__MAIN_TEXT__

Page 1

Àrea de Gestió de Col·leccions i del Coneixement

INFORME SOBRE LA INTERVENCIÓ REALITZADA A L’ÀLBUM DE POSITIUS EN PAPER B/N DELS ASTILLEROS CARDONA DESCRIPCIÓ Àlbum d’Astilleros Cardona S.A. amb núm. d’expedient 24-2005-L201. El número d’inventari de les fotografies comença des del 66516 fins al 66580. Són 65 fotografies en total. Aquest àlbum és una donació del sr. Manel González Pérez que arriba al Museu Marítim l’any 2005. El tema que apareix a les fotografies és la inauguració del nou taller de fusta cap a 1951. Al revers de les fotografies es pot veure el segell del taller fotogràfic Torres.

Álbum en paper decorat en blau - Positius en paper B/N Astilleros Cardona (25 x 32 x 6’2 cm)

Àlbum de fotografies: tapes de cartró folrat amb paper estampat en blau, amb interior de cartró corrugat i feltre. Tapes i fulls perforats, a traves dels que passa un cordill de seda com a sistema de subjecció. Interior amb 33 cartolines negres on estan adherides les 65 fotografies (en la seva majoria per dos punts de cola a la part superior de la fotografia). Paper de seda intercalat entre fotografies, adherits a la cartolina negra amb punts de cola per la part superior.


ESTAT CONSERVACIÓ

Àlbum en regular estat de conservació. Les tapes estan deformades i obertes, separant-se les capes de cartró ondulat i feltre del cartró. Presenta algunes pèrdues puntuals de cartró, paper i de tintes. Respecte a l’interior, tant els cartrons de suport de les fotografies com les fotografies estan ondulades. Els fulls de paper de seda intercalats presenten esgrogueïment i fragilitat, i en alguns casos pèrdues puntuals als marges. INTERVENCIÓ Desmuntatge de l’àlbum. TAPES Neteja de la pols superficial. Encolat del cartró corrugat, el feltre i el cartró. Consolidació dels marges oberts. Neteja humida de les tapes per la cara exterior. Reintegració pictòrica i posterior protecció.

2/5


FOTOGRAFIES Aplanat sota pes, sense desadherir les fotografies del cartró de suport. S’elimina el paper de seda intercalat. Es talla a mida paper permanent (sense reserva alcalina) i es forada, per tal d’intercalar entre les fotografies, sense adherir-lo a la cartolina. En aquest paper es detalla a llapis la descripció de la fotografia. Muntatge de l’àlbum.

3/5


DIGITALITZACIÓ Aprofitant la intervenció de desmuntatge, s’ha procedit a digitalitzar les fotografies d’aquest àlbum.

4/5


SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE L’àlbum s’emmagatzema dins una caixa de cartró de conservació.

25 de novembre de 2014 Trini Amor Estudiant en pràctiques de la UB Cristina Latorre Conservació Preventiva i Restauració

5/5

Profile for Arxiu Fotogràfic  MMB

MMB Restauració d'un àlbum de fotografies procedent de Astilleros Cardona  

MMB Restauració d'un àlbum de fotografies procedent de Astilleros Cardona  

Advertisement