Page 1


Lietuva

1fu

i


ZODIS SAVIESIEMS

ii

r

nrND

&'r

r iui

s\!i

h,

r-o

r!r.,.

,

J ' Ldl, ^in|i! i[ ' 1,

t;::,:ii^"---

,lliill,i':::liTiil:tt'-li,t'lilli:I. t3*t: "lji:,'Jltlllijilt.iiti;.,,.1;l; li,':1..:: , i "' i:k, ', :i;, lil ,.',.1 ii.,'

; .i i;.t)|t l;'i.,.:,.1,.. l,t,.l.it.i:'t't: ll

jl.i:,.li,ir l,iul: l r:':i.,t:i; i.t:ilitiil"

;: ;:1,.i'i:'iillt.ff L.;'ti t;;,,i ti,;."iiit.l :,J.:

rirlril.l;':ij:irj;i;i i:;l j,i.rI i ll;,."ilit.;iit;tit:..

: ,:.11lt,i: , t;;ttt l

;ilit,ti: a i ti.iit.iji.'iiilti Lj"iillit, i::l

'.;"i.l,iir I ,li"it;, l.i.,iui".il:;'l ,..:..:ii:.1;t :. i i;::l:',it :,.i ;l::.t:l"r.li;ii.tiilix,.,:r::: \'.

|

tr " . ' r.i hh

' p, " J , ' I j .| v f,,.!' ." -u d . . , \ . r ur _ ..b J :4 th ;ru ,

;' - \^,

i:ii i, .;1,"_,l:'lil;l; ;:jltj;;. ;l,t;t,ti,,.liil .i ,I!e^ .r.rv,r"d".".

,.., i. r

ii

. - r! !.,

;,, .

l

r i ! :L in r

,.

h ilv

n, :",ir

"-. nl

f1 r I

rr.

r i\

ili .i];,illji'''

ri 4 \i

a h ii

-'u;.,

!iJi.

".

, ,r_" .,.r: i,


pelrtkl|t

I'rieStankiniq

panoudojirnas

bnkrrq

kLs;a

kdo h[!Du rr.ru bnd riBudda

pabiktq panludoji^.s

pries ci < L! r orii bs

f'r!

r.

r,, iurEipifts

FEiinhnr6plh

ro

fG

csN

kBd

E nn5.l 'r ' rA yG ie r *\ {.ukni d !â&#x201A;Ź r! E stro llbr

kuojao.bir s,uo nveju r.ikynas rrylyje

rurosd!

lauddr nodmni r * !D{no rn.nkuoFnai) rrne *niqn Fh! d{ydrni .dufiq 'iYidE Lne val!

pre.o n;Db

pbb ei{nq tr k{ru su

pndb*i ..gr*, i.i! Drd' ,,d""--.di*! !r oibirfu up.E bue nuke]pb ie i"*er*o !:nh or;'; be ,;rc.q parfdnc ' r!4 dba nd inGu drhiq gh.n4 fbr

verkh {liudyit.

kad nebd! 5rranos Ar G lkrqj! todint prenrnkidq pibnkrq D. nluJulrns tuI ptrne4bq pr-; naikloF4sr !y' ve*ia i kiro Fdakq

ueEirek

doForprrraokuis

kdn'ajdldPdsh

e t

ernlnqB pakijq

ivi

rY.

{ o.rr .rd q pa"uiq

od" L r,.(rd!

ninhkir Ftrd j

dd! kurioie n{d

p.{hhLai

m'eq.rrn q pabin! ueii

h'p !r

' b*q t ikiudas rurilGnuii jo i.iv.

.-i; r'.uon! s@F 4@b rqLri' rrd ;- sriudl'r iubmrcmn nrhr bburi .rtu fviji ,.x-1" kzd iknhet

pibukG nankuoFqai jq ve'

Pdeis

u hc svEd'!'o FrankuoiadEr pabnkh! gdr $udni kirEweiNddor 4er, k.da jLc Fu bus pnerq usnaddq,

ru*D. n dririuft

r


p,

unroi!.rLuruup

I

rLnud,md s.u&d 5 r.r: r rca!in ri,.e,!4h!

rh iuoidioq I r+6ih, ! Dabiikru,i!,ido . md rur bi, b. u.ai,h5, hd Eriib @0., p".nuDEli"lqbiqr''ndik!in-oer I r.r h r$. r{ .4 r. {q"rfi.okDtrud5d hr bre !a;h;

. {!,tr !r sL;korc 6Ltir. . " r! daurd, ser;L ILl FudoP T

F5prnP rrbe k" dr!kl b+ e! \!troa_ ;n,+ enkart6b+ u i dsF?,oE r,ms r. !;Dda

h.

14 ilLIq pJ'i|qp iiiudq@ dbiu! dl( . I ,

F!4tr' A .]l mJ!5' b{pu^' f]qbi | !dk:]

hr,r b p h,

rs pr4o knrq;6ri

!trGr q{ir I

c@ri D.aii serbu ldvylfli sutr.uknnr !qe3o hD. p{ m{ b;oi | rc 13 : .r&i nds { hnruo u 4n d ?L;5 !$u L" "i pdlrr'

dl i l l qdi ' )

r h

prsBir

l ri

" qA "

(

!G A ;

Nq pibik q 6audu

@l

NESAUDYKIM SAVI.] LEKTUVU lcâ&#x201A;Źh

id

t r pdr aik o i u . i3 s k r idt t r

k i d s l s h r' s i 5

k d k ;,i u -

z o i t5 9 1 o t.l J q

akiru rf

habmd *i!60n0

i a r '0 d

FF

pa! qaE

tr h !$' '! n e

!i

ef0i

n r m d . k {d i r

.,'ru.,v glcro t

jgrdsrc

dir6o

h.

fkrn;

h;rlri'l'

"nFi!

d-'

rddo;eQu

kEnov;JGk.

suku;;

.tr5|r4!\umodelu!n] Frurl!

btiq

..n!dir.,\

d4{

F

Fp

nit'

p{umo

iu

. lnil

;

.kr\d 'Ddd b ;n n ( . sP Mi r" i \

. fok!.

'-

w 12) tsL Lu!i

"!a

!Lcu

EhrbA;bkr.

d rh d r f d\ , iqdhjr i[ e

rdkluvq dr!

i!

r! bbd;i?e,!.

pav hr'

po blb

krdrc supi;ijin; rdDa dsk , ridr!;sms .kbv{ ,ips prmEcN pircdon{ krr\o;od$ IFdlkhaDaFpi3kids'apPtskblD*tkd'


"*"i i

i; i';';' il'' ". ;i, it''tiitt:,; i;pl: ;irupr': "'"?

tt:,'""i.,i ti;,i;, ,,6t ",; *;ri.i;; ;,."'i..li,-li:

,,",,,,., ;:1,, _;i* *-;;*1*t* .

VOKIECIIJ ZYGIS PER BLLCUA IOI4 IR IO,IOMEI AIS

ri :ii;irii;""'i":r"i:,ir';i" ',1r .,:i;"i:: , -i":,'' '1,;; ,'i;

.. . ;r ::' . ; , " .,.';, ,, ." . "":,, j;,i-.,,,,:., :j"" ..: ,,.r ;- . ',1,." :.," -".;; ..: " " ; f , 1, . .; , ; , , . . , : ". l t "i',t,"'..:.:. -l

jjilrl:itilj: .",.i;l,ili;"iiir,itlr' I ;'',",:,,:t'"il rllj,l# ti :u i "t:""xlji *iiil,,lt."l,j. )ii f:1"i ' iil;:r,:irJ:,I";.ilif 1lhjli:ill, I i,"1 Ll:lri ; i: ; il l i '-''', fqsnd".o

r

I

il 8t

\rrl

ri;iiit",fir,ii i.,,r;tl':;f,[li ,i:t;tll l: i :


NARSIEJI VYRAI JO KROTINE PUOSIA DU VYEIO KRYZIAI e LFrutq bdloDene p€noruo "p orgbnuojiq rrru 5u 5 bb6 FrryidE e rqko l dyr! tre. lanori! isbjoi I r.{.pdlq kErpa&hotr$2.truo

D!,!kuiitobnu'ln. j6n* p.r 3*KBb'

PdddF M;*

urenus Pakdli! 5er€-i nr"

d!ktq

Ldl4vard4u

r lgq

baror*armt

s.Fre;

pddiaJ, sbFL

'u€io 4m "

puolA'pr4sreldAFPd'"iq".i.p6dloUTof vio paded4a6

k{ri

bE sduvd! ibeewdEu oddd P.BrEu btuEod@ Li66 Gnbdd rFB, i prr@jr rdd. Mokyk@ pake; oLrGB*Gb BixutiEtdplllllu!o Dds.b

B€bn*.@E,

va*@

au L kovo; trs k;4 [u[6rddur.

ll iiodi

prans BakuiiEke.

risi:yndjo I buwo Ddd'hs

tu to

iudanori

shke

Pdeid nlo rr' { u.Gvr5kr rdda b,iu | @ohmu icne &r!bi p@rimq.3uFdo meq , klk$ar DrdFsruhi oqp., brrrems

Lp.drq,

vreu {

@i!i*rir ar

rqrsi Pre ubeled6 s h|iotrobuvo!nsk'6Bakud6hlsullvordkd-

qkdq

Pr 4". h.lvd@! blt l; i*aktuEq, negrqo ie, r ek e.advi]Di'

's ka! s.!o aiLrtvyio

n bblt rxr@rc kol.3

krylu

rrtu

prribdi) N6o' FdRbbouc n[respreng|Fkd8upl.&

uu6n,*€"

mcd:!46

|

';i

kd.


reikra sr\iiikY!

nuo idrne'

rs o 4 nr ,nhâ&#x201A;Źai iu. idrezia rde [! ro. E rqde .a ,Jno Inpli da"L! D JEre i i.q zn4 q d 5(detop,ftr rii supr4Jima" ni\q doe$.or

i vJAy La dalc i4! o! n l Eh r , $r nr M

d trri i

p4bvio

ri .

d ;G' i ;

FziiF

\udal,r d{ bbhu ,rkio. E!r, nedd$^- ; hi. "nf!

':

buvo hbdi

i r,.!.;,,5 rx u p ;1 ,, rd trn L !o " .s .t' u 5 ki ru s F u i i nnd

$rL Rob{h.; " litrr4 iovirh aPka6i i kaGbbq.

Mdqu

4h. Prldbu ;E r;(. i buvo r i bc ui@ uurnru

Fi'

adiLo,,,rer4'frudrnPr i n"ne, rde;. Na nr& 'i .

il

4 nn"

'l

i .F ." @

U i l * tr:

, :uda;,

iu

. ?-mi L ,rurod. o; trrr{

*4drP4!jmq$

P m i.

\i,t,e

L! P ,

pd hip4

q

koi.cnrd\o

n \{ d 6 n r| ;I

! L QD G

r; rik4jq gi rni{

E

jiu rpG.i.k.F

;ni aokc rirrh A! lLiau. kad


v!5. . juoi

.

e,,

"".

ro!,;*dv D

.-Gqd|6tr]i@I

poldjq, ns prelui d.jo i.uN idq! kirljos nu! 0e1kq p.d& rodrhr cwdyrojo

r pr r$ us rk;r

P

ie kr0 tr( pcd.jo lqond iarq, kiri Dle nd

rlJrc*ind, ,"^,#ie L

irc

kui ReLqhs nan ueko

^ep4

l.

t' FF.1ri .' c' r. \d

'

re 'I e.

i u

|.

L.i

l;:', lif'iti:-",-" pr.d.trcd ouo r;rr deb$:r. ri:.i!kbs Le jolio pry;erb i kof srrLl

s{ai rrq{jnon; ekr. plda vdjasiarn (lebera a*bs vru nnsu akv! Btrdols tair r{hoia nr4b' uka;k4 r.riii,

\I,e,!e

lr;Jii" ', l:;'J.1#t";: i'"'t,ifl lt" it;jiilft:l1r^t.r: ,, rm I fflBo

!;us

n r"! _i d !. troe; (i-enc; il" !b ! huLcD.

idr e,p^o

n F: niii4 *{nl!

"

ouneai

k4zui cr.

rul .

r i Fm

o d F ec

rtl


POtfTtKOS APZVALGA

wEK6(unp{td{eipdnal{sdeF'o4v&Li sFo {.do buvo 1348!,jrr vd sbjo rl,erudushs ro 0kG r4F.!

@ee! cr

Runh*r rr ehmP

elokene

vad blau - 4r rybid4 vbkd Fa*s rb kovtd u: o,!rsd. Nknu jb begir, ndsoe iaub \rej i -Fi fblklbe&sp6rrdeo. Ms imrDe yar! ua;:

6 tssk! hiqtq Dobciu lkuru

r.vo, od!^c

r @in;o"

o* Fu sd iibr rbu *o dtur rd,d sd huke@evrero ({rc .u;6aurv oebero.ebdr d.r,tu d'ena6b!k.hr;d!; run; A6rbi ou6spbvi i qroYi, r*(F5â&#x201A;Ź anr hG dexo Fm narsxe A3 rkEda! drcEu;Dqc si. dreu drek b*n*e n d.i{F F't!*j.u

Eobds'iiendtsipi @yh!r.e'FoeLb6 F! &d. 4en;e6 abu e wetum trdhbB6{qbJoiudsre\dkls{'adL6| hlor pbp.r B4 su tu rcbrigesb. rd vli

lkndeto rmore i$emi I Eu, & L{ daeau. t dFr :m. *vepdjo Lekru d rcrcnu rut Lrirrciler pr.ed jaad rii 3! r .ec *u buvo 6ndiqd antr Akude rad jLruohd. paadu FrE! bedu hr.job:br '!b bk.uerrykr


c8u!<hm P{rErE cH.reRun^

Rlu

,L 'rq

d-

tuh rdr

Dd rb! ,"der

ol^xDu

'mjos

(L^uqns

hF nq;n,

qsle

iti,^i1."i,ljij't,.,i11fi ,?iry 6[:]l,i tf.i:t' i,i..1.lf I

:d

ilk|El

\oh;:


llA|(AR FROI{TAS GAU.DZIA Noryeeiioiniekonouio


t

,;

1


KArO VEI X SriAl r_gg1

!.:--/-

rfl1.".i3. "*5'rn,il"Tfr -4.

.:

r"

jlq

,!t6r


Vilniam kovotojq suvaziavimas

H lt,i -' * 4--"

]I{OKYIOA IR|(ARI|JO

jiJ';*jt.itijj':,: i:l:,Elii' i"':-T'11:':fi ''iHt t,

:t5.1,11'r -'' '! \ ! r . o u

i v iilt

rd_q

F {r _ r

+u L ; ,

_L!

li: li' " "

' 'r ;.:i . . ,. .; ,; ,i ,l ,,:':rr "".. ' . : : 1" 'l;:. i,,it:: :, ; I'l

.., ,. ...,, ::: ,,

.1,,.

. i' ,Ii1;' " r'"',1;.;t; .' ;:1" ': iri.li':' i

: .,, ; .

.l^

.- '': l:;,;.., ",;'",'., ;l:1,:..,':,,..,,i l.:ll" .. ". ";;--:r


nuioio DosaY$ rDrsa ^tndd

q.!a. hnam{ todi, p{raure rvr. MbG nebbqa. rk niL.'i iki jos ierv.tu

vvci

krk4

Fdive wbn: krGD rarkr5 ( r{rbiejo

hrdjo ,!or r$jcor

pavseD dEG, o ruor! reai vsi rbk;si

ddii5 !: loiqi

bdsq cinEzF

prn{e ruo?6 n nukrLp

Argu

n!! Fl ndqoe i (iro Moklkl4 n

Ah;dis ir ruq6 rlh o sudd riunoe Ar etde Pdoi vtiikaj pnkre, D$ iiq nDtj ns prs rau sraj savyje rc.oF ruoa6 gr ry&jo d.ro kad

d.r nrp!6 $eikab'

nFkiqa

r rvdeir i vtrlu

I $u&


KARIUOMENESGYVENIMAS

ill-l--..rl: ": t-.

|

,

fij:i}1.#jf:u;".y**.r; i,, i,i,l,iiirflj,i tri#ii( "*ill}irlrnl1ilrrl I .:..:" ". ;

" :-.' ";.' -;.';''I'

: i '" 3

.

.

.;

l; ir';r;,ri,,iir*ti:r*,,,, i;,r,:*i1.lt:.:riir "iir)iliriri*j";fi; '

. ..;,., """- i; - " ' " " .

';-

i: : , t

' ,"' . :l ' ": ,..i .] ... :,,.." " " ^ .-" ,:,..,.


!l t(]r3 t{]ru,r/rurawort

K A T IN' I

n:==:

z rN to S


: I ! ACHf lAT llDAKCt O3Ata t(Yff l

I

G pulhi.

r,!a F Fshd4

!n4

!

ri

.

{. f r u

+

b r , i <f r ; i .

I


tfffi'tl

:.

$

);

*

,,,r,

,r


'4,q.

s,


Karys, 1940 m. Nr.20  

Litnuanian magazine Karys, 1940