__MAIN_TEXT__

Page 1

  NIXE 2018-2019                  21 de juny de 2019 


Editorial       Ha arribat el moment que cadascú agafi el seu ​Nixe​particular i solqui la seva embarcació rumb a experiències noves,  bressolades per les aigües calmes de l’estiu.     Potser quan llegireu aquestes ratlles ja fareu vacances i les darreres aventures de l’any us seran una mica llunyanes.  Quan ens tornem a embarcar al N ​ ixe​comunitari haurem de pensar a recollir les experiències compartides perquè perdurin  una mica més a la nostra memòria i perquè les puguin conèixer persones que tenim ben a la vora.    Esperem que gaudiu d’aquest darrer número de la revista.    Bon estiu i bona travessia!   


Consell de redacció   Nouhaila ​ El Hajami -​4t ESO B  Àngels​Garcia Cunyat - ​Coordinadora de Convivència  Gianni​Dennilson Gómez Álvarez - ​ 2n Batxillerat B  Abdel​ karim​Haloui Haddou Azghai -​1r Batxillerat A  Youssef​Hichou Debboun - ​ 1r ESO A  Andrea​Segura - ​ 1r Batxillerat A 


Contingut   L​ es dones al món tècnic

5

Reacció!

10

L​ es matemàtiques del​​triangle de Sierpiński

12

Adéu, hola!

20

La gala de Sant Jordi

22

El dolor

26

Estereotips i gènere

27

Projecte COEDUCACIÓ​​Què és? Per a què serveix?

31

Visita a l’antiga catedral

34

Des d’un altre cantó

36


Les dones al món tècnic Jornada de portes obertes - 31 de maig  

Entrevista a​Noelia Aguado Molina​ ,  Sandra Prieto Díaz​(alumnes del Grau  superior T ​ ècnic superior en Sistemes  electrotècnics i automatitzats​) i a na  Rosa Cursach Salas​ , directora de  l’Institut Balear de la Dona      A què pensau que es deu la mirada negativa cap a  les dones quan accedeixen a un cicle formatiu de  caire tècnic?    Jo pens que es deu a com t’han criat, depèn de  l’educació que t’han donat.     De quina manera aquesta jornada ens ajuda a fer  una passa endavant?     (R.C)- ​És el fet de tenir referents, veus que hi ha dones que són electricistes, i comences a raonar pensant “jo també ho puc  ser”, o si tens dubtes. Jo crec que aquestes jornades són molt importants per aquests motius.       


Pensau que el problema pot estar influït per la publicitat?     (R.C)- ​Completament, jo una de ses feines que tinc a l'Institut de la Dona és l’observatori de publicitat sexista, nosaltres rebem  denúncies.  

Per exemple, els típics anuncis de colònia o una empresa de maquinària de neteja, i al costat d’una aspiradora hi havia una dona vestida amb una faldilla curta, un estereotip de “chacha” amb talons.    Vam solicitar a l’empresa que retiràs aquesta publicitat, de fet, amb una empresa vam arribar a judici. Era una barberia, tenia  un cartell a defora que tenia tres símbols: un home, un ca i una dona. I l’únic que estava ratllat era el de la dona, és a dir,  només hi podien entrar els cans i els homes. Una cosa és que, quan una clienta entri, li dius, “no tallam el cabells” i l’altra és la  publicitat ofensiva.   A vegades les empreses no saben gestionar la publicitat o no en són conscients.                                  


Com veu la gent que dones cursin estudis de caire tècnic dins un món majoritàriament masculí? Com ha estat la vostra experiència?    Al principi es fa difícil entrar en una aula on només hi ha homes, però després per a mi en concret va ser una experiència  molt grata.         Quins consells ens donau per fer un ús més  responsable de l’energia?    Fa falta un poc més de conscienciació, si ho has  estudiat saps perfectament l’esforç i l’energia que  requereix, i allà és quan et planteges si accions  quotidianes com encendre un llum fa realment  falta.   La premissa més important és que no hem  d’encendre-ho tot a la vegada.          


Finalment, com seria un món sense pobresa energètica?   En​Cristòfol Jaume​, cap d’estudis dels cicles formatius del nostre IES, ens esmenta que avui en dia, un món sense pobresa energètica és  una utopia, un món sense pobresa energètica seria un món en què tothom pogués viure dignament.   Ens explica que hi ha persones que han reflexionat sobre aquest tema; a ell en concret, li agrada en Nikola Tesla, ell preveia aprofitar les  energies renovables per poder distribuir energia neta a tothom sense cap cost, de fet, ell va idear els pols magnètics de la Terra per poder  idear l’energia, seria un món ideal, però avui en dia existeix l’entrebanc del capitalisme.   Per eliminar la pobresa energètica hem de recórrer a energies netes, com les renovables, que són gratuïtes i viables.                                  

Gianni​Dennilson Gómez Álvarez  Abdel​ karim​Haloui Haddou Azghai   Andrea​Segura Serra 


Reacció! El  Govern  de  les  Illes  Balears  anima  a  tota  la  ciutadania,  entitats  públiques  i  privades  a  unir-se  a  un  PACTE  SOCIAL  CONTRA  LES  VIOLÈNCIES  MASCLISTES.  Unir-se  al  pacte  consisteix  a  llegir  el  manifest  i  a  comprometre’s  a  fer  en  el nostre dia a dia les  accions que ens proposen. D'aquesta manera crearem una societat sense violències masclistes.    L’IES  Arxiduc  s’ha  adherit  a  aquest  pacte  social  i,  doncs,  ​ens  hem  compromès,  com  a  entitat,  contra  les  violències  masclistes​.  Us  animem  a  fer  vostre  el  compromís  per  l’eliminació  d’aquesta  violència  que  atempta  contra  les  nostres  germanes, esposes, filles, amigues… només pel fet de ser dones.                                 


A la​Jornada de portes obertes​hi havia una parada per crear consciència de la importància del compromís personal i moltes i molts dels nostres alumnes la van aprofitar.   

  Tu, com a individu, també​t’hi pots adherir​. Endavant!   

Àngels Garcia Cunyat

 


LES MATEMÀTIQUES DEL   TRIANGLE DE SIERPIński  

L'assignatura  de  matemàtiques sempre arrossega la immerescuda fama de dificultat i de...​ .això per a què serveix ?​ Per aquest  motiu  em  vaig  proposar  construir  amb  els  alumnes  de  4t  d'ESO  de  PRAQ  una  figura  que  ens  permetés  estudiar  d'una  altra  manera el temari.     El  repte  no  era  senzill:  aconseguir  més  de 1000 llaunes per muntar el famós Triangle Fractal de Sierpiński ​i relacionar-ho amb  el contingut didàctic de les matemàtiques de 4t d'ESO.     En  la  dècada  dels  70  es  van  començar  a  estudiar  en  matemàtiques  els  anomenats  objectes ​fractals que, de manera senzilla,  es  poden  interpretar  com  a  objectes  que  es repeteixen a si mateixos independentment de l'escala utilitzada per observar-los.  Aquests  objectes  van  resultar ser  molt  útils  per  explicar  fenòmens  naturals  i  estudiar  característiques  geomètriques  amb patrons caòtics (com per exemple, mesurar la longitud de la costa d'Anglaterra).     És  molt  comú  en  matemàtiques  que  diferents  conceptes  sorgeixin  en  èpoques  i  llocs diferents  per  després  encaixar  a  la  perfecció.  En  aquest  cas,  el  matemàtic  polonès  Waclaw ​Sierpiński  va  introduir  el  seu  famós  triangle  mig  segle  abans  del  desenvolupament exhaustiu de la ​geometria fractal​. La seva construcció és molt simple:         1) Partim d'un triangle equilàter.   2) Unim els punts mitjans dels costats i eliminem el triangle central.  3) Repetim el procés amb cadascun dels tres triangles obtinguts, sense  oblidar l'eliminació dels triangles centrals.  4) Continuem el procés de forma indefinida.      


Aquest objecte compleix dues propietats curioses: es repeteix a si mateix a qualsevol escala i la repetició infinita del procés de  construcció porta a una figura que té superfície zero i perímetre infinit, cosa que desafia la lògica de la intuïció.     Aquesta  figura  ens  ajuda  no  només  a  entendre  el  concepte  de  fractal,  sinó  a  visualitzar  diversos conceptes  matemàtics  relacionats amb les​successions​:    ● El nombre de llaunes de cada triangle ve donat per la progressió geomètrica          ●  

Així, el primer triangle té 3 llaunes, el segon 9, el tercer 27.  La longitud de la base i altura de cada triangle s'obtenen també com una progressió geomètrica i una successió: 

on d=66 mm és el diàmetre d'una llauna.    A  més,  per  arribar  a  aquestes  expressions  hem  treballat  amb  ​radicals​,  el  ​Teorema  de  Pitàgores​,  i  l'​expressió  de  l'altura  d'un triangle equilàter en funció del seu costat​.      Abans  de  començar  el  projecte,  era  imprescindible  també  saber  quantes  llaunes  anàvem  a  necessitar  i  les dimensions totals  de  la  figura.  Per  a  això,  usem  la  fórmula  que  ens  permet  obtenir  la  suma  de  diversos  termes  consecutius  d'una  progressió  geomètrica.     

 


Gràcies a  tot  això,  vam  saber  les  dimensions  que  hauria  de  tenir  la  paret  per poder col·locar la nostra Successió de Triangles  de Sierpiński.     NIVELL  

NOMBRE DE LLAUNES L​ n  

LONGITUD BASE   b​ n 

ALTURA h​ n  

1

3

132 mm  

123 mm  

2

9

264 mm

237 mm

3

27

528 mm  

466 mm

4

81

1056 mm

923 mm

5

243

2112 mm    

1838 mm    

6

729

4224 mm

3667 mm  

          Amb totes les dades i material (finalment  vàrem poder reunir totes les llaunes!!) i ens  vàrem posar a fer feina…               


Al muntatge vàrem estar molt cohesionats.                       


Finalment així ens va quedar      


Als meus alumnes…    Marc Campoy  Kevin Cela  Erick Joshua Delgado  Nosa Festus  Ángel Giménez  Miriam González  Camilo Jiménez  Iván López  Raúl Maroto  Catalina Mba   Brandon Meneses  Graciela Moreira  Rafael Quesada  Jimmy Aaron Ramon        ...que m'han donat la motivació necessària  com per ficar-me en una cosa així.     

​Ana Fernández Domínguez  


I elles i ells, què en pensen?   Al principi jo ho prenia com una  broma, la professora ens deia  que havíem de dur llaunes però  després quan vàrem començar  el projecte a mi em va fer molta  il·lusió. Per a mi ha sigut molt  fàcil fer-ho tot, rentar-les  llaunes, aferrar-les amb  silicona...​El millor ha estat la  nostra convivència.     

La meva experiència fent el triangle ha estat molt bonica perquè ho  recordaré durant anys. Record quan  es varen caure totes les llaunes i las  vàrem construir: va ser un exemple  que ​per moltes complicacions mai  hem de baixar els braços​i ha anat  molt bé i estem molt orgullosos de  nostre treball i el recordarem amb  nostàlgia.   

 

Quan vàrem començar va costar  reunir totes les llaunes, la professora  ens deia que estàvem fent una feina  de reutilització i al final ​a base  d'esforç s’aconsegueixen les coses​,  va ser molt divertit, tots varen posar  un gra de sorra i per la perseverança  de la professora vàrem aconseguir fer  el triangle. 


Adéu, hola!   Batxillerat  ha  estat  com  pujar  una  muntanya  empinada.  Al  principi  comences  amb  molta  il·lusió  i  ganes,  i  aquell  camí  que  resultava  tan  difícil  i  costós,  pareix  fàcil  i  suportable.  Però  a  mesura  que  vas  avançant  veus  com  la  cosa  no  és  tan fàcil i com  pareix que quan més a prop estàs del cim, més difícil és arribar-hi.  No  us  diré  que  he  donat  el  millor  de  mi  perquè  seria  mentida.  Hi  va  haver setmanes en les quals no vaig fer gaire cosa, però  també  hi  va  haver  setmanes  en  les  quals  quasi  no  dormia  i  plorava  de  desesperació  perquè  no  em  veia  capaç  de  seguir.  No  obstant  això,  sempre he tingut familiars, amics i professors que han confiat plenament en mi i han estat aquella empenta que  m’ha ajudat a seguir.      


Finalment, dir-vos que fer el batxillerat tampoc és tan dolent perquè, sincerament, si estudies i, sobretot, si ets constant, es  pot aconseguir fàcilment.         Bé, ara és hora de dir adéu a aquesta etapa tan agredolça  plena de malsons i moments bons d’aprenentatge i  creixement. Però consider que els comiats són molt tristos,  així que ​prefereixo dir hola​. Hola a les noves aventures i  desafiaments. El que ara pareix un final és el començament de  coses grans (o això esper).       Molta sort a tots i ​ no deixeu que la por us aturi​!     

Whitney Osegie                


La gala de Sant Jordi     El  dia  16  d'abril  del  2019  es  va  celebrar  el  dia  de  la  gala  de  Sant  Jordi  al  nostre  institut.  Va  tenir  lloc  en  el  gimnàs,  des de les 12 fins les 14.05 hores.     Al  gimnàs  varen  muntar  un  escenari  que  estava  decorat  amb  una  bandera  catalana  i  amb  uns  petits  corets  de  tela  amb  la  bandera catalana, finalment vàrem posar moltes de cadires que la meva classe va ajudar a baixar.   

   


Aquell dia  va  ser molt divertit ​i a mi em va agradar molt. Sabeu per què em va agradar? Doncs em va agradar perquè va ser  molt  interessant  i,  sobretot  perquè,  aquell  dia  també  donaven  diferents premis i jo en vaig guanyar molts.      

                         


També es  va  realitzar  un  Kahoot  sobre  D ​ on  Quijote​ ,  unes  preguntes  sobre  el  llibre  que  esteim  llegint  en  classes de català, hi  havia nins que varen fer un petit concert amb el piano, també jo vaig llegir una biografía sobre l'Arxiduc Lluís Salvador.                                           

Irene Prohens Peteráčová  


El dolor Un  grup  d’alumnes  de  l’IES  ARXIDUC  vàrem  assistir  al  ​Recull  de  literatura  jove  2019  per  a  l’entrega  del  premi  d’un llibre en el qual s’incloïa un relat o  un  poema  escrit  per  alumnes  de  4t  ESO  del  nostre  centre  al  voltant  del  tema ​​el dolor​ .   Les  guanyadores  vàrem  pujar  a  l’escenari per fer-nos entrega del ​llibre  i  es  va  fer  una  foto  per  recordar  el  moment.  Per  últim,  es  varen  llegir  els  millors  escrits  de  cada  curs  i  després  van  concloure  la  gala amb una obra de  teatre  feta  per  alumnes  del  col·legi  Santa  Mònica.  Va  ser  una  tarda  agradable  i  els  alumnes  ens  ho  vàrem  passar molt bé.    

Mary Carmen Alonso delgado 


Estereotips i gènere   Enrique Urbano, professor de Dret Penal i representant de l’Oficina d’Igualtat de la UIB, ens ha ofert diversos tallers sobre  Estereotips i gènere​als quals ha assistit tot l’alumnat de 2n d’ESO, com a part del  projecte Coeducació.    Aquestes són algunes de les impressions que  hem rebut:   


Projecte ​COEDUCACIÓ   Què és? Per a què serveix? 

     


Visita a l’antiga catedral   L'església de Santa Eulàlia és d'estil gòtic i va ser construïda a principis del segle XV. Va ser anomenada així per Jaume I en  honor a la comtessa de Barcelona. Va fer les funcions de catedral fins que va ser construïda l'actual. Cal destacar que en  aquest lloc va ser batejat Ramon Llull, un dels homes més importants de la llengua catalana.                             


Els alumnes de primer de batxillerat vàrem tenir l'honor de pujar a les terrasses i observar la magnífica vista del cor de l'antiga ciutat de Palma.                        En aquesta darrera foto podeu observar la plataforma que feia pujar i baixar les làmpades d'oli que feien de llum. 

Karim Haloui Azghai 


Des d’un altre cantó                               Posar-se en el lloc de l’altre, l’empatia​… com de diferent i millor és el món quan ho sabem fer!  Quan  ho  practicam  estam  dibuixant  un món on és més fàcil conviure, on ens podem mirar als ulls amb confiança  i respecte​.  


Cadascú de nosaltres té oportunitats de crear moments de comprensió mútua, de benestar, en definitiva. A  la  Comissió  de  Convivència  treballem  pel  benestar,  per  la  comprensió,  pel  diàleg,  per l’empatia… Per això el ​7 de  juny,  a  la  Jornada  de  Convivència,  ​professores  i  professors  van  aprendre  a  fer  karate,  rap,  estètica,  pizza,  circuits  elèctrics  casolans,  punts  de  llibres  amb  linòleum,  a  ballar  bachata  o  Salay,  a  jugar  a  futbol  o  escriptura  àrab  de  la  mà  d’alumnes esdevinguts profes per unes hores. Descobrírem el joc del ​Silenci​i a ballar Tik-tok.  

Agraïm  la  participació  d’alumnes  que,  generosament,  ens  ensenyaren  a  fer  pompons  de  llana  i  borsetes  aromàtiques o a fer les primeres passes per a dibuixar.        


D’altres profes  ens  van  mostrar  habilitats  secretes,  com  fer  rimes  elàstiques,  concursos  sobre  les  Illes  Balears,  fer  carteres  i  polseres  amb material reutilitzat o ballar zumba. 

                                 

A més  a  més,  la  mare  d’una  alumna  va  pentinar  d’altres  alumnes  amb  trunyelles  típiques  del  Salay  i  el  pare d’una altra  alumna,  lutier de professió, va fer un taller sobre el violí i en va  proposar  un  altre  sobre  ​Capacitats  diverses,  ​amb  la  col·laboració de la Fundació Tutelar Demà.   


Â

Finalment, hi  va  haver  una  partida  d’escacs  d’un  jugador  amb  una  trentena  d’adversaris  đ&#x;˜˛Â  i  el  I  Campionat  Internacional d’Escacs de l’IES Arxiduc.                       


En definitiva,  va  ser  una  gran  jornada,  on  ​tothom  va  tenir  l’oportunitat  d’ocupar  un  espai  diferent  al  que  ocupa  habitualment, de veure la vida des d’un altre cantó i, doncs, d’entendre millor l’altre.  

Àngels Garcia Cunyat     


Bon estiu!

Profile for Comissió Convivència

Nixe Juny 2019  

Les matemàtiques tenen una immerescuda fama de dificultat... Nosaltres decidim qui som, quin és el nostre gènere... On va ser batejat Ramon...

Nixe Juny 2019  

Les matemàtiques tenen una immerescuda fama de dificultat... Nosaltres decidim qui som, quin és el nostre gènere... On va ser batejat Ramon...

Advertisement