Page 1

analiza (noun) 1 rozbiór analysis: Analiza próbek wydychanego powietrza. Analysis of breath samples.; 2 sprawdzanie, badanie testing bezwonny (adjective) bezzapachowy odor-free cierpliwy (adjective) 1 patient; 2 long-suffering cukier (noun) sugar ~ biały white sugar ~ kryształ granulated sugar dewiza (noun) 1 zasada postępowania motto; 2 slogan; 3 leading idea emocje (pl noun) uczucia emotions fason (noun) 1 cięcie, krój cut; 2 linia styling gość (noun) 1 visitor; 2 guest; 3 pot. facet guy, fella głowa (noun) 1 część ciała head: skinąć głową to nod one's head; 2 (noun) pot. czacha skull: Rusz czachą i rozwiąż tę zagadkę. Use your skull and solve this riddle. ; 3 (noun) pot. thinker; 4 (noun) pot. mózgownica noddle; 5 szef, kierownik head, manager, chief: Nazywam Ted i jestem kierownikiem urzędu. I'm Ted, the head of an office.; 6 (verb) kierować się, podążać to head handlować (verb) 1 to trade in; 2 to deal; 3 to ply; 4 to merchandize kilkaset (adverb) several hundred magnolia (noun) bot. magnolia płodny (adjective) biol. fertile, fecund referować (verb) 1 to give a paper; 2 to report wyjściowy (adjective) 1 dotyczący wyjścia exit; 2 początkowy initial; 3 inf. output

MINI SŁOWNIK pol-ang  
MINI SŁOWNIK pol-ang  

MINI SŁOWNIK polsko-angielski mojej skromnej produkcji ;)

Advertisement