__MAIN_TEXT__

Page 1

Sessió identificació de fotografies de vaixells al Museu Marítim Barcelona

DESASTRES MARÍTIMS (I)


336F Fragata VILLA DE PALAMOS varada a Punta Tarifa


634F Port Barcelona 20 de Febrer de 1920


1494N Bergantí goleta MUÑIZABAL Màlaga (abordatge amb el vapor MONTE TORO)


21106F Reflotament del TOFIテ前


5870N BergantĂ­ goleta CARNEGIE


21122F Motonau VILLA DE MADRID


21179F Motonau VILLA DE MADRID


21201F Vapor STANCROFT


21208F/21210F Reflotament del vapor SAC 7


21216F Vapor SAC 7


Motonau BENGAZI


22644F PRINCESSA IOLANDA


PRINCESSA IOLANDA 22642F 22643F


24129F Naufragi entre Malgrat i Santa Susanna ca.1914- Nom del vaixell?


24232F Naufragi del CABO TRES FORCAS 1938


24369F BergantĂ­ goleta GARNEGIE


24370F BergantĂ­ goleta GARNEGIE


25311F BergantĂ­ goleta GARNEGIE


25516F Incendi del vapor NADIR 1955


Naufragi del ESPAĂ‘A


Barcassa LCM(6) de l'USS Trenton (poc abans de l’accident). 1977. Autor: F.Peña


Naufragi del VICENTE LA RODA


REY JAIME II


REY JAIME II


Naufragi de EL GOLEAMallorca


VALDES


Motonau CIUDAD DE PALMA


Motonau CIUDAD DE PALMA


Motonau CIUDAD DE VALENCIA


Motonau CIUDAD DE SEVILLA


Motonau MALLORCA


Motonau MALLORCA


Motonau MALLORCA

Profile for Arxiu Fotogràfic  MMB

MMB Sessió identificació de fotografies: Desastres marítims  

MMB Sessió identificació de fotografies: Desastres marítims  

Advertisement