Page 1

PRร€CTICA 3 COORDENADES DE MAPEJAT Arturo Castosa Cabeza Presentaciรณ Del Producte ESEIAAT - UPC Curs 2017/18


1. CADIRA-MAPES

Es separa la cadira en 7 ID, cadascuna engloba les peces que tenen el material en la mateixa direcciรณ.


1. CADIRA-MATERIALS

S’apliquen dos materials, una fusta (ID 1-6) i un metall (ID 7) Posteriorment, mitjançant GIZMO, es mou la textura per a que quedi de la manera desitjada. S’aplica un modificador de color.


1. CADIRA-RENDER


2. TAMBORET-MAPES

En aquest cas, tambĂŠ cal dividir el tamboret en 7 ID.


2. TAMBORET-MATERIALS

El tamboret només te peces de fusta, per tant, només s’aplica una textura amb un filtre de color. Posteriorment, amb GIZMO, com al cas anterior, es modifiquen les direccions de les línies de la fusta.


2. TAMBORET-RENDER


3. TAULA-MAPES

La taula ens permet dividir les seves peces en 3 ID. Una per les potes, una altra per les planxes, i l’altra per la resta de peces del perímetre.


3. TAULA-MATERIALS

Es repeteix el mateix procediment que al tamboret, però amb un altre tipus de fusta.


3. TAULA-RENDER


4. CONJUNT


4. CONJUNT


4. CONJUNT


4. CONJUNT


4. CONJUNT


4. CONJUNT


COMENTARIS • S’han utilitzat tres tipus de fusta per a superar el repte de poder moure tres textures diferents, éssent conscient que la combinació de colors entre els tres mobles estèticament no és òptima. • No s’ha inclòs apariència al fons i al terra degut a que provocava massa soroll al render i augmentava molt el temps de realització del mateix. Els limitats coneixements en 3ds MAX i la manca de temps no han permès solucionar el problema.

Pràctica 3  
Pràctica 3  
Advertisement