De + achter Google

Page 64

Door het account te koppelen, verschijnen de filmpjes die je op G+ deelt, ook in je Youtubestream. Uiteraard gaat het dan alleen om Youtube-filmpjes. Andersom werkt het nog niet, je Youtube-video’s verschijnen nog niet op Google+.

+12.2 Google Adwords Google+ is ook gekoppeld aan Google Adwords. Wanneer je als bedrijf een pagina opent, heb je de mogelijkheid om het ID van de pagina te koppelen aan je Adwords-account. Hierdoor zullen de +1’s die een banner ontvangt worden opgeteld met het aantal +1’s die je pagina ontvangt. Deze informatie wordt allemaal samengevoegd, om zo je banner optimaal te kunnen tonen. Lees hier meer over bij Google Adwords.

+12.3 Google Drive Maak je gebruik van Google Drive, dan heb je de mogelijkheid om vanuit een Google+ update foto’s te selecteren die zijn opgeslagen op je Google Drive. Je hoeft ze hier niet apart voor lokaal op te slaan. Je kiest eenvoudig de map binnen Google Drive en de foto’s worden toegevoegd aan de Google+ update.

+12.4 Google Local Google+ is begin juni voorzien van aanbevelingen van lokale uitgaansgelegenheden. Via de


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.