch card, it is advisable to attach the card to your final certificate. If a UAS uses discretionary admissions, other applicants may also be admitted, if the UAS considers their skills and knowledge sufficient (incl. language skills). COU uses discretionary admission. If the applicant is a refugee or in a refugee-like situation and the qualifications obtained cannot be proven through documentary evidence, UAS can consider whether the applicant can be invited to the entrance examination, even if the UAS does not use discretionary admission. The applicant must prove his/her refugee status by decision made by a competent authority and send a copy of the decision to the admissions office by 19 Feb 2010 at the latest.

duration, completed in vocational upper secondary education and training, referred to in the Vocational Education and Training Act (630/98), or a corresponding earlier qualification • combined education programmes of less than three years duration, referred to in the Act on Youth-level Education and the Polytechnic experiment (391/91) • vocational qualifications or further vocational qualifications in adult education of less han three years duration, referred to in the Vocational Adult Education Act (631/98) Eligibility for UAS studies in a corresponding field of study on the basis specified above may be broadened into general eligibility for UAS studies by: 1) completing in addition a) general or vocational studies that extend the postbasic education studies to three years of duration, or b) a further vocational qualification or c) a specialist vocational qualification or 2) gaining at least three years of work experience in a corresponding field, after completing the qualification. The corresponding field of study is defined according to the following fields of vocational education and training: humanities and education; culture; natural sciences; natural resources and the environment; tourism, catering and domestic services; social services, health and sports; technology, communications and transport; social sciences, business and administration. UAS can also take into consideration a vocational qualification or school-level vocational education that does not fall into the fields of education and training specified above as studies in a corresponding field, if its content is close to the study programme specialisation.

Eligibility for applying a corresponding field of study is given by: • a vocational qualification of less than three years

73


CERTIFICATE In order to demonstrate eligibility to UAS studies, an applicant applying with a non-Finnish qualification must provide a copy of the original certificate to the admissions office of his or her first-choice UAS by tUAS by 19 Feb 2010, 4.15 pm at the latest. This does not apply to those applicants who are citizens of an EU/EEA-country and who are completing their qualification in the spring of applying. The UAS will then decide on the applicant’s eligibility to all options in

EVALUATION OF LANGUAGE SKILLS Applicant who is not a citizen of EU/EEA-country Applicant who is not a citizen of an EU/EEA –country must provide proof of his/her English language skills by 19 February 2010 4.15 pm at the latest to the admissions office of his/her first preference UAS. In order to prove the applicant’s English language skills, he/she must provide one of the following minimum requirements: • IELTS score academic level 6,0 or • TOEFL score 550 paper-based test/ 79-80 internet -based test or • skills level 4 in English in the National Certificate of Language Proficiency (www.oph.fi => Tutkinnot ja opiskelu => Yleiset kielitutkinnot).

the application. In addition, copy of an official Finnish, Swedish or English translation of the certificate must be provided, if the certificate is not written in one of these languages, the translation must have the translators signature and stamp. The copies must be sent by post, scanned or faxed copies will not be accepted. Also applicants with a Finnish competence based vocational qualification or competence based further vocational qualification must provide a copy of the original certificate to the admissions office of his or her first-choice UAS by the set date.

lish in one of these countries, is also accepted as a demonstration of sufficient English language skills. Higher education degree conducted in English completed in Finland will not be considered as sufficient proof of language skills. The certificate copies must be delivered to the admissions office by 19 February 2010 4.15 pm Finnish time (+2 hrs GMT). All applicants who have demonstrated their eligibility and language skills will be invited to the entrance examinations. Please note, that in some entrance examinations, the applicant must take part in a compulsory language test.

Applicant who is a citizen of EU/EEA-country

Both TOEFL and IELTS test results are valid for two years. The National Certificate of Language Proficiency does not have a set date of validity. TOEFL score results are only accepted directly from the Educational Testing Service.

The applicants’ language skills will be evaluated in the language test included in the entrance examination on a pass/ fail basis. An applicant who has failed the language test is withdrawn from admission.

In addition, upper secondary level school education in English completed in Great Britain, Ireland, the United States, Canada, Australia or New Zealand or Bachelor’s or Master’s degree completed in Eng-

An applicant, who is not obliged to send proof of his/her language skills, can be the first-choice UAS by 19 Feb 2010, 4.15 pm at the latest. The minimum language skills requirement is

74


• IELTS score academic level 6,0 or • TOEFL score 550 paper-based test/ 79-80 internet -based test, or • grade C in the Finnish matriculation examination in advanced level English (IB-examination grade 4 completed in Finland, Reifeprüfung –examination grade 7 completed in Finland or EB-examination grade 6.00-6.95), or • skills level 4 in English in the National Certificate of Language Proficiency (www.oph.fi => Tutkinnot ja opiskelu => Yleiset kielitutkinnot). Both TOEFL and IELTS test results are valid for two years. The National Certificate of Language Proficiency does not have a set date of validity. TOEFL

APPLICATION You can apply to up to four different degree programmes conducted in English at www.admissions.fi. The application service guides and helps you to fill in the application form, and gives information relating to studying and applying. Follow the instructions carefully and submit the application. An application submitted online is directly received by the admissions office of the UAS of your first choice. Print a copy of the application form for yourself for future reference. Copies of relevant certificates and authorised translations of the certificates into English, Finnish or Swedish must arrive at the UAS of your first choice by 19 February 2010 at 4.15 pm Finnish time. Consider your options of preference carefully. You can apply for up to four different degree programmes at 25 UAS in Finland. The order of preference chosen in the application is binding and cannot be altered after the application closes.

score results are only accepted directly from the Educational Testing Service. In addition, upper secondary school education in English completed in Great Britain, Ireland, the United States, Canada, Australia or New Zealand or Bachelor’s or Master’s degree completed in English in one of these countries, is also accepted as a demonstration of sufficient English language skills. Higher education degree conducted in English completed in Finland will not be considered as sufficient proof of language skills. Please note, that in some entrance examinations, the applicant must take part in a compulsory language test.

If you are not accepted on the programme of your first preference, your points will be checked to see if you can be accepted for your second, third or fourth preference. If you are accepted on the degree programme of your first preference, you cannot be selected for your second, third or fourth preference. Once you have been placed on a reserve place, you can be accepted for a higher preference option due to cancellations, if you have decided to be placed on a waiting list for a higher preference option or you have not accepted another study place. Changing the application • The order of preferences can only be changed during the application period. • Changes in address or other relevant personal details can be changed also outside the application period. • All changes in the application or additional information must be sent in writing to the admissions office of the UAS of your first preference. Selection of new students All UAS arrange entrance examinations. All appli-

75


cants who meet the admission criteria are invited to the examinations.

30 can be awarded for school performance and 70 for the entrance examination.

Admission groups

2. Admission on the basis of the entrance examination: Applicants with eligibility to apply to UAS studies referred to in the Polytechnics Act (351/2003), not mentioned in section 1 above, or whose eligibility to apply is based on non-Finnish qualifications. The admission of those completing an EB in a European school in the spring of the application is based only on the points awarded for the entrance examination. The admission of those EU/EEA-citizens who are completing their qualifications in the spring of applying is based only on the points awarded for the entrance examination. The maximum total of entrance examination points is 100.

50% of the applicants will be admitted on the basis of the entrance examination only, and 50% on the basis of the combined points for previous school performance and the entrance examination. If study places become available later, applicants on the waiting list will be admitted in the order indicated by their admission points. 1. Admission on the basis of the total of points for school performance and the entrance examination: applicants who have completed or are completing the Finnish matriculation examination, IB examination in a Finnish upper secondary school or the Reifeprüfung examination in Finland, or applicants who have completed the European Baccalaureate examination of European schools. Applicants who are completing their Finnish matriculation examination during the application process apply with their latest upper secondary school certificate. Grades for the Matriculation examination are received from the Matriculation Examination register. The maximum total of admission points is 100, out of which at most

Many UAS cooperate ¬in the entrance examinations. This means that an entrance examination completed at one UAS is accepted by another. Please note that some UAS require that you participate in their own entrance examination. The selection is not final until the original non-Finnish certificates have been checked. If the applicant has given false information about his/her qualifications, it will make him/her ineligible for admission.

ONE STUDY PLACE PER TERM You can only accept one study place at a higher education institution in Finland starting in the same academic term (1 August – 30 December or 1 Janu-

CONFIRMING THE STUDY PLACE Admission results for degree programmes starting in autumn 2010 will be sent by mail to the students by 20 July 2010 at the latest. In addition to the letter

76

ary - 31 July). This rule applies to all higher education included in joint applications. This rule does not prevent you from accepting another study place during another academic term.

of admittance, the student will receive a confirmation form. It is imperative that the student submits the confirmation form to the higher education institution in which he/she wishes to study by 3 August 2010 at 4.15 pm Finnish time at the latest, otherwise


the student will forfeit the study place. Confirmation of the study place is binding and cannot be altered or rectified. If you have applied to several degree programmes,

RESERVE PLACES A student can be placed on the waiting list for a reserve place if he/she has been admitted to a lower preference study place by 20 July, 2010. The reserve place is for one of the higher preference options that the student has expressed in his/her joint application. Those admitted after the set date cannot be put on the waiting list. A student remains on the waiting list until 17 August, 2010. By this date, the student is either admitted to a reserve place on the waiting list, or to the study place initially offered to him/her. A student may have only one reserve place on thewaiting list. This reserve place cannot be replaced by another on the waiting list.

IF YOU ARE NOT SELECTED If you do not receive a study place in the joint application, you will receive a letter informing you of your points and the possible reserve places for the options to which you have applied. Applicants allocated to reserve places are chosen according to the

please wait until you have received all the admission results. Once you have received all the results, select your study place and return the confirmation form. A student forfeits his/her study place, if the confirmation form arrives at the higher education institution after the set date.

Please note that waiting lists are not available for some degree programmes at universities. Please check the availability from the universities before submitting the study place confirmation form. The applicant sets his/her study options in order of preference when applying to polytechnics and certain university degree programmes. This order of preference cannot be altered after the application period has ended. The applicant cannot choose a reserve place from options of a lower preference than that to which he/she has already been admitted. The higher education institution will inform those admitted on 21 July 2010 or after about the date for submission of the confirmation form. These applicants cannot be placed on the waiting list.

level of their results, should study places become available. Find out about your possibilities by directly contacting the institutes of higher education. You can always apply again next year and it is worth contacting the admissions offices or employment offices in order to plan how to improve your chances for admission.

APPEAL An applicant not satisfied with the results of the student selection process should first contact the UAS he/ she has applied to. If the matter is not resolved, the student may appeal in writing to the executive board of the UAS in question. Such an appeal must be made within 14 days from the time the applicant had the possibility of receiving information on student selection.

77


Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Talonpojankatu 2 67100 Kokkola p. (06) 825 0000

www.haeennenkuin.fi

Hakijan opas 2010  
Hakijan opas 2010  

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Hakijan opas 2010

Advertisement