Page 1

LA FOTOGRAFIA EN PARAULES Un vocabulari comú, realitzat pel Grup de Fotografia a Museus i Arxius, per a tots els centres que gestionen patrimoni fotogràfic.

Pep Parer Laia Foix (IEFC) Un llenguatge comú, una difusió eficaç III Jornada sobre la Fotografia en Museus, Arxius i Bilbioteques Museu Martítim de Barcelona, 4 de novembre de 2015

Lourdes Boix Imma Boldocchi

Maria Castellet

Neus Conte Laura Covarsi Silvia Dahl Tatiana Donoso Pep Ros Mariona Font Marta Garcia Dolors Jurado Laia Imma Foix Navarro

Conxita Gil Maite Lingg Esther Martos

Sònia Granel Montse Ló López

Núria Teno

Sílvia Padrol Pep Parer Mercè Riera Ricard Marco Miquel Àngel Pintanel M. Mercè Susanna Muriel Francesca Rosé Montse Ruiz Rosés Margarida Sala

Francesc Sá SánchezTeresa Rodó Rodón


àlbum de fotografies

àlbum fotografies

àlbum de fotos

àlbum per a fotografies

àlbum fotogràfic

àlbum

* cerca a http://museusenlinia.gencat.cat/

ƒƒ Estàndard Estàndard internacional internacional ƒƒ Multilingüe Multilingüe ƒƒ Revisió Revisió ii actualització actualització continuada continuada ƒƒ Interoperabilitat Interoperabilitat ƒƒ SKOS, SKOS, web web semántica semántica ƒƒ Consultable Consultable ii gratuït gratuït


No podem anomenar allò que no coneixem


CAL CONÈIXER

La Fotografia (història, tècnica...)

Els tesaures

(estructura, terminologia…)

Els usuaris

Les entitats patrimonials

(fons, metodologies, recursos…)

Què hem fet fins ara Revisió i traducció de més de 300 descriptors del AAT Getty sobre: • Processos fotogràfics, • Tècniques fotogràfiques, • Fotografies com a objecte, • Equipament fotogràfic, i • Alguns termes corresponents a imatge electrònica, • Alguns termes corresponents a processos d’impressió i processos de conservació i degradació de la fotografia. • A més a més, de traducció –i en alguns casos afegimentde més de 100 termes no acceptats que adrecen a aquests descriptors.

Els resultats avui • El lèxic treballat fins ara consultable a la web: llistat alfabètic de descriptors i no descriptors amb enllaç a la uri del descriptor en anglès del AAT Getty + estructura jeràrquica dels descriptors en català (segons AAT Getty) http://www.iefc.cat/documentacio/fotografia-enparaules-getty.php • Col·laboració amb el Servei de Suport Tècnic i Inventari de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Tot el treball fet fins ara, s’ha compartit ja amb aquest Servei per a ser incorporat dins la traducció al català que estan fent de la totalitat del AAT Getty.


Què ens queda per fer Completar la revisió i traducció dels descriptors del AAT Getty sobre imatge electrònica, processos d’impressió, i conservació i processos de degradació de la fotografia. Desenvolupar les notes d’aplicació per a la totalitat de descriptors. Fer-ho a partir del AAT Getty i afegint els aclariments necessaris per adaptar el seu ús a la nostra realitat patrimonial. Revisió lingüística pròpia de tot lèxic especialitzat. Treball amb col·laboració amb el Termcat. Difusió del lèxic resultant a tots els àmbits implicats.

Procés Procés de de color color additiu additiu

Autocrom Autocrom

Procés a a Procés l’Albúmina l’Albúmina

Procés Procés de de transferènci transferènci a a per per difusió difusió de de colorants colorants

Aristotípia Aristotípia

Processos al al Processos bicromat bicromat

Cianotípia Cianotípia


<photograph viewing equipment> <equipament de visualització fotogràfica> megalethoscopes

megalotoscopis

<photographic processing equipment> <equipament de processament fotogràfic> contact printing frames

premses de contacte <cameras by form or function> <càmeres segons la forma o la funció> detective cameras

càmeres de detectiu twin-lens reflex cameras

càmeres rèflex de dues lents

masking (photographic process)

emmascarament (procés fotogràfic)


FORMATS FOTOGRÀFICS

Manquen els formats de pel·licula i placa fotogràfica

Guia de Barcelona. Cayetano Comet. 1877

DOCUMENTS D'ÈPOCA

Informació sobre procediments i autors.

Guia de Barcelona. Cayetano Comet. 1877

Albúmina esmaltada R.Areñas. Ca.1880. Col.Particular


BIBLIOGRAFIA: Literatura tècnica i històrica

BIBLIOGRAFIA: Manuals fabricants, fulls tècnics...

MATERIALS: Exemples de diverses fonts i procedències

Col·leccions particulars Fons IEFC

Fons MMB


Grup de Fotografia a Museus i Arxius Conclusions 1.El treball en grup • •

Multidisciplinarietat obligada, l'entesa entre tècnics. Voluntat que això trascendeixi el nostre grup i aprofiti a tots els professionals...

2.Les qüestions tècniques • •

Terminologia - Lexicologia - Vocabulari Historia de la fotografia - Processos - Tècniques

Un llenguatge comú, una difusió eficaç III Jornada sobre la Fotografia en Museus, Arxius i Bilbioteques Museu Martítim de Barcelona, 4 de novembre de 2015

Grup de Fotografia a Museus i Arxius

Gràcies per la vostra atenció

Un llenguatge comú, una difusió eficaç III Jornada sobre la Fotografia en Museus, Arxius i Bilbioteques Museu Martítim de Barcelona, 4 de novembre de 2015

Profile for Arxiu Fotogràfic  MMB

La fotografia en paraules. Laia Foix, Pep Parer  

III Jornada sobre fotografia museus, arxius i biblioteques. Museu Marítim de Barcelona. 4 novembre 2015. La fotografia en paraules: un vocab...

La fotografia en paraules. Laia Foix, Pep Parer  

III Jornada sobre fotografia museus, arxius i biblioteques. Museu Marítim de Barcelona. 4 novembre 2015. La fotografia en paraules: un vocab...

Advertisement