__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 7

economia

Es continua apostant pel Pla d’Ajuts de Rehabilitació del Nucli Antic (PARNA) Fins a l’actualitat s’hi han acollit un total de 42 immobles El 2013 es va iniciar aquest pla d’ajuts econòmic amb l’objectiu que els veïns del municipi disposessin de facilitats per a arranjar les façanes, rehabilitar habitatges, realitzar estudis arqueològics necessaris i conservar edificacions del nucli antic.

Tres anys després, el PARNA continua vigent en el pressupost municipal (fins a finalitzar la partida pressupostària destinada) i aquells veïns interessats en aquestes ajudes econòmiques han de sol·licitar-les a l’Ajuntament, tenint en compte les bases establertes.

repartides

El consistori ha atorgat prop de 118.000 euros en ajudes directes,

ens està mostrant la seva millor cara.

en

una

quarantena

d’immobles que s’hi han acollit fins l’actualitat. L’arranjament d’aquestes façanes i immobles ha permès una notable millora en l’aspecte del nucli antic de la vila, que en els últims anys,

En què consisteix el Programa d’Ajuts PARNA: Arranjament de façanes Aquest ajut està destinat a la restauració, el manteniment i embelliment de les façanes que donin a la via pública del nucli antic, així com al finançament dels estudis arqueològics que es considerin necessaris. Devolució del 100% de la quota de l’impost municipal sobre construccions, així com la taxa per a l’obtenció de la llicència. Retorn del 100% de la taxa d’ocupació de via pública per un període màxim de 30 dies hàbils. Subvenció del 40% de les despeses justificades (l’IVA exclòs), amb un màxim de 4.000€. Per edificacions que tinguin algun tipus de protecció especial (POUM), la subvenció pot arribar al 60% de les despeses amb l’IVA exclòs, amb un màxim de 6.000€. Rehabilitació d’habitatges Aquest ajut està destinat a la rehabilitació dels habitatges situats en el nucli antic, així com al finançament dels estudis arqueològics que es considerin necessaris. Els edificis objecte de l’ajut, han de tenir una antiguitat mínima de 30 anys. Els edificis que rebin l’ajut, no el podran tornar a sol·licitar en un període de 20 anys. *Ajut del 20% del cost de les obres amb IVA exclòs. I s’estableix un ajut complementari del 75%de la quota de l’impost municipal de la llicència d’obres. El límit de la subvenció per ambdós conceptes és de 3.500€. Si l’habitatge es destina a residència permanent del beneficiari de l’ajut, el percentatge de la subvenció s’incrementa fins al 30% i el límit màxim és de 4.500 € per actuació. *Per aquelles edificacions que tinguin algun tipus de protecció especial (POUM), la subvenció pot arribar al 30% del cost de les obres i al 100% de l’import de la quota de l’impost municipal de llicència d’obres, amb un límit de 6.500€. Si l’habitatge es destina a residència permanent del beneficiari de l’ajut, el percentatge de la subvenció s’incrementa fins al 40% i el límit màxim és de 5.500 € per actuació. Ambdós casos: façanes i habitatges Les prospeccions arqueològiques i els estudis que l’Ajuntament cregui necessaris, es subvencionaran en un 80% del seu cost, amb un límit de 6.000€. S’estableix un ajut complementari i acumulable del 5% del cost d’arranjament pel cas que el promotor sigui un jove menor de 30 anys. Les dues subvencions es poden complementar en cas que sigui necessari. alcover butlletí d’informació municipal

7

Profile for Alcover - Publicacions

Butlleti 63 Alcover  

Butlleti 63 Alcover  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded