Page 1

грудень 2010 січень 2011


ÐÓÁÐÈÊÈ

4

2010


ÇÌIÑÒ

Шосте відчуття успіху

ІСТОРІЯ БІЗНЕСУ m=дS j3дл=L ›S…*=, ?% цS…3G “"%K%д3

j!=“,"=, "%ль%"= C=…S m=дS j3дл=L %ч%люG Šnb &Šе!еƒ,…е[, ?% !%ƒ2=ш%"=…е " CS"де……% ƒ=.Sд…SL ч=“2,…S j,_"“ь*%_ %Kл=“2S ƒ= 80 *м "Sд “2%л,цS. nK!=2, дл “"%г% ›,22 “"%K%д3 - це %ƒ…=ч=G %K!=2, …=ƒ="›д, …е л,ше “"%K%д3 ",K%!3, =ле L "SдC%"Sд=ль…S“2ь

8-9 ГРОШІ dеC%ƒ,2 3 K=…*3. b=!2% ч, …S?... x",д*,L *!ед,2. b=!2% ч, …S?...

10-11

J *=2ег%!S людеL, *S KSльш-ме…ш “2=KSль…% %2!,м3ю2ь г!%шS (=K% › _. .2%“ь д=G), S "%…, *3C3ю2ь Cе!е"=›…% г=!…S !ечS *%л, ƒ= …е%K.Sд…S“2ю, = *%л, 2%м3, ?% ч%г%“ь д3›е ƒ=.%2Sл%“ь, S г!%шS …= це K3д32ь, =ле… …е “ь%г%д…S

ЗНАННЯ - СИЛА g=C%"S2…S C,2=…… q"%_ !е*%ме…д=цS_ …=д=G C!,"=2…,L …%2=!S3“ l=!,…= l=г%мед%"=

&15 мSльL%…S" ƒ=C%"Sд=ю м%_L *SшцS[, %“2=…… "%л =…глSL“ь*%г% =…2,*"=!= aе…= pе=, *,L ƒ=г,…3" 3 2!="…S 1988 !%*3 3 "SцS 82 !%*S". b ƒ=C%"S2S CSд*!е“лю"=л%“ , ?% "“ю “3м3 %2!,м=G 2Sль*, %д…= 2"=!,…=, *= ƒ3мSG Cе!е›,2, 15 “"%_. “3Cе!…,*S". j%2%м-Cе!ем%›цем “2=" aле**S, *,L S &ƒS!"=" K=…*[.

www.business-news.com.ua

13

3


ÐÓÁÐÈÊÈ

40

2010


ÐÓÁÐÈÊÈ ÇÌIÑÒ

2010

Шосте відчуття успіху

ТРІУМВІРАТ o32ь ,г!%*= C% *=!2е !е“2%!=……%г% K,ƒ…е“=

“ "ƒ л …= “еK л,де!“2"% …е C%2%м3, ч2% 2=* ƒ=.%2ел, = C%2%м3 ч2% 3 ме… C%л3ч=е2“ л3чше, , *%м=…д= д%"е!,л= м…е K!=ƒд/ C!="ле…, .

m,*%л=L Š,?е…*% "л=делец “е2, !е“2%!=…%" &m=ш= *=!2=[

18-19

Virtvtem forma decorat

`…д!еL u=!ь*%" lb`, д%*2%! мед,ц,…“*,. …=3*, .,!3!г "/“шеL *=2ег%!,,, деL“2",2ель…/L чле… e"!%CеL“*%L =*=дем,, л,це"%L Cл=“2,че“*%L .,!3!г,, , `ме!,*=…“*%L =““%ц,=ц,, Cл=“2,че“*,. .,!3!г%"

20-21 …o!е“л%"32= -%!м3л= &2%"=! - де…ьг, - 2%"=![ C%“2=",л= мед,ц,…3 …= г!=…ь *=2=“2!%-/. l…е %че…ь .%че2“ ,ƒме…,2ь .2% C%!%ч…%L *!3г.

l,лл,%…е! ,ƒ K%г=2/. 2!3?%K l=!* 03*е!K!г "л=делец “е2, Facebook

22-23 l,лл,=!д д%лл=!%" …е C%"%д *%м*=2ь “еKе 3,*-.…д, м%›…% , д% C%…едель…,*= C%д%›д=2ь.

ПРОМЕНАД n2ел, r*!=,…/ " &e"!%-%›,д=…,,[

28-31

b“ r*!=,…= (д= , …е %д…= %…=!) “…=ч=л= ƒ=ме!л= " %›,д=…,, !еше…, % C!%"еде…,, -32K%ль…%г% чемC,%…=2= &e"!%-2012[. h “еLч=“, *%гд= д% чемC,%…=2= %“2=л,“ь “ч,2=……/е ме“ ц/, 3 м…%г,. 23!,“2%", %“%Kе……% ƒ=!3Kе›…/., "%ƒ…,*=е2 ƒ=*%…%ме!…/L "%C!%“: = м%›е2 л, r*!=,…= C!,… 2ь г%“2еL? b ч=“2…%“2,, г%“2еL "/“%*%г% 3!%"… .

www.business-news.com.ua

5


ÇÌIÑÒ

Шосте відчуття успіху

КРУГЛЫЙ СТОЛ

НЕ ПРО НАС

j=*%L "ел,ч,…/ -л=г eq " r*!=,…е, ,л, cде дл 3*!=,…це" "%“.%д,2 q%л…це

c!%шS *е!3ю2ь “"S2%м, = x"еLц=!S *е!3G г!%ш,м=

32-35

36-41

ДОРОГИ

РЕТРО p,…%* C%-Kе““=!=K“ь*,

42-45 БРАВО! j!=“%2=. q"%K%д=. kюK%"ь.

unpb`Šh“

62-65

p%м=… bS*2ю*: &y=“2 - це C=3ƒ= мS› …е?=“2 м,[ `*2%!, - дS2,, 2е=2! - д,2“=д%*, - ",.%"=2ель. ` ",“2="= че!г%"= д,2 ч= г!=...

49

6

www.business-news.com.ua

x=м=…“*= C=л,2!= m,…%

50-51

5


Як правило, напередодні Нового року прийнято підсумовувати, що зроблено за рік, розповідати, що вдалося, промовчати про надії, що не справдилися… Але я хочу поділитися своїми планами. У наступному 2011 році я, як в принципі, й у минулому, збираюся бути ЩАСЛИВОЮ. Запланувати можна все - покупку машини або шуби, декретну відпустку і народження дитини, вікенд у Парижі… та все, що завгодно! Чому у наших щоденникахзаписничках немає пункту: «Середа, 12:00-12:15 СТАТИ ЩАСЛИВИМ»? Я впевнена, що ви завжди знайдете привід для щастя! Вдалий контракт, перший зуб дитини, похвала від шефа або дзвінок від друга… Я бажаю вам бути щасливими і щомиті знаходити приводи для щастя! Тетяна Люлька, шеф-редактор журналу

Наталія Вереснева головний редактор

Альона Межакова журналіст

Анна Колактіонова журналіст сайт-версії

Світлана Устинова дизайнер-верстальник

Менеджерська група

Радислав Богдан

2

Альона Слободецька

Григорій Тищенко

Леся Пасічніченко


2010

Красива, вольова пані Надія Кудлай очолює ТОВ «Терезине», що розташоване в південно західній частині Київської області за 80 км від столиці. Обрати для свого життя свободу - це означає обрати назавжди не лише свободу вибору, але й відповідальність.

С

Спілкування з Надією Дмитрівною розпочалося в затишному кабінеті, де панує атмосфера комфорту, затишку, створена дбайливими жіночими руками. Тут відчувається оригінальний стиль мислення господарки: реставрована стара бібліографічна шафка, полички зі смішними свинками-сувенірами (данина профілю підприємства!), й тут же, поряд із робочим (також реставрованим) столом засідань стоїть величезний акваріум можливість розслабитися у робочий час, та ще й привід поговорити з гостями...

8

Надія Кудлай -

жінка, що цінує

свободу

- Розкажіть про своє дитинство. Що досі залишилося головним у Вашому житті? - Свобода!.. Я народилася у невеликому місті Умань Черкаської області. В багатьох провінційних містечках свої думки не приховаєш. І виділятися серед інших навіть в дрібницях - вже певним чином свободолюбивість. Мені дуже подобалося плавання, але я належу до лідерів, тому, коли почалися змагання, й моя подруга обігнала мене, я просто розвернулась і попливла в інший бік... Мені дуже пощастило з рідними, які не заважали мені розкриватися як особистості... В дитинстві не любила табори за те, що мені там говорили коли спати лягати, коли їсти. Якось був шторм, а мені захотілося купатися, то всі вихователі стояли в морі, держалися за руки, а я плавала при штормі… Вчилась я гарно, але поки я закінчила школу, мене 8 разів з неї виключали. На мене ніколи не кричали, не наказували. Говорили: не хочеш вчитися - йди працюй фізично. Та по своєму темпераменту я ґудзики пришивати не можу. Я дуже багато читала з дитинства, і коли мені забороняли, ховалась з лампою під ковдру... - А які книжки любили читати? - Є речі, які полюбиш назавжди: «Война и мир», «Тихий Дон», «Уне-


IÑÒÎÐIß ÁIÇÍÅÑÓ 2010

сенные ветром», «Поющие в терновнике»... Зараз багато читаю професійної літератури. - Ви вже з дитинства проявляли себе лідером? - Характер викарбовувався. Керувати я вміла з дитинства: і у дворі, і в школі. Змусити мене не можна. «Краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах» - саме за цим принципом я живу. Я зроблю все, я терпляча, але лише тоді, коли я зрозумію, для чого це треба. - Коли й чому прийшов вибір майбутньої професії? - Я вирішила піти в село, бо воно у мене асоціюється зі свободою. Я не збиралася чекати 15 років, поки мені дадуть квартиру в Києві чи Тернополі. Я знала, що в селі я зможу жити так, як захочу. Загалом, неважливо, чим саме ти займаєшся, важливо любити цю справу, тоді успіху можна досягти у будь-якій справі. - Де отримували вищу освіту? - Я закінчила Київську аграрну академію, зооінженерний факультет. Тут я ще на першому курсі зустріла свою половинку, що приїхав у столицю з Чернігівщини, - Івана Миколайовича, одразу й одружилися. Після закінчення академії ми за направленням поїхали у Чернігівську область. Чоловіка призначили головою чималенького колгоспу (17 тис. га!), де до того керував двічі Герой Соціалістичної праці, тобто відповідальність була надзвичайна. Потім трапилася пропозиція піти зоотехніками у Терезине. Ми приїхали сюди у 1983 році, і з тих пір працюємо з Іваном Миколайовичем пліч-о-пліч. Говорять, головне для щастя - це здоров’я. Але можна бути калікою і бути щасливим, а можна й здоровому не цінувати життя. Добре мати надійного однодумця, з яким завжди можна все зважити, прийняти рішення. Зараз, коли Іван Миколайович працює з молочним скотарством, а я у свинарстві, нас на більшість семінарів, конференцій все одно запрошують разом, бо знають, що ми спільно обговорюємо побачене і почуте. У нашому тандемі я - генератор ідей... www.business-news.com.ua

«Поки у інших була розруха, ми знайшли шлях, як рухатися вперед» - …У 80-х роках, якби не боролася, не домоглася зустрічі з міністром економіки, чи вдалося б мені відокремити своє поголів’я від державного, добитися таких результатів? Навряд чи. Люди казали, що я несповна розуму, коли 4 роки тому купила бельгійське племінне поголів’я по 400 грн/кг живої ваги. В Україну протягом 10 років не завозили племінного матеріалу. Зараз іноземні генетичні компанії змагаються за наш ринок. «Терезине» почало над цим працювати ще до співпраці з генетичними компаніями у ті часи, коли ми займалися селекцією, стоячи на ринку… - Важко бути «піонером»? - Інші господарства мені закидають: «Вам добре, бо ваші свині коштують удвічі дорожче». «Терезине» уже 15 років входить до «Укрплемоб’єднання», тому що я подала заяву одразу після створення господарства. Я була переконана, що настане час, коли без ліцензії і сертифіката жодної голови не можна буде продати.

Енергію - з гною! Інноваційні технології Дійсно, якщо у Європі планують 20% енергії отримувати з біомаси (органічні відходи, гній, солома, тирса), то чим «Терезине» гірше?... - Завдяки біогазовій установці ми матимемо змогу зі звичайного гною отримувати блакитне пальне, а з нього електроенергію, - захопливо розповідає Надія Дмитрівна. - Гній потрапляє спеціальними каналами у метантенк, де зброджується, а під час цього процесу виділяється біогаз, вміст метану в якому сягає 70%. Після цього речовина проходить стадію очищення та підвищення тиску і подається у двигун внутрішнього згоряння, який обертає електричний генератор потужністю 500 кВт. Для опалення свинокомплексу господарства «Еліта» встановлено сучасний котел, на якому з максимальною ефективністю використовується звичайна деревина. - Якщо говорити про керівництво, як Вас сприймали колеги чоловіки? - Раніше бували випадки, коли не сприймали, бо вважали, що я керую успішним господарством тільки через те, що таким його отримала від чоловіка. Зараз, коли я довела, на що здатна, з моєю думкою рахуються. Жінкам важче працювати на таких посадах, бо перед ними стоїть ще й обов’язок матері, і легше, бо жінка здатна цілодобово гори перевертати, якщо від цього залежить добробут її дітей. Мені теж доводилося залишати свого 4-місячного сина (Дмитрові зараз вже 18 років) на бабку-сусідку, коли була моя черга торгувати на базарі. Нехай я якоїсь казки йому не дочитала, але не втратила шансу реалізувати себе у роботі і тепер маю можливість більше дати своїй дитині, більшому навчити... І вже через кілька секунд Надія Дмитрівна переходить від розповіді про себе на звичні їй слова про «МИ»: - Загалом, бути успішними - це завжди важко і відповідально, тому ми щоразу аналізуємо свою діяльність і знаходимо оптимальні рішення тих чи інших питань чи то виробничих, чи то фінансових. Так, попереду ще багато планів, але скільки вже зроблено. Сільгосппідприємству «Терезине» вже багато років є чим пишатися. Поголів’я стада - 1601 голів, з яких 600 - дійних корів; середній надій за останні роки 7 тис. л; доїльний зал «Де Лаваль». Досягненню Якби високих показників сприяють своєчасне осіменіння мені у корів, оптимальні строки якого допомагає визначи18 років ти комп’ютер; раціони годівлі, які розроблено чітко сказали піти для кожної (!) з шести технологічних груп. У ТОВ президентом «Терезине» при молочнотоварній фермі працюють комбікормовий завод, біогазова установка. Молоко в Уганду, підприємство реалізовує Білоцерківському молокозая б пішла! воду, продукція якого закуповується мережею «МакДональдз».

''

''

Наталія Вереснева

9


ÃÐÎØI

2010

Депозит у банку. Варто чи ні?.. Якщо у вас, громадяни, є тимчасово вільні, хай невеликі, кошти - 100% надійного варіанту для їх збереження ви не знайдете. Але навіть десь глибоко розуміючи це, шукати більш-менш припустимий «кошик» будете все одно… Чи ви їх тихенько зариєте у банці десь у садочку, чи позичите комусь на розвиток бізнесу (не дай Боже, родичу), чи вкладете у цінні папери, чи у кредитну спілку віднесете, чи сховаєте як подарунок дружині під новорічну ялинку, чи покладете на депозит у банк - ризик все одно залишиться. Поки що не будемо говорити про всі варіанти, але щодо банківських депозитів пару слів скажемо, адже тут ризик також нерівномірний. І ось чому. Банки, як уже всі знають, різні: за потужністю, яку саме фінансовопромислову групу (ФПГ) представляють, вітчизняні чи зарубіжні (і чиї саме!), і немало інших моментів. Вітчизняні банки. Власне потужність банку, як покаАктуальні зує остання криза (до речі, увага! - криза ще не закінчилась), приклади ніякої додаткової гарантії не дала. Деякі потужні банки банків, і досі повністю не повернули депозити. А в деяких невелиз якими наразі ких проблем взагалі не було. Для того, щоб прийняти варто спробурішення «вкладати - не вкладати», одного зовнішнього вати сівпрацюаналізу буде замало: потрібно добре знати банк зсередивати по темі ни. Але для потенційного вкладника все ж є одна нескладдепозитів: на ознака - відсоток, який пропонує банк. Зараз у гривні «Альфа-банк» пропонують дохід по депозиту в діапазоні від 10 до 30 від(не плутати сотків (на листопад це справжній діапазон, між іншим). з грецьким!), 10% вам здається мало, хочеться побільше. Хочете зро«Приватбанк», бити максимально вірний крок? Дізнайтеся у знайомих SEB, «Банк бізнесменів (саме у підприємців, які кредитуються під Кіпру», «УСБ», заставу), яка зараз найменша ставка по таких кре«Київська дитах. Скажімо, отримаєте цифру 19-21 відсоток. Русь». Відніміть відсотків з 5-7, і отримаєте відносно безпечний банк зі ставками по депозиту 14-16 відсотків. Це буде означати, що банк веде збалансовану політику, і в усякому разі великих проблем у нього немає. І не більше того. Банки, які пропонують за вклад найменше (скажімо, 10% у гривні) у ваших грошах не дуже зацікавлені - у них, як правило, вистачає і своїх, їх надає материнський банк з-за кордону. Так, вкладати можна, і більш-менш безпечно. Але нецікаво з точки зору доходу, і знову ж таки - «більш-менш». Ті банки, які пропонують за депозит більше, ніж середня ставка по заставному кредиту, являються або проблемними банками (скоріш за все), або іноземними банками, яким дешевих коштів «мама» чомусь багато не дає - такі банки займаються здебільшого наданням позик готівкою під великий процент, щоб вони там не говорили. Варіант теж - не самий певний.

''

Російські банки. Про них наразі в Україні знають мало. В Росії прийнято з населенням поводитися не так, як у нас, уже звиклих було до демократії. Тому вашій увазі - лише деякі моменти, які вже проявилися. Слід уважно чи-

10

тати умови вкладу. Є скандальний випадок, коли великий російський банк почав брати комісійні за поповнення вкладу. Це дивна, якщо не сказати неприємна, новина. Можливо, перша і остання? До того ж, немає поки гарантії, що політика російських банків не залежатиме від великої політики, а вона - нестабільна. Актуальні приклади банків, з якими наразі варто спробувати співпрацювати по темі депозитів: «Альфа-банк») (не плутати з грецьким!), «Приватбанк», SEB, «Банк Кіпру», «УСБ», «Київська Русь». І незважаючи на все це, чи не головне: чи є у банківській установі, яка вам стала до вподоби, довірена особа? Навіть якщо банк «так собі», наявність своєї людини, ваших вух і очей, які «коли раптом щось», вам зателефонують - буває найкращим варіантом. Одна проблема - такі банківські службовці (а потрібен рівень не нижче начальника відділення) на контакт з незнайомцями не дуже-то і йдуть, м’яко кажучи. Так що такий варіант або вже є, або немає. Не бажаєте морочити усім цим голову? Тоді тримайте гроші під подушкою. Злодії знають, де саме удома зазвичай їх ховають, навіть якщо ви вибрали інше місце. Більш «просунуті» можуть найняти банківський сейф. Тоді самі ж таки і заплатять. Взагалі не бажаєте морочитись цими питаннями? Тоді не майте грошей.


2010

Є категорія людей, які більшменш стабільно отримують гроші (або ж їх хтось дає), і вони купують переважно гарні речі - коли за необхідністю, а коли тому, що чогось дуже захотілось, і гроші на це будуть, але… не сьогодні. Можна пожартувати і сказати, що це - кредит «не для діла, а для тіла», тобто - для задоволення потреб у чомусь (телевізор, меблі, побутова техніка…). Банки задовольняють і такі потреби. Не забуваючи одночасно задовольняти свої - в частині прибутку. З чого починають такі позичальники? Якщо ставка по кредитах приблизно співпадає з почутим від когось про річні ставки, такі позичальники прямують за грошима туди, де їх дають якнайшвидше і з мінімумом документів. Але якщо «світить» негативна перспектива: виплата банку чомусь більша, ніж розраховували. І якщо кредит, що ставав серйозним тягарем, вдавалося погасити - оце вже і буде справжнім полегшенням, навіть щастям. Чому ж так виходить? Відкриємо деякі банківські карти. Одні банки зациклені на обслуговуванні бізнесових (промислових) потоків, і живуть з невеликої різниці від українських (!) депозитів, інші мають дешеві закордонні кошти, і не дуже бажають морочитись із нашими дорогими депозитами, копійочним наваром і зависоким ризиком. Вітчизняний банк бореться за свої 5-10% доходу (маржі), а деякі спекулятивні установи прагнуть зірвати свої і 20, а частіше і 40, і 60%. І це їм вдається. На який відсоток орієнтуються

www.business-news.com.ua

КРЕДИТ

Брати кредит, як правило, спонукають дві речі. Справжня потреба, тобто для справи - коли гроші вкладаються у справу, і справа приносить більші гроші, яких достатньо для того, щоб віддати банку борг з відсотками, плюс - очікуваний прибуток для себе.

Швидкий

Варто чи ні?.. Ефективні ставки по ряду банків Під заставу (читай - більш дешевші)

Готівкою

«Плюс банк»

«Альфа банк»

«Укргазбанк»

«МТБ»

«Київ»

«ВТБ»

«Ощадний банк України»

«Всеукраїнський банк розвитку»

громадяни, бажаючи взяти грошей у борг? На основну процентну ставку. Скажімо, 20-25% річних. Припустимо, це справді на сьогодні ходова ставка. Для юридичних осіб! Для них, на загал, це і вся плата за кредит (під надійну заставу). Громадянину, фізичній особі, яка окрім питання про цю ставку, ні про які інші питань не задає, таку цифру і скажуть. Яке питання - така і відповідь. Тобто, частина правди. І от віддавати за кожну отриману тисячу доведеться не 1220 грн, а півтори тисячі, і дві, і більше… Чому? Тому що про комісійні не питали, про додаткові виплати, яких може бути кілька видів одночасно… Якщо порахувати все разом, то може назбиратись і 100%, і навіть більше. Якщо порахувати усі відсоткові виплати по кредиту разом, то ставку називають ефективною. Саме її потрібно знати! Якщо не кажуть - спробувати вирахувати самому. При цьому в розмір ефективної ставки не входять платежі, виплата яких залежить від вибору (наприклад, платити комісію за зняття готівки чи розрахуватися кредитною карткою без комісії) чи поведінки позичальника (наприклад, штрафи за несвоєчасне погашення). Простіше кажучи, є ряд банків, для яких надання саме споживчих кредитів готівкою без застави є основною роботою. І процентна ставка «річних» - частина правди, завжди замаскована під загальновідому цифру, справедливу для банків, які займаються серйозним кредитуванням бізнесу. Тому й потрапляють громадяни не під 25, а під 75 і більше відсотків. Чим легші гроші, тим важче їх віддавати - це справедливо і до варіанту оформлення кредиту. Ложка меду у цій бочці дьогтю: чим коротший строк користування позикою, тим більш несуттєве питання про розмір процентів по кредиту. Тобто, якщо ви таки дійсно будете користуватися кредитом лічені дні, а не роки, то об`єм ставки і справді несуттєвий, коли головне - час. Сергій Кустов

11


2010

32


2010

Наш час вимагає обізнаності на певних юридичних моментах. Особливо, коли це стосується такого делікатного питання як складання заповіту.

заповіт ні питання «15 мільйонів заповідаю моїй кішці», -

Свої рекомендації з цих «заповітних питань» надає приватний нотаріус Марина Магомедова

З

остання воля англійського антиквара Бена Реа, який загинув у травні 1988 року у віці 82 років. В заповіті підкреслювалося, що всю суму отримає тільки одна тварина, яка зуміє пережити 15 своїх суперників. Котом-переможцем став Блеккі, який і «зірвав банк».

Заповіт - це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Цивільний кодекс України передбачає спадкування за заповітом та за законом. При цьому слід зауважити, що пріоритетне право на спадкування мають особи, визначені в заповіті. Право на заповіт здійснюється особисто фізичною особою з повною цивільною дієздатністю. Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла 18 років та здатна своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати та нести відповідальність у разі їх невиконання. Також повну цивільну дієздатність набуває особа в разі реєстрації шлюбу до досягнення повноліття, особа, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, неповнолітня особа, яка записана батьком або матір’ю дитини, особа, яка досягла 16 років і отримала свідоцтво про право на заняття підприємницькою діяльністю. Заповіт повинен бути здійснений ним особисто. Вчинення заповіту через представника не допускається. Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин. Заповідач також може позбавити права на спадкування будь-кого зі спадкоємців без зазначення на це причин. Проте, він не має права позбавити прав на спадкування тих своїх спадкоємців, які згідно з законодавством, мають право на обов’язкову частку у спадщині. Цими особами є: малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатні вдова (вдівець) та непрацездатні батьки, які успадковують незалежно від змісту заповіту половину частки, яка належала би кожному з них у разі спадкування за законом. Якщо в заповіті буде вказане майно, яке на момент відкриття спадщини буде втраченим чи взагалі не придбаним, то в цій частині заповіт буде недійсним. Частина спадщини, яка не включена до заповіту, спадкується за законом. Заповіт складається у письмовій формі та має бути особисто підписаний заповідачем і посвідчений нотаріусом. Право на заповідане майно виникає у особи, на яку складено заповіт, лише у разі смерті заповідача. При цьому слід мати на увазі, що заповіт може бути змінений чи скасований заповідачем у будь-який час. Він також має право скласти новий заповіт. Заповіт має бути посвідчений нотаріусом www.business-news.com.ua

або іншими посадовими, службовими особами, що мають право вчиняти такі нотаріальні дії. Однією із особливостей заповіту є право спадкодавця на заповідальну відмову, тобто розпорядження заповідача, відповідно до якого на спадкоємця покладається обов’язок здійснити будь-яку дію на користь однієї чи кількох осіб (відмовоодержувачів). Згаданими особами, на користь яких вчиняються певні дії, можуть бути як спадкоємці за законом, так і сторонні особи. Право користування майном, одержане за заповідальною відмовою, є таким, що не відчужується, не передається та не переходить до спадкоємців особи, якій надано таке право. Заповідальна відмова втрачає чинність у разі смерті особи, на користь якої він вчиняється. Цивільним законодавством встановлено право подружжя скласти спільний заповіт щодо майна, набутого подружжям під час шлюбу, незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку. За позовом зацікавленої особи суд може визнати заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі.

13


2010 10

Ти - мій

coach

я - твій Коуч, коучинг слова, які стали частими гостями в лексиконі успішних людей.

Коучинг - це інструмент особистого і професійного розвитку. Це мистецтво створення за допомогою розмови та поведінки атмосфери, яка полегшує шлях людини до бажаної мети таким чином, щоб він приносив задоволення.

Професія XXI століття, консультації психотерапевта, тренінги чи просто бізнес із повітря - в чому феномен послуги коучингу? За 3 роки в Північній Америці число зареєстрованих коучей зросло з 20 тисяч до 80. Середній річний дохід коуча там складає 480 тисяч доларів при неповному робочому тижні і гнучкому графіку. Якщо загуглити «послуги українського коуча», пошук видасть 11 300 результатів. З них сила-силенна рекламних сайтів коуч-фірм. Ого, актуальне питаннячко! З першого погляду, все скидається на спортивний принцип: керівник, менеджер, актор чи просто талановита особа наймають

собі тренера. Коуч допомагає жити, вирішувати складні завдання і просто визначатися по життю. З одного боку правильно, адже одна голова добре, а дві… Але, як завжди, знайдуться скептики, які все спростують. Наприклад, як тоді зі штампом «людина сама робить свій вибір»? Тепер, виявляється, за гроші хтось буде думати за тебе і направляти вірним шляхом. Незважаючи на тих скептиків, успішні коучи заробляють досить непогані суми, отже на послугу є реальний попит. Ціна години коуч-сесії становить від $50 до $150. Варто зазначити, що однією такою сесією для одержання бажаного результату не обійтися. Коуч розробляє цілу програму, розраховану на 2-3 тижні, а іноді затягується і до кількох місяців. Після публікації в 1974 році книги Тімоті Гелві «Внутрішня гра у теніс», слово коуч було запозичене для використання у розвитку особистості. Саме в цій книзі автор навів приклади досягнень відомих спортсменів, які користувались послугами тренерів-коучів. Основні базові етапи коучинга - це постановка мети, перевірка реальності, вибудовування шляхів досягнення і, власне, саме досягнення. По областях використання розрізняють: кар’єрний коучинг, бізнес-коучинг, коучинг особистої ефективності та лайф-коучинг. По учасниках має місце індивідуальний та корпоративний. По формату - очний та заочний.

Віталій, 32 роки «Маю великий досвід в рекламному бізнесі, і мою кар’єру багато хто називає успішною. Все частіше почав змінювати роботу та ставало все одно нудно. Друзі порадили коучинг. Під час сесій зрозумів, що моя депресія пов’язана з тим, що я не хочу працювати на когось Відтепер всі зусилля спрямовані на те, щоб відкрити власну справу».

Каріна, 38 років «Декілька років з ентузіазмом працювала менеджером проектів в будівельному холдингу. Задачі були різними, цікавими, і кожного разу я з азартом занурювалась в їх вирішення. Через пару років мені почали доручати набагато важчі проекти. Все було добре, поки не дізналась, що новому спеціалісту, рівнем нижчого за мене, запропонували вдвічі більшу зарплатню. В мене був шок, і я вирішила звільнитись. Та вчасно подруга запропонувала мені звернутися до коуча. Було лише 5 коуч-сесій, на яких ми підвищували мою самооцінку та розробляли план переговорів з керівництвом. Як результат, після розмови з шефом мені підняли зарплатню втричі».

П

14

ego,


А у вас теж така проблема - нестача годин на циферблаті? Зробити пару дзвіночків, провести десяток переговорів, а про деякі справи і зовсім забути - в такі моменти хочеться до 24 годин доби додати ще хоча б дві. Дехто використовує спеціальні інструменти, які «підкажуть», що і коли робити записники, покет-буки. І тим не менш, час так і залишається невловимим та некерованим життєвим ресурсом.

ч=“3

l=ш,…= дл *=!’G!,, =K%

Šime

24+2

2010

management

П

Поняття time management (управління часом, організація часу) - це нова технологія організації часу і підвищення ефективності його використання. З іншого боку, це не просто норми, які можна завчити, це - стиль та філософія життя, що допомагає в об’ємному потоці інформації та швидкоплинному світі. Якщо розглядати time management все ж таки з точки зору складової успішної кар’єри, то варто виділити наступні процеси: постановка мети, планування і виділення пріоритетів, реалізація (конкретні кроки) та контроль за виконанням намічених справ. У світі користуються кількома технологіями управління часом:

основної роботи і попросив щось зробити негайно. Для економії вашого дорогоцінного часу варто по можливості відмовлятися від таких завдань. І нарешті, задачі Г неважливі і не термінові. Це справи, які відволікають вашу увагу і «допомагають» втрачати час (розмови особистого характеру по телефону, ланчі, чаювання тощо).

Тo do list (список задач) - найпростіший і найпопулярніший метод, яким користується більшість кар’єристів. Зручний він тим, що дозволяє трохи «розвантажити» мізки і «тримати» всі плани на папері.

Діаграма Ганта вважається одним з найбільш зручних і популярних способів графічного зображення часу, що йде на виконання задач. Кожна лінія являє собою один процес, що накладений на шкалу часу. Діаграма Ганта дає можливість побачити і візуально оцінити послідовність поставлених задач і затрачений на їх виконання час. Можна також порівнювати спланований і реальний хід виконання та детально проаналізувати помилки.

Хронометраж - традиційний метод, що дозволяє провести «аудит та інвентаризацію» часу, виявити «гострі кути», щоб у подальшому не затримуватись на них, не витрачати часу. Для того, щоб зробити хронометраж, рекомендується записувати всі свої справи з точністю 10-15 хвилин протягом хоча б двох тижнів. Творінню соціолога Вільфредо Парето належить однойменний Принцип Парето, або закон 20/80. В основі його лежить правило «20% зусиль дають 80% результату, а інші 80% зусиль - лише 20% результату». У зв’язку з цим спочатку треба виокремити ті 20% справ, які дадуть максимум і починати з них. Матрицю Ейзенхауера запропонував 34 президент США Дуайт Ейзенхауер. Цією технікою він користувався в своїй роботі: розставляв пріоритети, що дозволяло виділити головні справи і вирішити, що ж робити далі. За його принципом окреслено 4 категорії справ за критеріями - важливо і терміново. До першого можна віднести так звані задачі А важливі і термінові - критичні ситуації та справи, які варто вирішити негайно. До задач Б відносяться важливі, але не термінові справи. Наприклад, стратегічне планування в бізнесі, особистий розвиток, коучинг тощо. Задачі В - неважливі, але термінові. Можливо, хтось відволік вас від вашої www.business-news.com.ua

В тому, що time management дійсно працює, впевнилось вже достатньо людей. Його спосіб обирає кожен, зважаючи на стиль та філософію життя. Варто самому управляти стихією часу. Альона Межакова

15


2010

ZARINA:

,“*3“ “2"% 3*!=ш=2ь м,! fе…?,…/

Самое красивое, самое новое, самое лучшее

488

Именно таким принципом руководствуется в жизни Наталья Нетовкина, владелица бренда «Ювелирный дом Zarina». Создавая в 1999 году бизнес, она решила, что будет делать из женщин богинь. Ведь именно драгоценности подчеркивают их красоту, неотразимость и совершенство. «Женщина в стиле «Zarina» - живая, энергичная, уверенная в себе. В любой момент она способна динамично меняться: блеск глаз и жесты - все при ней. Утром - бизнес-леди, вечером - королева. Постоянно преображаться ей помогают наши коллекции. Она уже многого добилась или на пути к своему успеху. - Я люблю свое дело за то, что каждый день соприкасаюсь с настоящим искусством. Все делаю ради личного удовольствия и ради женщин. Ведь они должны купаться в любви, неге, тепле. Для этого и существуют на Земле, чтобы украшать и озарять собой. Почему Zarina? Во-первых, так зовут мою среднюю дочь. Вовторых, я случайно узнала (когда бизнес уже был назван), что Зарина - скифская богиня, и в переводе ее имя звучит как «золото»! Оказывается, мое первое чувство - самое правильное. Судьба посылает знаки, нужно уметь их читать. С коллективом мы создаем магазины - оазисы красоты и совершенства. Сами и изготовляем, и привлекаем дизайнеров для создания коллекций. Главное - это идея. Я тоже придумываю изделия: сама чувствую, что будет модно в следующем сезоне. Возможно, я научилась предвидеть. Так или иначе, «Zarina» уже стала законодательницей моды. Очень


ÐÓÁÐÈÊÈ

2010

д%“ье Образование: в 1989-м окончила Полтавский кооперативный институт, специальность «Товароведение промтоваров» Дети: три дочери Жизненное кредо: стремиться к совершенству во всем Хобби: путешествия Компания «Ювелирный дом Zarina» - сеть ювелирных магазинов. Создана в 1999 году

приятно, что это совпадает и с мировыми тенденциями. Все новое - это давно забытое старое, просто появляются новые течения. Мы решили создать черно-белую коллекцию. Это чтото необычное и, честно сказать, опасались быть непонятыми. К счастью, эту дивную коллекцию восприняли «на ура»! Мы открыли для ценителей совершенства более 60 магазинов по всей Украины. Открыли ювелирный магазин в Монтре (Швейцария). Сейчас идет процесс преобразования количества в качество: наши магазины отличаются изысканностью и европейскими стандартами. Все, чего я добилась, досталось мне большим трудом. Иногда было впечатление, что весь мир против меня. Бог проверяет нас - достойны ли мы его подарков. Когда открыла первые магазины, вложила в них все деньги, а через полгода смотрю - одни убытки. Очень тяжело, когда видишь, что твоя идея пропадает. Я максималист и принимаю всех людей такими, какими они есть. Но требую я от них тоже по максимуму. Я люблю коллектив, который создала, потому что не могу творить в атмосфере бездушья. Стремлюсь к работе, горю своим делом, бегу сюда с удовольствием, так же, как и каждый мой сотрудник. За 17 лет ювелирного бизнеса в команде остались самые сильные. Через несколько лет «Ювелирный дом Zarina» я вижу европейской успешной маркой, чье имя ассоциируется с качеством, эксклюзивностью и неповторимостью. www.business-news.com.ua

49


ÐÓÁÐÈÊÈ

2010

o32ь ,г!%*=

по карте

!е“2%!=……%г% K,ƒ…е“= Николай Тищенко

"л=делец “е2, !е“2%!=…%" &m=ш= *=!2=[

12


2010

1993 г. - соучредитель магазина итальянской одежды и обуви «Евромода». 1998 г. - соучредитель ресторана «Ришелье». 2000-2009 гг. - соучредитель ресторанов «Сейф», «Пушистый», «Велюр», «Вулик», «Абажур», «Тургенеф», «Апрель». Президент группы компаний «Наша карта», основанной в 2007 году. Мастер спорта по дзюдо. Любимая кухня - европейская.

«…Я не хотел бы вернуться ни в детство... ...ни в школу, ни в институт. Я получаю удовольствие от того статуса, который сам себе создал, от моих социальных и физических возможностей. И мне даже нечего дополнить. Я вырос в очень хорошей, любящей семье. И все мои детские воспоминания сводятся к этому. Я приобрел моральные основы, и они мне сейчас помогают. Уже года три, как я перестал обижаться на людей. …Да, у меня есть какие-то страхи, как и у каждого живого человека. Я веду активный образ жизни, и для меня очень важно, чтобы ни мой дух, ни мое тело не подвели меня. Это объясняется стремлением к победе. В свое время и в спорт я пришел, как многие мальчики, чтобы стать сильным, выносливым - и быть победителем. …Личные амбиции рождаются тогда, когда то дело, которым ты занимаешься, получается намного лучше, чем у других. … Мне всегда хочется сделать лучше тех людей, которые меня окружают. Я хочу, чтобы со мною были самые уникальные личности, самые сильные, без изъянов, с моей точки зрения. И с некоторого времени я начал задумываться, не является ли это моей проблемой. …Я создаю свой мир таким, каким его вижу. Это проявляется в моих ресторанах, в моих друзьях, в том, как и сколько я тружусь... …Мои дети должны сами решать, кем они хотят быть в этой жизни. Я не могу заставить быть их такими же, как и я. Могу только научить. В последнее время я

www.business-news.com.ua

пришел к выводу, что самые счастливые родители - те, у которых дети стали успешными. Не хочу, чтобы дети от меня что-то «брали». Пусть они будут сами собой. …Мне не свойственно плакать. Конечно, каждый человек способен расплакаться, и я не считаю себя железным. Заставить расплакаться меня могут человеческие отношения, чувства, переживания, потеря близких. Я эмоциональный, но не настолько, чтобы потерять точку опоры на этой земле. Даже слезам я нашел оправдание: просто таким образом я ухожу от еще большего стресса. …В глобальном плане меня не беспокоят ни войны, ни потепления - я переживаю только за эту страну. Переживаю, какой мы отдадим Украину в будущем своим детям. Я гражданин своей страны, потому из политических движений я поддерживаю те, которые работают ей на благо. Нам нужен порядок. Не может хаос называться красивым словом «демократия». Многие нечистоплотные политики называют то, что у нас происходит, демократией. Я называю анархией. Поэтому считаю, что должен быть ответственный человек, который за все это отвечает. У него должны быть жесткие нормы управления. Он должен понимать, что есть высшее - интересы народа. Я вот за такую прогрессивную демократию. …Моя модель бизнеса - демократическое государство. Я не являюсь тем человеком, который расценивает все блага и привилегии этого бизнеса только для себя. Толерантно отношусь к допущенным ошибкам преданных людей. Я взял на себя лидерство не потому, что я так захотел, а потому что у меня получается лучше, и команда доверила мне бразды правления. Я не навязываю свои взгляды. Чтобы принять решение, мы советуемся с коллективом, а за мной остается последнее, решающее слово. Управление - государством либо компанией - это, в первую очередь, риск. Нет формул успеха для отдельно взятой страны или компании. Есть выработанные столетиями взаимоотношения в обществе. То, что в нашей стране потеряно, и мы это по крупицам восстанавливаем. …Украина - страна молодая, и у нас нет такой связи времен (all money, как говорят во всем мире), когда деньги переходят из поколения в поколение. Мы - люди, вышедшие из социалистического периода. Поэтому, каждый из нас в силу каких-то внутренних, эстетических, философских, семейных традиций выбрал для себя дело. Я выбрал для себя тот бизнес, который в тот период не был занят комсомольцами, членами комитета партии, их детьми, милицейской номенклатурой, силовиками… Он не перешел ко мне по наследству, я придумал его сам. Я занял пустую нишу. И теперь его невозможно забрать. Потому что меня самого у себя забрать невозможно. …Если говорить о кулинарии, мой отец хорошо готовит, мать, бабушка - это у меня наследственное. Постепенно я начал вникать в приготовление из простых продуктов сложных блюд. И вот теперь мы с командой пришли - к созданию сети ресторанов. А в данный период создаем еще один ресторан - на улице Владимирской в Киеве… В чужие рестораны я не хожу - чтобы не портить вкус. Мы, рестораторы, дружны между собой, но каждый - уникален. …Я многое делаю сам - и в этом секрет мой и моей команды.

Когда ты что-то делаешь сам, на это не нужно много времени. Я хочу создать школу ресторанного бизнеса, в которой будет интересно и новичкам, и профи. А через десяток-другой лет уйду на пенсию, чтобы большинство своего времени посвятить семье и насладиться жизнью абсолютно».

19


Virtvtemforma

2010 2 01 10

decorat К Р А С О Т А

У К Р А Ш А Е Т

Д О Б Р О Д Е Т Е Л Ь

Андрей Харьков МВА, доктор медицинских наук, хирург высшей категории, действительный член Европейской академии лицевой пластической хирургии и Американской ассоциации пластических хирургов

medical

club modern

клініка у стилі

144


2010

Каждый из нас, глядя на себя в зеркало, воспринимает свой реальный образ. Но бывает, в сознании человека присутствует внутренний образ собственного «я», который расходится с внешним. Тогда на помощь могут прийти специалисты, в частности, профессионалы в области лицевой пластики. Андрей Харьков, руководитель клиники пластической хирургии «Медикал Клаб»: «...Эстетическая хирургия - это часть общей медицины, одного из самых гуманных направлений человеческой деятельности. Мы стремимся понять человека, помочь ему, правильно поставить диагноз - эстетический и психологический. В этом заключается сложность работы пластического хирурга. Нужно уметь слушать и понимать, ведь вся полнота ответственности сосредоточена на хирурге и клинике. К пластическому хирургу ежедневно приходят неординарные личности: харизматичные, талантливые, энергичные, которые предъявляют к себе повышенные требования в интеллектуальном, социальном, эстетическом плане. …Чтобы создавать успешный образ надо и самому быть успешным. Основой моего успеха в эстетической хирургии (или в любой другой сфере) для меня безусловная любовь родителей. Она вылилась в психологическую стабильность в зрелом возрасте, стрессоустойчивость и постоянную уверенность в победе. …Когда я оглядываюсь на результаты работы, у меня возникают двойные ощущения. С одной стороны - гордость от того, что удалось реализовать свои профессиональные стремления на таком высоком уровне, создать клинику, которая сегодня является образцом медицинских услуг и сервиса. С другой стороны - усталость и понимание того, что это только начало, и еще многое нужно сделать. www.business-news.com.ua

…Пресловутая формула «товар - деньги - товар» поставила медицину на грань катастрофы. Мне очень хочется изменить это порочной круг. Это действительно сверхзадача, ведь кризис доверия между людьми преодолеть невероятно сложно. Ложь в угоду бизнеса - это разрушительная сила настоящего успеха. Только исключительная взаимная (врача и пациента) честность и нравственность, милосердие и интеллект в соотношении с опытом смогут сделать основной целью бизнеса ответственность за результат, повышая качество жизни пациента. …Вечная молодость, красота, женственность… Мы пытаемся найти баланс между внутренним миром и внешностью. …В основе идеи создания Medical Club лежит желание предоставлять комплексные, высочайшего качества медицинские услуги, сочетая их с атмосферой комфорта и уютом клуба. Великолепный особняк стиля «модерн» XIX века, где расположилась клиника, находится в историческом центре Киева. За коваными воротами - охраняемый паркинг, а интерьер и теплая уютная атмосфера, царящая внутри клиники, далеки от больничной атмосферы и напоминают, скорее, отель с комфортными одноместными номерами, рестораном и внимательным персоналом. ...Наша хирургическая клиника задает высокие стандарты качества как медицинских услуг, так и сервиса. Это частная многопрофильная хирургическая клиника, работающая по многим направлениям, в том числе: пластическая хирургия, семейная медицина, эндоскопия, колопроктология. ...Медицинская клиника - это врач и пациент в центре и оболочка - как сервис. Есть продукт на входе и продукт на выходе. Это пациент. Какой он должен быть при входе? Такой каков он есть. А при выходе должен быть идеален, удовлетворен. То есть доволен как самым смыслом медицинской услуги, так и оболочкой, то есть сервисом. Он должен быть: а) живой, б) здоровый, в) удовлетворенный. В этом и таится главный секрет. Нужно все делать качественно: не лечить пациента постоянно, а успешно закончить лечение и не мешать. Кроме того, мы обладаем высокой концентрацией современного оборудования и медицинского персонала, что позволяет оперативно и качественно предоставлять широкий спектр услуг. В профессиональной компетенции есть три основных составляющих: уровень образования, опыт, интуиция. Обладая талантом и практическим опытом, наши доктора регулярно проводят и участвуют в научных и клинических стажировках в ведущих институтах мира, благодаря чему используют в своей работе новейшие методики в каждой из областей. Клиника Medical Club тесно сотрудничает с известными украинскими и мировыми докторами, которые не только консультируют и оперируют тут, но и осуществляют динамический контроль состояния здоровья пациентов.

Наш коллектив посвятил себя тому, чтобы жизнь менялась к лучшему в соответствии с желаниями пациента и законами гармонии».

21


ÐÓÁÐÈÊÈ

2010

Миллионер из богатых

трущоб Марк Цукерберг родился 14 мая 1984 года в Уайт Плэйс, Нью-Йорк, США. В свои 26 лет он головой заработал миллиарды, создав социальную сеть Facebook. Сейчас сеть насчитывает более 500 000 пользователей, и эта цифра увеличивается с каждым днем. В комнатушке общежития Гарварда он заработал свои первые деньги и приобрел имя самого молодого богача.

16


2010

«Для меня деньги не самоцель. Главное удовольствие - от процесса и достижения цели. Я сделал свои миллиарды на естесственной потребности людей в общении и на их стремлении к известности. Наша аудитория увеличивается примерно на 150 000 человек в день. Это невероятный успех, но журналисты в оценках моих возможностей пошли еще дальше. Они называют меня новым Биллом Гейтсом. Что ж, не буду спорить. Как и я, Билл - выпускник Гарварда, задумавший революцию в науке и культуре. Остается только дождаться того момента, когда я достигну возраста Гейтса, и меня можно будет сравнить по всем показателям. Поначалу с Facebook все было очень просто. Может быть, 10 тысяч строк кода. Были личные странички. И можно было «тыкать пальцем» в других людей. Изначально Facebook даже не был компанией, это был просто проект. Поразительно, сколько дров мы наломали по дороге... В Facebook пользователям можно размещать фотографии и любую информацию о себе. Мы сделаем все, чтобы наш сайт не дал вам отойти от монитора… Обычно я просыпался в спальне, заглядывал на кухню и шел программировать. В то время у меня была подружка, но когда она неожиданно исчезла, я не особенно расстроился. В конце концов, для организации хорошей вечеринки у меня всегда был Facebook. Я противник роскоши. Мне достаточно квартиры с одной спальней, где вместо кровати на полу будет брошен матрац. Еще не люблю, когда вмешиваются в мою личную жизнь. Миллиард долларов - не повод комкать себе уик-энд, можно и до понедельника подождать. www.business-news.com.ua

Торопиться не надо! Чем позже молодой предприниматель превратит свой виртуальный бизнес в звонкую монету, тем больше заработает. (Авт. - Весь мир обошла история о том, как Цукерберг отказался встретиться с представителями Microsoft, потому что те назначили встречу на восемь утра, а он не привык так рано вставать. Интересно, что еще во время учебы в Гарварде Марк отказался продать Microsoft свою программу Synapse, и лишь с третьего раза богатейшей компании мира удалось с ним договориться. За 240 млн! А переговоры с Yahoo! были прерваны по причине наступающих выходных. На замечание удивленных «яховцев», мол, какой перерыв, речь идет о миллиарде долларов, Марк невозмутимо ответил, что это - ерунда, а вот тут к нему приезжает его девушка, - и это гораздо важнее: «Так что до понедельника и не звоните, потому что мобильный я отключу…») Я не умею убеждать. Самое замечательное, что нам так и не пришлось никого убеждать. А что касается Facebook, то это не просто моя работа, - это мой образ жизни (так же думают и все сотрудники, получая хорошую зарплату, трехразовое питание, бесплатные прачечные услуги плюс глажку).

Живи и давай жить другим - мой главный принцип. Вещь, которая меня действительно волнует - это выполнение миссии создания открытого общества. Частенько я начинаю мысленный эксперимент: а если бы я не был в Facebook, то как бы я старался сделать общество более открытым? Просто когда я начал делать социальную сеть 6 лет назад, это была лучшая идея из всех. Сейчас я не уверен, что создание социальной сети - лучшая мысль. Сейчас есть мы, и есть отличный случай сделать что-то поверх нашей платформы. И если бы я начал заново, это было бы фантастикой! Это хороший мысленный эксперимент, потому что если мы, как компания, сейчас еще не работаем над наиболее важными вещами, которые сделают общество более открытым через тройку-пятерку лет, то мы должны начать делать это. Я думаю, что площадки вокруг мобильных телефонов сейчас наиболее привлекательны. Лично я могу планировать свою деятельность только на ближайшее будущее - часов на шесть или около того. Я не принадлежу к числу людей, которые хотят сделать сразу что-то грандиозное. Я хочу сделать много прикольных мелочей. Чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь, что обслуживание вуайеристов - лучший способ заработать… Многие из моих друзей ушли из Facebook и занялись чем-то еще - скорее всего, они хотели добиться совершенства сразу, а это невозможно. Лучше просто запустить крутой продукт и улучшать его по мере сил. Никто не всесилен. Я не думаю, что общество будет развиваться так, что останется лишь один большой сайт. Мне кажется, что появится уйма отличных сервисов. Одна вещь точно меня угнетает… Меня воротит от того, когда люди говорят: «Тебе необходимо заниматься этим, чтобы рубить бабло». Воротит потому, что это совсем не похоже на дух нашей компании.

Да, люди всегда немного скептически относятся к чемуто быстрорастущему, но им нужно проще взглянуть на то, что происходит». 23


ÐÓÁÐÈÊÈ

2010

Тема сильних світу цього завжди цікавила людей. Експерти кожного року проводять розслідування та рахують гроші успішних. А також шукають секрет їхньої неймовірної кар’єри. Що потрібно мати для того, щоб стати мільярдером? «Community» створила семирівневий рейтинг.

bSƒьмS2ь

ме…е

в мільярдери 24


MAGNIFICENT SEVEN

2010

Number 1: це…2 д%л=! Kе!е›е

Звичайно ж, ощадливість допомагає збивати капітал. Примножуючи тисячу за тисячею, є можливість стати мільйонером. Примножуючи мільйон за мільйоном, є шанс стати мільярдером. Свою першу крону засновник компанії IKEA - і за сумісництвом найбагатший швед Інгвар Кампрад (його багатство складає 28 млн доларів) - заробив ще в початкових класах школи. Закуповуючи оптом олівці та ластіки, майбутній меблевий магнат продавав їх втридорога однокласникам. А гроші збирав! Він економить на всьому: їсть у дешевих ресторанах, їздить на автобусах. Відпустку проводить на березі річки в Швеції. Від своїх підлеглих Інгвар вимагає використовувати обидва боки паперу. Він cповідує філософію, що щастя не в грошах, а у їхній кількості.

Number 2: м=ле…ь*,L д%лл=!-K%L

Коли приходить пора стати мільйонером? Звичайно, більшість відомих нам багачів поважного віку, але почати заробляти ніколи не пізно і… не рано. Найменший мільйонер за всю історію - це малятко Джекі Куган. В 1921-1924 роках він знімався в фільмах, в тому числі і з Чарлі Чапліном. Неусвідомлена кар’єра приносила йому 22 тисячі доларів на тиждень плюс 60% доходу від прокату фільмів з його участю!

Number 3:

3 ?ед!%г% K=г=2“2"% …е",че!C…%

Теза із Біблії «Давайте і вам воздасться» реально працює. І якщо ви вірите в Бога, то можна попросити саме його допомогти вам стати мільярдером. Засновник Facebook Марк Цукерберг лише за рік збільшив свій статок на 245% і володіє 6,9 мільярдами доларів. Нещодавно 26-річний багач пожертвував 100 мільйонів доларів школам Ньюарка. Цей вклад став найщедрішим приватним вкладом в систему освіти США. Марк переконаний в тому, що благочинність це святе. До речі, Facebook - найпопулярніша соціальна мережа в світі, яка працює з 2004 року і об’єднує 500 мільйонів користувачів.

Number 4: 3 “=м%!%д*= "“е "Sд a%г=

Щоб стати мільярдером, не обов’язково закінчувати Гарвард чи Кембридж. Більшість мільйонерів взагалі не мають вищої освіти. Головне - ідеї і бажання заробляти. Кірк Керкорян був сином емігранта і ніколи не ходив у школу та коледж. Та це не завадило йому заробити мільярди на авіабізнесі. Він мав чартерну авіакомпанію ще в роки Другої світової війни. Пізніше www.business-news.com.ua

він продав свій бізнес, але мільйони отримував і потім - вже на отельному бізнесі. У віці 90 років він володів великою долею Chrysler та General Motors. Зараз він є постійним учасником рейтингу Forbes, його статок нараховує 18 мільярдів.

Number 5:

›=д%K= …е ƒме…ш3G K=г=2“2"=

Навіть якщо люди вважають вас великим скнарою, не переймайтесь. Як показав зарубіжний досвід, значна частина мільйонерів напрочуд скупі. Отже, шанс стати скупим мільйонером є і у вас. Однією з найбільших скнар в світі була Генрієтта Хоуленд Грін - геніальна американська фінансистка 20-го століття. Жінка, яка залишила після своєї смерті в 1916 році більше 100 мільйонів доларів, підігрівала вівсянку на батареї, тому що вважала, що користуватися плитою дорого. Майже все життя вона провела в найдешевших орендованих квартирах, володіючи при цьому великими кварталами в Чикаго. Апофеозом жадібності став випадок, коли її сину ампутували ногу через те, що Генрієтта три дні шукала безкоштовну лікарню. У віці 82 роки у мільйонерші стався напад, коли вона дізналась, що її кухарка переплатила за пляшку молока.

Number 6: !=ƒ, д"= - S " мSльL%…е!,

Можна розробляти стратегії, бізнес-плани для майбутніх мільйонних проектів. Можна не спати ночами, завантажувати себе 25 годин на добу, але так і не заробити перший мільйон. Відомий людству й інший спосіб прокинутись мільйонером - просто купити лотерею. Сімейство Алекса і Роди Тот стало напрочуд популярним, коли вони виграли 13 мільйонів в лотерею штату Флорида. Через 18 років Алекс помер, а Роду заарештували за несплату податків. Всі гроші, які вони виграли, пара спускала на предмети розкоші, дорогі ресторани та ігрові автомати. Звичайно ж, не примножуючи капітал, вони швидко витратили його. Факт раптового багатства, що звалилося на голову, засліпило. Гроші люблять, коли їх рахують!

Number 7: !%ƒ3м - 3м%"= K=г=2“2"=

Звичайно, щоб зробити мільярди, потрібно гарно розумітися на тому, що ти робиш. Крім того, треба знати досконало, чим займаються конкуренти, а свої кроки прораховувати до дрібниць. Яскравим прикладом цьому служить життя Білла Гейтса. Він 17 разів займав перше місце у рейтингу світових мільярдерів. І збагатився він якраз на справі, яку знав досконало. Його статок оцінили в $ 53 млрд, за період кризи він втратив 18 мільярдів, але гострота розуму і IQ (160 одиниць!) допомогли лише за рік повернути 13 з них.

25


2010

Новый налоговый кодекс: /

боимся принимаем решения?

П

После принятия Налогового кодекса многое воспринимается по-другому: целая эпоха взаимоотношений бухгалтеров и налоговой службы остается позади и наше государство входит в «новый налоговый век». Как новые ставки и правила уплаты налогов и сборов скажутся на бизнесе - покажет только время. Не следовало ожидать, что принятие Налогового кодекса в условиях финансового кризиса, огромных внешних и внутренних долгов государства повлекло бы для налогоплательщиков финансовые послабления. От упрощенной системы осталось почти все, что действует на сегодняшний день. Ведь в соответствии с подразделом 8 раздела XX «Переходные положения» НКУ с 1 января 2011 г. упрощенная система налогообложения будет применяться в порядке, определенном Указом №727. Прежде всего следует обратить внимание на то, что в указанной выше норме НКУ прямо говорится о том, что Указ №727 применяется до внесения изменений в раздел XIV НКУ. Поэтому вероятно, что такие изменения в скором будущем будут внесены, т. е. будет разработан соответствующий законопроект. Логично также предположить, что этот законопроект коренным образом изменит действующую сегодня упрощенную систему, а может быть и упразднит ее вовсе. Кроме того, соответствующими положениями НКУ и другими нормативными актами внесены некоторые новшества в порядок применения упрощенной системы, которые необходимо будет учитывать с 1 января 2011 года. 1. Ставки единого налога.

Исходя из требований подраздела 8 раздела XX «Переходные положения» НКУ можно сделать вывод о том, что единый налог необходимо будет уплачивать в размере 43% (согласно Указу №727 в бюджет поступает 43%) от установленной стандартной ставки. Иными словами, необходимо будет уплачивать только ту часть налога, которая подлежит зачислению в соответствующие бюджеты (без части, которая подлежит зачислению в Пенсионный фонд и фонды социального страхования). 2. Изменился перечень платежей, от уплаты которых освобождаются «единщики». В подразделе 8 раздела XX «Переходные положения» НКУ приводится перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождаются плательщики единого налога. Вот эти платежи: • налог на прибыль предприятий; • НДФЛ (для предпринимателей); • НДС с операций по поставке товаров и услуг, место предоставления которых расположено на таможенной территории Украины (кроме предприятий, уплачивающих единый налог по ставке 6%); • земельный налог (только относительно земель, используемых для ведения предпринимательской деятельности); • плата за использование недр; • сбор за специальное использование воды; • сбор за специальное использование лесных ресурсов; • сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности.

26

3. Частные предприниматели, уплачивающие единый налог, не могут быть зарегистрированы в качестве плательщиков НДС. А исходя из пп. 14.1.139 НКУ можно сделать вывод, что «единщики» не могут быть зарегистрированы в качестве плательщиков НДС даже в добровольном порядке. Само собой разумеется, что с предпринимателями, которые не являются плательщиками НДС, будет невыгодно сотрудничать субъектам хозяйствования - плательщикам данного налога. 4. С субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему, будет взиматься единый взнос. «Единщики» будут обязаны начислять (удерживать) и уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в порядке, определенном Законом №2464. Такой вывод можно сделать из соответствующих норм данного Закона, и об этом говорится в подразделе 8 раздела XX «Переходные положения» НКУ. При этом никакого зачисления уплаченных сумм единого налога в счет единого взноса (подобно осуществляемому в настоящее время зачислению по пенсионным взносам) действующим законодательством не предусмотрено. 5. Вводится своеобразное ограничение на сотрудничество плательщиков налога на прибыль с «единщиками». Расходы, понесенные плательщи-


ÄIËÎÂI ÍÎÂÈÍÈ

2010

ками налога на прибыль в связи с приобретением товаров (работ, услуг) и других материальных и нематериальных ценностей у частных предпринимателей, уплачивающих единый налог, не включаются в состав расходов таких плательщиков налога на прибыль. Об этом прямо говорится в пп. 139.1.12 НКУ. Следовательно, предприятия, которые приобретают что-либо у таких «единщиков», не смогут уменьшить свою налогооблагаемую прибыль на сумму понесенных расходов.

Точно так же, как и в случае с плательщиками НДС, плательщики налога на прибыль, скорее всего, также будут избегать сотрудничества с «единщиками» частными предпринимателями. Вместе с тем обращаем ваше внимание на то, что указанное ограничение вводится не с 1 января 2011 года, как весь НКУ, а с 1 апреля 2011 года (см. п. 1 раздела XIX «Заключительные положения» НКУ). 6. Устанавливаются новые штрафы за неуплату единого налога частными предпринимателями. Пунктом 122.1 НКУ установлено, что неуплата частным предпринимателем единого налога в установленном порядке и в установленные сроки влечет за собой наложение на такого предпринимателя штрафа в размере 50% ставки неуплаченного налога.

Как же теперь будет работать физическое лицо предприниматель на общей системе налогообложения?

В

В соответствии с п. 177.2 НКУ объектом обложения у предпринимателя будет чистый облагаемый доход разница между общим облагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого предпринимателя. Ставки налога Законодатель привел в п. 167.1 НКУ аж две ставки налога: кроме 15%, еще и 17% - для тех случаев, если общая сумма полученных налогоплательщиком в отчетном месяце доходов, указанных в абз. 1 п. 167.1 НКУ, превышает 10-кратный размер минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного налогового года. Состав расходов Согласно п. 177.4 НКУ рассматриваемые расходы непосредственно должны быть связаны с получением доходов и документально подтверждены. Кроме того, это должны быть расходы, которые относятся к расходам производства (обращения) в соответствии с разделом III «Налог на прибыль предприятий» НКУ. К расходам предпринимателя не относится стоимость приобретенного движимого и недвижимого имущества, подлежащего государственной регистрации, причем если оно приобретено до госрегистрации предпринимателя и/или не используется в такой деятельности. Новая норма вводится для предпринимателя по товарам (п. 177.10 НКУ) - нужно иметь подтверждающие документы относительно их происхождения. То есть мало документального подтверждения расходов, например, накладной на товар, нужны еще какие-то документы, чтобы уяснить, откуда же он «пришел» и

www.business-news.com.ua

где же сделан. Ждем разъяснений... Иначе только одна эта норма может поставить крест на торговле предпринимателей. Несколько норм, действующих до принятия НКУ, остались в силе. Это и то, что предприниматели, зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, не относят к расходам и доходам суммы НДС, входящего в цену приобретенных или проданных товаров, работ, услуг (п. 177.3 НКУ). И то, что не исчезло право нанимать работников и, соответственно, относить расходы по оплате их труда к расходам для целей налогообложения. А еще, согласно п. 177.7 НКУ, предприниматель является налоговым агентом не только работника, пребывающего с ним в трудовых или гражданско-правовых отношениях, но и любого другого физического лица относительно любых облагаемых доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) в пользу такого лица. При переходе к НКУ от Декрета №13-92 испарилась прогрессивная норма Инструкции №12, в соответствии с которой, если расходы предпринимателя не могут быть подтверждены документально, они учитываются налоговыми органами при проведении окончательных расчетов налога по нормам в % к доходу согласно Инструкции №12 (приложение №6). Итак, напрашивается вывод: значительно усложнена жизнь предпринимателей из-за ужесточения порядка ведения расходов (аналог валовых расходов). Кроме того, доходы и расходы, как и прежде, отражаются еще и в Книге учета доходов и расходов. Но и это еще не все «подарки» к Новому году. Платим налог авансом Предприниматели платили налог авансом и раньше, но сейчас, согласно пп. 177.5.1 НКУ, авансовые платежи по НДФЛ рассчитываются предпринимателем самостоятельно, но не меньше 100% годовой суммы налога с облагаемого дохода за прошедший год. Что делать тем, кто уплатил, например, 100000 грн налога за прошедший год, а в текущем году не планируют работать? Совсем непонятно! По сути, получается, что такие предприниматели должны кредитовать бюджет на целый год (а то и больше), причем совершенно бесплатно. Уплачивается же начисленный налог в бюджет, как и ранее, по 25% ежеквартально 4 раза: до 15-го числа марта, мая, августа и ноября. Кстати, авансовые платежи нужно показывать в налоговой декларации, которая подается по результатам календарного года (на протяжении 40 календарных дней по окончании года), а не как ранее, поквартально. Окончательный же расчет налога за год осуществляется предпринимателем с учетом уплаченных уже авансов и суммы платы за торговый патент. Причем такой расчет невозможен без документального подтверждения уплаты указанных платежей. По факту переплаты нет ничего нового: излишек уплаченных сумм подлежит зачислению в счет будущих платежей или возврату предпринимателю. НДС Как известно, предприниматели на ОСН должны регистрироваться плательщиками НДС при достижении на протяжении 12 календарных месяцев 300-тысячного предела от осуществления операций по поставке товаров (услуг). Эта норма Закона о НДС по определению такого предела нашла свое отражение и в п. 181.1 НКУ. Леся Пасичниченко

27


n2ел, r*!=,…/

2010

" &e"!%[-%›,д=…,,

Вся Украина (да и не одна она!) сначала замерла в ожидании решения о проведении футбольного чемпионата «Евро-2012». И сейчас, когда до чемпионата остались считанные месяцы, у многих туристов, особенно зарубежных, возникает закономерный вопрос: а может ли Украина принять гостей? В частности, гостей высокого уровня. Журнал «Community» взял на себя смелость (конечно, используя критерии специалистов) выделить несколько украинских отелей, которые способны предоставить услуги отельного сервиса высокого уровня.

28

Бутик-отель «Воздвиженский» в Киеве - одно из самых элегантных, концептуальных, исторически богатых мест Украины. Благодаря его уникальному, неповторимому в своем роде месторасположению привлекает посетителей со всех уголков мира. Сюда ехали за вдохновением классики русской и мировой литературы, композиторы, художники: Ференц Лист, Людвиг ван Бетховен, Бальзак, Пушкин, Гоголь. В свое время тут жил великий писатель Михаил Булгаков. Каждый сможет ощутить необыкновенную ауру этого места, где даже время течет иначе. Своим парадным фасадом отель выходит на знаменитый Андреевский спуск, а ресторан «Терраса» укромно окружен зелеными склонами. Его изюминка - роскошная открытая терраса с панорамным видом и собственным садом. Персонал отеля предложит гостям 25 номеров, в том числе 4 номера «люкс». Универсальный зал (95,8 кв.м) вместимостью до 100 чел. Выгодным преимуществом зала является естественное освещение, которое обеспечивают высокие галерейные окна и потолочное окно по центру зала. Малая гостиная (36 кв.м) - салон с внутренним балконом и отдельным выходом на садовые склоны и летнюю террасу - для мероприятий формата «VIP круглый стол» на 4 - 12 персон и ресторанного обслуживания, уютный лобби и бутик. www.vozdvyzhensky.com Отель «Премьер Палас» - один из самых известных отелей украинской столицы со 100-летним опытом гостеприимства, первый пятизвездочный отель Украины и исторический памятник. История его связана тесными узами с историей Украины. Территория, где сегодня находится


ÏÐÎÌÅÍÀÄ

2010

здание отеля «Премьер Палас», была застроена в середине XIX века. Этот большой участок земли ранее состоял из двух поместий. Одно из поместий (сейчас бульвар Шевченко) принадлежало князю Дмитрию Михайловичу Жевахову, кавалерийскому полковнику русской армии. Вторым поместьем (сейчас - угол бульвара Шевченко, 7 и ул. Пушкинской, 29) владел купеческий род Герцовичей-Миркиных. В марте 1912 года газета «Киевлянин» напечатала на своих страницах объявление: в «Палас Отеле» открыто еще четыре роскошных зала, а также ресторан и кафе премиального класса. В то время семиэтажное здание отеля насчитывало 150 комфортабельных номеров со всеми удобствами - электричеством, телефоном, горячей и холодной водой. В залах-читальнях всегда была свежая пресса. По желанию гостей подавались конные экипажи или авто. В ресторане и кафе могли присутствовать одновременно 1000 гостей, поэтому здесь проводились шумные приемы и общественные слушания. В феврале 2000 года ОАО «Отель Украина» переименован в «Премьер Паласа». Приняли решение вернуться к историческому названию отеля, при этом четко определив его статус. В 2001 году «Премьер Паласу» был присвоен статус 5-звездочного отеля. В 2009 году Seven Stars and Stripes®, мировая система наград в индустрии гостеприимства, огласила высокие официальные результаты тестирования отеля «Премьер Палас» (рейтинг в 6 Звезд 7 Полос). Всего в гостинице 289 номеров «люкс» в классическом стиле, в которых есть все, что необходимо современному путешественнику. Разнообразие категорий позволит выбрать именно тот номер, который больше всего отвечает цели визита, - от уютного стандартного номера до президентских апартаментов. 47 номеров представительского этажа расположены на 7-м и 8-м уровнях и предусматривают еще больше комфорта и приватности. Перечень услуг включает отдельный Представительский Лаунж, где сервируется завтрак. Комната для переговоров, которая прилегает к Лаунжу, может быть использована гостем в течение 2 часов ежедневно. Королевские (110 кв.м) и Президентские апартаменты (171 кв.м) можно объединить в роскошные многокомнатные покои для приема почтенного гостя или организации ответственных переговоров. Пятикомнатные Президентские апартаменты оснащены усовершенствованной системой безопасности. «Люксы» и апартаменты представительского этажа, начиная с двухкомнатного «люкса», обслуживаются собственными дворецкими, сертифицированными Международным Институтом Современных Дворецких (США). www.premier-palace.com

www.business-news.com.ua

Отель «Опера» - пятизвездочный бутик-отель, расположенный в центре Киева. Отель является членом ассоциации «Ведущие отели мира» (The Leading Hotels of the World). Отель «Опера» предлагает 136 изысканных номеров, выполненных в различных стилях, с дизайнерской и антикварной мебелью, в том числе 7 тематических номеров «люкс». Гостиница «Опера» предлагает услуги ресторана Teatro, меню которого состоит из кулинарного разнообразия блюд стран Средиземноморья, и бара Bellini’s прекрасного места для отдыха и встреч с друзьями в уютной обстановке. Конференц-холл «Симфония» может принять в своих стенах до 250 человек. Зал оборудован фиксированным экраном и проектором, системой управления освещением, предоставляет доступ к беспроводной сети Интернет и может быть разделен на отдельные залы со всем необходимым оборудованием. www.opera-hotel.com Отель «Леополис» расположен в исторической части Львова. Близость архитектурных памятников, таких как Оперный театр, Костел Иезуитов, Ратуши и многих других, позволит Вам окунуться в атмосферу одного из прекраснейших городов Европы. Внешний вид роскошного старинного здания сочетается с самым современным внутренним содержанием, стильным интерьером, новейшими технологиями и высоким уровнем сервиса. Отель «Леополис» имеет 43 номера, включая люксы. Среди них 18 улучшенных номеров, 22 полулюкса, 2 люкса, люкс «Король Данило». В каждом номере есть спутниковое телевидение, доступ в Интернет Wi-Fi, отдельная телефонная линия, индивидуальная система кондиционирования, электронная система безопасности, сейф, мини-бар. Гостей гостиницы обслуживают два ресторана - «Светлица Льва» и «Погребок Льва», в меню которых блюда европейской и украинской кухонь.

29


ÏÐÎÌÅÍÀÄ Лобби-бар - с широким ассортиментом отборных вин и других алкогольных напитков, а также библиотека - место, где гости смогут не только отдохнуть в теплой домашней атмосфере, но и насладиться закусками от шеф-повара с бокалом любимого напитка. Львовская гостиница «Леополис» получила самую высокую в мире туристическую награду World Travel Awards. Награду «лучшая украинская гостиница» команда пятизвездочного «Леополиса» получила лично на церемонии в Белеке (Турция) 1 октября 2010 года. www.leopolishotel.com «Донбасс Палас» (г. Донецк) - отель, в котором грамотно сочетаются роскошный интерьер и комфорт, союз формы и содержания. Здание «Донбасс Палас» сочетает в себе стиль классицизма и модерна. Благодаря тому, что отель расположен в самом сердце Донецка, он предлагает своим постояльцам познакомиться с достопримечательностями, не тратя много времени и сил на дорогу. Среди удобств, предлагаемых гостям, на 5 этаже отеля есть VIPклуб, представленный по уникальному принципу «отель в отеле» (отдельный зал рецепций, ванны с гидромассажем, услуги профессионального дворецкого). В отеле вам предложат выбор номеров («стандарт», «улучшенный», «полулюкс») на стандартных этажах и номера категорий «стандарт», «улучшенный», «люкс», «люкс с 2-ванными комнатами», «президентский» и «королевский» «люксы» на 5 VIP-ярусе. Рестораны и бары: Пивная des Artistes - стилизованная закусочная, где подают изысканные сорта вина и пива в стиле Парижа 30-х годах XX века. Ресторан «Фьюжн» - единственный ресторан азиатской кухни в Донецке, где гурманам представлены блюда Китая, Японии, Тайланда и Малайзии. Ресторан «L’Opera» - визитная карточка «Донбасс Паласа». Концепция кухонь всего мира, «праздники кулинарии» и исключительные блюда от шеф-повара

30

2010

делают Ресторан «L’Opera» самым популярным рестораном в Донецке. Бар DP с видом на атриум - примыкает к бизнес- и конференц-залу, а его потрясающая панорама на город - идеальное место для проведения обедов после деловых встреч, а также принятия легких напитков. В баре DP гурманы могут отведать солодовый виски, коньяк, арманьяк и сигары. Отель находится всего в 10 минутах езды от донецкого аэропорта. Гостиница Донбасс Палас является членом ассоциации The Leading Hotels of the World c 11 декабря 2005 года. В 2005, 2006 и 2007 годах Донбасс Палас был награжден World Travel Awards Association как лучшая гостиница Украины. В 2006 и 2007 годах Донбасс Палас стал лучшей бизнес гостиницей Украины согласно World Travel Awards Association. www.donbasspalace.com «Гранд Отель Украина» расположен в деловом центре Днепропетровска в нескольких минутах ходьбы от административных и правительственных зданий, музеев и театров, торговых центров и основных магазинов города, ресторанов и казино. К услугам гостей 75 комфортабельных номеров и 4 квартиры, соответствующие международным стандартам и отвечающие требованиям путешественников и бизнесменов. Из них 14 стандартных номеров, 12 стандартных улучшенных номеров, 24 «полулюкса», 8 «люксов», 14 двухкомнатных номеров «люкс» и два президентских «люкса». В стоимость проживания включено посещение спортивнооздоровительного комплекса, находящегося на территории гостиницы, трансфер из аэропорта или железнодорожного вокзала в гостиницу и обратно, услуги бизнес-центра. Все номера оснащены международной телефонной связью, интернетом, спутниковым и отельным телевидением, индивидуальной системой кондиционирования, сейфом, современной системой охраны и противопожарной безопасности. В расположенном на


ÏÐÎÌÅÍÀÄ

2010

первом этаже гостиницы ресторане можно насладиться живой музыкой, уютной атмосферой, обширной картой вин, изысканными блюдами украинской и классической европейской кухни. www.grand-hotel-ukraine.dp.ua Гостиница «Cosmopolit» - первый в Украине 5-звездочный арт-отель, расположенный в живописной парковой зоне Харькова. Дизайн гостиницы - одна из приятных достопримечательностей для гостей города, а профессионализм персонала окончательно убеждает посетителей, что они в Европе. «Cosmopolit» - первый арт-отель в составе национальной гостиничной сети Premier Hotels. Отель оформлен в стиле лаконизма и современного глобального дизайна. Cosmopolit предлагает своим гостям 29 номеров категории «люкс». Специально для бизнес-клиентов в отеле предусмотрена возможность аренды комнаты переговоров - Conference room, которая при желании может быть объединена в единые апартаменты с номерами Superior de luxe и King de luxe. Отель «Cosmopolit» предоставляет: - услуги трансфера и аренды автотранспорта; - обслуживание в номерах (room service); - услуги прачечной и химчистки; - круглосуточная охраняемая парковка; - бронирование и продажа авиа и ж/д билетов; - экскурсионное обслуживание; - ресторанное обслуживание - ресторан Da Vinci; - бизнес услуги - Бизнес Центр “Telesens Ventures”; - салон красоты Cosmopolit Beauty club. cosmopolit-hotel.com

www.business-news.com.ua

Отель «Отрада» расположен в одном из престижных уголков Одессы в районе Французского бульвара вблизи пляжа «Отрада». Здание построено в конце XIX века по проекту известного архитектора Росси. После капитальной реконструкции здания отель в феврале 2005 года гостеприимно распахнул свои двери. Изысканное сочетание классической архитектуры и современных технологий, наличие комплекса услуг, соответствующих требованиям мировых стандартов, полностью удовлетворяет запросам самых требовательных гостей. Отель соответствует категории Premium-Lux. В номерах, ресторанах и холлах антикварная и классическая итальянская мебель, скульптуры, картины, изделия из бронзы, ковры и великолепные хрустальные люстры. Принадлежащий отелю фитнес-центр оснащен высококачественным оборудованием. Для любителей загара работает солярий. Во внутреннем дворике расположен бассейн с шезлонгами, детская площадка, куда летом вечерний бриз приносит свежее дыхание моря. Отель обеспечен надежной охраной, системами наружного видеонаблюдения, имеется автономное электро- и водоснабжение, лифт. В отеле 26 номеров, в том числе 4 номера «стандарт-джуниор», 6 номеров категории «стандарт», 6 номеров «стандарт улучшенный», 5 номеров «полулюкс», 2 номера «люкс», один номер - «люксапартаменты». Отель оборудован «Wi-Fi»системой по организации сети беспроводного доступа в интернет. В каждом номере есть телефон, плазменные и жидкокристаллические телевизоры, высокоскоростной доступ в интернет, минибар, сейф, система «климат контроль», фен, полотенца, косметический набор, халат и тапочки. Для гостей отеля бесплатное посещение OTRADA BEACH CLUB на пляже Отрада, где вы найдете бассейн с морской водой, отведаете блюда средиземноморской и одесской кухни. www.hotel-otrada.com Анна Годун

31


2010

или

Какой величины

Где

флаг ЕС в Украине,

для украинцев восходит

Солнце

Юрий Сторчак, журналист, Президент Global Media Group e Между тем, желание кудалибо или с кем-либо интегрироваться должно быть взаимным. Это позволяет сохранять баланс факторов, о котором, в отличие от заполитизированной Украины, не забывают прагматичные и забюрократизированные страны Европы. Сближаться и объединяться можно политикой и экономикой, наукой и знаниями, культурой и спортом (это ярко демонстрируют многочисленные международные фестивали различных искусств, песенный конкурс Eurovision, футбольный чемпионат Euro-2012), ресурсами и технологиями… Однако если ресурсы - это счастливый запас, приносящий гарантированную прибыль, то технологии никто просто так не передает и часто даже не продает.

32

Только в нашем Отечестве существует понятие «евроремонт»; украинские телеканалы чаще сообщают прогноз погоды, начиная с Западных регионов, и лишь потом переходят к Востоку (откуда поднимается по утрам небесное светило) и Центру; здания высших государственных органов власти постоянно украшают внушительного размера флаги Евросоюза; а на Крещатике в Киеве проходят Дни Европы. Таковы символы украинских евротрадиций и евроустремлений новейшего времени.

Украина стремится перенять у стран Запада вообще и европейского сообщества в частности, прежде всего, стандарты высокого уровня жизни и демократического общественного устройства. Европе же это государство, если не затрагивать вопросы геополитики, интересно разве что рынком недорогой рабочей силы и реализации товаров, сырьем, полуфабрикатами, отдельными умными головами специалистов высокотехнологичных сфер производства и в некоторой степени своими этнографическими особенностями. Гораздо чаще, однако, украинцы, и, прежде всего, украинки присутствуют в Испании, Франции, Германии, Италии и других странах Европы в ролях горничных, сиделок и, извините, проституток. Хотя и в качестве жен представительницы Украины тоже востребованы. Украинские же art temporary, кинематограф и другие творческие, научные достижения и произведения известны там несравнимо меньше. Реальная интеграция осуществляется прямым общением между народами, интеллектом, экономикой, культурой, наукой, информацией, поездками по планете Земля, а не бесконечными разговорами, а также выступлениями отечественных и зарубежных экспертов о демократии, свободе слова, выборе политического и экономического курсов и т. п. Всеобъемлющее сближение государств невозможно сейчас представить без Интернета, спутникового телевидения, активного изучения и использования иностранных языков. Украинская элита давно уже на индивидуальном уровне евроинтегрирована. И именно на нем это следует делать всем остальным гражданам


2010

Украины. Если простые люди не увидят и не прочувствуют для себя в этом смысл, не захотят прилагать усилия, трудиться для достижения своих целей в Европе, то и не достигнут их. С другой же стороны, познавая европейские реалии, многие украинские граждане все меньше желают во что бы то ни стало жить там или именно так, как там. И позитив этого в том, что жизнеустройство в тех параметрах, о которых мечтается, нужно создавать у себя дома. И тогда нас самих как страну будут уважать, приглашать, желать. Если же говорить не об индивидуальном уровне, а об общественно-государственном, то необходимо четко представлять себе: что есть пресловутые национальные интересы? А это, так или иначе, сумма интересов составляющих государство граждан. Это - свобода: перемещения через государственные границы (безвизовое пространство), предпринимательской деятельности, трудовых ресурсов различной квалификации, общения, обмена информацией. А также унификация и упрощение национальных законодательств, широкие возможности конкретного человека в реализации: своих различных прав на территории других государств; здорового, покойного, обеспеченного образа жизни и т. д. Именно из этого может родиться многоуровневая массовая и глубокая заинтересованность народов разных стран друг в друге. Способствовать этому могут в том числе скоординированные совместные учебные пособия по истории, общие страницы которой способны подчеркивать национальные особенности той или иной страны и служить стимулятором внешнего интереса к ней со стороны туристов, бизнесменов, деятелей культуры… Важнейшим фактором изменения самосознания украинского истеблишмента и социума в целом является воспитание молодежи и смена элит. Однако представители условно продвинутого молодого поколения заточены под себя самих, конкуренцию и существование в доминирующем мире потребления с его культом материальной составляющей жизни. Ничего другого им никто и не предлагает. Ни о каких занимавших некогда умы отечественной молодежи интернациональном долге, желаниях осваивать Сибирь (степи Казахстана, космос), строить БАМ и т. п. сегодня в обществе речь просто не идет. Поэтому ощутимых результатов той же евроинтеграционной деятельности, можно сказать, не наблюдается. Анализируя конкретные шаги высшего политического руководства Украины периода ее независимости, можно со скепсисом вспоминать пресловутую многовекторность во внешней политике эпохи президентства Леонида Кучмы. И с ностальгией - период правления Ющенко-Тимошенко, прививший народу пиар-политтехнологиями завышенные эйфорическоромантические ожидания быстрого политического вхождения Украины в Европу. Взращенная на русской имперской и советской культурных традициях значительная часть нынешней Украины плюс извечно воспринимающая себя несамодостаточной ее «польско-австро-венгерско-литовская» часть, вместе, видимо, определяют то, что выйдя из одного союза, государство со столь красноречивым на славянских языках названием, свидетельствующем о ее окраинном относительно кого-то статусе, тут же тянет непременно вступить в другой. Вхождение в число участников евроструктур на любых условиях, будь то ВТО, НАТО и др., с киевских холмов видится как шаги к полноценному членству в ЕС. Но даже в расцвет оранжевого политического режима активными и влиятельными сторонниками скорейшего вступления Украины в НАТО были считанные персоны: Виктор Ющенко, Борис Тарасюк, Анатолий Гриценко, Владимир Горбулин… Украина, географически находящаяся на пересечении векторов интересов большой геополитики, тогда становилась на путь превращения себя в антироссийское буферное пространство, превращаясь в разменную монету в глобальных играх сильных государств: прежде всего США, объединенных стран Европы, Российской Федерации. Сегодняшний украинский социум характеризуется высоким уровнем своей политизации и узостью обсуждаемых тем. А хоть какие-то программы www.business-news.com.ua

конкретных действий часто тонут в общих разговорах о намерениях и забвении. Происходит это из-за отсутствия внятных, одобренных большинством жителей Украины стратегических положений ее развития в различных сферах и слабой развитости гражданского общества, которое в настоящее время почти не способно разрабатывать, конструктивно обсуждать и реализовывать реальные значимые проекты, участвовать в решении важнейших вопросов различных сторон бытия. Многие общественные организации и фонды во множестве своем просто кормятся на обсуждениях актуальных тем. Поэтому евроинтеграция, о которой там много говорят и пишут в общих философских понятиях, но редко конструктивно спорят, откладывая практические решения на десятилетия, осуществляется скорее на словах и в теории, чем на практике. И чем дольше этот процесс будет происходить именно так, тем призрачнее перспективны его фактического осуществления. Не понятно даже на какую именно часть, имеющую множество своих внутренних проблем Европы, ориентируется государство Украина?.. А тем временем глобальной и макрорегиональной экономикам для своего эффективного функционирования и для того, чтобы представляющим их государствам иметь возможность решать комплексы своих инфраструктурных и социальных проблем, необходимо наличие или создание унифицированного рынка величиной более 300 млн человек. Поэтому именно евроинтеграция - это затертая идея, провоцирующая создание новых разделительных линий. А в постоянно меняющемся мире все гораздо сложнее. В этом контексте нельзя не учитывать существование и растущее влияние Евразийского Экономического Союза, Шанхайской Организации Сотрудничества, Таможенного союза Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана…

33


2010

Оксана Приходько, директор EUROPEAN MEDIA PLATFORM В принципе, в вопросе о выгодности евроинтеграции для Украины много лукавства: с одной стороны мы подразумеваем достижения нашей страны по определенным критериям, что означает преобразование Украины в страну с развитой демократией и конкурентоспособной экономикой (сложно представить человека, который скажет, что нам это не нужно в принципе). С другой стороны, когда мы говорим о евроинтеграции, мы держим себе на уме финансовую помощь, которую получили многие восточно-европейские страны. На это, к сожалению, Украине можно рассчитывать мало - с учетом географии нашей страны и сложностей проблем, которые, например, в балканских странах, были решены достаточно быстро. Нужно ли нам стремиться к Евроинтеграции, Евросоюзу на данном этапе? Опять же, смотря какую цель мы ставим: просто вступить в Евросоюз или достичь критериев уровня жизни Евросоюза. Например, та же Швейцария, которая соответствует европейским критериям, не вступает в ЕС по политическим и прочим соображениям. Если прогнозировать, думаю, вхождение Украины в ЕС может произойти за 5-6 лет. Хотя, честно говоря, не слишком уверена, что это хорошо в связи с двойными стандартами и политическими мотивами в принятии решений. А нам надо, в первую очередь, делать упор на достижение европейских стандартов.

COMMENTS Вячеслав Усков, директор Киевского областного академического музыкально-драматического театра им. П. Саксаганского

…Если говорить о плюсах или минусах Евросоюза в разрезе культуры, в частности, театрального искусства, то можно вспомнить о том, что у нас сейчас в стране министерство называется Министерством культуры и (обратите внимание!) туризма. Это название у Европы мы взяли, а суть - нет. Сегодня национальные театры Европы работают на туриста. И стоимость билета зачастую входит в стоимость путевки… Я недавно встречался с президентом города Тарнова, который рассказал, что они работают по 10 гуманитарным программам, которые оплачивает Евросоюз: строят дворцы культуры, ремонтируют театры за счет финансов ЕС и видят большие перспективы, несмотря на жесткий бюрократический подход… Хотя многие из тех, кто часто бывает в Европе, говорят о том, что театр и вообще культура Европы как таковая извращается (как говорили еще в советские времена, «загнивающий Запад»), молодежь там мало к чему стремится… Я думаю, что через лет пять они будут приезжать к нам и учиться у нас, как жить, что такое мораль, нравственность, культура. Мне кажется, у нас люди еще стремятся что-то сделать, а в Европе государство создало благополучие, а люди просто разлагаются. На Западе жизнь человека выстроена государственными лабиринтами, основные пункты которых - достаток гражданина, но с человека спрашивают за каждую копейку.

34

Стремиться в Евросоюз, конечно, стоит, по моему мнению, но только с экономической точки зрения. И не проситься туда, а показывать, какая мы достойная нация, трудолюбивая, организованная, культурная. В Украине множество культурных ценностей, которых хватит еще на цивилизацию! У нас огромный потенциал, и мы должны понимать, что мы счастливые люди. А палка колбасы, конечно, не показатель ценностей жизни. Мы станем хорошим государством только тогда, когда осознаем, что мы - украинцы, что Бог подарил нам самую лучшую землю, которая есть в мире.


2010

Владимир Корнилов, политолог, директор Украинского филиала Института стран СНГ Считаю, что активное муссирование тезиса относительно скорого возможного присоединения Украины к зоне свободной торговли с Европой не свидетельствует об активизации Европейского союза в этом направлении. Конечно, переговоры велись давно и, если вы помните, еще Ющенко говорил, что они будут закончены в 2009 году, а Янукович пообещал, что будут закончены в этом году. То есть, соглашение ожидали чуть ли не до конца 2010 года. Лично я хорошо понимаю, что за это время было утрясено много спорных моментов. При этом мы видим, что позиция Европейского союза в отношениях с Украиной по этому вопросу была очень жесткой. Допустим, Россия не предлагает зону свободной торговли без изъятия ограничений. Но и Европа не предлагает, мало того: те изъятия ограничений, которые, насколько мне известны, готовятся к соглашению с Украиwww.business-news.com.ua

ной, очень чувствительны для украинцев и украинского рынка. То есть мы открываем полностью свой рынок для европейских товаров, а получаем «улицу с односторонним движением» по целому ряду значимых для нас товаров, в первую очередь - агросектора. Барьер требований к качеству для многих украинских и российских товаров непреодолим в ближайшие годы. Соответственно, сложно говорить о том, что какая-то из зон свободной торговли для нас является приоритетной. Да и вопрос «или - или» ставиться не должен. Никто ведь не задается вопросом: или зона свободной торговли с Сирией, или зона свободной торговли с Евросоюзом. То есть у нас есть зона свободной торговли в рамках СНГ с массой изъятия ограничений, во многом мировых. И почему-то заявления, которые звучали по поводу возможности присоединения Украины к Таможенному союзу, по поводу России не звучит. Почему Россия может участвовать в этом Таможенном союзе, а Украина нет? Разговоры о том, что есть какие-то юридические нестыковки, невозможность вступления в различные зоны свободной торговли с членами ВТО и не с членами ВТО - это сказки. Я могу привести массу примеров того, как различные государства вступали в зоны свободной торговли, в экономические союзы друг с другом, часть из них состояла в ВТО, часть из них не состояла: например, Вьетнам, вступивший в 1998 году в зону свободной торговли, а сейчас в ВТО вступил лет через 9. То есть, соответственно, и при этом остальные члены этой зоны свободной торговли в ВТО состояли еще задолго до Вьетнама. И никоим образом это не противоречило правилам всемирной торговой организации. Разговоры о том, что мы должны выбрать приоритет, соответственно, двигаться только в одном направлении, совершенно не соответствуют реальному положению дел. …Как только начался кризис, Европа выставила дополнительные барьеры, в частности, по отношению к российским и украинским товарам. Сейчас доля Евросоюза для Украины во внешней торговле составляет не треть, а снизилась примерно до четверти. В то время как торговля с СНГ выросла примерно до 40%, причем, выросла доля Юго-Восточной Азии, которая стремительно развивается. Считаю, что если завтра для нас приоритетным станет именно этот рынок, это не значит, что нам нужно бросать Европу теперь мы вступаем только в ШОС… Мы понимаем прекрасно, как только мы будем соответствовать каким-то стандартам, завтра эти стандарты будут увеличиваться только для того, чтобы защитить европейский рынок, европейских производителей. И в этом смысле подобных барьеров фактически нет в создании зон свободной торговли с восточными партнерами. Мы вполне конкурентоспособны с этими странами. Это не значит, что не нужно стремиться к европейским стандартам качества, но нужно понимать, где действительно реально заложена выгода для украинского бизнеса. Поэтому еще раз хотел сказать, что на самом-то деле нет никаких противоречий по поводу присоединения Украины к зоне свободной торговли и с Россией, и с Европой, и к Таможенному союзу. Но здесь есть одна серьезная, на мой взгляд, проблема, связанная с интересами России и Белоруссии: Украина, желая вступить в ВТО любой ценой, во многих аспектах сдала свои экономические интересы целым государствам, с которыми Россия торговалась до последнего, в частности, США, Бразилия, Канада. И в этом смысле, открывая экономические барьеры для Украины, и Россия, и Белоруссия, и Казахстан должны понимать, что они открывают экономические барьеры для вышеназванных стран, что, конечно же, не выгодно ни России, ни Украине, ни Казахстану. По поводу ВТО получается, что Украина не может вступить в Таможенный союз на тех же условиях, на которых состоят эти три государства. Получается, что для Украины придется опять оговаривать какие-то особые условия вступления, какие-то изъятия ограничения, что, в свою очередь, может вызвать возражения украинского бизнеса, украинских производителей. И вот здесь действительно есть проблема согласования договоров, законодательств, сравнения условий, на которых вступает Россия в ВТО, и на которых вступила уже Украина.

35


2010

26


ÍÅ ÏÐÎ ÍÀÑ 2010

Гроші світом, керують

а Швейцарія керує

грошима

При всьому розмаїтті цікавостей, які є в Швейцарії, ніщо не перевершить мальовничі альпійські схили та кришталево чисті озера, але не лише цим може привабити до себе ця без сумнівів унікальна країна. Які ж саме принади може для себе відкрити українець в Швейцарії? Щоб відповісти на це питання, треба проаналізувати кілька загальних ключових фактів, які допоможуть кожному відкрити Швейцарію не просто як місце для чудового відпочинку, а як країну для успішного бізнесу, інвестування та проведення різноманітних вигідних операцій з фінансовими активами. Економічний барометр Європи Швейцарія є однією з найрозвиненіших і багатших країн світу, хоча майже не має будь-яких корисних копалин. За підрахунками західних економістів, вона входить до першої десятки країн світу за рівнем конкурентоспроможності економіки. Швейцарська економіка тісно пов’язана з зовнішнім світом, перш за все з країнами ЄС (близько 80-85% товарообігу), тисячами ниток виробничої кооперації і зовнішньоторговельних операцій. Швейцарська економіка досить чутливо реагує на зміни економічної ситуації в Європі, а часто і досить вагомо впливає на неї. www.business-news.com.ua

Довідка Офіційна назва:

Швейцарська конфедерація

Державний устрій: федеративна республіка Столиця:

Берн

Площа:

41285 кв. км

Грошова одиниця:

швейцарський франк

Офіційні мови: німецька, італійська,

французька, реторманська

Участь у міжнародних організаціях: Організація об`єднаних націй Європейська Асоціація вільної торгівлі Світова організація торгівлі Міжнародний валютний фонд Світовий Банк Міжнародний банк реконструкції і розвитку Організація з безпеки і співробітництва Європи Організація економічної співпраці й розвитку Рада Європи Європейське космічне агентство Міжнародна фінансова корпорація Посольство Швейцарії в Україні: вул. Козятинська, 12 , а/с 114, м. Київ, 01015 Візовий відділ: Тел.: +380 44 590 44 85 З (пн - чт, 15.00 - 16.30) Факс: +380 44 280 14 48 E-mail: kie.visa@eda.admin.ch

Europe’s economic barometer Switzerland is one of the most developed and rich countries in the world, though it hardly has any minerals. According to Western economists, it is in top ten countries in terms of economic competitiveness. The Swiss economics is closely connected with the outside world, especially with EU members, by industrial and trade operations. Almost 80-85% of the commodity turnover goes to EU. That makes Swiss economy very sensitive to any changes in European economic environment, though, quite often, it can substantially affect it.

37


ÍÅ ÏÐÎ ÍÀÑ

Суб’єкти фінансового ринку При переході світу до постіндустріального етапу розвитку все більшого значення у структурі світового господарства набуває невиробнича сфера діяльності, а саме обслуговування абсолютно різних фінансовогрошових операцій. Усі країни - світові лідери - вже давно не намагаються виробляти більше товарів, а концентрують зусилля на залученні максимальної кількості капіталу всередину держави, оскільки саме швидкий оберт активів може забезпечити високі прибутки за даної ситуації на світовому ринку. Швейцарія - один з найважливіших банківських і фінансових центрів світу (Цюріх - третій після НьюЙорка і Лондона світовий валютний ринок). У країні функціонує близько 4 тисяч фінансових інститутів. Вони користуються доброю репутацією у клієнтів завдяки стабільному внутрішньополітичному стану, твердій швейцарській валюті, дотриманню принципу «банківської таємниці». У Швейцарії фінансовий сектор посідає ключову роль в економіці країни. Безпосереднім доведенням цього факту є те, що більше 11% ВВП країни приносять саме фінанси, а також те, що в цій сфері задіяно близько 6% економічно активного населення країни. Такі міста як Цюрих, Женева, Лугано є важливими фінансовими центрами, в яких зосереджено банки, біржі, спеціалізовані кредитно-фінансові інститути, страхові та міжнародні торгові компанії. БАНКИ є головними суб’єктами швейцарського фінансового ринку. Вони мають в управлінні

28

2010

Financial market players During the transition period of the world to postindustrial development stage, the role of non-productive activity sphere is getting more important in the structure of the world economy, namely the maintenance of different financial and monetary operations. All the top world countries have already changed their priorities from producing more goods to attracting the maximum amount of capital into the state, because the rapid turnover of assets can provide high returns on the global market. Switzerland is one of the most important banking and financial centers in the world (Zurich is the third, after New York and London, world currency market). Nearly 4 thousand financial institutions function in the country, including numerous branches of foreign banks. They have good reputation among their clients due to stable internal political environment, solid Swiss currency, and observance of the principle of “banking secrecy”. The Swiss financial sector has a key role in the country economy. The direct proof of this is the fact that over 11% of GDP comes from this sector and about 6% of the economically active population is involved in the process. Such cities as Zurich, Geneva, Lugano are also very important financial centers, where a great number of banks, stock exchanges, specialized credit and financial institutions, insurance and international trade companies are located. Every day countless international currency transactions, credit and financial operations, as well as, agreements with securities, precious metals and derivatives are made by them. BANKS are the main subjects of the Swiss financial market. The basis of their activity, as we know, is the management of financial assets. Swiss Banks have 11.3 trillion francs to manage, which means, they have 10% of the world capital! According to the amount of assets Switzerland takes the 3d place in the world after USA (49.2 trillion francs) and UK (13.4 trillion francs). Moreover, according to the share of the global management of multinational private equity Switzerland occupies the 1st place, since 2.3 trillion francs of capital are attracted, which represents 27% of the global market. Furthermore, “Global Finance” states that two Swiss banks entered the top 100 of most profitable and safest banks in the world. These are “Zuercher Kantonalbank” and “Credit Suisse”. According to the importance in the financial sector, the second place is occupied by INSURANCE COMPANIES. Their significance lies in an active cooperation with foreign markets. Since 70% of all insurance premiums are received from other countries that indicates the high degree of international activity. Also, Swiss insurers implement in practice innovative technologies that help to improve the performance. For example, the procedure, called reinsurance, is quite common among them: the insurer transfers a part of the responsibility to other insurers. This type of activity became basic for Swiss insurance companies. In terms of premiums, Switzerland ranks fourth in the world, demonstrating the power and ability to compete in this sector of the financial market worldwide.


2010

11300 млрд франків, а це, в свою чергу, складає 10% світового капіталу! За кількістю залучених активів Швейцарія посідає III місце в світі після США (49200 млрд франків) і Великобританії (13400 млрд франків). Але цікавим і досить важливим є той факт, що за часткою в світовому управлінні транснаціональним приватним капіталом Швейцарія займає I місце, оскільки залучено 2300 млрд франків капіталу, що складає 27% світового ринку. Також про успішність розвитку банківської сфери свідчить те, що, за даними «Глобал фінанс», два швейцарські банки увійшли в топ-100 найприбутковіших та надійніших банків світу. Це “Zuercher Kantonalbank” і “Credit Suisse”. Друге місце за значимістю в фінансовому секторі посідають СТРАХОВІ КОМПАНІЇ. Але їхня значимість заключається ще й в тому, що вони найактивніше співпрацюють з зовнішнім ринком, оскільки 70% від усіх страхових премій складають премії, що надійшли з інших країн. Також швейцарські страхувальники запроваджують на практиці інноваційні технології, які допомагають значно підвищити ефективність. Наприклад, досить розповсюдженим є так зване перестрахування, тобто процедура, коли страхувальник передає частину відповідальності іншим страхувальникам. Це і стало основним, фундаментальним видом діяльності швейцарських страхових компаній. За обсягами страхових премій Швейцарія посідає четверте місце в світі. Серед секторів фінансового ринку Швейцарії, які в міжнародному рейтингу посідають передові позиції за всіма основними показниками, також є торгівля іноземною валютою, торгівля сировинними ресурсами та управління хедж-фондами*.

Україна: експорт-імпорт Ні для кого не секрет, що Швейцарія співпрацює з досить відомими, потужними партнерами з країн ЄС. Але актуальним є питання: чи існують можливі вигідні варіанти співпраці українських малих та середніх підприємств зі швейцарськими? Чи взагалі це практично можливо, яким чином розпочати реалізовувати таку співпрацю? Тут можливі два основні варіанти. Шукаєш швейцарських експортерів? Дійсно, існує механізм, навіть ціла інфраструктура, яка забезпечує експорт зі Швейцарії до України. Однією з найбільших організацій є OSEС Business Network Switzerland, діяльність якої спрямована на підтримку швейцарських підприємств у їхній міжнародній комерційній діяльності. OSEC зосереджується на пошуці компаній-партнерів і орієнтується при цьому в першу чергу на приватний бізнес, а також проводить аудит спроможності певних підприємств брати участь в експортно-імпортних операціях. До сфери діяльності компанії відносять системний пошук ділових партнерів і дослідження та аналіз ринків. Отже, ви цілком реально можете підшукати для себе відповідного вигідного швейцарського партнера. www.business-news.com.ua

Here are some other examples of Swiss financial market sectors, which occupy leading positions according to all major indicators: foreign exchange trading; resources trading; hedge funds management.

Ukraine: export-import There is no secret that Switzerland works with powerful partners from the EU. However, it is important to know: what are the options for beneficial cooperation between Ukrainian and Swiss small and medium businesses? Is it possible in practice? How to begin the implementation of such cooperation? There are two main options possible. You are looking for Swiss exporters? Indeed, there exists a mechanism, even a whole infrastructure, which provides export from Switzerland to Ukraine. One of the largest organizations is OSEC Business Network Switzerland, whose responsibility is aimed at supporting Swiss enterprises in their international business. OSEC focuses on finding partner companies and, thus, focuses primarily on private business and audits the capacity of certain companies, involved in export-import operations. The company is systematically in process of search for business partners and market analysis. So, it is quite possible for you to find a proper Swiss partner. You want to import to Switzerland? There is an organization which is in charge of this issue. It is called SIPPO (the Swiss Import Promotion

39


ÍÅ ÏÐÎ ÍÀÑ Хочеш імпортувати в Швейцарію? Створена і функціонує швейцарська організація з підтримки імпорту SIPPO, яка сприяє активізації та залученню імпорту продукції малих та середніх підприємств з країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою, до яких власне і належить Україна. Також організація допомагає даним підприємствам інтегруватися у міжнародну торгівельну систему. Програми допомагають безпосередньо отримати доступ до швейцарських ринків, а також надають різноманітну корисну інформацію, яка допоможе освоїти ключові принципи роботи на європейських ринках. Важливим є і той факт, що дане співробітництво підкріплене законодавчо, оскільки є ряд двосторонніх угод між Україною та Швейцарією саме в галузі економіки та торгівлі: - Угода про сприяння та взаємний захист інвестицій; - Конвенція про уникнення подвійного оподаткування; - Угода про торгівельне та економічне співробітництво; - Угода про технічне та фінансове співробітництво; - Угода про повітряне сполучення; - Угода про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів.

Криза: необхідні корективи Швейцарська економіка досить унікальна. Як вплинула криза на її розвиток, які тенденції проявляються на сьогоднішній день? Пожвавлення чи спад маємо наразі в українсько-швейцарських експортноімпортних відносинах? Криза досить відчутно вдарила по економіці Швейцарії, що зумовлено відкритістю та в значній мірі експортною орієнтацією економічної системи. Перш за все, криза виявила свою негативну дію на фінансовий сектор, оскільки світова криза взагалі має фінансовий характер, а швейцарський ринок є одним із світових центрів фінансових операцій. Великі проблеми виникли у одного з найбільших банків Швейцарії - UBC. Але уряду та національному банку вдалося розробити досить ефективні міри з підтримки цього банку. Але суттєво втратив і реальний сектор економіки. Виробництво за рік скоротилось на 2%, але передкризова ситуація в Швейцарії була оптимістичною (активно функціонував внутрішній ринок, економіка була зорієнтована на зовнішній ринок, державний борг був мінімальним), що дало амортизуючий ефект. Товарообіг та обіг капіталу між Україною та Швейцарією в кризовий період, звичайно, знизилися, але цей негативний «ефект тормозу» в період кризового шоку був очікуваним і прогнозованим. Вже сьогодні починають домінувати позитивні тенденції. До речі, саме цей відрізок економічного циклу є найсприятливішим для розумного інвестування навіть у великих обсягах. Швейцарія - потужний фінансовий центр світу, який водночас є досить цікавим для українських інвесторів та підприємців.

2010

Programme). This organization promotes and attracts imports of small and medium enterprises from developing countries and countries with economies in transition, where Ukraine, actually, belongs to. It also helps enterprises integrate into the international trading system and assists in direct access to the Swiss market, providing a variety of useful information to help you to learn the key principles of the European markets in general. It is very important that this cooperation is legally underpinned by a number of bilateral agreements between Ukraine and Switzerland. Here are the most important ones: - Agreement on Promotion and Reciprocal Protection of Investments - Convention for the Avoidance of Double Taxation - Agreement on Trade and Economic Cooperation - Agreement on technical and financial cooperation - Air Transport Agreement - Agreement on international road transport of passengers and cargo Apparently, there are series of measures, even on the state level, that directly contribute to the UkrainianSwiss cooperation.

The world financial crisis and its adjustments The Swiss economy is unique, so it’s important and interesting to trace how the crisis has affected its development and what contemporary trends are on the surface today? Recovery or recession do we have now in the Ukrainian-Swiss import-export relationships? The crisis has hit the economy of Switzerland quite painfully, due to its open and largely export-oriented economic system. First of all, it had its negative effect on the financial sector as the global crisis, in general, had the financial character and the Swiss market is one of the world’s financial transactions centers. One of the largest banks in Switzerland UBC faced really big problems. Nevertheless, the Government and National Bank managed to develop effective program to support this bank. Real economy sector did not avoid substantial losses too. Production decreased by 2% during the year, but the pre-crisis situation in Switzerland was quite good (active internal market, the economy was oriented toward foreign markets, government debt was minimal), which, partially, created amortization effect and softened the crisis hit on the national economy. If we are talking about capital turnover between Ukraine and Switzerland in the crisis period - of course, it has decreased, but this negative “brake effect” was absolutely anticipated and expected. At the moment, the positive trends are starting to dominate, which means a recovery, to some extend. In fact, the current economic cycle is the most favorable for reasonable investments, even in large quantities. So, Switzerland is a powerful world financial center. It is also quite interesting for Ukrainian investors and entrepreneurs. Євгенія Сіваєва

* Хедж-фонд (англ. hedge fund) - приватний інвестиційний фонд (з наявністю власного капіталу керуючого в активах фонду).

40


ÐÓÁÐÈÊÈ

2010

www.business-news.com.ua

31


2010

Сьогодні важко собі уявити Бессарабську площу у центрі Києва як захаращену та занедбану околицю міста. Дивно, але саме так починалась історія однієї з найвідоміших та найколоритніших частин сучасної столиці.

It is difficult to imagine Bessarabska Square, in downtown Kyiv, as a cluttered and dirty suburb of the city. Strange but this is exactly how the history one of the most modern and charming parts of the capital began.

инок рпо-бессарабськи Bessarabska Square

Приблизно з XVIII ст. місцевість можна асоціювати з Києвом, тому що тут знаходилась кінна поштова станція, а сама площа слугувала своєрідним плацдармом, де перетинались шляхи торговців з півдня та звичайних мандрівників, які подорожували до Києва. Довкола станції діяв стихійний ринок, де проходила дуже активна торгівля. Це були фрукти та овочі, але в асортименті вистачало й спиртних напоїв. Товар на продаж доставляли, в основному, селяни з Бессарабії. Вчені й досі не впевнені, чи саме звідси походить назва площі. Багато хто вірить, що ім’я запозичене від слова «беcсараб», яким називали місцевих людей «без визначеного місця проживання», котрі й заполонили окраїну Хрещатої долини. На Бессарабській біржі, яка також знаходилась тут, можна було влаштуватись на сезонну роботу. У 1869 році на площі встановили пам’ятник Богдану Хмельницькому, і вона стала носити ім’я гетьмана. Згодом все ж таки пам’ятник перенесли на Софіївську вулицю, але площа так і продовжувала носити ім’я славетного гетьмана України. Саме з XIX ст. починається активна історія Бессарабки. Це пов’язано, в першу чергу, з етапом активної забудови Хрещатика та вулиці Великої Васильківської, що й сприяло перетворен-

42

It was only the 18th century the area has become a part of Kyiv. The horse post office was located here and the area, itself, served as a jumping-off place where ways of traders from the south and ordinary travelers crossed. Meanwhile, a spontaneous market functioned around the station with very active trading. The goods for sale were delivered usually by peasants from Bessarabia. Mostly, these were fruits and vegetables but alcoholic beverages were always very popular as well. Scientists are still not sure, whether this phenomenon gave area the name. For example, many of them believe that the name is borrowed from the word Bessarab by which the homeless people were called and later filled the outskirts of Khreschata valley. Additionally, Bessarabska Exchange functioned not far from the market where lots of workers could find a seasonal job. In 1869 the monument of Bogdan Khmelnitsky was erected on the square. Then the square was renamed after the hetman. Later, however, the monument was moved to Sofievska Street but the area continued wearing the name of a glorious Ukrainian hetman. It was the 19th century when the vigorous history of Bessarabka started. Primarily, it is associated with active development of Khreschatyk and Velyka Vasylkivska Street. Consequently,


ÐÓÁÐÈÊÈ

8

2010


ÐÓÁÐÈÊÈ

2010

www.business-news.com.ua

9


ÐÅÒÐÎ

2010

ню площі в один з центральних районів міста. Тут з’являються елегантні готелі «Національ» на місці будинку Вікентія Беретті, та «Пале Рояль», будівля якого збереглася до наших днів. У вирі архітектурного буму ринок почав нагадувати доволі сумне явище, яскраво контрастуючи з вишуканими готелями та магазинами. Хаотично розставлені лотки потопали у бруді та смітті. Фейлетоністи зображували його як величезний прищ, що з’явився на чистому та охайному носі аристократа. Стало зрозуміло, що територію потрібно облагородити та коштів на це у міському бюджеті не було. У цей час помирає київський мультимільйонер та благодійник Лазар Ізраїлевич Бродський. У своєму заповіті, в одному з пунктів, він дарує Києву 500 тисяч рублів на будівництво критого ринку на Бессарабській площі.

the square transformed into one of the central city areas. Elegant hotels appeared there one after another “National”, on place where the house of Vikentiy Beretti used to be, and “Palais Royal”, the building of which is preserved till the present days. In an impulse of the architectural boom the market itself looked rather depressing, vividly contrasting with beautiful hotels and shops. Chaotically arranged trays were sinking in dirt and garbage. For instance, columnists portrayed it as a huge pimple that appeared on the clean and neat nose of an aristocrat. Hence the territory needed an immediate reconstruction but the city treasury was empty. At that time Lazar Brodsky, a multimillionaire and philanthropist, died in Kyiv. In his testament, in one of the points, he presented Kyiv 500 thousand rubles for the building of the covered market at Bessarabska square.

The end of the 20th century changed the way the square appears today dramatically. Numerous reconstructions and renovations gave birth to lots of shopping centers, restaurants and public places such as “Metrograd”, “Mandarin plaza”, “Pinchuk art center” etc. It is almost impossible to predict how the square will look in the future but with all the confidence we can state that in course of Kyiv history this place will always be saturated with the spirit of “delicious” trade and sound business. Конкурс проектів було проведено влітку 1908 року, і його переможцем став польський архітектор Генріх Гай, який вже мав досвід подібного будівництва. За підрахунками Гая, спорудження ринку повинно було обійтись у 690 тисяч рублів, але комісія з будівництва домоглася здешевлення проекту до 490 тисяч. В 1910 році почалося повномасштабне будівництво, а 3 липня 1912 року відбулося урочисте відкриття, яке супроводжувалося пишними дійствами та святкуваннями. За досить короткий час ринок став прибутковим підприємством: 88 місць для продажу сала та м’яса та стільки ж для продажу овочів доповнювались 31 магазином в приміщенні ринку, що загалом приносило значний зиск власникам. Після цього Бессарабський ринок повноцінно перетворюється на центр міської торгівлі. Якщо Хрещатик ототожнювався з серцем міста, Бессарбка з того часу, однозначно, - з його шлунком. І хоча у полум’ї війни руйнації уникнути не вдалось, до наших днів приміщення дійшло майже у первозданному вигляді. Перш ніж завершити знайомство з однією з найвідоміших площ Києва, слід звернути увагу ще на одну будівлю в стилі французького неоренесансу. Століття тому це був готель «Оріон», сьогодні ж відремонтоване приміщення здають в оренду численним фірмам. За квартал звідси, у будинку з баштами, що належить компанії «Макулан», народилась та провела 5 років свого життя майбутня прем’єр-міністр Ізраїлю Голда Меєр. Сергій Світлоокий www.business-news.com.ua

In 1908 Polish architect Henry Gai, who had a lot of similar experience, won the project. According to Guy’s calculations, the construction of the market was supposed to cost 690,000 rubles, but the building commission reduced the project value to 490 thousand rubles. In 1910 the full-scale building began. Two years later, on July 3d, 1912 the opening ceremony, with lush performances and celebrations, took place. After a while the market became a lucrative enterprise. With 176 places for meat and lard retail together with vegetables and additional 31 shops in the market building, the owners gained a significant profit. That transformed Bessarabsky market into the center of city trade. So, If Khreshchatyk was always recognized as the heart of the city, Bessarbska square, without any doubt, - as its stomach. Although the building did not avoid the destruction of the World War II, all in all, it remained till the present days almost in the original form. There is though another building which is definitely worth mentioning. The house in the French NeoRenaissance style, which serves these days as an office center for numerous companies, was known as luxurious hotel called “Orion” just a few centuries ago. Furthermore, just one block down, in a house with towers, owned nowadays by “Makulan” company, the future Prime Minister of Israel Golda Meyer was born and spent five years of her life.

45


М

ÐÓÁÐÈÊÈ «Моя история начинается далеко от Москвы, в Риге. Когда все только начиналось, мне было немногим больше двадцати, я жил в Риге, занимался танцами, хореографией. На тот момент я даже не думал, что мне жизнь преподнесет такой подарок - встречу с легендарной Аллой Духовой. После первой же встречи с ней я понял, что танцы станут смыслом моей жизни. Спустя год после нашей встречи Алла Владимировна приглашает меня в Москву. Я осознал, что мне многое нужно кардинально менять - так начался мой новый жизненный этап в большой семье TODES. Коллектив в Москве составлял тогда всего 15-18 человек. Но уже тогда принципами балета TODES была дисциплина, сплоченность, благодаря которой балет остается на вершине славы до сих пор. Большая часть программы балета - поставки на общечеловеческие темы: о любви, взаимоотношениях мужчины и женщины, ревности, измене. Алла Владимировна в танце старается максимально раскрыть чувства, передать энергию зрителю, который понесет ее дальше. Сейчас у балета большое количество гастролей в Монте-Карло, в Америке, Корее, по Европе. Нас тепло встречают русские за границей, где приезд русского артиста для них как встреча с Родиной. Когда я возглавил филиал школы танцев TODES в Киеве, мне было трудно: один в чужом городе, съемная квартира, на руках годовалый ребенок... У меня было всего пару помощников, а в зале я был сам, вел занятия и административную работу. Сейчас уже есть команда ребят, наших воспитанников, которые принимают участие в процессе развития студии.

2010

C каждым годом стараемся добавлять что-то новое, интересное. В прошлом году впервые был проведен Международный фестиваль школы-студии TODES. Дети общались, познакомились, подружились с юными танцорами из других городов, стран. За три дня, пока они жили вместе, ребята принимали участие во множестве мероприятий, благодаря которым приобрели бесценный сценический и жизненный опыт. Летом мы проводим время в лагерях TODES, где дети из разных городов познают окружающий мир, отдыхают и, конечно, танцуют. Лагеря TODES есть уже в Болгарии и Санкт-Петербурге, планируем открыть в Украине. Каждые полгода у нас проходят открытые уроки - и по результатам мы видим, сколько труда вложено в ребенка, и над чем еще необходимо поработать. Стараешься дать максимальную информацию, а для этого нужна система и дисциплина. В танце виден весь твой труд: не схалтуришь, не спишешь на трудности. Важно, чтобы преподаватель смог приучить к тому, к чему иногда не могут приучить даже родители. Это я и стараюсь делать!»

Личность легендарного хореографа Аллы Духовой и созданные ею образы вызывают живой интерес даже у тех людей, кто не связан с танцами. И рядом с нею всегда люди талантливые - творят, работают, создают, удивляют и радуют.

o3“2ь

"=ш=

›,ƒ…ь ,“*!,2“ , 20

2=…ц3е2


2010

Вірити у мрію Мрії вилітають з дитинства, наче яскраві птахи… Сьогодні ти - маленька казкова принцеса, а завтра - велика талановита скрипачка… Але треба вірити мрії обов’язково здійснюються!

Аліна Піддубна 10 років

www.business-news.com.ua

21


ÐÓÁÐÈÊÈ

40

2010


2010

p%м=…

bS*2ю*: «Щастя -

Народний артист Росії, України. Професор. Засновник та художній керівник театру. Геніальність в його акторстві та режисурі, іронічність, новаторство, епатаж, смак, стиль, мудрість вже не складові його характеру або роду занять. Це складові життя.

це пауза

мS› …е?=“2 м,...[

«…Актори - діти, театр - дитсадок, я - вихователь. А вистава - чергова дитяча гра... ...Свій перший спектакль, зібравши сусідських хлопців, я поставив російською. Це була опера «Пікова дама». Без слуху, без освіти я створював власну казку! …Я поїхав підкоряти Москву... і мене проводжали як до Сибіру (мамин брат та інші родичі відсиділи як «бандерівці»). Коли я, львівська дитина, приїхав до Москви, я боявся подивитися у бік будинку навпроти Кремля, а сьогодні живу в квартирі Василя Сталіна!... ...Пам’ятаю, як давним-давно до 50-річчя СРСР (!) я поставив виставу Франка «Украдене щастя». Уявляєте, як це виглядало на афішах!... ...А зараз ми з Валечкою Гафтом і Олександром Філіпенком показуємо Сталіна - у виставі «Сон Гафта, переказаний Віктюком». Я пройшов страшні часи і знаю той страх і жах, про який ми розповідаємо у виставі... Двоє великих акторів, двоє останніх театральних романтиків, і я - «квітка перебудови», що випадково затесався серед геніїв... …Я мрію поставити шикарну виставу про актрис у будинку для перестарілих - з Образцовою, Фрейндліх, Пугачовою. Для моєї вистави хочу зібрати саме цих трьох геніальних дівОк... ...Для творчості головне - правильно набрати дихання та вірно направити енергію… ...Мій шлях - боротьба з нав’язуваною суспільством мораллю. Наприклад, «Служниці» - п’єса про метафізику зла. Є десять заповідей, і є - мораль, яку вам нав’язує існуюча політична структура, держава... Адже Любов приходить згори, а от держава в це втручається. З дитинства у мене є відчуття самотності. Розумієш, що ти знаєш таємницю, яку ти не можеш пояснити. Зараз, коли на місце Бога прийшов розрахунок і гроші, неможливо докричатися до цих автоматівлюдей... Стає все менше артистів, у яких важко знайти в їхньому «комп’ютері» кнопки страждання, радості, смерті... Але я із завзятістю кретина щоранку приходжу до репетиційної зали і голими руками забиваю на сцені цвяхи!..

Спільнота акторів у світі – 1,5 млн. осіб www.business-news.com.ua

49


ÐÓÁÐÈÊÈ

Øàìàíñêàÿ

ïàëèòðà

Íèíî

Грузинская певица Нино Катамадзе родилась в Аджарии (Грузия). На сцене с четыех лет. С 1994 по 1998-й создает благотворительный общественный фонд по оказанию помощи инвалидам и социально незащищенным артистам. В 1999-м начинает творческое сотрудничество с группой Insight, принесшее певице известность на родине и в бывшем СССР, а после поездки в 2002-м в Великобританию на Дни Грузии талантом Нино Катамадзе восхитились и в Европе, а позднее и в США...

38

2010


2010

«Чудеса существуют!..» Те, кто приходит на концерт джазовой исполнительницы Нино Катамадзе, может воспринять то, что происходит на сцене, за шаманство: артистка словно нащупывает пальцами нужные ноты, и не только голосом, но каждым движением тела передает мощные глубинные, «прадревние» чувства. А на сцене - наряду с привычными инструментами рок-групп - необычные перкуссии, словно попавшие на современную сцену из далеких времен наших предков каменного века. Магия голоса - то нежное признание, то ласковая колыбельная, то вопли тоски и страдания - зачаровывает… Но при этом каждое выступление Нино наполнено глубокой христианской верой - и каждый в зале ощущает эти посылы доброты, гуманности и великой силы ЛЮБВИ, сопровождаемые убедительно произносимым ею кредо: «Чудеса существуют!..». Во время пения происходит ее проникновение в святая святых какогото вселенского таинства - и это делает причастным не только ее саму, но и всех вокруг. В ее абсолютной искренности на сцене не сомневается ни один зритель, потому во время ее выступления слезы на глазах даже у мужественной половины. Для переживания такого катарсиса не надо осмысленных слов, логичных фраз - сама Нино в интервью поясняет, что в большинстве своем в ее композициях присутствует, скорее, набор звуков, которые в процессе пения приобретают нужный смысл.

Нино Катамадзе: «Альбом «Red» - ощущение настоящего» Да, Нино Катамадзе слушают, когда душе нужна поддержка в сильных чувствах. Все внутренние метания, которые мы сами не умеем выразить, всю любовь и надежду, которую можно отыскать в человеческом сердце, все это она ПОЕТ для нас… Творчество Нино Катамадзе не укладывается в рамки стилевого определения, при этом несет в себе национальные элементы грузинского края. Нино оттуда, где песни не просто поют - ими живут. Каждый концерт - энергетический выброс, погружающий в особое состояние. Причем, каждому состоянию есть «цветовое» определение. Группа Insight поражает всех, кто когда-либо видел их выступления, невероятной органичностью, когда контакт на сцене происходит на ментальном уровне, а музыканты чувствуют друг друга. Гоча Качеишвили (гитара), Уча Гугунава (бас-гитара), Давид Абуладзе (ударные) облекают фольклорные грузинские мотивы и джазовые элементы в одежды лаунжа и трип-хопа. Маленькая секретная дверца смыслов немного приотворилась - в пояснениях самой Нино. - Откуда взялись «цветовые» названия Ваших альбомов? - В мироощущении каждого человека преобладает какой-то свой цвет, своя внутренняя температура, которую можно передать, дополняя, переосмысливая внутри себя. В какой гамме я воспринимаю жизнь вокруг себя, в такой и передаю. - Почему пришел черед «красного» альбома? Может, какие-то обстоятельства в Вашей жизни повлияли на это? - Да, есть история концепции создания альбомов по цветам. В альбоме «White» - музыка с электронным сопровождением, а в альбоме «Black» - студийная запись живьем. Черно-белый - это цвет без претензий, и музыка соответственно тоже. Белый альбом более спокойный, музыка в нем - тонкая и прозрачная. Черный - более энергичный. Конечно, они абсолютно разные. Но некоторые песни в альбомах совпадают, такие как «Olei» или «Once on the Street». Мы так записали специально, чтобы посмотреть на композиции с разных сторон. Blue - это мир голубого неба. Это глубокое пространство и душевное спокойствие. «Струнозвучание» - это и есть голубой цвет, нежно-голубой... Я с осторожностью отношусь к такому звучанию, чтобы не «напугать»

www.business-news.com.ua

его. Бесконечное пространство это небо. А новый цвет приносит новое состояние. Понимаете, сейчас очень хочется всего настоящего!.. Музыка для меня - не часть истории, а часть внутреннего состояния. Вот именно об этом наш альбом «Red». - Кто-то специально шьет Вам экстраординарные наряды для выступлений? - Да, у меня есть стилист Людмила Смирнова, с которой я работаю много лет и которая чувствует меня и понимает, что я хочу. И мне это нравится. Все мои платья - живые! Во время нашего общения у Нино звонит телефон, и она с огромной нежностью общается с маленьким сыном. - У Вас насыщенный концертный график. Вы любите ездить на гастроли? - Конечно, гастроли - это наша жизнь, но мне так сложно каждый раз расставаться с моим сыном. К сожалению, я провожу с ним всего пару месяцев в году, остальное время - в гастрольном туре. При этом в каждом городе как-то по-своему. Ты же идешь со своей музыкой, которая служит добру. И каждый раз это - душевно. Каждое место нам дорого, если там тебя любят. Возможно, еще рано говорить, но, скорее всего, со временем меня многое будет связывать с Украиной, и мы будем встречаться с украинской публикой чаще. Наверное, цвет - это еще одно определение состояния джазовой певицы Нино, ее «бесконечности». Бесконечная любовь, бесконечная энергия музыки, сметающая все на своем пути, беспредельная радость, когда хочется смеяться вместе с ней во весь голос, бесконечная грусть сильной и в то же время легкоранимой личности. Да, та самая сверхъестественность, отличающая искусство от ремесла и мастерства. Вот уж на самом деле:

музыка, как и любовь - не вопрос, а ответ. Один ответ на

множество вопросов. Подготовила Наталия Вереснева

51


ÀÔIØÀ

2010

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

РЕПЕРТУАР НА СІЧЕНЬ 2011 1, 13 січня, 19.00 2, 18 січня, 19.00

Ів. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім`я» М. Гоголь «Одруження»

3 січня, 19.00 4 січня, 19.00

І. Карпенко-Карий «Мартин Боруля» Дж. Б. Прістлі «Скандальна пригода містера Кетла та місіс Мун» У. Шекспір «Ромео і Джульєтта» І. Котляревський «Наталка Полтавка»

5 січня, 19.00 7 січня, 19.00

8 січня, 19.00 І. Коваль «Лев і Левиця» 9 січня, 19.00 У. Шекспір «Буря» 11, 20 січня, 19.00 І. Афанасьєв «Урус-Шайтан»

12 січень, 19.00

Шолом-Алейхем «Тев`є-Тевель»

14 січня, 19.00 15 січня, 16.00

Ю. Рибчинський «Едіт Піаф. Життя в кредит» Театр у фойє Т. Ружевич «Стара жінка висиджує»

15 січня, 19.00 16 січня, 12.00 16 січня, 16.00

О. Кобилянська «В неділю рано зілля копала...» Г. Квітка-Основ`яненко «Шельменко-денщик» Театр у фойє В. Винниченко «Дорогу красі» Т. Кандала «Сентиментальний круїз» І. Котляревський «Наталка Полтавка»

16 січня, 19.00 19 січня, 19.00 21 січня, 19.00 22 січня 16.00 22 січня, 19.00 23 січня, 12.00 23 січня 16.00 23 січня, 19.00 26 січня, 19.00

27 січня, 19.00

28 січня, 19.00 29, 30 січня 16.00 29 січня, 19.00 30 січня, 12.00 30 січня, 19.00

52

Комедія на 2 дії Зовсім неймовірна подія на 2 дії Переклад О. Вишні Комедія на 2 дії Лірична комедія на 2 дії Переклад з англійської С. Борщевського Вистава на 2 дії. Переклад І. Стешенко Українське музично-драматичне рококо, теє-то, як його на 2 дії Трагіфарс на 2 дії Трагікомедія на 2 дії.Переклад М. Бажана Байки про Сірка – кошового атамана, шевальє д’Артан’яна та турецького султана на 2 дії. Переклад Н. Андрієвської та О.Карп’яка П’єса Г. Горіна на 2 дії Переклад М. Зарудного Мюзикл на 2 дії Перед початком вистав у фойє грає оркестр Вистава на 1 дію. Переклад з польської Я. Сенчишин Інсценізація Н. Неждaної Комедія на 2 дії Драма Вистава на 2 дії. Переклад В. Неволова Українське музично-драматичне рококо, теє-то, як його на 2 дії Психологічний детектив на 1 дію Перед початком вистав у фойє грає оркестр Вистава на 1 дію. Переклад Б. Антківа Лицарська балада на 2 дії Комедія на 2 дії Перед початком вистав у фойє грає оркестр Вистава на 1 дію

Е.-Е. Шмітт «Маленькі подружні злочини» Театр у фойє Г. Запольська «Агасфер» Т. Шевченко «Назар Стодоля» І. Карпенко-Карий «Мартин Боруля» Театр у фойє Ф. Достоєвський «Серенада Полішенеля, або Забави для Фауста» О. Заградник «Соло для годинника з передзвоном» Вистава на 2 дії. Переклад В. Неволова П’-О. Бомарше «Весілля Фігаро» Вистава на 2 дії Переклад Г.Юри Сценічна версія Ю. Одинокого за мотивами однойменної п’єси «Шякунтала» Індійська містерія на 1 дію Переклад І.Франка, Г. Хоткевича, П. Ріттера Сценічна версія А. Приходька за мотивами «Магабгарати» та творів Калідаси Й. Шпіс, К. Марло, Гейсельбрехт Містерія на 1 дію. У виставі використані «Легенда про Фауста» переклади Є. Крижевича та М. Стріхи Театр у фойє І. Афанасьєв «Самотня леді» Вистава на 1 дію. Переклад В. Неволова Р. Болт «Віват, королево!» Історична драма на 2 дії. Переклад Ю. Кочевенка Г. Гладков «Бременські музиканти» Мюзикл на 2 дії. Переклад Я. Стельмаха У. Шекспір «Приборкання норовливої» Комедія на 2 дії. Переклад І. Кочерги, Ю. Лісняка


ÀÔIØÀ

2010

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ 2011 1, 9, 23, 30 января, 19:00 2 января, 13.00

Слишком счастливый отец Вверх тормашками!!!

2, 15 января, 18:00 Новая сцена

Милый лжец

2, 15, 22, 30 января, 19:00 2, 5, 9, 29 января, 20:00 Сцена «Под крышей»

Сто пятая страница про любовь Браки совершаются на небесах

3, 18, 24 января, 12:00 3, 7, 16, 31 января, 18:00 Новая сцена 3, 31 января, 19:00 3, 7, 14, 21, 28 января, 20:00 Сцена «Под крышей» 4 января, 12:00

№13 («Безумная ночь, или Женитьба Пигдена») 1001 страсть, или Мелочи жизни

Комедия в двух действиях Невероятная история для мальчишек и девчонок (спектакль-сказка без антракта) Комедия в двух действиях На основе подлинной переписки Джорджа Бернарда Шоу с актрисой Стеллой Патрик Кэмпбелл История в двух частях Страницы романа Л.Толстого «Война и мир» (моноспектакль без антракта) Комедия наших дней в двух действиях Трагикомедия (без антракта)

Завещание целомудренного бабника Александр Вертинский. Бал Господень...

Комедия в двух действиях Моноспектакль (без антракта)

Ревизор

4 января, 18:00 Новая сцена

Настоящий мужчина в начале тысячелетия...

4 января, 19:00

Как важно быть серьезным

4, 8, 15, 22, 30 января, 20:00 Сцена «Под крышей» 5, 16 января, 12:00 5, 9 января, 18:00 Новая сцена 5 января, 19:00 6 января, 13:00

JULIA@ROMEO.com (Norway.Today)

Оригинальная комедия в пяти действиях с одним антрактом Опыт об истине по новелле М. Унамуно «Настоящий мужчина» (спектакль без антракта) Легкомысленная комедия для серьезных людей (в двух действиях) Спектакль без антракта

6, 23, 30 января, 18:00 Новая сцена 6, 19, 27 января, 19:00 6, 16, 27 января, 20:00 Сцена «Под крышей» 7, 16 января, 19:00 8 января, 12:00

Слишком женатый таксист Ангелочек, или Сексуальные неврозы наших родителей Странная миссис Сэвидж Новогодние сюрпризы Последняя любовь

Трагикомедия в двух актах Музыкально-приключенческая феерия для детей (спектакль без антракта) Мелодрама в двух действиях

Вишневый сад Edith Piaf: жизнь в розовом свете

Комедия в 4-х действиях Спектакль без антракта

Рождественские грезы Доходное место

Комедия в двух действиях Комедия в пяти действиях (спектакль с одним антрактом) Фарс в двух действиях (спектакль с одним антрактом) Комедия в 2-х действиях Комедия в пяти действиях (спектакль с одним антрактом) Комедия в двух частях Почти пустяк без антракта Спектакль без антракта Комедия в пяти действиях (спектакль с одним антрактом) Драма в двух действиях (спектакль без антракта) Комедия в четырех действиях (спектакль с одним антрактом) Трагикомедия в двух актах Представление в трех действиях (спектакль с одним антрактом) Драма (спектакль без антракта)

8, 22 января, 18:00 Новая сцена 8, 17 января, 19:00 9 января, 19:00

Пизанская башня

13 января, 19:00 14, 21 января, 19:00 20 января, 19:00 23 января, 19:00

Наполеон и корсиканка Ее безумные мужчины... Дон Кихот. 1938 год Доходное место

23 января, 20:00 Сцена «Под крышей» 25 января, 19:00

Валентинов день Госпожа министерша

26 января, 19:00 28 января, 19:00

Странная миссис Сэвидж Деревья умирают стоя

29 января, 19:00

В плену страстей (Каменный властелин)

www.business-news.com.ua

Комедия в двух действиях Спектакль без антракта

Семейный ужин Школа скандала

53


ÀÔIØÀ

2010

РЕПЕРТУАР НА СІЧЕНЬ 2011

54

2 січня,12.00

П. Чайковський

ЛУСКУНЧИК

Балет на 2 дії

2 січня, 19.00

П. Чайковський

ЛУСКУНЧИК

Балет на 2 дії

4 січня, 12.00

КОНЦЕРТ УЧНІВ АКАДАМІЇ ТАНЦЮ

Фонограма

4 січня, 19.00

Дж. Россіні

СЕВІЛЬСЬКИЙ ЦИРУЛЬНИК

Опера на 3 дії

5 січня, 12.00

Б. Павловський

БІЛОСНІЖКА ТА СЕМЕРО ГНОМІВ

Балет на 3 дії

5 січня, 19.00 Поновлення

П. Масканьї

СІЛЬСЬКА ЧЕСТЬ

М. Равель

БОЛЕРО

Опера на 1 дію (італійською мовою) Балет на 1 дію

6 січня, 12.00

Б. Павловський

БІЛОСНІЖКА ТА СЕМЕРО ГНОМІВ

Балет на 3 дії

6 січня, 19.00

Дж. Верді

ТРАВІАТА

Опера на 4 дії (італійською мовою)

7 січня, 19.00

М. Лисенко

НАТАЛКА ПОЛТАВКА

Опера на 3 дії

8 січня, 12.00

К. Хачатурян

ЧІПОЛЛІНО

Балет на 3 дії

8 січня, 19.00

Дж. Пуччіні

МАДАМ БАТТЕРФЛАЙ (ЧІО-ЧІО-САН)

Опера на 3 дії (італійською мовою)

9 січня, 19.00

В.-А. Моцарт

ВЕСІЛЛЯ ФІГАРО

Балет на 2 дії

11 січня, 19.00

С. Гулак-Артемовський

ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА ДУНАЄМ

Опера на 3 дії

12 січня, 19.00

Йоганн Штраус (син) Йозеф Штраус Йоганн Штраус (батько)

ВІДЕНСЬКИЙ ВАЛЬС

Балет на 2 дії

13 січня, 19.00

Дж. Россіні

ПОПЕЛЮШКА

Опера на 2 дії (італійською мовою)

14 січня, 19.00

Л. Мінкус

БАЯДЕРКА

Балет на 3 дії

15 січня, 19.00

Дж. Пуччіні

БОГЕМА

Опера на 4 дії (італійською мовою)

16 січня, 19.00

П. Чайковський

ЛЕБЕДИНЕ ОЗЕРО

Балет на 3 дії

18 січня, 19.00

П. Чайковський

ЛУСКУНЧИК

Балет на 2 дії

19 січня, 19.00

Г. Доніцетті

ЛЮБОВНИЙ НАПІЙ

Опера на 2 дії (італійською мовою)

20 січня, 19.00

Ж. Бізе - Р.Щедрін

КАРМЕН-СЮЇТА

Балет на 1 дію

Поновлення

М. Равель

БОЛЕРО

Балет на 1 дію

21 січня, 19.00

Дж. Верді

ТРАВІАТА

Опера на 4 дії (італійською мовою)

22 січня, 19.00

А. Адан

ЖІЗЕЛЬ

Балет на 2 дії

23 січня, 19.00

Дж. Верді

МАКБЕТ

Опера на 4 дії (італійською мовою)

25 січня, 19.00

С. Прокоф’єв

РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА

Балет на 3 дії

26 січня, 19.00

КОНЦЕРТ народної артистки України Лiдiї ЗАБІЛЯСТОЇ

27 січня, 19.00

Прем’єра Є. Станкович

ВОЛОДАР БОРИСФЕНА

28 січня, 19.00

Дж. Верді

РЕКВІЄМ

29 січня, 19.00

ГАЛА-КОНЦЕРТ з нагоди ювілею народної артистки України Людмили СМОРГАЧОВОЇ

30 січня, 19.00

В. Белліні

НОРМА

Балет на 2 дії

Опера на 2 дії (італійською мовою)


ÀÔIØÀ

2010

академічний театр оперетти

Київський національний РЕПЕРТУАР НА СІЧЕНЬ 2011 2 січня, 11.00

Музика Г.Гладкова

«Пригоди бременських музикантів»

Музична казка

2 січня, 19.00

Музика І.Кальмана

«Летюча миша»

Оперетта на 3 дії

3 січня, 11.00

Музика В.Домшинського

«Чіпполіно»

Музична казка

3 січня, 19.00

Музика Й.Штрауса

«Летюча миша»

Оперетта на 3 дії

4 січня, 11.00

Музика П.Домшинського

«Білосніжка та семеро гномів»

Музична казка на 1 дію

4 січня, 19.00

Музика І.Кальмана

«Сільва»

Оперетта на 2 дії

5 січня, 11.00

Музика С.Бедусенка

«Лампа Аладдіна»

Музична казка на 1 дію

5 січня, 19.00

Музика І.Кальмана

«Фіалка Монмартру»

Оперетта на 2 дії

6 січня, 11.00

Музика Г.Гладкова

«Пригоди бременських музикантів»

Музична казка

8 січня, 11.00

Музика С.Бедусенка

«Лампа Аладдіна»

Музична казка на 1 дію

8 січня, 19.00

Музика Ф.Легара

«Весела вдова»

Оперетта на 2 дії

8 січня, 11.00

Музика П.Домшинського

«Білосніжка та семеро гномів»

Музична казка на 1 дію

8 січня, 19.00

Музика Ж.Оффенбаха

«Ключ на бруківці,

Комічна драма на 1 дію

або Пригоди весільної ночі» 12 січня, 19.00

Музика І.Поклада

«Таке єврейське щастя»

Мюзикл на 2 дії

13 січня, 19.00

М. Булгаков, Б. Струтинський

«Танго життя»

Танцювальне шоу

14 січня, 19.00

Музика О.Рябова

«Сорочинський ярмарок»

Оперетта на 2 дії

15 січня, 19.00

Музика П.Абрахама

«Бал у Савойї»

Оперетта на 2 дії

16 січня, 12.00

Музика П.Домшинського

«Білосніжка та семеро гномів»

Музична казка на 1 дію

16 січня, 19.00

Музика Ж.Оффенбаха

«Звана вечеря з італійцями»

Оперетта на 1 дію

19 січня, 19.00

Музика І.Кальмана

«Баядерка»

Оперетта на 2 дії

21 січня, 19.00

Музика І.Кальмана

«Містер Ікс»

Оперетта на 2 дії

22 січня, 19.00

Музика І.Кальмана

«Летюча миша»

Оперетта на 3 дії

23 січня, 19.00

Музика Ф.Лоу

«Моя чарівна леді»

Мюзикл на 2 дії

26 січня, 19.00

Музика І.Кальмана

«Фіалка Монмартру»

Оперетта на 2 дії

27 січня, 19.00

Музика І.Поклада

«Таке єврейське щастя»

Мюзикл на 2 дії

28 січня, 19.00

Музика О.Рябова

«Сорочинський ярмарок»

Оперетта на 2 дії

29 січня, 19.00

Музика П.Абрахама

«Бал у Савойї»

Оперетта на 2 дії

30 січня, 12.00

Музика П.Домшинського

«Білосніжка та семеро гномів»

Музична казка на 1 дію

30 січня, 19.00

Й.-С. Баха

«Кавова кантата»

Вечір-концерт на 1 дію

www.business-news.com.ua

55


ÐÓÁÐÈÊÈ

2010

Ремень мужской ООО «Хелен Марлен» ул. Горького, 48, г. Киев Цена: 2 200 грн 1 Million тулаетная вода 200 ml «Brocard» ТЦ «Украина», пл. Победы, 3, г. Киев Цена: 940 грн

56

Tourbillion Differentiel часы мужские Материал корпуса: розовое золото 18 карат Стекло: сапфир Тип калибра: механика Калибр: FL 301 Функции: часы, минуты, запас хода Водопроницаемость: 50.00 м «Мандарин Плаза» ул. Басейная, 4, г. Киев Цена: $225 000


2010

Сумка дорожная Матеариал: телячья кожа Корки: антикварный латунный медальон Бутик «Санахант» ул. Грушевского, 8/16, г. Киев Цена: $ 1200

Костюм мужской Компания «Імперський кравець» 044 242 04 40 www.business-news.com.ua

57


2010

Бюстгальтер Calvin Klein Цена: 458 грн

Пудра компактная Poudrier Dentell от бренда Dior Цена: 440 грн

Маленькое черное платье Gucci Цена: 5 000 грн

Сапоги женские от Emporio Armani Цвет: черный Сезон: зима Цена: 4 240 грн

Трусики Victoria's secret Модель: VS20 Цена: 260 грн

58


2010

Помада: Rouge Dior Premiere 752 Цена: 260 грн

Сумка женская Birkin 35 Цена: 3 450 грн

Часы женские Страна-производитель: США Модель: 11528L2 Коллекция: Trend Механизм: кварцевый многофункциональный Тип крепления: кожаный ремешок Корпус: сталь Покрытие корпуса: полированная позолота Стекло: минерал Цвет циферблата: перламутровый Индикация: арабские цифры, индексы Гарантия 12 месяцев Цена: 1870 грн

Аромат Chanel Coco Mademoiselle Цена: 1 250 грн

www.business-news.com.ua

59


ÐÓÁÐÈÊÈ

2010

рівень

premium

Е.Найвельт, Т.Люлька, В.Яровий

Красуні-телевізійниці

В.Полочанінов із помічником Джаз від колективу О.Дмитренка...

Діловий журнал «Community», на практиці, а не лише в теорії, визнаний експерт в області іміджу і бізнес-технологій, провів черговий світський раут для ділового естеблішмента і бізнес-еліти. Раут - це захід класу premium. Подію такого формату було організовано для почесних гостей: ділової і світської еліти, найпопулярніших людей регіону, Клубу успішних жінок України, учасників проекту «Альманах. ТОП-100», який був презентований цього вечора. На Світському рауті обов’язковою, але, звичайно, приємною умовою було дотримання встановленого дрес-коду: вечірні сукні для дам, костюми для чоловіків. Спілкування цікавих особистостей на Рауті проходило під дзвін келихів із шампанським та куштування ексклюзивних блюд. Витончені експозиції, презентації прикрас від ювелірного дому «Заріна» затьмарювали собою навіть світіння місяця. Демонстрація колекції від ТМ «Михаїл Воронін» на оригінальному сценічному подіумі підживлювали атмосферу вишуканості. Гості насолоджувались виступами джаз-колективу, танцювального колективу «J. Classik BALLET». Сюрпризом для присутніх на Рауті стали неймовірні пригоди: майстер-клас із гольфу від клубу «Golf Strim» та консультація провідного вітальєра. Апогеєм вечора стала презентація проекту Видавничого дому «SEVEN» - «Альманах. ТОП-100». У цьому проекті взяли участь 100 видатних особистостей регіону, які своїми досягненнями залишили слід в історії! Альона Межакова

...А костюми - від ТМ «Михаїл Воронін»

64


Вікторія, Ольга і Тетяна тепер гратимуть у гольф! ÐÓÁÐÈÊÈ

2010

Зустріч у колі подруг

І гламур...

...і азарт! Мас-медіа на рауті

Для О.Новіцької раут це привід для інтерв`ю Корисно дізнатися про новинки косметики на рауті

В.Губенко, Л.Ардатьєва

Лотерея за участю «Golf Stream»

«J.Classik Ballet»

www.business-news.com.ua

65


2010

Красота. Свобода. Любовь.

unpb`Šh“ Если есть на земле место, при воспоминании о котором у меня сжимается сердце, - это Хорватия. Для меня она стала вторым домом. Почему? Бернард Шоу в свое время очень точно и глубоко высказал мысль о маленьком кусочке Хорватии, знаменитом на весь мир, о Корнатах: «Боги хотели прославить то, что они создали, и в последний день, из слез, звезд и дыхания моря сотворили Корнаты». Красиво сказано. Но, поверьте, никакими словами нельзя передать красоту Хорватии, красоту людей, которые населяют эту землю, красоту неба, вкус еды. И, однажды побывав в этой стране, вы будете желать вернуться сюда вновь и вновь.

Вот как рассказывают сами хорваты: «Когда Бог делил земли, хорваты спали, «мерендали», а когда проснулись, все уже было поделено. И так просили Бога, так опечалились, что Бог пожалел их и сказал: «…Я тут себе оставил кусочек рая, ну что ж, забирайте!». Чтобы ваше будущее путешествие принесло еще большую радость, я немножко расскажу об этой удивительной земле.

Весна Самое лучшее время для посещения Национальных парков, особенно Плитвицких озер и Крка. Буйство зелени и обилие проснувшейся воды, пение птиц и немногочисленность туристов делают прогулки на природе удивительно прекрасными, свежими и энергичными! Вы уже сможете загорать, но вот купаться в море и водопадах еще рановато. То, что глубоко тронуло мое сердце весной, это морской орган в Задаре. В ступени приморской набережной вмонтированы трубы различной длины, диаметра и наклона. Музыкальные композиции создает и исполняет Его Величество Адриатическое море: орган издает звуки под воздействием ветра и прибоя. А точнее - морские волны. Это завораживает. Ты просто смотришь в небо, слушаешь море и улетаешь. Звуки этого органа вы можете послушать, зайдя на интернет-страницу города www.grad-zadar.hr Обязательно посетите Дубровник! Пусть вас вдохновят слова Бернарда Шоу о нем: «Тот, кто хочет постичь рай на земле, должен приехать и увидеть Дубровник». Ох уж этот Бернард Шоу, знал толк в жизни.

62

Не всем Хорватия открывается с первого раза, но если откроется, вы найдете драгоценность своей души. Синее и зеленое станет вашим вдохновением!..


ÄÎÐÎÃÈ

2010

Люди есть соль любой земли. А в случае хорватов, это еще и перец. Таких упертых, но в то же время гостеприимных людей я не встречала нигде. Гордость их красива. Покой безмятежен. Они очень любят свою страну и им, по сути, ничего больше не надо. Живущие в прибрежных районах в большинстве своем работают в туристической сфере, многие имеют апартаменты, которые сдают. Но делают они это максимум 4 месяца в году. А в остальное время просто отдыхают. Начиная день с чашечки кофе в местной кафешке и свежей газеты, эмоционального разговора об ассортименте на рыбном базаре, любимом «Хайдуке» и премьерке Ядранке. …Да, хорваты - статные мужчины, отличающиеся высоким ростом, красивым телосложением, горячим сердцем, принципиальностью, романтичностью и долгожительством! Да еще и умные - Никола Тесла. Да еще и любознательные - Марко Поло. Да еще и модники, как оказалось. Русское название слова «галстук» происходит от немецкого «halstuch», дословно оно переводится «шейный платок». Предмет одежды хорватских солдат, понравившийся королю Франции Луи XIV вошел в историю с названием «a la croate», став неизменной частью мужского гардероба. На украинско-французско-хорватском - «краватка».

Лето Купаемся, загораем и плаваем в самом экологически чистом месте Европы. Mоре всех оттенков бирюзы и синего, удивительные ощущения единения с природой. Большинство хорватских пляжей имеют каменистую структуру, а для удобства сделаны платформы, к которым очень быстро привыкаешь. С маленькими детками может быть неудобно, хотя как раз дете й в Хорватии очень много из-за полезного нежаркого климата. Да и галечных пляжей достаточно. Но для любителей уединения есть минус: туристов на них бывает слишком много. А вот для www.business-news.com.ua

Конечно, хорватский язык относится к славянским, и многие слова сохранили свой давний смысл, который понятен и нам, но есть некоторые, которые могут ввести вас в заблуждение. Например, «внимание» по-хорватски звучит как «позор», «гордость» - «понос», а «красан живот» на самом деле «красивая жизнь». Особым наследием Хорватии, как отмечает Европейский Союз и все хорвамолодежи просто отлично, и, учитывая изобилие лоундж-кафе вдоль пляжей, приятное общение со всей Европой вам гарантировано. Вечерние набережные оживленны и наполнены отдыхающими, нарядными яхтами у причала и ресторанчиками. Живая музыка в исполнении местных коллективов заставляет пуститься в пляс, а слова песен - плакать. Яхты, яхты, яхты. Неделя отдыха обойдется от 1500 евро за яхту, на которой могут разместиться до 8 человек. Очень советую. Хорватия - рай для любителей яхт и моря, свободы, ветра и восторга. Более 1000 островов, уютных лагун, 8 заповедников, удобные стоянки и отличные марины, рыбалка, гостеприимство ресторанчиков на островах. Дух захватывает от всего этого. Но это тема отдельной статьи. Поверьте, Хорватия - лучшая страна в Европе для путешествий по воде. Каждый день вы будете встречать известных людей и их яхты. Хорваты даже выпускают специальный журнал: где кого с кем застукали! - но это интересно только тем, кто на берегу, а море равняет всех. Добираться летом очень удобно чартерными рейсами из Киева и по очень привлекательным ценам. Стоимость перелета 150-350 евро, в зависимости от дат. А этим летом в начале сезона встречались путевки с перелетом и проживанием и по 240 евро!

63


ÄÎÐÎÃÈ ты, является вода во всем ее природном великолепии и вкусе! Только хорваты могли придумать и внедрить такой бизнес как «направление и регулирование русл рек». Вода, столетиями текшая по определенным руслам и вдруг взятая в плен, порой вырывается из-под контроля, затапливая прибрежные районы. Но и здесь хорваты не промах: та же фирма занимается «укреплением берегов вышедших из-под контроля рек»!.. Но, конечно, что очень важно: мы - родственники! Хорваты, как говорят и сами хорваты, давнымдавно пришли из украинских земель. Эта мысль греет и помогает в общении. А уж язык, многие слова из которого просто украинские, и подавно. Так что не переживайте, хорваты - свои, славяне. Рыба - из моря. Овощи - натуральные, без каких-либо химикатов, всегда свежие. Вино - не порошковое. И все это, мягко говоря, безумно вкусно. Да уж, Хорватия эта та страна, в которой вы можете потратить на кулинарные удовольствия столько денег, сколько у вас будет. И если бюджет этой поездки не очень велик, вы все равно не пропадете. Цены в супермаркетах очень приемлемые, а ассортимент - европейский. На рынках продукты стоят дороже. Ну, а в ресторанах, конечно, - гурманская Мекка. В Хорватии сохранились старинные способы приготовления пищи, например «из-под пеки» -

2010

в печи под чугунным колпаком. «Из-под пеки» пекут хлеб, мясо молодого ягненка, телятину, рыбу, особенно вкусен осьминог, «хаботница» и кальмары «лигнии» по-хорватски. Особенным вкусом отличается «пршут» - сушеное на ветру и нарезанное тонкими ломтями мясо. Хорваты очень щепетильны в приготовлении еды.

Осень Золотая пора!.. В конце сентября хорваты принимаются делать вино. В специальных местах идет оживленная торговля виноградом на тонны. Главное, чтобы погода не подвела. Ведь градус вина во многом зависит от погоды, во время которой собирают урожай. Хорваты оправданно гордятся своими винами и принципиально пьют только их (до 700 вин с защищенным географическим происхождением). Но хитрые хорваты вина пьют, смешанные с водой: красное - с простой водой, а белое - с газированной. Действительно, местные сорта красного винограда придают напитку насыщенный вкус… Хорваты гордятся также ликерами (черешня, орех, слива, груша), пивом и минеральной водой. Благоприятный климат дает пищу многим растениям. Сад, в котором растут киви, апельсины, мандарины, лимоны, гранаты, хурма, смоква, черешни, миндаль, айва - просто мечта! Срывая плоды этих деревьев, я вновь и вновь благодарила Создателя за этот мир. И восхищалась сокровищами Хорватии. И именно осенью так приятно посетить острова. Очень удобно паромом из Сплита.

64

Каждый из островов неповторимо очарователен. Кажется, здесь время остановилось. И вот уже вы впитываете ароматы острова, переносясь в другие измерения. Вот Корчула, где родился Марко Поло, где особая атмосфера городка и вкус местного вина вам запомнится надолго. Именно на Корчулу хочется возвращаться с любимым человеком. И, конечно, осенью вы насладитесь общением с хорватами, которые уже никуда не торопятся, приводят в порядок апартаменты после сезона, считают деньги, пьют свой утренний кофе и говорят о смысле жизни.


ÄÎÐÎÃÈ

2010

Пршут считается хорошим после выдержки «на 3-х бурях». И самый лучший делают в местах, где не утихает ветер. И в этом смысле Далмация мне показалась просто кульминацией вкуса! Рыба и морепродукты вас очень порадуют. Но готовьтесь к достаточно высоким ценам. Ведь весь этот ассортимент утром еще был в море, а хорватские рыбаки очень ценят свой труд. Как, впрочем, и все хорваты, которые предпочитают не работать, чем работать задешево. Это же касается и сыров. Не встречала я в Хорватии дешевых натуральных сыров. Но они стоят того. Попробуйте как минимум знаменитый «Пашский сыр», сделанный из отборного овечьего молока! Он просто тает во рту!.. В Хорватии настоятельно рекомендую взять машину напрокат (от 30 евро в день), особенно, если это осень, зима, весна. Летом, конечно, ходят рейсовые автобусы, но вы не оцените красоту маленьких бухт, городков, марин, которыми изобилуют прибрежные районы. Службами такси особо не пользу-

Зима Включив Хорватию в свои зимние маршруты на машине, вы не пожалеете. Холода остаются за горами, и возле моря вы насладитесь спокойствием, солнышком и очарованием безлюдных городов, покинутых туристами. Вы не будете отвлекаться ни на что… Дух древности витает в воздухе, ленивый покой и аромат кофе, неспешные прогулки и уютные вечера, романтика и скрытая страсть. Рыбаки все так же ловят рыбу, а вы, как истинный хорват научитесь ее выбирать на рынке и выучите наконецто названия. Особенно вкусен зимой ягненок, жареный на вертеле,

www.business-news.com.ua

ются, а на машине ваше путешествие не будет ограничено прибрежными зонами острова, и их исследование может стать для вас откровением. Между островами курсируют паромы. Вы точно вспомните о прокате машин, когда выберете для себя проживание в красивом месте, удаленном от дорог и городов. Многие едут в Хорватию именно за таким отдыхом. Вся прибрежная зона Хорватии - это сплошной отель, состоящий из множества отдельных апартаментов (от 50 евро в сутки за двоих-четверых без питания) и шикарных вилл и отелей, которых немного, но они обладают особым шармом, качеством и ценами. Путешествуя по Хорватии круглый год, вы лучшим образом сможете насладиться всеми исключительными богатствами этой страны: воздухом, морем, водой, рыбой, вином и оливковым маслом, открыв для себя секрет хорватского долгожительства. А вот - Брач со своим знаменитым пляжем Золотой Рог, который меняет свое положение в зависимости от течений. Хвар - с многочисленными оливковыми садами, старыми имениями, красивыми городками и пляжами для сексуальных меньшинств и нудистов. Раб - со столетней историей строительства первоклассных яхт и лодок, высокими соснами и апельсиновыми пирогами. А вернувшись в Сплит, очередной раз вам захочется задержаться в этом удивительном городе, где когда-то поселился римский император Диоклетиан после добровольного отречения от престола. Он любил любоваться островами, рассеянными по всему хорватскому побережью, занимался земледелием. Когда Сенат пригласил его вернуться, чтобы сильной рукой приостановить упадок римской империи, Диоклетиан ответил: «Если бы вы знали, какой здесь благотворный климат, какая прекрасная местность, какую капусту я здесь выращиваю, вы никогда бы не просили меня вернуться». И онтаки был прав. Оксана Паска

и «пека» в прибрежном селе. В декабре делают оливковое масло - «масляна уля» по-хорватски. Ничего общего с маслом, которое мы покупаем в бутылках. Густое, ароматное, вкусное. Оно становится наркотиком для тех, кто попробовал и оценил качество жизни. Именно оно - главная причина визита в Хорватию в декабре для многих гурманов! В декабре-январе-феврале попробуйте молодую картошку, ведь хорваты собирают 2 урожая. Как говорил один знакомый хорват: «Эта картошка особенная, она растет среди камней, которым миллионы лет. Вся энергия этих камней в ней, вся сила и мощь веков»… Эх, нам бы так относиться к своей земле и к своей картошке. Но знайте, зима достаточно влажная и не всегда комфортная - теплая одежда необходима. Возьмите с собой аптечку, ведь в хорватских аптеках все по рецептам, а по докторам ходить совсем не хочется, когда одолеет обыкновенная простуда. Места, где вы хотели бы останавливаться, спланируйте, по возможности, заранее, так как большинство отелей и апартаментов закрыты и не обогреваются. Также и национальные парки могут быть закрыты. Но именно зимой вы сможете сделать самые красивые фотографии Плитвицких озер! Когда массы воды застыли неподвижно в водопадах, но все так же продолжают с вами говорить, а вы замираете, прислушиваясь к этому хрустальному эху.

65


ÐÓÁÐÈÊÈ

B-2 2

2010

B-2 B-2

1858 B-2 B

«олімпійців»

України зробили ранкову гімнастику Саме стільки учасників зібралося на центральній площі міста Біла Церква з нагоди Дня фізкультури та спорту у вересні 2010 року. На 14 спортивних майданчиках з успіхом відбулися виступи, змагання спортсменів-професіоналів та аматорів з різних видів спорту. Білоцерківці взяли участь в змаганнях простонеба: «Олімпійський урок» вже о 10-й годині розпочали ранковою гімнастикою. 1858 учасників - це стало всеукраїнським рекордом! Офіційний представник «Книги рекордів України», директор Київського обласного ліцею-інтернату фізичної культури і спорту, заслужений тренер України В. Балясніков зафіксував цей новий український рекорд.

66

BB B-2 -2

B-2

B-2


B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

ÐÓÁÐÈÊÈ

2010

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

www.business-news.com.ua

67


2010

«Dea» -

Богиня!

Дорогие леди, дамы! Как часто мы, простые женщины - жены, сестры, мамы и бабушки, задумываемся о том, что мы - самая красивая половина человечества? Очевидно, в круговороте сегодняшней жизни мы иногда забываем о себе. Для нас главное, чтобы семья была накормлена, «наглажена» и отправлена с нашей любовью: дети - в школу, муж - на работу… Но возникает вопрос: мы хотим быть рядом со своими любимым мужчиной-Богом в качестве кого? Домохозяйки? Рабыни? Или Богини - страстной, таинственной, непредсказуемой, женственной, мудрой, яркой, незабываемой… Вам нравится такой образ? Мне очень. Ему тоже. И если вы скажете, что это нереально, я отвечу: «Реальнее не бывает». Богинями не рождаются, ими становятся. Вы имеете право не хотеть быть Богиней для него и освободить свое место для той, которая захочет этого. Выбор за вами… В нашем уютном женском клубе «Dea» (что в переводе с итальянского - «Богиня») вы научитесь быть яркими, раскрепощенными, выразительными и вечно молодыми. Пробудив в себе таинственную женскую силу, вы станете настоящей Богиней… Тренинг «Богиня красоты» с Екатериной Голованич

D ea club info@dea-club.com www.dea-club.com tel.: 096 456 37 73

…Когда возникла идея написать писать о нашем клубе клубе, я задумалась: как же донести до ваших сердец мою мечту, к которой я шла долгие годы. Клуб - это моя мечта создать нечто, где женщины могли бы встречаться, делиться своими знаниями, жизненным опытом, набираться оптимизма, энергии, учиться творить, не бояться начинать все «с чистого листа», находить новых друзей, бизнес-партнеров, учиться любить, и быть красивыми и счастливыми, со светящимися глазами и прекрасной улыбкой. И вот два года назад открыл свои двери женский клуб «Dea». Здесь, в двухэтажном пентхаусе с чудным видом на Днепр и Киево-Печерскую Лавру, всегда открыты двери для женщин, которые хотят жить, творить, открывать в себе новые грани, создавая жизнь другого качества. В нашем уютном клубе вы сможете без пафоса общаться с известными бизнеследи и олимпийскими чемпионами, артистами, звездами шоу-бизнеса и художниками. Вы сможете получить качественное обучение по многим направлениям клуба, расслабиться в Spa-дни, насладиться позитивными эмоциями во время наших вечеринок и спортивных соревнований. Поистине, нет предела совершенству нашей жизни. Тому, кто стучится в дверь - она распахнется! Вы можете стать членами нашего Клуба, и мы будем рады новым знакомствам. С любовью и уважением Президент «Dea» клуба Лариса Поддубная Мастер-классы визаж, вокал, арт-терапия, пользование компьютером, интернет-регистрация

Мастер-классы шеф-поваров японская, итальянская, украинская кухни

Танцевальная терапия Психология стриппластика, коррекция семейная психотерапия, фигуры, стрейчинг-растяжка женская «магия» Услуги специалистов стоматолог, гинеколог, терапевт, сосудистый хирург (флеболог)

Академия сексуальной жизни вум-билдинг, искусство прикосновения

Спорт в клубе гольф, бильярд, бассейн

Discont Lady Card дисконтная программа Женского клуба по всей Украине

Comedy вечера

Мастер-класс Такав-Седх Патриции по арт-терапии в клубе «Dea»

Spa-day массаж, аромотерапия, маникюр, восковые ванны, чаепитие Фотосессии студия, дома, авто, природа, ретроателье Совместный отдых лес, рыбалка, клубы, театры, кино, поездки за границу Зимние виды спорта лыжи коньки сноуборд

Бывают женщины, которые, кажется, хранят всю мудрость мира. Они - воплощение такой женственности, что словами сложно выразить. В них громадная внутренняя сила, и не жесткая мужская, а удивительная и мягкая женская. На семинаре «Богиня в каждой Женщине» наш тренер Екатерина Голованич научит вас пробуждать женскую силу, поддерживать связь со всей природой. Женская мудрость позволяет становиться сильной, не копируя мужское поведение. Обретя величайшую тайну женственности, женщина получит уникальную возможность обрести могущество над собственной жизнью.

Арт-терапия - терапия искусством Это не столько лечение, сколько развитие креативности, гармонизация личности. Арт-занятия способствуют более ясному, тонкому выражению внутренних переживаний, проблем, противоречий, а также творческому самовыражению. В процессе творчества гораздо ярче и нагляднее можно проявить себя, чем в письме или речи.

68


2010

Діти

в радості роблять

світ

прекраснішим

Щирий дитячий сміх може прикрасити будь-який будинок! Журнал «Community» мріє про те, щоб кожна дитина була зігріта родинним теплом, завжди почувалася затишно й надійно. Один з найважливіших серед наших проектів (ділових зустрічей, круглих столів з обговореннями актуальних питань, святкових та ділових раутів) - новорічний благодійний календар. Кошти з продажу яскравого журналу із дитячими обличчями ми планували направити на освіту вихованців дитячих навчально-виховних закладів, які виховуються без батьків - спеціальну, психологічну або інші. Кожна сторінка календаря відкриває дитячий світ: їхні посмішки, здивування, спів, танець… Хто хоче приєднатися до соціального партнерства разом із журналом «Community»? Робитимемо добрі справи разом!

www.business-news.com.ua

69


2010

40


ÐÓÁÐÈÊÈ

4

2010


грудень 2010 січень 2011

Community  

Украинский деловой журнал Community

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you