Page 1

BRAND GUIDE


Sisällysluettelo Johdanto................................................3 Lapin tavoitemielikuva............................7 Lapland – Above Ordinary.....................9 Lapin vetovoimatekijät.........................11 Luonnossa ja luonnosta..................13 Outoa taikaa...................................15 Tehemä pois...................................17 Aito hulluus....................................19 Avoin ja arktinen.............................21 Brändiohjeet Näin kirjoitamme............................24 Tunnus............................................26 Revontulielementti.........................28 Värit................................................30 Typografia.......................................31 Kuvat..............................................32 Käyttöönoton kolme tasoa.............34 Presentaatiot..................................38 Vinkkejä..........................................40


JOHDANTO

Olisitko sinäkin brändilähettiläämme? Jotta Lapin tunnettuus, arvostus ja kilpailukyky lisääntyvät, aluebrändin lähettiläiksi tarvitaan kaikkia lappilaisia.

LIITY BRÄNDILÄHETTILÄÄKSI LAPLAND – ABOVE ORDINARY FACEBOOKISSA! Lapland – Above Ordinary -Facebook-sivusto jatkaa Lapin brändityötä 15.11.2012 julkaistun tavoitemielikuvan pohjalta. Sivustolla kerrotaan siitä, millä tavalla erilaiset yritykset, organisaatiot ja yksityiset lappilaiset toteuttavat brändiä myös itsenäisesti, ja miten keskustelu Lapin aluekuvasta on jatkunut suomalaisessa ja kansainvälisessä mediassa. Tarkoituksena on myös tarjota esimerkkejä ja työkaluja siihen, miten kaikki lappilaiset voivat osallistua omalla tavallaan työhön Lapin maineen monipuolistamiseksi.

Käytä tätä Brand Guidea – oman brändin rinnalla – kaikessa suunnittelussa, toiminnassa, tuote- ja palvelumuotoilussa ja yrityksen tai yhteisön markkinoinnissa ja viestinnässä. Lapin ainutlaatuisuuden tunnetuksi tekeminen on meidän kaikkien lappilaisten, Lapissa toimivien ja Lappia arvostavien etu. Alueellinen hyvinvointi on yhteinen asia!

Tutustu brändi-aineistoon myös osoitteessa: Lappi.fi Facebook.com/LaplandAboveOrdinary

3


Lapland – The North of Finland


JOHDANTO

Lappi-brändin taustaa Maailman mielenkiinto kohdistuu tulevaisuudessa yhä enemmän arktisille alueille. Lapilla on matkailuimago, mutta muutoin Lappia, sen elinkeinoja, kulttuuritarjontaa, työ- ja asumismahdollisuuksia tai sijaintia keskellä Barentsin aluetta ei tunneta tarpeeksi hyvin.

Yhtenäisellä alueen tavoitemielikuvan käyttöönotolla edistetään yritysten etenemistä kansainvälisillä markkinoilla sekä tuetaan innovaatioiden, osaamisen ja investointien siirtymistä Lappiin. Alueen kiinnostavuus muodostuu sen ainutlaatuisuudesta, kulttuurista, historiasta, maasta, perinteistä, tavoista, neroudesta sekä teoista ja käyttäytymisestä.

Lapin etujen tehokas edistäminen edellyttää yhteisen tavoitemielikuvan käyttöönottoa, yhtenäisyyttä, laajaalaisuutta ja pitkäjänteisyyttä.

”Vahva aluebrändi lisää alueen ja sen yritysten vetovoimaa, houkuttelee osaajia, tukee vientiteollisuutta sekä vahvistaa alueidentiteettiä ja nostaa itsetuntoa.”

5


Lapin liitto


TAVOITEMIELIKUVA

Lapin tavoitemielikuva Brändi-indentiteetin pääsanoma on Lapland – Above Ordinary. Sen perusta on viidessä määritellyssä vetovoimatekijässä: Luonnossa ja luonnosta, Outoa taikaa, Tehemä pois, Aito hulluus ja Avoin ja arktinen. Lappi on onnellisen elämän keskipiste, jossa ollaan terveellä tavalla ylpeitä – itsestä, yhteisöstä, omista ja yhteisistä merkkipaaluista sekä tavoista toimia. Lappilaiset ovat luoneet tavoitemielikuvansa itse. Noin 2500 lappilaista on ollut brändin kehittämisessä mukana jollakin tavoin vuosina 2011–2012.

7


Lapland – The North of Finland


KITEYTYS

Lapland – Above Ordinary Lappi on henkisesti, maantieteellisesti ja teoissaan tavanomaisen yläpuolella.

ESIMERKKEJÄ • Lappi on Euroopan puhtain kolkka: Lapissa hengitetään tutkitusti Euroopan puhtainta ilmaa sekä syödään puhtainta villiä ruokaa, poroa, riistaa, kaloja, marjoja, sieniä. Kallioperän ansiosta maaperä on luontaisesti puhdasta. Lähde: MTT-Pohjoinen puhtaus, 2012,

Lappi on onnellisen elämän keskipiste, jossa ollaan terveellä tavalla ylpeitä – itsestä, yhteisöstä, omista ja yhteisistä merkkipaaluista sekä tavoista toimia.

www.lapintutkimusseura.fi

• Tilaa asua ja elää • 8 vuodenaikaa: sydäntalvi, kevättalvi, kevät, kevätkesä, kesä, syyskesä, syksy, syystalvi • Hyvät tulevaisuuden työllistymisnäkymät • Huippuosaamista eri toimialoilla • Ainutlaatuiset luonnonvarat • Hiihtolatuja lokakuusta toukokuulle • Kaamos ja yötön yö • Saamelainen kulttuuri • Joulupukki • Poroja ja ihmisiä yhtä paljon

Lappi on turvallinen ja terveellinen elinympäristö kasvamiseen ja kehittymiseen. Alueella voi asua ja tehdä työtä luonnon keskellä. Lapissa elämän palaset loksahtavat kohdalleen. Lapissa voit aina hengähtää ja irtautua arjen kiireistä. Maailma on lähellä, mutta sopivan kaukana.

9


Lapin liitto


LAPIN VETOVOIMATEKIJÄT

Lappi on henkisesti, maantieteellisesti ja teoissaan tavanomaisen yläpuolella. Luonnossa ja luonnosta

Aito hulluus

Lappi on luonnostaan rikas. Luonto on lähellä ja monelle toinen koti – asuttiinpa kaupungissa tai maalla.

Positiivista omalaatuisuutta, joka tarttuu. Jokainen on rohkeasti erilainen.

Outoa taikaa Avoin ja arktinen Lappi on kansainvälinen ja rajaton kohtaamispaikka. Tämä on luonut avoimuuden kulttuurin. Paras arktinen alue.

Lapissa on outoa taikaa, jota ei voi sanoin kuvata. Sen voi vain kokea.

11

Tehemä pois Lapissa on rohkeutta, reippautta ja osaamista – kansainvälinen meininki ja paikallinen tunnelma.


Lapland – The North of Finland


VETOVOIMATEKIJÄT

Luonnossa ja luonnosta Lappi on luonnostaan rikas. Luonto on lähellä ja monelle toinen

ESIMERKKEJÄ

koti – asuttiinpa kaupungissa tai maalla.

• Puhtaita kalavesiä metsiä, soita, meri, jokia, järviä, lunta ja jäätä, hillajänkiä, yrttejä, marjametsiä, tuntureita… • Luonnon tuottamaa terveysruokaa ja terveysvaikutteisia tuotteita • Turvalliset taajamat ja erämaat • EU:n merkittävimmät mineraaliesiintymät, jalometalleja • Euroopan suurin kultakaivos, Euroopan suurin kromikaivos • Hyvin hoidetut, karttuvat metsävarat • Eniten suojeltuja metsiä Euroopassa • Ekosysteemipalveluja: puuta, riistaa, poroja, marjoja, maisemia, virkistystä, matkailua, veden ja ravinteiden kiertoa, hiilen sitomista, kasvatusta ja taidetta • Puu biomateriaalina: taloja ja muita puurakenteita, pakkausmateriaaleja ja bioenergiaa • Metsäteollisuutta, paperin valmistusta ja jalostamista • Kansainvälistä luontomatkailua • Arviolta 200 000 poroa, porotiloja, jotka vastaanottavat matkailijoita • Kaamos, keskiyön aurinko, revontulet ja muut luonnonilmiöt • Arktista raikkautta ja valoa • Ainutlaatuinen luonnonsuojelualueverkosto, yli 3,3 milj. ha • Erästelykulttuuri ja perinteiset elämäntavat • Kansallispuistot (8 kpl) ja hoidetut reitit sekä kaikille avoimet autiotuvat • Saamelaisuuteen liittyy olennaisesti arktista luontoa kunnioittava elämäntapa, joka leimaa myös koko Lappia ja sitä, miten suhtaudumme luontoon

Puhdas ja runsas luonto tarjoaa ihmisille hyvinvointia, työtä ja elämyksiä. Rikkaat luonnonvarat ovat perusta alueen elinkeinoille, teollisuudelle ja yrityksille. Lapin erityistä osaamista on luonnonvarojen käytön ja elinkeinojen (mm. matkailu, kaivosteollisuus, metsätalous ja porotalous) yhteensovittaminen sekä yhteisymmärrys toimijoiden kesken. Lappilaiset ymmärtävät luonnon ainutlaatuisuuden ja sen vastuullisen hyödyntämisen. Alueen monipuolinen luonto tarjoaa uusien tuotteiden ja elinkeinojen kehittymiselle hyvät mahdollisuudet maailman siirtyessä öljypohjaisesta taloudesta biotalouteen. Lappi on harvinainen yhdistelmä harvaanasuttuja alueita ja erilaisia taajamia, tuntureita, merta, jokia, hiljaisuutta ja elämän ääniä. Alue antaa mahdollisuuden asua ja tehdä työtä luonnon keskellä. Vaikka maailma muuttuu revontulet, tähtitaivas, kaamos ja keskiyön aurinko pysyvät.

13


Lapland – The North of Finland


VETOVOIMATEKIJÄT

Outoa taikaa Lapissa on outoa taikaa, jota ei voi sanoin kuvata. Sen voi vain kokea.

ESIMERKKEJÄ • • • • • • • • • •

Pohjoiset olosuhteet ovat muovanneet Lapista mystisen paikan. Ainutlaatuinen yhteys luontoon tarjoaa polkuja unohtumattomiin kokemuksiin. Lappi herkistää, virkistää ja rauhoittaa. Ilmapiiri on aito, välitön ja rento – kaikilla on hyvä olla ja elää. Alueessa on satumaista vetovoimaa, joka innostaa sekä asukkaita että vierailijoita. Kokemus Lapista on välitön ja sen vaikutus lähtemätön!

15

Pohjoinen uskomusmaailma, shamaanius ja mytologia Kokemukset luonnossa ja ihmisten kautta Äärettömän suuren avaruuden kokemus Kokemus ihmisestä osana luontoa, joka koetaan omaksi Kaamoksen ja keskiyön auringon aika Hiljaisuutta Pyhyyttä Vapaus hengittää Kädentaidon tuotteet, duodji Joulupukki ja tontut


Lapland – The North of Finland


VETOVOIMATEKIJÄT

Tehemä pois Lapissa on rohkeutta, reippautta ja osaamista – kansainvälinen meininki ja paikallinen tunnelma!

ESIMERKKEJÄ • • • • • •

Lapissa tartutaan toimeen ja saadaan aikaan. Yhteisöllinen ilmapiiri, tehokkuus ja vieraanvaraisuus ovat paikallisia vahvuuksia. Yhdessä ne luovat ainutlaatuisen kokonaisuuden.

• • • •

Lapin luonto ja ympäristö sekä lappilainen sisukkuus ilmenevät useilla tavoilla. Ne näkyvät muun muassa laadukkaina tuotteina ja palveluina. Lappi tunnetaan omaleimaisuudestaan, osaamisestaan ja asenteestaan.

• • •

17

Ympärivuotinen liikenne maalla, merellä ja ilmassa Lappilaiset ovat aikaansaavia työntekijöitä Konstailematon kulttuuri Yksi Euroopan johtavista leikkipaikkavälinevalmistajista Euroopan ainut moottorikelkkatehdas SnowHow = lumiosaaminen, arktisten olosuhteiden hallinta, testausmenetelmät, kylmä- ja lumiteknologia, lumi- ja jäärakentaminen Maailman pohjoisimmat sellu-, kartonki- ja paperitehtaat Yksi maailman merkittävimmistä metsäteollisuuden keskittymistä Maailman ympäristöystävällisin terästehdas Luovien alojen vahvuus, muotoiluosaaminen, kädentaidon tuotteet, duodji Kansainvälisesti menestyvä matkailuala, korkealaatuiset palvelut ja tuotteet Euroopan suurin ohjelmapalvelutoimisto, monipuoliset matkailukeskukset, matkailuporotilat Elävä pk-sektori


Lapland – The North of Finland


VETOVOIMATEKIJÄT

Aito hulluus Positiivista omalaatuisuutta, joka tarttuu. Jokainen on rohkeasti erilainen.

ESIMERKKEJÄ MIELENKIINTOISISTA TAPAHTUMISTA • • • •

Lapin ihmiset ovat aitoja, tärkeilemättömiä, rohkeita ja omaleimaisia. Heissä on alkuvoimaa, joka tarttuu muihinkin.

• • • • • • • • • • • • • • •

Alueen tunnuspiirteisiin kuuluu rentous, yrittäjähenkisyys, hyväntahtoinen karheus ja ronski huumori. Lappilainen ei käännä selkäänsä kenellekään, eikä hän pelkää erottua joukosta. Lapissa on tieteitä, taiteita ja luovuutta – kokeillaan rohkeasti uutta ja uskotaan omaan tekemiseen! Henkinen vapaus ja rajaton mieli luovat avoimen ilmapiirin, jossa jokaisen on helppo olla oma itsensä.

19

Mad About Snow Pöllinparkkuun MM-kisat Reindeer Sprint Race, Sleddog Race World cup -porokisat, kuninkuusajot ja muut porokisat Lumisotakilpailu Pulkkamäen MM-kilpailut Arctic Lapland Rally Vain kaksi kalaa -pilkkitapahtuma Alamäkipotkukelkkailun SM-kisat Joulupukki Matkaan Jo Käy Midnight Sun Canoeing Sodankylän elokuvajuhlat Kullanhuuhdonnan SM-kisat Luosto Classic Yöttömän Yön Soutu Ranuan hillamarkkinat Viinakauppahiihto Paperivenesoutukilpailu Ei tapahdu mitään -viikot

• • • • • • • • •

Ämpäripääfestivaalit Hillafestivaalit Saami Ski Race Arctic Ice Marathon Jäägolftapahtumat Tunturisuunnistus Rajalta rajalle -hiihto Arctic Design Week Alppihiihdon maailmancup, Levi


Lapland – The North of Finland


VETOVOIMATEKIJÄT

Avoin ja arktinen Lappi on kansainvälinen ja rajaton kohtaamispaikka. Tämä on luonut avoimuuden kulttuurin. Paras arktinen alue.

ESIMERKKEJÄ • • • •

Lapissa on vakaa ja turvallinen liiketoimintaympäristö elinkeinoille, modernia teollisuutta, kansainvälisiä vientiyrityksiä sekä yritystoimintaa tukevat vahvat yhteistyöja osaamisverkostot sekä tekemisen ilmapiiri.

• • • • • • •

Erinomaiset suhteet naapurimaihin ja kulttuureihin tarjoavat valmiita mahdollisuuksia ja luontevia kanavia kaupankäyntiin. Lapissa ollaan myös totuttu toimimaan rakentavasti ja sovittelevasti.

• • • • • •

Tulevaisuudessa ilmastonmuutos, luonnonvarojen kysyntä ja uudet logistiikkayhteydet korostavat Lapin globaalia merkitystä.

21

Barentsin talousalueen keskiössä Lentokenttäverkosto (5 lentokenttää) Ympärivuotisesti avoimet satamat Arktisen neuvoston ja pohjoisen ulottuvuuden ja Arktisen yliopiston syntysija Arctic Business Forum Kansainvälisesti kilpailukykyinen koulutusjärjestelmä ja -toiminta Lapin yliopisto ja Arktinen keskus Arktinen tutkimus ja tuotekehitys 1000 km avointa rajaa Suomen ja Ruotsin raja – maailman avoimin Yhteistyötä ja vaikuttavuutta yli rajojen (esim. pelastustoiminta, koulu) Golfkenttä kahden maan alueella Yhteispohjoismainen kirjastoauto Sápmi (Rajaton Saamenmaa) Erilaisuuden hyväksymistä Autiotupaverkosto Kansainvälisesti houkutteleva monipuolinen matkailukohde


Lapland – The North of Finland


Brändiohjeet NÄIN KIRJOITAMME

KUVALINJAT

TUNNUS

KUVAOHJEET

REVONTULIELEMENTTI

KÄYTTÖÖNOTON KOLME TASOA

VÄRIT PRESENTAATIOT TYPOGRAFIA VINKKEJÄ

23


NÄIN KIRJOITAMME

Tavallista mielenkiintoisempaa sisältöä On lupa hullutella – Lapista kertovat viestit eivät ole tylsiä.

RAKENNA YMPÄRISTÖ Loihdi ympäristö, johon katsoja haluaa astua.

ISKE SILMÄÄ Hymy jättää parhaan jäljen. Sekoita pakkaa hauskoilla jutuilla ja mieti viestiisi oivaltava näkökulma. Kerro Lapista aitoja asioita – ne ovat jo luonnostaan ainutlaatuisia! Voit liioitella huumorin keinoin reilumminkin, kun viestilläsi on totuuspohja.

VÄLITTÖMYYS Avoimuus on hyvä tehokeino – se on suora tie yleisön sydämeen.

Sisältövinkki: Lapin tavoitemielikuvan viisi vetovoimatekijää ovat käytössäsi. Halutessasi voit sisällyttää viestintääsi elementtejä yhdestä niistä tai käyttää vaikka kaikkia!

TERVEESTI YLPEÄ Viestin punainen lanka on arvostus ja usko lappilaiseen tekemiseen. Pyri nostamaan hitusen myös kohderyhmän itsetuntoa. Jos onnistut, olet myynyt itsesi. Pysyvästi.

24


NÄIN KIRJOITAMME

Esimerkkejä ENNEN:

ENNEN:

”Kehitämme jatkuvasti toimintojamme ja pyrimme parantamaan entisestään palveluitamme.”

”Laadukasta palvelua”

NYT ABOVE ORDINARY -TYYLILLÄ:

NYT ABOVE ORDINARY -OTSIKKO:

”Jos se olisi meistä kiinni, Mars olisi jo asutettu.”

”Tehemä pois!”

25


TUNNUS

Lapland-tunnus Tunnus koostuu Lapland- ja Above Ordinary -sanoista.

TUNNUKSEN VÄRI Tunnuksen väri on musta. Painotuotteissa (CMYK) ja ruudulta tarkasteltaessa (RGB) mustan värin arvot ovat seuraavat.

Tunnuksen osia käytetään aina yhdessä ja osien kokosuhteet ovat aina samat. Tunnuksesta käytetään aina originaalitiedoston mukaista normaalia vaakaversiota.

CMYK RGB

Rekisteröitymällä voit ladata Lapland-tunnusaineistot osoitteesta: www.lappi.fi/brandiaineisto

c 0 m 0 y 0 k 100 r0 g0 b0

Mustalla tai tummalla pohjalla tunnuksen väri on valkoinen.

26


TUNNUS

TUNNUKSEN SUOJA-ALUE

TUNNUKSEN VÄÄRISTÄMINEN Tunnuksen kallistaminen, kääntäminen tai sen kokosuhteiden ja värien muuttaminen on kielletty.

Tunnuksen suoja-alue määräytyy Lapland-tekstin L-kirjaimen korkeuden mukaan. Suoja-alueelle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä.

27


REVONTULIELEMENTTI

Lapland-revontulielementti Lapland-markkinointimateriaalin yhteydessä voidaan käyttää myös erillistä Lapland-revontulielementtiä. Tätä kuvituselementtiä saa käyttää vapaasti markkinointimateriaalia elävöittämässä ja sen rajausta ja kokosuhteita saa muuttaa tarpeen mukaan. Tunnuksen yhteydessä käytetään kuitenkin vain esimerkin (nro 1) mukaista revontulielementtiä. Jos markkinointimateriaali sisältää päällekkäisiä kuvaelementtejä, revontulielementti tulee aina muiden elementtien alle. Voit ladata Lapland-revontulielementit osoitteesta: www.lappi.fi/brandiaineisto

1

2

3

Lapland-brändiaineisto sisältää kolme vaihtoehtoa revontuliementistä.

28


REVONTULIELEMENTTI

Lapland-revontulielementtiä voidaan käyttää myös tummalla taustalla. Tällöin taustan väri on joko tummansininen liukuväri tai musta. Painotuotteissa (CMYK) ja ruudulta tarkasteltaessa (RGB) taustavärin arvot ovat seuraavat. SININEN CMYK tumma vaalea RGB tumma vaalea

c 100 m 88 y 47 k 62 c 100 m 86 y 38 k 26 r 21 g 28 b 50 r 31 g 49 b 89

MUSTA CMYK c 75 m 68 y 67 k 90 RGB r0 g0 b0

29


VÄRIT

Lapland-värit LISÄVÄRIT

Lapland-markkinointimateriaalien graafisten elementtien päävärit ovat musta, valkoinen ja harmaa. Materiaaleissa voidaan käyttää myös kahdeksaa lisäväriä. Lisävärejä käytetään harkitusti elävöittämässä kuvitusta tai korostamassa yksityiskohtia. Painotuotteissa (CMYK) ja ruudulta tarkasteltaessa (RGB) värien arvot ovat seuraavat. PÄÄVÄRIT CMYK RGB

c 0 m 0 y 0 k 100 r0 g0 b0

CMYK RGB

c0 m0 y0 k0 r 255 g 255 b 255

CMYK RGB

c 0 m 0 y 0 k 50 r 157 g 157 b 157

30

CMYK RGB

c 30 m 60 y 0 k 0 r 179 g 122 b 180

CMYK RGB

c 0 m 50 y 100 k 0 r 247 g148 b 30

CMYK RGB

c 0 m 60 y 0 k 0 r 242 g 135 b 183

CMYK RGB

c 0 m 3 y 90 k 0 r 255 g 235 b 44

CMYK RGB

c 60 m 0 y 100 k 0 r 114 g 191 b 68

CMYK RGB

c 40 m 0 y 100 k 0 r 166 g 206 b 57

CMYK RGB

c 100 m 0 y 0 k 0 r 0 g 174 b 239

CMYK RGB

c 0 m 100 y 100 k 0 r 237 g 28 b 36


TYPOGRAFIA

Lapland-kirjasimet Viestinnässä käytetään Calibri- ja Arial-kirjasinperheiden eri leikkauksia. Leipätekstinä käytetään leikkausta regular, väliotsikoissa ja ingresseissä vahvempaa bold-leikkausta. Painotuotteissa voidaan käyttää Avenir-kirjasinperheen eri leikkauksia. Tällöin leipätekstinä käytetään leikkausta book ja väliotsikoissa sekä ingresseissä vahvempaa heavy-leikkausta. Arvo on vaihtoehtoinen pääotsikkotason fontti, jota voidaan käyttää esitteiden kansissa, aukeamien pääotsikkona sekä esim. ilmoitusten pääotsikkona.

Calibri Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 1234567890 !”#%&/()=?

Arial Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 1234567890 !”#%&/()=?

Arial Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 1234567890 !”#%&/()=?

Arvo bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 1234567890 !”#%&/()=?

Avenir Book

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 1234567890 !”#%&/()=?

Avenir Heavy

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 1234567890 !”#%&/()=?

Netissä käytetään Arial-kirjasinperheen eri leikkauksia.

Markkinointimateriaaleissa leipätekstin väri on yleensä musta tai tummalla pohjalla valkoinen. Päävärien harmaata tai lisävärejä voidaan käyttää väliotsikoissa tai muissa huomioarvoa vaativissa teksteissä.

31


KUVAT

Yleistä kuvien tyylistä ja tunnelmasta Tämä ohjeistus on työkalusi, kun toteutat kuvia edus-

OHJEISTUS

tamasi yrityksen tai yhteisön markkinointitarkoituksiin. • Kaikissa kuvissa tulisi huomioida Above Ordinary -näkökulma – tutustu tavoitemielikuvaan (ks. sivu 11) • Jos mahdollista, käänny ammattikuvaajan puoleen – toimiessasi niin pyydä kuvaajaa tutustumaan tähän ohjeistukseen • Raikkaus, luonnollisuus ja uskottavuus • Ei suositella mustavalkokuvia eikä ylikäsiteltyjä kuvia • Pyritään hyödyntämään luonnonvaloa (tarvittaessa valaistaan keinotekoisesti) • Ihmisiä ei viedä hassuihin ympäristöihin – ei vääristellä totuutta • Maskeerauksessa ei räikeää ylimeikkausta • Pukeutumisessa pyritään luonnolliseen vaikutelmaan

Jos se olisi lappilaisista kiinni,

Mars olisi jo asutettu.

Esimerkki 1.

32


KUVAT

Kuvien tyylistä Kuvien tyyli on vapaa – eli voit valita haluamasi

Tutustu oheisiin esimerkkikuviin – ne auttavat sinua tyylin hahmottamisessa.

kuvaustavan ja -lähteen. Pyri kuitenkin huomioimaan Above Ordinary -näkökulma. Onnistunut toteutus koostuu aina oivaltavasta kuvasta ja sitä tukevasta räväkästä viestistä tai väitteestä. Yksittäinen kuva vaatii aina tekstisisällön / tarinan, joka voi alkaa esimerkiksi näin: ”Jos se olisi lappilaisista kiinni,….” tai ”Jos se olisi Yritys Oy:stä* kiinni,…” tai ”Jos se olisi meistä kiinni,…” * edustamasi yrityksen nimi

Jos se olisi lappilaisista kiinni,

aurinko paistaisi yötä päivää.

Yksityiskohtia voidaan korostaa kuvankäsittelyn keinoin hienovaraisesti, toisin sanoen pieni kuvamanipulaatio sallitaan – tämä pyritään kuitenkin tekemään niin, ettei kuvan katsoja sitä huomaa.

Esimerkki 2.

33


KÄYTTÖÖNOTON KOLME TASOA

TASO LARGE – laaja käyttöönotto Tunnuksen ja kuvalinjan mukaisen kuvituksen käyttö

TOTEUTA JA TOIMI! Lappi-brändiä tukevat Itsenäiset teot voivat olla: linjauksia, tuotteita, palveluja, rakennuksia, politiikkaa, keksintöjä, koulutusta, tiedettä, taidetta, sisustusta, ruokaa, tekoja... jne.

oman materiaalin osana. Yritys tai yhteisö voi ottaa Lapland – Above Ordinary -tunnuksen ja -revontulielementin lisäksi käyttöön myös kuvalinjan mukaisen kuvituksen ja siihen liittyvän kirjoitusasun nettisivuillaan tai omissa painotuotteissaan. Tällöin Lapland – Above Ordinary -teema voi näkyä kaikkialla kuvapinnassa.

Rekisteröitymällä voit ladata Lapland – Above Ordinary -teeman mukaisia elementtejä osoitteesta: www.lappi.fi/brandiaineisto

TOIMENPITEITÄ • Lappi-brändin kuvalinjan mukainen kuvitus ja siihen liittyvä kirjoitusasu nettisivilla ja/ tai omissa painotuotteissa • Lapland – Above Ordinary -banneri linkityksineen nettisivuille. Tämä auttaa nostamaan sijoittumista hakukoneissa ja lisää sivuston kävijämäärää. • Lapland-tunnus nettisivuilla ja /tai painotuotteissa • Revontulielementtien vapaa käyttö omassa aineistossa

34


KÄYTTÖÖNOTON KOLME TASOA

Esimerkkejä TASO LARGE – laaja käyttöönotto

Jos se olisi lappilaisista kiinni,

Mars olisi jo asutettu.

Jos se olisi lappilaisista kiinni,

Mars olisi jo asutettu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse.

Lehti-ilmoitus

Kotisivu

35

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


KÄYTTÖÖNOTON KOLME TASOA

TASO MEDIUM – banneri ja TASO SMALL – tunnus TASO MEDIUM – banneri Tunnuksen ja revontulielementin käyttö bannerissa oman materiaalin osana. Yritys tai yhteisö voi ottaa kustannuksitta Lapland – Above Ordinary -bannerin ja revontulielementin käyttöön omilla nettisivuillaan tai omissa painotuotteissaan. Tunnus ja revontulielementti ovat tällöin omassa laatikossaan joko kuvapinnan alareunassa tai netissä bannereille erikseen määritellyssä paikassa.

TASO SMALL – tunnus Tunnuksen käyttö oman materiaalin osana. Yritys tai yhteisö voi ottaa Lapland – Above Ordinary –tunnuksen kustannuksitta käyttöön omilla nettisivuillaan tai omissa painotuotteissaan. Tunnus sijoitetaan tällöin yleensä kuvapinnan oikeaan ylä- tai alareunaan.

Voit ladata tason mukaisia nettibannereita kolmessa eri koossa osoitteesta: www.lappi.fi/brandiaineisto

150 x 50 px

150 x 50 px 150 x 120 px

468 x 60 px

36


KÄYTTÖÖNOTON KOLME TASOA

Esimerkkejä TASO MEDIUM – banneri

TASO SMALL – tunnus

Kotisivu

Kotisivu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lehti-ilmoitus

Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lappi.fi

37

Lehti-ilmoitus


PRESENTAATIOT

Lapland-presentaatiot Lapland – Above Ordinary -teeman mukaisissa presen-

LAPLAND-PRESENTAATIOPOHJAN SIVUJA

taatioissa yhdistyvät kaikki brändin käyttöönoton tasot. Isoissa kuvituskuvissa korostetaan alueen elämyksellisyyttä, pienemmissä sivukuvissa kuvataan sivukohtaisesti sisältöön liittyviä aiheita ja tekstit kirjoitetaan brändin kirjoitusohjeiden mukaisesti. Vaihtoehtoisesti yritykset tai yhteisöt voivat käyttää Lapland – Above Ordinary -teeman materiaaleja omien presentaatioidensa osana brändiohjeen mukaisesti kolmella eri tasolla. Lapland-brändiaineisto sisältää valmiin PowerPoint-pohjan vapaasti käytettäväksi Lapland – Above Ordinary -teemaan liittyvissä presentaatioissa ja/tai kun haluatte liittää omaan esitykseenne tietoa Lapista. PPT-pohjaa tullaan laajentamaan 8:n vuodenajan mukaiseksi. Kts: Lappi.fi

38


PRESENTAATIOT

ESIMERKKEJÄ LAPLAND-PRESENTAATION SIVUISTA

39


VINKKEJÄ

Vinkkejä brändin käyttöönottoon Vihjeitä brändin käyttöönottoon lappilaisille yrityksille, organisaatioille, asukkaille, opiskelijoille,… • Voit lisäksi liittää jonkin valmiista revontulielementeistä aineistoosi tai luoda oman revontuliversiosi • Liitä Lappi-tietoutta esityksiisi käyttämällä esim. valmista pptpohjaamme (kieliversiot: suomi, englanti), kts. Lappi.fi • Voit käyttää valmista ppt-pohjaa myös omiin esityksiisi liittämällä siihen omaa aineistoa, kuvia,… • Ole terveellä tavalla ylpeä – itsestä, yhteisöstä, omista ja yhteisistä merkkipaaluista sekä lappilaisista tavoistamme toimia • Liity Lappi-brändilähettilääksi Lapland – Above Ordinary -Facebooksivuillamme. Voit seurata sieltä Lappi-brändiin liittyviä ajankohtaisia uutisia, osallistua keskusteluun, jakaa hyviä esimerkkejä, vinkkejä ja kiinnittää huomiota Lappi-brändin kannalta arvokkaisiin ilmiöihin ja asioihin. Facebook-sivun löydät osoitteesta: Facebook.com/ LaplandAboveOrdinary

• Tutustu Lappi-brändin tavoitemielikuvaan ja brändi-aineistoon, kts. Lappi.fi • Käytä tätä Brand Guidea – oman brändin rinnalla – kaikessa suunnittelussa, toiminnassa, tuote- ja palvelumuotoilussa • Kaikki viisi vetovoimatekijää ovat vapaasti käytettävissä viestintä- ja markkinointitarpeitasi varten, voit käyttää yhtä teemaa tai monia teemoja • Toteuta myös itsenäisesti Lappi-brändiä tukevia tekoja, linjauksia, tuotteita, palveluja, rakennuksia, politiikkaa, keksintöjä, koulutusta, tiedettä, taidetta, sisustusta, ruokaa, urheilua,… • Kun suunnittelet tai toteutat esimerkiksi nettisivujasi – hyödynnä Lappi-brändiohjeita! • Lisää ilmainen Lapland – Above Ordinary -banneri nettisivuillesi linkityksineen. Tämä auttaa nostamaan sivustosi sijoittumista hakukoneissa – lisää mm. kävijämäärää • Voit hyödyntää Lapland – Above Ordinary -tunnusta kaikessa aineistossasi. Halutessasi voit lisätä tunnuksen yläpuolelle lisämäärityksen ”In association with”erottamaan tunnuksen muista graafisista elementeistä

40


Lapin liitto


Lappi on henkisesti, maantieteellisesti ja teoissaan tavanomaisen yläpuolella.

Kaikki Lapland-brändiaineistot löydät osoitteesta Lappi.fi Facebook.com/LaplandAboveOrdinary

Lapland above ordinary brandguide  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you