Page 1

El retaule i misteri de Santa Maria vestida de dol, un cerimonial amb gairebé 400 anys d’història Un any més, i ja en fa prop de 400, vestiran l’antiga imatge de la Mare de Déu dels Dolors perquè surti pels carrers de Badalona la nit del Dijous Sant. Quan la imatge va ser entallada, l’any 1628, la van començar a vestir amb un cerimonial barroc, similar al que aleshores s’utilitzava per a l’abillament de les reines de la casa d Àustria. En un ambient on suren aromes exòtiques, Maria és mudada amb els millors A través de recursos com el joc de miralls, de la vestits, mentre li adrecen cants i lloances. La composició del perfum, el nombre de peces distribució escènica i de la implicació col•lectiva en de roba i els colors, els cants...tot té, però, un la pregària, tothom queda integrat en el Retaule alt contingut simbòlic i un missatge espiritual a (foto Miquel Tomeu). l’entorn de Maria, l’Església i la vida de fe. Per tal de fer arribar als creients el ric missatge de la cerimònia, es van agafar tots els textos i ritus que s’havien conservat, i es van traspassar dins una representació on diversos personatges que després intervenen en la processó dialoguen entre ells i s’adrecen a Maria. El resultat és un acte sagramental contemporani que utilitza teatre, poesia, música, dansa... per fer entrar els assistents en l’oració adreçada a la sensibilitat i als problemes de la gent. En el muntatge hi estan implicades prop de cent persones, una part important de les quals intervenen des de les bambolines. Molts són professionals que s’hi presten de bon grat. D’altres, la majoria, persones de bona voluntat. El resultat no pot ser, doncs, teatralment perfecte. Ben al contrari, és del tot vivencial ja que tothom queda integrat en el Retaule. Cap recurs no és sobrer per obrir-nos a Déu, i tots són emprats en aquesta representació. Això porta a un llenguatge escènic que no està constret per modes, tècniques o regles, sinó absolutament lliure, al servei d’un objectiu que transcendeix el teatre, la dansa, la música... El resultat als ulls del no creient és una representació abstracta, executada amb més o menys encert. Als ulls del creient és pura oració. La Congregació de la Mare de Déu dels Dolors us convidem, doncs, el divendres 28 de març, a les 20.30 h, a la parròquia de Santa Maria , a pregar amb nosaltres. A pregar amb Maria. A pregar amb l’Església que està al peu de les creus on el Crist segueix crucificat en cada germà seu, en cada home i en cada dona dels nostres dies.

JOAN ROSÀS

Març 2014 Poble de Déu és una publicació de l'Arxiprestat de Badalona Nord, Montgat i Tiana A/e. comunicacio.bdnnord@gmail.com


Entrevista a Joan Guillén Muñoz, feligrès de la parròquia de St. Francesc d’Assís

“Ens ocupen i preocupen l’atenció a les necessitats socials i el testimoni davant els joves” Joan Guillén, feligrès veterà de Sant Francesc d’Assís, ha estat durant molts anys l’administrador i actualment col•labora al consell d’economia. Enguany celebren els 50 anys i recorda que per la festivitat de sant Jaume apòstol, coincidint amb el cinquè aniversari de la benedicció del nou temple, varen celebrar una eucaristia solemne i un sopar de germanor en què es van expressar experiències i records ben emotius. Participaran en la cloenda dels actes del 50è aniversari del proper 26 d’abril 40è aniversari de la parroquia de Sant a la parròquia Mare de Déu de Montserrat.

Francesc amb el cardenal Ricard M. Carles

Com es va fundar la parròquia?

L’abril de 1934 fou beneïda la capella de Sant Francesc d’Assís i el març de 1943 es constituí el Patronat de sant Francesc d’Assís, format per persones amb inquietuds espirituals i socials. En aquesta capella es feia catecisme i obres de teatre. Més endavant es posà en funcionament una escola parroquial i s’adquireix la maquinària necessària per projectar-hi cinema. La primera petició formal de constituir una nova parròquia serà el desembre del 1958. El decret d’erecció de la nova parròquia es publica el setembre de 1963.

Com va ser rebuda pel barri la nova parròquia i quin paper ha jugat en la configuració del barri?

Quan s’anuncia la creació de la nova parròquia es creen diferents expectatives pel que fa a l’organització doncs

passarà d’administrar-se per Santa Maria (promotora) als PP. Agustinos recoletos. Els agustins canviaven molt sovint de superior, és a dir de rector, i això ens va enriquir quant a vivències i experiències i va fer que molts dels veïns del barri nouvinguts i amb tradicions culturals i religioses d’aquells temps trobessin una bona acollida.

Com ha anat canviant el barri i la pròpia comunitat parroquial des de fa 50 anys a ara?

Marcat pel temps, és a dir, mentre que el barri creixia amb quantitat de habitatges i veïns que venien a formar una nova família, o sigui persones joves, la comunitat envellia sense el relleu generacional adient.

Quines són les activitats més significatives de la parròquia? La formació espiritual dels feligresos, l’atenció dels més

petits i dels més grans, l’administració dels sagraments a tots aquells que ho demanen i, en especial avui en dia, el servei de Càritas.

Com s’organitza la comunitat? Com arribeu als diferents col•lectius del barri? La formació, per mitjans del grups de catequesi familiar, postcomunió i la d’adults o comunitària; grups d’estudi de la Bíblia; grup de Vida Creixent; xerrades baptismals; cursets de preparació al matrimoni; pastoral de la salut; el grup Som-hi; el MIJAC per als infants; les activitats de Ninsgrans com ludoteca, guarderia i reforç escolar; i, sobretot, el grup de Càritas que rep les demandes d’ajuda tan visibles en l’actualitat. També col•laborem amb Can Banús, així com l’Associació de Veïns i d’altres entitats culturals.

Com us enfoqueu de cara als propers anys i quins


considereu que són els principals reptes? L’assignatura pendent és els joves: ens preocupa quina imatge i testimoni donem perquè trobin atractiu el missatge de l’Església. Un

altre repte és l’econòmic, cada dia és mes difícil cobrir les despeses de funcionament, sobretot en barris obrers com el nostre. També ocupa molts esforços l’atenció a les necessitats

socials: el grup de Càritas té tot el suport de la comunitat parroquial. Però sobretot la missió de donar a conèixer la Bona Nova de l’Evangeli.

El film "Jo crec", al Màgic Badalona, el proper 29 de març "Jo crec" és un documental en 3D sobre el credo ideat i produït per Gemma Bas i Vicenç Vila: “Hem pensat -indiquen- que el missatge més important que podem donar al món, mereix també utilitzar la millor tecnologia, en aquest cas el 3D i el llenguatge de l'àudiovisual”. El documental s’estrenarà el proper 21 de març a tot l’Estat i es projectarà al

Màgic Badalona amb un col·loqui el proper 29 de març a les 19.30 h .

Els autors remarquen que a "Jo crec" s’hi troben tres ingredients bàsics: la bellesa, principalment de l'art religiós de tot Catalunya; els testimonis de fe, el recurs més eficaç per evangelitzar (hi surten persones poc

conegudes, com un pastor, un jardiner o una cuinera, i persones famoses com l'actor Joan Pera, l’home del temps Tomàs Molina, els il•lustradors Pilarín Bayés i Josep Lluís Picanyol, el pediatre i psiquiatre Paulino Castells o el catedràtic de física i poeta David Jou); i, finalment, el més important, la Paraula de Déu, Gemma Bas, arquitecta i Vicenç Vila, enginyer fragments de de telecomunicacions, són el matrimoni l'Evangeli que impulsor d'aquest projecte composta pel transporten la Paraula Viva, original, des de la pantalla fins el cor pianista Jordi Sanjuan. de l'espectador. La música és

Xerrades de formació arxiprestals amb la inspiració del Papa Francesc La formació arxiprestal d’aquest curs consistirà en dues conferències. La primera, el divendres 7 de març a càrrec del vicari episcopal, Mn. Salvador Bacardit, amb el tema

“Hem d'obrir les portes i com Crist vivent sortir al carrer”. La segona, el següent divendres 14 de

març a càrrec del rector del

Seminari Conciliar de Barcelona, Mn. Josep M. Turull , amb el tema

“Pastors d’ovella”.

amb

olor

Les xerrades estan ben vinculades a la recomanació del Papa Francesc: “No ens podem quedar enclaustrats en la parròquia, en la nostra

comunitat, quan hi ha tantes persones que estan esperant l'Evangeli”. Ambdues conferències estan organitzades per la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Badalona i es realitzaran a la

parròquia de Santa Maria a les 20.30 h.


La missa dels diumenges de Santa Maria, radiada per la COPE

La missa que se celebra a la parròquia de Santa Maria tots els diumenges a les 9 del matí té la particularitat que es radia per la COPE a tot Catalunya. Prové d’un acord promogut en el seu moment pel bisbe Carrera. L’actual coordinador, Joaquim Sabater, a qui havien precedit Francesc Molina i Francesc Pi, indica

que aquesta celebració “és un servei adreçat a persones que no poden sortir de casa. S’hi fan presents els que escolten el programa per la ràdio a través de diverses admonicions”. Les persones malaltes i els feligresos que hi són presents, la major part de Santa Maria, tenen protagonisme. Actualment la

missa és celebrada alternativament per Mn. Josep M. Turull i Mn. Jaume Aymar. Podeu sentir-la al 102.0 de la FM. Hi ha la voluntat que aquesta celebració vagi adquirint un caire més arxiprestal, amb la participació en els cants de corals de diverses parròquies, de diferents lectors...

Micromecenatge per la mostra fotogràfica de la Processó del Silenci M. Dolors González és una fotògrafa que ha documentat durant tres anys la Processó del Silenci de Badalona. Aquesta tasca es vol donar a conèixer per mitjà de l’exposició "Silenci" que es farà a la sala El Refugi el proper mes d’abril. Per poder sufragar el cost d'imprimir fotografies en alta qualitat, s’ha creat un micromecenatge a la web Verkami: http://www.verkami.com/pro

jects/8057-silenci-1-nit-386anys-d-historia. Les persones que facin alguna aportació econòmica gaudiran d’avantatges com fotos signades, una visita privada a l’exposició amb un vermut, un reportatge fotogràfic… El treball artístic de M. Dolors González és singular i respectuós amb la Processó: les fotos estan preses sense trípode, ni flash, per evitar alterar la solemnitat, el silenci i la foscor que

"Silenci" és una mirada personal vers una de les tradicions més antigues de Catalunya

presideixen el recorregut realitzat per les confraries que recorren el Dalt la Vila.

Agenda destacada

• 7 de març, conferència “Hem d’obrir les portes i com Crist vivent sortir al carrer” a càrrec de Mn. Salvador Bacardit. A les 20.30 h a la parròquia de Santa Maria. • 14 de març, conferència “Pastors amb olor d’ovella” a càrrec de Mn. Josep M. Turull. A les 20.30 h a la parròquia de Santa Maria. · 19 de març, missa solemne de Sant Josep presidida pel bisbe Sebastià Taltabull. A les 20 h a Sant Josep. A continuació concert de la Coral Betúlia. · 28 de març, Retaule i misteri de Santa Maria. A les 20.30 h a la parròquia de Santa Maria. · 29 de març, passi del film Jo crec i col·loqui posterior. A les 19.30 h al Màgic Badalona. ALTRES • 21 de març, Sopar de la fam, a les 20.15 als locals parroquials de la Mare de Déu de Montserrat, amb Folre. · 21 de març, conferència quaresmal a càrrec de Joaquim Planasdemunt Tobeña, pare de família i economista, a la parròquia de Sant Francesc a les 19 h. Seguidament "Via Crucis". • 29 de març. Romeria a Montserrat de la parròquia Mare de Déu de Montserrat. · 4 d'abril . Sopar de la fam. A les 20.30 h en els locals de l’Aspirantat de Sant Josep. Organitza grup Justícia i Pau de Badalona.

Poble de Déu març 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you