Page 1


Ohjelman esittely Ohjelman osat ja terminologia

Valikkorivi Pikapainikkeet Viivoitin Tekstikursori Vierityspalkit

= pienentää alas

= suurentaa

= sulkee ohjelman

Työkalurivien pikapainikkeet: Vakio-työkalut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

uusi asiakirja avaa tallenna sähköposti etsi tulosta

9. 10. 11. 12. 13. 14. 7. esikatselu 8. oikoluku 9. leikkaa 10. kopioi 11. liitä 12. muotoilusivellin

15. 16. 17 18. 19. 20. 21. 22. 23 13. kumoa 14. toista 15. hyperlinkki 16. piirrä taulukko 17. Word-taulukko 18. Excel-taulukko

24.

19. palstoitus 20. piirtotyökalut 21. rakenneruutu 22. kaikkimerkit 23. zoomaus 24. avustaja

Muotoilu-työkalut: 1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

tyylit ja muotoilut tyylit fonttityyli fonttikoko lihavointi kursivointi alleviivaus

8. vasentasaus 9. keskitetty 10. oikeatasaus 11. molempien reunojen tasaus 12. suurenna fontti 13. pienennä fontti

14. toiseen korotus 15. alaindeksi 16. riviväli 17. numerointi 18. luettelomerkit 19. pienennä sisennystä

20. suurenna sisennystä 21. ulkoreuna 22. korostus 23. fontin väri

Työkalurivit ovat kelluvia ikkunoita. Jos osoitat työkalurivin päässä olevaa harmaata pylvästä, hiiren osoitin muuttuu nelipäiseksi nuoleksi. Paina hiiren vasen painike pohjaan, pidä se pohjassa ja vedä asiakirjan päälle, saat työkalurivin kellumaan.

Näppäimistön painikkeet: 1. SHIFT 2. CAPS LOCK 3. TABULAATTORI 4. ALT GR 5. BACK SPACE 6. DELETE 7. HOME 8. END 9. PAGE UP 10. PAGE DOWN 11. SPACE 12. CTRL 13. ALT

= Vaihtonäppäin, esimerkiksi isot kirjaimet = Isot kirjaimet = sarkainnäppäin, sisennys sarkaimien avulla = erikoismerkit näppäimistöltä (3. merkki) = askelpalautin, poistaa kursorin vasemmalta puolelta = poistaa oikealta = rivin alkuun = rivin viimeisen merkin perään = sivu näytön verran ylöspäin = sivu näytön verran alaspäin = välilyönti, sanaväli = Näppäinkomennot, esimerkiksi CTRL + C = näppäinkomento (ALT + F4)

Pakotettu rivin vaihto = SHIFT + ENTER Pakotettu sivun vaihto = CTRL + ENTER

Näppäinkomentoja: CTRL + Z = kumoa CTRL + X = leikkaa CTRL + C = kopioi CTRL + V = liitä CTRL + A = valitse kaikki CTRL + P = tulosta CTRL + S = tallenna CTRL + B = lihavoi CTRL + I = kursivoi CTRL + U = alleviivaa


Tekstin muotoileminen Enter-painike ENTER -painiketta käytetään: • uusi kappale • tyhjää tilaa kappaleiden väliin • luettelo luettelomerkeillä ENTER – painiketta EI käytetä: • Rivinvaihtoon, rivin vaihto tapahtuu automaattisesti

Tekstin aktivoimistekniikat Näppäimistön nuolinäppäimillä 1. Klikkaa sen sanan eteen, josta haluat aloittaa aktivoimisen. 2. Paina SHIFT – painike pohjaan ja naputa OIKEA/VASEN – nuolinäppäintä niin kauan, kunnes olet aktivoinut haluamasi alueen. Voit painaa myös Alas – nuolinäppäintä, jolloin saat aktivoitua rivin kerrallaan.

Hiirellä  Maalaaminen o Vie hiiren osoitin siihen kohtaan tekstiä, mistä haluat aloittaa aktivoimisen. o Paina hiiren vasen painike alas. Liikuta hiirtä, kunnes olet maalannut haluamasi alueen.  Sana-aktivointi o Vie hiiren osoitin haluamasi sanan päälle, kaksoisklikkaa.  Riviaktivointi o Vie hiiren osoitin rivin vasemmalle ulkopuolelle; osoitin muuttuu valkoiseksi nuoleksi. Klikkaa.  Useamman rivin aktivoiminen, pidä vasen painike pohjassa ja vedä alaspäin.  Kappaleaktivointi o Vie hiiren osoitin kappaleen vasemmalle ulkopuolelle; osoitin muuttuu valkoiseksi nuoleksi. Kaksoisklikkaa.  Koko tekstin aktivointi o Vie hiiren osoitin tekstin vasemmalle ulkopuolelle; osoitin muuttuu valkoiseksi nuoleksi. Kolmoisklikkaa.

Fontit eli kirjasintyypit Kirjoita teksti ensin valmiiksi ja ryhdy vasta sitten muuttamaan kirjasinlajeja, kokoja ja ym. muotoiluja. näin säästyt monelta yllättävältä ongelmalta. Usein käy niin, että riviä vaihtaessa yhtäkkiä fontti ja sen koko vaihtuu tai teksti alleviivautuu. Tämä tapahtuu kesken kirjoittamisen tapahtuneesta muotoilusta. Muista, että tieto muotoilusta tallentuu myös sanaväleihin ja tyhjiin tiloihin (esimerkiksi rivin lopussa viimeisen merkin jälkeen).

Kirjasinkoko Word – ohjelmalla voit käyttää kirjasinkokoina 1 – 1638. Pikapainikkeen valikossa koot ovat kuitenkin 8 ja 72 väliltä.


Kirjaimen väri 1. Aktivoi sana/lause, jonka haluat värittää. 2. Paina kirjaimen Värivalinta – painikkeen pientä mustaa nuolta. 3. Valitse väri ja poista aktivointi.

Tekstin taustaväri 4. Aktivoi sana/lause, jonka taustan haluat sävyttää. 5. Paina taustan sävytys – painikkeen pientä mustaa nuolta. 6. Valitse värisävy ja poista aktivointi.

Luettelomerkit Palstat Muuta kirjainkoko Ylä- ja alaindeksin asettaminen Tekstin kopioiminen ja leikkaaminen


Grafiikka ominaisuudet ClipArt-galleriakuvan lisääminen

1. 2. 3. 4. 5.

Klikkaa tekstikursoria siihen kohta, mihin haluat kuvan. Lisää  Kuva  ClipArt… Valitse kuvaluokka. Klikkaa haluamaasi kuvaa. Paina Lisää – painiketta.

Valokuvan lisääminen 1. 2. 3. 4. 5.

Klikkaa tekstikursoria siihen kohta, mihin haluat kuvan. Lisää  Kuva  Tiedostosta… Valitse kohde (kansio ja tiedosto) . Valitse kuva. Paina Lisää – painiketta.

Kuvan koon muuttaminen 1. Klikkaa kuvaa, jotta saat kuvan aktiiviseksi. 2. Vie hiiri kuvan kulmapisteeseen, esim. oikeaan alakulmaan. 3. Paina hiiren vasen painike pohjaan, työnnä tai vedä.


suurempi kuva 

Kuvan siirtäminen Kuvan siirtäminen on yleensä hankalaa, jos kuvaa ei ole rivitetty tai sen koko on liian pieni/suuri. Muuta ensin kuvan koko ja rivitä kuva tämän jälkeen esim. suorakulmaiseksi tai tiukaksi. 1. 2. 3. 4. 5.

Klikkaa kuva aktiiviseksi. Vie hiiri keskelle kuvaa. Paina ja pidä hiiren vasen painike pohjassa. Liikuta kuva haluamaasi kohtaan. Vapauta hiiri.


Asiakirjan ulkoasu Paperin suunta Reunukset ja marginaalit Riviv채li Tekstin tasaus Reunaviivat Otsikon tai kappaleen reunaviivat Koko sivun reunaviivat Koko sivun kuvareunaviivat

Perustoiminnot Tavutus Pikaoikoluku Oikoluku Esikatselu Tulostaminen

kkk  

this is only testing

Advertisement