Page 1

Scottish Learning Festival 24. -25. september 2008-10-08 Hanne, Åge og Lars – CELM og det nationale e-videncenter

Notes from a Small Island… Scottish Learning Festival var et spændende møde med en lidt anderledes konference med flere og større foredrag end på BETT, en knap stor udstilling, og med fokus på skotsk uddannelse og uddannelsessystem. Scottish Learning Festival har ikke kun fokus på it-undervisning, men det meste af det omhandlede alligevel it og medier som en naturlig del af og medspiller i moderne undervisning. Vi vil her kort beskrive et par af de ting, som fangede vores interesse på festivalen:

The management of curriculum change Dette seminar blev afholdt af Dr. Mark Priestley, der i udgangspunktet slog et slag for undervisningsdifferentieringen ved at tage afstand fra en politik om et one-size-fits-all curriculum. Faren er nemlig, at et sådan curriculum ikke tager højde for de forskellige måder, der undervises på i skolen. Priestley var af den opfattelse i forbindelse med omlægninger af currikulum, at der eksisterer et dilemma: ”too much top down” vil føre til manglende engagement og fastholdelse af praksis i skolen, mens ”too much bottom up” vil føre til mangel på nye ideer og originalitet, der igen vil føre til fastholdelse af praksis i skolen. Svaret på ovenstående dilemma er at forankre ændringerne i curriculum i skolen og dens medarbejderes værdier, idet den enkelte undervisers baggrund/bagage har stor indflydelse på, hvorledes curriculum bliver omsat til undervisningspraksis i skolen. Derfor kræver forandringerne: • Ledelsens bevågenhed • At forandringen opleves som en norm eller et behov • At der er tid til refleksion • At underviserne og pædagogerne i skolen er aktive deltagere Priestley taler om en økologisk tilgang til forandringsprocesserne. Vi må i uddannelserne tale om og blive klar på spørgsmål som: • Hvad skal implementeres eller forandres? • Hvad er målet? • Hvilke barrierer er der? • Hvordan skal vi gribe det an? • Hvordan skal vi facilitere og engagere? • Behøver vi at implementere forandringerne? Hans budskab er, at hvis vi ikke indarbejder ovenstående fremgangsmåder i vores omgang med forandringer i undervisningsinstitutioner, vil vi se – og han peger særligt på den Skotske regerings omlægning af curriculum i disse år – at der er rigtig mange, der vil ”falde i vandet” undervejs, men kun få der ”bliver våde”; Innovation and change: • Innovation – the policy or idea that promotes change • Change – changed social practices (that may not be a result of the innovation)


Scottish Learning Festival 24. -25. september 2008-10-08 Hanne, Åge og Lars – CELM og det nationale e-videncenter

Let your PC Reduce your Marking Burden Dette seminar blev holdt af et par lærere fra St Ninian’s High School i Glasgow og handlede om mulighederne for at lave lokale, individuelle evalueringer med it-baserede værktøjer. Et antal værktøjer blev præsenteret med deres fordele og ulemper. Fokus var på automatisk assessment and marking. Lærerne demonstrerede, hvordan man på St. Ninian’s brugte især Adobe Flash, Content Generator, Captivate3 og CrazyTalk til at kreere læremidler/læringsobjekter, og hvordan man havde implementeret anvendelsen af programmerne. Det er klart, at man i det angelsaksiske skolesystem arbejder under nogle andre test- og evalueringsnormer, end vi kender herhjemme, men det var også tydeligt, at lærerens arbejde ændrede karakter, således at mere kunne gå til forberedelse og differentiering, mens mindre blev brugt på rettearbejde, fordi denne del i højere grad var automatiseret. Endelig bragte det en langt højere grad af fornøjelse og glæde og motivation ind i undervisningen. Lidt om de anvendte programmer: Content Generator suite 13 flash-baserede spil, som man kan bygge eget indhold ind i. Deres erfaringer viste, at disse ”skabeloner” gjorde det lettere for læreren at skræddersy materiale til deres elever og samtidig gav det eleverne mulighed for mere træning (men træningsaspektet snarere end det mere rene læringspotentiale var i fokus, fx ordforrådstræning, taltræning m.v.). Nogle af programmerne kan downloades gratis, blot man registrerer sig. Hanne har registreret ”os” som brugeren CELM med password CELM… CrazyTalk Dette program muliggør animation af stillbilleder/ansigter på en måde, hvor mundbevægelserne ”synkroniseres” til en vis grad. Dermed kan man animere børnene selv, indtale få synkroniseret, lægge lyd og person sammen, få en tegnet person til at tale mm. – Hanne fortæller, at som sproglærer kan hun sagtens se anvendelsesmuligheder! Programmet er ikke nødvendigvis til evaluering, men det havde St. Inian’s brugt det til – læreren kunne ”tale” test og instruktioner til børnene. Man brugte det også til at arbejde videre med i Flashfiler, kørte det over i Captivate (se nedenfor) og lavede herudfra en test. Adobe Captivate 3 Er blevet langt mere, end de første Captivate-versioner var. Man kan nu bygge mange former for tests, også formative, med Captivate og få resultater og informationerud i et format, som kan bruges. Kan integrere nogle af de andre programmer.

Diverse oplæg fra Ewan McIntosh, Ewan McIntosh har gennem flere år arbejdet for Learning and Teaching Scotland, en organisation, som fremmer forandring i uddannelse i Skotland – finansieret af den skotske regering. Et foredrag med Ewan McIntosh er altid inspirerende, og han er nok Web2.0-nørden over alle. Det, han talte om på Scottish Learning Festival handlede i høj grad – som oftest – om Web2.0-teknologiers anvendelse i undervisning. Det betyder, at der kom masser af relevante links og programmer på bordet, faktisk findes hele hans ene præsentation her: http://edu.blogs.com/edublogs/2007/10/thinking-outof.html Den er absolut værd at kigge på, og den handler mest af alt om at bruge spil i undervisningen – især som middel til at motivere og forfine skriftlighed – med en narrativ tilgang.


Scottish Learning Festival 24. -25. september 2008-10-08 Hanne, Åge og Lars – CELM og det nationale e-videncenter Vi vil ikke udtale os om hans andet indlæg på konferencen, ”21st Century Teacher: Your Personal Professional Development Network” , for det kan stort set høres og ses (!) her, og taler for sig selv: http://www.slideshare.net/ewan.mcintosh/unleasing-the-tribe Se i øvrigt også http://edu.blogs.com/edublogs/2007/08/blc07-mcintos-2.html Man kan læse mere om Ewan McIntosh og tilgå mange af hans oplæg og materialer på http://edu.blogs.com og på www.EwanMcIntosh.com. Der er meget, men også meget guf! Og så kan man jo finde ham på FlickR. Twitter, Del.icio.us etc. etc.-….

Fra messestandene: Programmet WriteOnline Når man skriver på sin mobiltelefon, får man på forskellig vis adgang til at vælge de ord, som de indtastede bogstavkombinationer kan føre til, og nogle telefoner begynder at ”gætte på”, hvad man vil skrive allerede når man har tastet et par bogstaver. Denne funktion kunne selvfølgelig spare en del tid, når man skrev i, et tekstbehandlingsprogram, men her har vi aldrig set den. Det har vi nu! Programmet hedder WriteOnline, og er egentlig udviklet til mange andre funktioner. Vi vil kort beskrive nogle af dem (efter alene at have fået en kort intro). Bruger man alene programmet som tekstbehandling, har man et genkendelig layout: et hovedvindue og et funktionspanel. Når man skriver, kommer programmet med forslag til ord i funktionsruden, som man kan vælge ved at taste deres nummer. Dette minder en del om nogle af de programmer, der findes læsehandicappede, … men noget mere avanceret og bredere anvendeligt. Samtidig er programmet intelligent: det har godt nok kun en ”dum” listeordbog, men det kan syntaktisk forudsige, således at det kommer med en liste over forventede ord set ud fra hyppige ordklasse- og andre kombinationer – allerede inden man begynder at taste et ord. Man kan derfor skrive en hel tekst alene via listeforslagene. Det, der også karakteriserer programmet, er at det kan arbejde med ordlister. Man kan vælge mellem prædefinerede ordlister eller lave sine egne inden for forskellige indholdsområder, fx hvis man har brug for, at ens elever/studerende skal tilegne sig eller styrke en bestemt terminologi. Man kan have mange ordlister åbne samtidig, og mens man skriver, vil programmet skubbe ordene fra ordlisten/ordlisterne højere op i ”hitlisten”, end det, som bare hyppighed vil give dem. Endnu en yderst anvendelig og interessant feature ved programmet er, at man kan importere en hel tekst og få den analyseret ift. ordhyppighed. Arbejder man fx med en tekst om anatomi, copy-paster man teksten og be’r om at få opregnet ordene efter hyppighed. Når man derefter fjerner de allerhyppigste 20-25% ord, har man tilbage en liste med de væsentlige indholdsord, som man derefter kan lave til den liste med ord, som automatisk popper op under skrivning. Det burde derudover være muligt at knytte definitioner til ordene. Jeg kan i hvert fald let se, hvordan denne type program kan bruges ift. begrebsarbejde og almindeligt skrivearbejde. Endelig tror jeg, at det kan være yderst anvendeligt som et værktøj til syntaktisk opmærksomhed. Og en sidste ting: alle dokumenter ligger online, men en offline kopi bevares i lang tid, selv om man flader af nettet … Deraf titlen … Man kan dermed også skrive online på samme dokument, vist nok endda synkront …


Scottish Learning Festival 24. -25. september 2008-10-08 Hanne, Åge og Lars – CELM og det nationale e-videncenter

Om programmet med sine engelske ordlister er 200 % brugbart i en dansk kontekst, som det er nu, kan diskuteres, men det har nogle interessante perspektiver, som gør, at vi synes, det er værd at se lidt nærmere på … http://cricksoft.com/uk/writeonline/

Et par godbidder… Hvad sker der, når man bygger et billede? – Et eksempel på, hvordan fokus på proces være mere interessant og givende end resultatet i sig selv. http://www.youtube.com/watch?v=LxVDVggLqsA (4 min) http://www.youtube.com/watch?v=KSb1gVFtQPA (3 min – den ovenstående ”revisited”) Og endelig: en illustration af, hvordan en enkelt PC, projektor og et gratis computerspil (Myst) kan skabe rum for en anden form for undervisning! http://www.youtube.com/watch?v=X5xFMmK5Ujs Hanne Wacher Kjærgaard, Åge Staghøj og Lars Peter Bech Kjeldsen

Notes From a Small Island  

Fra Dansk VidenCenter