Page 1

Núm. 47. Octubre-desembre 2012

01 Crònica i salutació nadalenca Jesús Alonso. President de l’AAV. 03 Entrevista a Joan Soler Director de l’Arxiu Històric de Terrassa. 11 Software lliure per a arxius: ICA-AtoM Blanca Biarge. Vidimus Gestió Documental. 13 El Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE) Jordi Serra i Jordi Andreu. Facultat de BiD de la Universitat de Barcelona. 16 Jornada tècnica sobre formació en les associacions Isabel Ferrandis. Vocal de formació de l’AAV. 17 Legislació

Jesús Alonso President de l’AAV Estimats i estimades socis i sòcies, encara no fa un any que, després d’una de les crisis per les que ha passat l’AAV (talment s’esdevé, sovint, i ara més, en el món associatiu) vam començar una nova etapa o, si més no, el funcionament d’una nova junta directiva, la qual va ser ratificada en l’assemblea celebrada el passat mes de març. He de reconéixer que la meua primera intenció quan vaig acceptar la responsabilitat de representar un col·lectiu tan important no era excessivament ambiciosa. Prou farem si ens sostenim i continuem vius –vaig pensar- en unes circumstàncies tan problemàtiques! Ben difícil, si no impossible, serà supe-

Butlletí núm. 47  

Butlletí de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians

Butlletí núm. 47  

Butlletí de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians

Advertisement